Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
24252627282901
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30310102030405
Kovas
    2020     
 

Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą

Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvoms Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus Statybos poskyrio vyriausiojo specialisto (pakaitinio valstybės tarnautojo) pareigoms eiti.

Skelbimo Nr.: 9026
Skelbimo data: 2020-02-18
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Telšių rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos: Statybos ir urbanistikos skyriaus Statybos poskyrio vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 6.40
Pareigybės aprašymas:

STATYBOS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS STATYBOS POSKYRIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau — Administracija) Statybos ir urbanistikos skyriaus Statybos poskyrio (toliau — Statybos poskyris) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Statybos poskyrio vyriausiojo specialisto (toliau — vyriausiasis specialistas) pareigybė reikalinga statinių naudojimo priežiūrai vykdyti.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Vyriausiojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje — statinių naudojimo priežiūros Telšių rajono savivaldybei (toliau — Savivaldybė) priskirtuose statiniuose.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:4.1. turėti aukštąjį universitetinį aplinkos inžinerijos; elektros inžinerijos arba statybos inžinerijos studijų krypčių išsilavinimą;
4.2. būti susipažinęs ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą bei atliekamas funkcijas;
4.3. mokėti dirbti kompiuteriu ir turėti operacinės sistemos „Microsoft Windows“ pagrindus bei sugebėti dirbti su „Word“ ir „Excel“ dokumentų kūrimo, formatavimo ir apdorojimo sistemomis „Windows“ aplinkoje, mokėti dirbti kompiuterine programa „Outlook Express“ bei išmanyti darbo sąmatinėmis programomis pagrindus;
4.4. išmanyti raštvedybos taisykles;
4.5. mokėti analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

V. VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Vyriausiojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:5.1. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, Telšių rajono savivaldybės tarybos (toliau — Savivaldybės taryba), Savivaldybės tarybos kolegijos sprendimais, Administracijos direktoriaus įsakymais, Savivaldybės tarybos reglamentu, Administracijos nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašymu;
5.2. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos, Savivaldybės tarybos kolegijos sprendimų, Telšių rajono savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
5.3. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techninių reglamentų reikalavimais, vykdo statinių naudojimo priežiūrą;
5.4. vadovaudamasis viešųjų pirkimų įstatymu, rengia (Administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjo bei Statybos poskyrio vedėjo pavedimu) dokumentus darbų pirkimams konkurso tvarka;
5.5. teikia savo veiklos metinę ataskaitą Statybos poskyrio vedėjui;
5.6. pasibaigus einamiems metams, sutvarko dokumentus ir pagal dokumentacijos planą perduoda specialistui, atsakingam už archyvą;
5.7. pagal savo kompetenciją užtikrina suinteresuotų piliečių ir institucijų priėmimą bei jų skundų ir pareiškimų nagrinėjimą, ruošia į juos atsakymus;
5.8. esant tarnybiniam būtinumui, vykdo mažos vertės darbų ir paslaugų pirkimus kaip pirkimo organizatorius, ruošia viešųjų pirkimų planus, rengia sutarčių projektus;
5.9. pagal savo kompetenciją atsako už Savivaldybės tarybos, Savivaldybės tarybos kolegijos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų vykdymą;
5.10. esant tarnybiniam būtinumui, Administracijos direktoriaus įsakymu pavaduoja Statybos poskyrio vedėją ar bet kurį Statybos poskyrio specialistą;
5.11. vykdo kitus su Administracijos ar Statybos poskyrio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Administracijos strateginiai tikslai;
5.12. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį paskiriamas Administracijos direktoriaus įsakymu, darbe bei teikia išvadas;
5.13. teikia atitinkamus siūlymus dėl tarnybinės etikos ar elgesio normų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Vyriausiojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Statybos poskyrio vedėjui.
______________________

Informacija apie įstaigą: Telšių rajono savivaldybės administracija, adresas: Telšiai, Žemaitės g. 14, kodas 180878299
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
Pareigos: Atrankų skyriaus Atrankos specialistas
Vardas, pavardė: Irena Bruzgienė
Telefonas: 8 5 2196839
El. paštas: irena.bruzgiene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Skelbimas publikuojamas iki: 2020-02-25

 

Taip pat skaitykite:
Atgal Spausdinimo versija Archyvas
Dalintis
Facebook
Jūsų komentaras
Vardas:
El. pašto adresas:
komentarų nėra