Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102
Balandis
    2021     
 

 

 

  

DALYVAUJAMASIS BIUDŽETAS

 .

 

 

 

SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO BEI KAIMO PLĖTROS PROGRAMA Spausdinimo versija

Telšių rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programa (toliau – Programa) skirta finansiškai remti fizinius ir juridinius asmenis, atitinkančius šių Programos nuostatų  reikalavimus, įregistruotus ir vykdančius veiklą Savivaldybės teritorijoje.

Kiekvienais metais Telšių rajono savivaldybės taryba iš Telšių rajono savivaldybės biudžeto skiria lėšų Programai įgyvendinti. 2021 m. vasario 25 d. Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-51  Programai įgyvendinti skirta 70.000,00 Eur.

Kaip tai veikia?

Sprendimus dėl finansinės paramos skyrimo pareiškėjams priima Programos lėšų skirstymo komisija. Komisijos posėdis inicijuojamas pagal poreikį.

Programos lėšos naudojamos:

-          palūkanoms už paskolas kompensuoti (kompensuojama iki 100 procentų palūkanų, bet ne daugiau kaip 1500 Eur per vienerius metus (per metus Paramos prašytojas gali kreiptis kelis kartus, kol susidaro 1500 Eur suma). Palūkanos kompensuojamos vienam fiziniam ar juridiniam asmeniui dvejus metus. Teikiant Paraišką palūkanoms už paskolą kompensuoti paskolos sutartis turi būti galiojanti arba pasibaigusi ne daugiau kaip prieš 12 mėn.);

-          Leidiniams leisti išlaidos kompensuojamos iki 50  proc., bet ne daugiau kaip 150,00 Eur. Išlaidos kompensuojamos vieną kartą metuose vienam fiziniam ar juridiniam asmeniui.

 -       Internetinių svetainių sukūrimo išlaidos kompensuojamos iki 50  proc., bet ne daugiau kaip 150,00 Eur. Išlaidos kompensuojamos vieną kartą vienam fiziniam ar juridiniam asmeniui.

 -        Internetinių parduotuvių sukūrimo išlaidos kompensuojamos iki 50  proc., bet ne daugiau kaip 400,00 Eur. Išlaidos kompensuojamos vieną kartą vienam fiziniam ar juridiniam asmeniui.

 -     Parodų, renginių, konferencijų ir seminarų, kuriuose įmonė pristato savo gaminamą produkciją ar teikiamas paslaugas, organizavimo (patalpų, įrangos nuomos, lektoriaus) ir juose dalyvavimo (transporto, patalpų, įrangos nuomos, dalyvio mokesčio)  išlaidos kompensuojamos iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1000,00 Eur. Išlaidos kompensuojamos vieną kartą metuose vienam fiziniam ar juridiniam asmeniui.

 -     Verslo planų parengimo išlaidos kompensuojamos iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 200,00 Eur. Išlaidos kompensuojamos vieną kartą vienam fiziniam ar juridiniam asmeniui.

 -        Kvalifikacijos kėlimo išlaidos kompensuojamos iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 150,00 Eur vieną kartą vienam fiziniam ar juridiniam asmeniui.

 -          Programinės įrangos įsigijimo išlaidos kompensuojamos iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 300,00 Eur vieną kartą vienam fiziniam ar juridiniam asmeniui.

 -          SVV subjektams, pateikusiems paraiškas Užimtumo tarnybai prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagal Vietinio užimtumo iniciatyvų (VUI) programas (toliau – VUI Programa) ir įgyvendinant jas Telšių rajono savivaldybės teritorijoje, skiriama 100 eurų. VUI Programos dalyviai, norėdami gauti projekto dalinio finansavimo kompensaciją, Komisijai pateikia prašymą ir sutarties su Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Telšių skyriui kopiją.

 -       Įmonės įregistravimo išlaidos (registrų centre, notaro, advokato, prekinio ženklo įregistravimo ar / ir anspaudo gamybos patirtos išlaidos) kompensuojamos įmonei įsikūrus ne anksčiau nei prieš penkerius metus, skaičiuojant nuo prašymo pateikimo dienos ir tik vieną kartą vienam fiziniam / juridiniam asmeniui. Kompensuojama iki 100 procentų išlaidų, bet ne daugiau kaip 150,00 Eur.

 -       Nekilnojamojo turto, žemės ūkio paskirties sklypų nuomos išlaidos iš dalies kompensuojamos (juridiniam ar fiziniam asmeniui įsikūrus ne anksčiau nei prieš trejus metus, skaičiuojant nuo prašymo pateikimo dienos) iki 50 proc. visų dokumentais pagrįstų išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 Eur per vienerius metus.

 -   Parengtų detaliųjų planų išlaidos kompensuojamos vieną kartą vienam fiziniam ar juridiniam asmeniui. Kompensuojama patirtų išlaidų dalis, lygi užimamo valstybei ir / ar Savivaldybei priklausančio žemės ploto daliai parengtame detaliajame plane. Kompensuojama iki 50 procentų, bet ne daugiau kaip 1000,00 Eur.

 Programos lėšomis gali pasinaudoti:

- smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, nurodyti Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme;

- ūkininkai, nustatyta tvarka įregistravę ūkininko ūkį;

- žemės ūkio įmonės ir kooperatyvai;

- verslo asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai, įstaigos ir organizacijos, vienijančios Telšių rajono verslininkus ir (ar) verslo bendruomenės narius;

- žemės ūkio asociacijos.

 Paramos prašytojai turi atitikti šiuos reikalavimus:

- būti įregistruoti VĮ Registrų centro Telšių filiale ir veiklą vykdyti Telšių rajono savivaldybės teritorijoje;

- neturėti įsiskolinimų:

      Valstybinei mokesčių inspekcijai;

      Valstybiniam socialinio draudimo fondui;

      Telšių rajono savivaldybės biudžetui – valstybinės žemės ir turto nuomos mokesčio.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Fizinis ar juridinis asmuo, norintis, kad būtų  kompensuotos paskolos palūkanos, turi užpildyti prašymo formą, sąžiningumo deklaraciją  ir pridėti kitus prašymo formoje nurodytus dokumentus. Visais kitais atvejais prašymas teikiamas laisva forma, pridedant Programos nuostatuose nurodytus dokumentus.

Priemonės įgyvendintojas, kontaktai, kur kreiptis?

Visa informacija apie Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programą teikiama /go.php/lit/Verslas

Taip pat šią programą kuruoja Telšių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Neringa Urbonienė, tel. (8 444) 22 358, el.paštu neringa.urboniene@telsiai.lt,

Papildoma informacija:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/649178d25a2011eaac56f6e40072e018/asr

Paskutinis atnaujinimas: 2021-03-18 09:08:15
: