2014-09-12
Gatvės pavadinimas turi būti ir prasmingas, ir gražiai skambėti

Bene aukščiausioje Stulpinų kaimo apylinkių vietoje, kur niekas neužstoja saulėtekių ir saulėlydžių, medinė Veidrodžių koplyčia šimtmečius kantriai laukia Sekminių. Tik kartą per metus ją aplanko svečiai – jauni ir seni pėsčiomis ir važiuoti per Sekmines keliauja į atlaidus, nes čia esą galima išmelsti sveikatos, o labiausiai – akių šviesos. Koplyčia, kaip pasakoja seni žmonės, esanti pastatyta vietoje, kurioje stebuklingai praregėjo aklasis. Kadaise įvykusiu  stebuklu tebealsuoja kirviu tašyti rąstai, išblukę, suskilinėję veidrodžiai, šventųjų paveikslėliai. Net vagys kažkada nusivylė – nėra čia nei aukso, nei sidabro, nei juodojoje rinkoje vertinamų paveikslų. Stebuklo laukimo dvasios pavogti ir parduoti nepasisekė...


 

Rugpjūčio 13 d. Komisija gatvių pavadinimams parinkti ilgai svarstė, kaip pavadinti gatvę, kuri yra Rainių  kaimo teritorijoje. Pavadinimas suteikiamas trumpai atkarpai, tos pačios gatvės tęsinys lanku eina per Degenių ir Stulpinų kaimus pro Veidrodžių koplyčią. Šiuo metu tęsiniui pavadinimo nereikia, bet ateityje reikės. Todėl, parenkant pavadinimą, būtina į tai atsižvelgti. Komisijos nariai suko galvas, kaip pavadinimą susieti su netoliese esančia Veidrodžių koplyčia. Rainių teritorijoje esanti gatvės atkarpa tiesiogiai neveda į koplyčią, nors ir yra netoli, tačiau jos kol kas bevardžiu tęsiniu giedodami ir melsdamiesi maldininkai ateina iš Telšių. Siūlyti Veidrodžių, Vaivorykštės, Stulpinų, Akišveitės (akis gydanti žolė) pavadinimai. Paskutinis sunkiau tariamas, todėl jam nepritarta. Stulpinų (vietovardis kildinamas iš asmenvardžio Stulpinas, o šis iš žodžio stulpas) pavadinimas klaidintų, nes iš pradžių gatvė suka Degenių kaimo link. Nutarta pirmenybę suteikti Veidrodžių g. pavadinimui. Gal ne vienas paklaus, kodėl toks neįprastas gatvės vardas, ne dar viena Beržų, Rūtų ar  Kaštonų gatvė. Ir aplankys Veidrodžių koplyčią ne tik per Sekmines, tyliai po ošiančiais medžiais palauks stebuklo.

Komisija neprieštaravo ir Vaivorykštės g. pavadinimui. Juk vaivorykštės lankas (gatvė taip pat primena lanką) – savotiškas regimas stebuklas, kurio kasdienybėje, kaip ir tos senos koplyčios, nepastebime, kol neprarandame vienos didžiausių Dievo dovanų – regėjimo.

Sprendimą, kaip pavadinti gatvę, priims Telšių rajono savivaldybės taryba rugsėjo mėnesį.

Komisijos pirmininkė Birutė Žulkutė