RENGINIAI
Kino filmas „Klasės susitikimas – berniukai sugrįžta“ 2018-01-21 17:00 
Adresas:  Telšių rajono savivaldybės Žemaitės dramos teatras, Telšiai
Kino filmas „Klasės susitikimas – berniukai sugrįžta“ 2018-01-21 19:00 
Adresas:  Telšių rajono savivaldybės Žemaitės dramos teatras, Telšiai
Literatūrinė paroda „Be šviesiųjų minčių“ (V. Mykolaičio-Putino 125-osioms gimimo metinėms) 2018-01-22 09:30 
Adresas:  K. Praniauskaitės viešoji biblioteka Viešvėnų filialas, Telšių r.

Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejus Spausdinimo versija


RENGINIŲ ŽEMĖLAPIS (PRIDEDAMA) (2.0 Mb)


JE Telšių vyskupo Jono Borutos SJ žodis Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus ir Telšių vyskupijos Penktojo Eucharistinio kongreso renginių minėjimo dalyviamsKonstancos visuotinio Bažnyčios Susirinkimo metu 1413 metais buvo priimtas nutarimas siųsti legatus vyskupus vadovauti žemaičių krikštui, o 1417 metais Medininkuose (dabartiniuose Varniuose) įkurti apsikrikštijusiems žemaičiams Žemaičių vyskupystės centrą. Ką šis reikšmingas nutarimas byloja mums, XXI amžiaus krikščionims, šiandien švenčiantiems tuos įstabius įvykius?

Pirmiausia, tai mums primena, jog krikštas yra Dievo gerumo apraiška ir tikro gyvenimo pradžia. Gyvenimo, kuris yra dovana ir malonė. Turime būti dėkingi Dievui už šią malonę ir nuolat prašyti, kad Jis mums padėtų gyvenime atsižadėti piktojo vilionių ir visuomet sakyti Dievui „taip“. Tai naujo – krikščioniško – gyvenimo esmė.

Ji mums primena, kad Dievas veikia tyliai ir pamažu. Taip žmonijos istorijoje statydina savo istoriją. Dievas Kristuje tampa žmogumi ir tyliai veikia savo tikinčiuosius, o jie tyliai keičia pasaulį. Dievas-Kristus kaip prieš du tūkstančius metų, taip prieš šešis šimtus metų, taip ir šiandien kenčia, miršta, o prisikėlęs ateina pas mus per savųjų ištikimųjų tikėjimą. Dievas per tikinčiųjų bendruomenę be paliovos tyliai beldžiasi į mūsų širdis ir, kai Jam jas atveriame, padaro mus reginčius. Tai, ką ne visi mato – ar tai nėra dieviška? Dievas nenori mūsų priblokšti savo išorine galia, bet duoda laisvę, dovanoja meilę ir ja žadina mus iš dvasios miego. Argi ne tariamai tokia mažybė yra tikroji dieviška didybė? Iš Jėzaus per šimtmečius sklinda dieviška šviesa. Argi iš apaštalų, paprastų kaimo žvejų būtų galėjusi kilti pasaulinė krikščionių bendruomenė – Bažnyčia visame pasaulyje, jei joje nebūtų veikusi paslaptinga dieviškos tiesos jėga?

Šis įvykis mums primena, kad, nepaisant dažnai mūsų tautos atžvilgiu skelbiamų pesimistinių ateities prognozių, vis dėlto galima tikėtis ir šviesesnės ateities, bet tai priklauso ir nuo kiekvieno iš mūsų ištikimybės tam Dievui, kuriam meilę ir ištikimybę, priimdami krikštą, prižadėjo mūsų protėviai, seneliai ir tėvai.

Krikštu priimtas tikėjimas per 600 metų davė jėgų išlaikyti širdyje gyvą artimo meilę, padėjo išvengti didelių klaidų bei susipriešinimų. Juk silpnėjant tikėjimui, silpnėja ir taika pasaulyje, nes krikščioniškas tikėjimas moko, kad visi žmonės esame vieno tikrojo Dievo mylimi vaikai. Labai norėtume, kad šio Jubiliejaus minėjimas padėtų ir vėl atrasti tą tikėjimą, kuris buvo atrama per 600 metų mūsų protėviams santykiuose su kaimynais, nors pastarieji ne visada buvo draugiški mūsų atžvilgiu. Tegu tas tikėjimas būna ir mums atrama bei paskata santykiuose ir su savaisiais, ir su aplink gyvenančiais kaimynais vadovautis krikščionišku Dievo ir visų žmonių meilės įsakymu. Jei tuo keliu eisime, greičiau pasieksime dvasinės ir medžiaginės gerovės laikus, kurių taip ilgimės.


Telšių rajono savivaldybės mero Petro Kuizino sveikinimas tikinčiųjų bendruomeneiKonstancos susirinkime vienintelį kartą Bažnyčios istorijoje ne popiežiaus, o susirinkimo valia 1417 m. įkurta savarankiška, nepriklausoma nuo Vokiečių ordino Žemaičių vyskupystė. Tai buvo viena reikšmingiausių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tarptautinių politinių pergalių, padariusi esminę įtaką visai Lietuvos istorijai. Per savo gyvavimo laikotarpį 1417–1926 m. Žemaičių vyskupystė suvaidino svarbų vaidmenį puoselėjant Lietuvos valstybingumo idėją, išsaugant lietuviškąjį identitetą ir XX a. pradžioje atkuriant Lietuvos valstybę. Vyskupystės Varniuose įkūrimas ir pirmojo vyskupo Motiejaus iš Vilniaus įšventinimas 1417 m. spalio 24 d. tapo žymia data Lietuvos istorijoje.

Sveikindamas su šia mums, katalikams, ypatinga proga, kviečiu pasidžiaugti Žemaičių vyskupystės, o dabar – Telšių vyskupijos – pasiekimais, išsaugotomis krikščionybės puoselėjimo idėjomis, perspektyviu žvilgsniu į ateitį. Linkiu visai tikinčiųjų bendruomenei įgyvendinti tai, kas sumanyta, nepamiršti tikėjimo džiaugsmo ir mažus pasiekimus paversti dideliais.

Laukiame Jūsų visų atvykstant rugpjūčio 19–20 dienomis į Varnius paminėti Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus ir Telšių vyskupijos Penktojo Eucharistinio kongreso. Tai svarbus istorinis įvykis Telšiams, Žemaitijai ir visai Lietuvai.


Telšių vyskupijos vyskupo koadjutoriaus +Kęstučio Kėvalo žodis tikintiesiems


 

PRANEŠIMAI SPAUDAI

Žemaičių vyskupystei – 600. Telšių vyskupijos kurijoje – 14 savivaldybių vadovų susitikimas

600 metų Žemaičių vyskupystės istorijos vingiai

Žemaičių krikštas Varnių katedros altoriuje

Žemaičių vyskupystės jubiliejaus proga – dovana iš dangaus

ASMENŲ PRIĖMIMAS SAVIVALDYBĖJE

Pirmadienis 8.00 - 18.00 val.
Antradienis 8.00 - 17.00 val.
Trečiadienis 8.00 - 18.00 val.
Ketvirtadienis 8.00 - 17.00 val.
Penktadienis 8.00 - 15.45 val.
tel./faks. (8 444) 547 61, (8 444) 22366, el.p.: info.gyventojai@telsiai.lt  
PRAŠYMAI
 
 


 

Telšių rajono savivaldybės MERAS

PETRAS KUIZINAS

 

LR Seimo narys

Valentinas Bukauskas