RENGINIAI
Literatūrinė paroda „Pirmoji lietuvių poetė rašiusi lietuviškai“ (K. Praniauskaitei 190 metų) 2018-01-18 10:00 
Adresas:  K. Praniauskaitės viešoji biblioteka Biržuvėnų filialas, Telšių r.
Popietė ,,Pirmajai lietuvių poetei Karolinai Praniauskaitei – 190 metų“ 2018-01-18 12:00 
Adresas:  K. Praniauskaitės viešoji biblioteka Nevarėnų filialas, Telšių r.
Spaudinių paroda „Žemaičių poetei Karolinai Praniauskaitei – 190“ 2018-01-18 14:00 
Adresas:  K. Praniauskaitės viešoji biblioteka Buožėnų filialas, Telšių r.

TELŠIŲ MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANAS Spausdinimo versija

INFORMUOJAME APIE GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU PARENGTU TELŠIŲ MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANU

 

Rengimo pagrindas: Telšių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimas Nr. T1-224 „Dėl pritarimo parengti Telšių miesto darnaus judumo planą ir komiteto sudarymo“.

Plano organizatorius:

Telšių rajono savivaldybės administracija, Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai, tel.: (8 444) 52229, faks.: (8 444) 52229, el.p. info@telsiai.lt, http://www.telsiai.lt

Plano rengėjai:

UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. 8 5 27 28 334, faks. 8 5 20 31 280, el. p. info@atamis.lt, www.atamis.lt.

UAB „Smart Continent LT“, Olimpiečių g. 1A-6, LT-09235 Vilnius, tel./faks. 8 5 21 96 679, el.p. lt@smartcontinent.com, www.smartcontinent.com.

UAB „Arle“, Bražuolės g. 55, LT-02233 Vilnius, tel. +370670495088, el.p. info@arle.lt, www.arle.lt.

Planuojama teritorija: Telšių miesto savivaldybės teritorija.

Planavimo tikslai:

  1. Įvertinti miesto pagrindinius visų susisiekimo sistemos naudotojų judumo poreikius;
  2. Subalansuotai išnaudoti miesto erdvę, esamą susisiekimo komunikacijų infrastruktūrą pritaikant viešajam keleiviniam transportui, pėstiesiems ir dviratininkams vystyti integruojant skirtingus susisiekimo būdus;
  3. Siekti, kad Plane pateikti sprendiniai atitiktų darnaus vystymo, ekonominio gyvybingumo, socialinės lygybės, sveikatos ir aplinkos kokybės poreikių suderinamumo reikalavimus;
  4. Didinti eismo saugą ir užtikrinti visų susisiekimo sistemos naudotojų saugumą;
  5. Gerinti miestiečių gyvenimo kokybę ir visuomenės sveikatą, mažinti oro užterštumą, triukšmą, šilumos efektą sukeliančių dujų išmetimą ir energijos vartojimą;
  6. Įgyvendinti Baltosios knygos rekomendacijas miestų transporto srityje.

Plano darbų programa:

Plano rengimo etapai: Esamos judumo situacijos mieste analizė, Teminių dalių analizė, Judumo mieste variantai (iki 2030 m.) ir veiksmų planas (iki 2020 m.).

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2017 m. I ketv., planavimo pabaiga – 2017 m. IV ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Plano rengimo tvarka: Telšių miesto darnaus judumo plano komiteto protokoliniu sprendimu buvo pritarta: Esamos judumo situacijos mieste analizei (2017-04-28 protokolas Nr. 3), Teminių dalių analizei (2017-08-30 protokolas Nr. 4), Judumo mieste variantui (iki 2030 m.) ir veiksmų planui (iki 2020 m.) (2017-11-15 protokolas Nr. 5).

 Susipažinti su parengtu planu skiriamas 1 mėnuo – susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2017 m. lapkričio 20 d. ir baigiasi 2017 m. gruodžio 20 d. Nurodytu laikotarpiu su parengtu planu galima susipažinti Telšių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.telšiai.lt, savivaldybės patalpose (Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai), Telšių miesto seniūnijos (Turgaus a. 7, LT-87133 Telšiai) skelbimų lentoje.

Telšių miesto darnaus judumo plano pristatomasis posėdis įvyks 2017 m. gruodžio 28 d. 13.00 val. Telšių rajono savivaldybės administracijos patalpose didžiojoje salėje.

 Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl Telšių miesto darnaus judumo plano organizatoriui teikiami raštu iki 2017 m. gruodžio 20 d.

TELŠIŲ MIESTO DARNAUS JUDUMO VEIKSMŲ PLANAS

TELŠIŲ MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANAS (pdf)

PROTOKOLAI

ASMENŲ PRIĖMIMAS SAVIVALDYBĖJE

Pirmadienis 8.00 - 18.00 val.
Antradienis 8.00 - 17.00 val.
Trečiadienis 8.00 - 18.00 val.
Ketvirtadienis 8.00 - 17.00 val.
Penktadienis 8.00 - 15.45 val.
tel./faks. (8 444) 547 61, (8 444) 22366, el.p.: info.gyventojai@telsiai.lt  
PRAŠYMAI
 
 


 

Telšių rajono savivaldybės MERAS

PETRAS KUIZINAS

 

LR Seimo narys

Valentinas Bukauskas