Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293001020304
Birželis
    2021     
 

 

 

DALYVAUJAMASIS BIUDŽETAS

 .

 

 

 

2021-05-19, 14.00 VAL. ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETO POSĖDIS (NUOTOLINIU BŪDU)

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETO

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2021 m. gegužės 19 d. 14.00 val. Nr. 5

Telšiai

 

Posėdžio vieta – Telšių rajono savivaldybės

BALTOJI posėdžių salė, Žemaitės 14, Telšiai

Posėdis vyks nuotoliniu būdu

1. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T1-75 „Dėl socialinės paramos mokiniams Telšių rajono mokyklose teikimo tvarkos aprašo“ pakeitimo (TR-214).

Pranešėja –  Adelė Vosylienė

2. Dėl Telšių rajono savivaldybės sporto tarybos 2020 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (TR-217).

Pranešėjas – Vygantas Macevičius

3. Dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise (TR-218).

Pranešėja –  Jolanta Vasiliauskienė

4. Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise ir panaudos pagrindais (TR-219).

Pranešėja –  Jolanta Vasiliauskienė

5. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 23 d. sprendimo Nr. T1-249 „Dėl specialios tikslinės dotacijos mokymo lėšų, skirtų Telšių rajono savivaldybei ugdymo reikmėms tenkinti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-220).

Pranešėja –  Gintarė Abromavičienė

6. Dėl įkainių už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą patvirtinimo (TR-221).

Pranešėja –  Gintarė Abromavičienė

7. Dėl Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigų etatų normatyvų patvirtinimo (TR-222).

Pranešėja –  Gintarė Abromavičienė

8. Dėl Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etatų skaičiaus patvirtinimo (TR-223).

Pranešėja –  Gintarė Abromavičienė

9. Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Telšių rajono savivaldybės valdomose įmonėse, viešosiose ir biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo (TR-225).

Pranešėja –  Nida Audinytė

10. Dėl nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų mokesčių mokėtojams, nukentėjusiems nuo COVID-19 (TR-227).

Pranešėja –  Daiva Vaitkuvienė

11. Dėl mokesčio už paviršinių (lietaus) nuotekų transportavimą Telšių miesto lietaus nuotekų tinklais lengvatos (TR-228).

Pranešėja –  Daiva Vaitkuvienė

12. Dėl didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo Telšių mieste specialiojo plano pripažinimo Telšių miesto teritorijos bendrojo plano sudedamąja dalimi patvirtinimo (TR-230).

Pranešėja –  Indrė Žutautienė

13. Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros diferencijavimo koeficientų ir įmokos tarifų patvirtinimo (TR-231).

Pranešėja –  Indrė Žutautienė

14. Dėl savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų ir Telšių rajono savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-233).

Pranešėja –  Indrė Žutautienė

15. Dėl Telšių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros priemonių 2021–2023 metų plano patvirtinimo (TR-245).

Pranešėja –  Edita Kuliešienė

16. Dėl Telšių švietimo centro nuostatų patvirtinimo (TR-232).

Pranešėja –  Daiva Tūmienė

17. Dėl pritarimo ir lėšų skyrimo projektui „Ryškėnų vasara žemaitiškai“ (TR-234).

Pranešėja – Vaida Udovičienė

18. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-136 „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos Verslo, ekonomikos ir finansų komiteto sudarymo“ pakeitimo (TR-236).

Pranešėja –  Laimutė Katkuvienė

19. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-137 „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto sudarymo“ pakeitimo (TR-237).

Pranešėja –  Laimutė Katkuvienė

20. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T1-90 „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto sudarymo“ pakeitimo (TR-238).

Pranešėja –  Laimutė Katkuvienė

21. Dėl Telšių r. Buožėnų mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo (TR-239).

Pranešėja –  Eglė Barčauskienė

22. Dėl Telšių r. Ubiškės daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo (TR-240).

Pranešėja –  Eglė Barčauskienė

23. Dėl Telšių rajono savivaldybės formalųjį švietimą papildančio ir neformaliojo vaikų švietimo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-243).

