Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
30310102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Sausis
    2020     
 

LR Seimo narys

Valentinas Bukauskas

Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą

Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvoms Telšių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir administravimo skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigoms eiti.

KONKURSO APRAŠYMAS
Skelbimo Nr.: 43408
Skelbimo data: 2020-01-10
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Telšių rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Teisės ir administravimo skyriaus vedėjo pavaduotojas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.40
Pareigybės aprašymas:

TEISĖS IR ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJOPAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Telšių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos (toliau – Administracija) Teisės ir administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga vykdyti Skyriaus funkcijas, susijusias su dokumentų, įslaptintos informacijos valdymu, savivaldybės politikos teisės klausimais įgyvendinimu.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje dokumentų rengimo ir įslaptintos informacijos valdymo veiklos srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI SKYRIAUS VYRIAUSIOJO VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis Skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio ir 3 metų darbo patirtį;
4.3. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.
4.4. gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą bei vykdomas funkcijas;
4.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“,“MS Excel“,“MS Outlook“, „Internet Explorer“.

V. SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. rengia Skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pareiginius nuostatus;
5.2. nagrinėja pateiktus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus, vertina, ar pareigybei priskirtos funkcijos atitinka pareigybės paskirtį, bendrąsias ir / ar specialiąsias veiklos sritis, ar tinkamai nustatytas pareigybės pavaldumas, ar specialūs reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui, atitinka pareigybei priskirtas funkcijas, ar tinkamai nustatytas valstybės tarnautojo pareigybės pavadinimas.
5.3. atstovauja Savivaldybei Savivaldybės mero įgaliojimu ir Administracijai Administracijos direktoriaus įgaliojimu visų instancijų teismuose, ruošia procesinius dokumentus teismams;
5.4. konsultuoja Administracijos struktūrinių, struktūrinių-teritorinių padalinių darbuotojus teisės klausimais, susijusiais su Savivaldybės institucijų įgyvendinamomis funkcijomis;
5.5. konsultuoja dėl Savivaldybės mero, Savivaldybės tarybos, jos kolegijos, Administracijos direktoriaus rengiamų dokumentų teisėtumo, teikia išvadas bei pasiūlymus jiems koreguoti;
5.6. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos, Savivaldybės kolegijos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų bei sutarčių projektus;
5.7. nagrinėja įmonių, įstaigų, organizacijų, gyventojų prašymus ir skundus, rengia atsakymus į juos norminių teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
5.8. organizuoja ir įgyvendina įslaptintos informacijos bei personalo patikimumo administravimą;
5.9. koordinuoja gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijos vykdymą Administracijos seniūnijose;
5.10. organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybei priskirtų Administracijos archyvinių dokumentų priėmimą į Savivaldybės archyvą, jų tvarkymą, nuolatinį saugojimą ir perdavimą į Telšių apskrities archyvą;
5.11. organizuoja ir kontroliuoja likviduotų įmonių archyvinių dokumentų priėmimą į Tarpžinybinį archyvą ir pažymų, išduodamų archyve turimų dokumentų pagrindu, išdavimą;
5.12. atlieka funkcijas, susijusias su korupcijos prevencija ir kontrole;
5.13. organizuoja Savivaldybės tarybos efektyvų darbą;
5.14. atlieka pavestus tyrimus dėl darbuotojų tarnybinių nusižengimų bei teikia Administracijos direktoriui išvadas dėl nuobaudų skyrimo;
5.15. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį paskiriamas, darbe bei rengia išvadas;
5.16. atlieka teisinį dokumentų vertinimą;
5.16. teikia Skyriaus priskirtų sričių veiklos metinę ataskaitą Skyriaus vedėjui;
5.17. Administracijos direktoriaus įsakymu pavaduoja Skyriaus vedėją ar kitą Skyriaus specialistą jo ligos, atostogų, komandiruočių metu ar dėl kitų priežasčių jo nesant darbe;
5.18. vykdo kitus su Administracijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Administracijos strateginiai tikslai.

VI. SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
______________________

Informacija apie įstaigą: Telšių rajono savivaldybės administracija Telšiai, Žemaitės g. 14, kodas 180878299
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Diana Černiavska
Telefonas: 8 5 2196813
El. paštas: diana.cerniavska@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Skelbimas galioja iki 2020 m. sausio 24 d.

Taip pat skaitykite:
Atgal Spausdinimo versija Archyvas
Dalintis
Facebook
Jūsų komentaras
Vardas:
El. pašto adresas:
komentarų nėra