Telšių rajono savivaldybė

Telšių rajono savivaldybės administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai,
tel./faks. (8 444) 52229
el. p. info@telsiai.lt,
juridinių asmenų registras, kodas 180878299

  Turizmas
 • Turizmas
 •   Naujienos
 • Aplinkosauga
 • Civilinė sauga
 • Jaunimas
 • Kultūra
 • MOBILIZACIJA
 • Pranešimai spaudai
 • Socialiniai reikalai
 • Sportas
 • Sveikata
 • Švietimas
 • Teritorijų planavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Konkursai
 • Aukcionai
 • Savivaldybės turto nuoma
 • SENIŪNIJŲ NAUJIENOS
 • Naujienų archyvas
 •   PAGRINDINIS
 • Naujienos
 • Verslas
 • Turizmas
 • Savivaldybė
 •   Turistui
 • Telšių miestas
 • Galerija
 • Žemėlapis
 • Telšių autobusų parkas
 • Žemaitijos turizmo informacijos centras
 • Varnių regioninis parkas
 • Kultūros įstaigos
 • Telšių kultūros centras
 • Telšių Žemaitės dramos teatras
 • Telšių rajono turizmo plėtros strategija
 •   Verslui
 • Licencijos ir leidimai
 • Turto valdymas
 • Teritorijų planavimas
 • Teritorijų planavimo dokumentai ar planavimo viešumas
  Bendrieji planai
  Specialieji planai
 • Architektūra ir statyba
 • Mokesčiai
 • Renginių organizavimas
 • Strateginis planavimas ir investicijos
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros rėmimas
 • Kvietimai teikti paraiškas pagal priemones
 •   Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Struktūros schema
  Darbuotojų kontaktai
  Gyventojų priėmimas
  Savivaldybės įstaigos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Taryba
  Meras
  Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  KONTAKTAI SPAUDAI
  Konkursai laisvoms pareigoms užimti
  DARBO TARYBA
  KOMISIJOS
  Seniūnijos
 • Teisinė informacija
 • NEMOKAMA TEISINĖ PAGALBA
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • APLINKOSAUGA
  ARCHITEKTŪRA
  CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITAS
  CIVILINĖ METRIKACIJA
  CIVILINĖ SAUGA
  DOKUMENTŲ VALDYMAS
  EKONOMIKA IR TURTO VALDYMAS
  FINANSAI
  JAUNIMO REIKALAI
  KAIMO PLĖTRA
  KULTŪRA
  MOBILIZACIJA
  SOCIALINĖ PARAMA IR RŪPYBA
  STATYBA IR URBANISTIKA
  STRATEGINIS PLANAVIMAS IR INVESTICIJOS
  SVEIKATOS APSAUGA
  SPORTAS
  ŠVIETIMAS
  KULTŪROS PAVELDAS
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Metinės užduotys
  Viešieji pirkimai
  Biudžetas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Veiklos ataskaitos
  Projektinė veikla
  Projektų finansavimas iš savivaldybės biudžeto
  Vadovų darbotvarkės
  Kontroliuojami subjektai
 • Paslaugos
 • Prašymai
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  ATVEJO VADYBA
  KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PASLAUGOS ŠEIMAI
  SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS NEĮGALIESIEMS
  VAIKŲ DIENOS CENTRAI
  GLOBOS CENTRAS
  Informacijos rinkmenos
  Savivaldybės įstaigų paslaugų įkainiai
 • Atviri duomenys
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • Nuorodos
 • Koordinuota pagalba vaikui ir šeimai
 • Klausimai ir atsakymai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimas
 • NVO
 • PIRKIMAI NESKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU
 • Skelbiama projekto „Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Telšių rajono savivaldybėje“ papildomų partnerių atranka

  Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia projekto „Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Telšių rajono savivaldybėje“ papildomų partnerių atrankos konkursą.

  Atranka bus organizuojama vadovaujantis Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016-2020 metų veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. A1-133 „Dėl Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016-2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ ir Telšių rajono savivaldybės administracijos įgyvendinamo projekto „Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Telšių rajono savivaldybėje“ (toliau – projektas) papildomų partnerių atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. A1-1480 (pridedama).