Pranešėja –  Eglė Barčauskienė

24. Dėl Vaikų priėmimo į Telšių rajono savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-251).

Pranešėja –  Eglė Barčauskienė

25. Dėl kultūros centrų teikiamų paslaugų įkainių nustatymo (TR-241).

Pranešėja –  Zita Simaitienė

26. Dėl pasiūlymų dėl Telšių rajono savivaldybės draustinio steigimo, jo ribų keitimo, gamtos paveldo objekto paskelbimo savivaldybės saugomu teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-244).

Pranešėja –  Kristina Jankauskienė

27. Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais Žemaičių muziejui „Alka“ (TR-249).

Pranešėja –  Jolanta Vasiliauskienė

28. Dėl pritarimo Telšių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo 2020 m. ataskaitai (TR-250).

Pranešėja –  Agnė Vaitkienė

29. Dėl Balsų skaičiavimo komisijos slaptam balsavimui surengti sudarymo (TR-257).

30. Dėl slapto balsavimo biuletenio „Dėl Rimanto Adomaičio skyrimo į Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu“ patvirtinimo (TR-258).

31. Dėl Rimanto Adomaičio skyrimo į Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas (TR-259).

32. Dėl slapto balsavimo rezultatų patvirtinimo (TR-262).

33. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr.T1-135 „Dėl bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų pasiūlymų vertinimo konsultacinės darbo grupės sudarymo“ pakeitimo (TR-260).

Pranešėja – Daiva Vaitkuvienė

34. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr.T1-134 „Dėl bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-264).

Pranešėja – Daiva Vaitkuvienė

35. Dėl projekto „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Telšių rajono savivaldybėje“ pritarimo (TR-265).

Pranešėja – Loreta Kinčiuvienė

36. Dėl Telšių miesto Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų ir kandidatų atrankos komisijos sudėties patvirtinimo (TR-266).

Pranešėja – Monika Domarkienė

37. Dėl pritarimo projektui „Žolinės dvare 2021“ (TR-268).

Pranešėja – Vaida Udovičienė

38. Dėl Telšių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-269).

Pranešėja –  Eglė Barčauskienė

39. Dėl Telšių rajono savivaldybės vaikų užimtumo atostogų metu programų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-280).

Pranešėja –  Eglė Barčauskienė

40. Dėl pritarimo partnerystei pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ (TR-273).

Pranešėjas – Dovydas Butkus

41. Dėl pritarimo partnerystei pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ (TR-274).

Pranešėjas – Dovydas Butkus

42. Dėl pritarimo partnerystei pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ (TR-275).

Pranešėjas – Dovydas Butkus

43. Dėl pritarimo partnerystei pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ (TR-276).

Pranešėjas – Dovydas Butkus

44. Dėl pritarimo partnerystei pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ (TR-277).

Pranešėjas – Dovydas Butkus

45. Dėl pritarimo partnerystei pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ (TR-278).

Pranešėjas – Dovydas Butkus

46. Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise ir panaudos pagrindais (TR-279).

Pranešėja – Jolanta Vasiliauskienė

47. Dėl Telšių rajono savivaldybės socialinių paslaugų priemonių įgyvendinimo 2021-2023 m. plano patvirtinimo (TR-195).

Pranešėja– Lendra Bukauskienė

48. Dėl Telšių rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo (TR-196).

Pranešėjos– Lendra Bukauskienė, Reda Raginskienė

49. „ Stats4sport Aps” sporto organizacijų valdymo platformos pristatymas.

Pranešėjas – Tomas Lekavičius

 

 

Rūta Šedleckienė, 56171                                           


Taip pat skaitykite:
Atgal Spausdinimo versija Archyvas
Dalintis
Facebook
Jūsų komentaras
Vardas:
El. pašto adresas:
komentarų nėra