  Partnerių atrankos tikslas – atrinkti vieną ar kelis papildomus projekto partnerius šioms organizuojamoms veikloms:

  1. pozityvios tėvystės mokymams besilaukiančioms ir mažamečius auginančioms šeimoms;
  2. psichosocialinei pagalbai:
   2.1.  grupinėms psichologinėms konsultacijoms;
   2.2.  grupinėms socialinėms konsultacijoms;
  3. šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinėms paslaugoms:
   3.1.  šeimų klubų veiklai;
   3.2.  šeimos stovykloms;
   3.3.  šeimų sociokultūriniams užsiėmimams;
   3.4.  saugumo mokymams vaikams.

  Už visų numatytų veiklų įgyvendinimą numatomas 44,6 tūkst. Eur biudžetas, taip pat įrangos perdavimas. Netiesioginėms veikloms ir kitoms išlaidoms – 17,9 tūkst. Eur.

   Paraiškas pateikti gali:

  1. nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;
  2. socialines paslaugas teikiantys ir (ar) organizuojantys privatūs juridiniai asmenys;
  3. socialines paslaugas teikiantys ir (ar) organizuojantys fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę komercinę veiklą. 

  Paraiškos forma...

  Kartu su paraiška privaloma pateikti šiuos dokumentus:

  1. įstaigos, organizacijos steigimo dokumentų, privataus juridinio ar fizinio asmens, vykdančio ūkinę komercinę veiklą, dokumentų kopijas;
  2. įstaigos, organizacijos vadovo, privataus juridinio ar fizinio asmens, kitų projektą  įgyvendinsiančių organizacijos darbuotojų kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų (diplomo, sertifikato, licencijos ir kt.) kopijas;
  3. veiklos ataskaitą už praėjusius kalendorinius metus, patvirtintą vadovo ar įgalioto asmens parašu ir atspaudu, jei antspaudą privalo turėti;
  4. dokumentus, įrodančius apie įstaigos, organizacijos, privataus juridinio ar fizinio asmens turimas, nuosavybės teise priklausančias arba nuomojamas (ar kitais pagrindais turimą galimybę naudotis), tinkamas numatytai veiklai vykdyti patalpas;
  5.  įstaigos, organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens, privataus juridinio ar fizinio asmens pasirašytą laisvos formos pažymą, kad:
   5.1.nėra iškeltos bylos dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba įstaiga, organizacija nėra likviduojama, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti;
   5.2. nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl paramos skyrimo iš ES ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų naudojimo pažeidimo;
  6. gali būti pateikti ir kiti dokumentai ir (ar) informacija, galinti padėti vertinti  paraišką.

   

  Užpildytos paraiškos, ne vėliau kaip iki 2019 m. spalio 7 d. (imtinai)  gali būti siunčiamos registruotu paštu, per pašto kurjerį arba antspauduoti ir užklijuoti vokai su paraiškomis pateikiami adresu: Karaliaus Mindaugo g. 36, Telšiai, 202 kab. (Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyrius). Elektroniniu paštu, faksu ar kitu, nei nurodyta, adresu pateiktos paraiškos neregistruojamos ir laikoma, kad jos buvo negautos.

  Jeigu paraiškos teikiamos registruotu paštu ar per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta laiško išsiuntimo data turi būti ne vėlesnė, kaip kvietime dalyvauti atrankos konkurse nurodyta galutinė paraiškų pateikimo data. Paraiškos, gautos po nustatytos datos ir išsiųstos kitais būdais, tai yra faksu, elektroniniu paštu arba kitais adresais, nevertinamos. Atrankos dalyviui apie tai pranešama raštu per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo.

  Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Redą Raginskienę, Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vyriausiąją specialistę, tel. 8 444 53895, el.p. reda.raginskiene@telsiai.lt

  Finansuojama

  iš Europos socialinio fondo

  Taip pat skaitykite:
  Atgal Spausdinimo versija Archyvas
  Dalintis
  Facebook
  Jūsų komentaras
  Vardas:
  El. pašto adresas:
  komentarų nėra
  © Telšių rajono savivaldybė.
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.