Telšių rajono savivaldybė

Telšių rajono savivaldybės administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai,
tel./faks. (8 444) 52229
el. p. info@telsiai.lt,
juridinių asmenų registras, kodas 180878299

  Turizmas
 • Turizmas
 •   Naujienos
 • Savivaldybės turto nuoma
 • Aukcionai
 • Socialinė parama
 • Teritorijų planavimas
 • Jaunimas
 • MOBILIZACIJA
 • Sportas
 • Švietimas
 • SENIŪNIJŲ NAUJIENOS
 • Naujienų archyvas
 •   PAGRINDINIS
 • Naujienos
 • Verslas
 • Turizmas
 • Savivaldybė
 •   Turistui
 • Telšių miestas
 • Galerija
 • Žemėlapis
 • Telšių autobusų parkas
 • Žemaitijos turizmo informacijos centras
 • Varnių regioninis parkas
 • Kultūros įstaigos
 • Telšių kultūros centras
 • Telšių Žemaitės dramos teatras
 • Telšių rajono turizmo plėtros strategija
 •   Verslui
 • Licencijos ir leidimai
 • Turto valdymas
 • Teritorijų planavimas
 • Teritorijų planavimo dokumentai ar planavimo viešumas
  Bendrieji planai
  Specialieji planai
 • Architektūra ir statyba
 • Mokesčiai
 • Renginių organizavimas
 • Strateginis planavimas ir investicijos
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros rėmimas
 • Kvietimai teikti paraiškas pagal priemones
 • LENGVATOS VERSLUI, NUKENTĖJUSIAM NUO COVID – 19
 •   Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Struktūros schema
  Darbuotojų kontaktai
  Savivaldybės įstaigos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Konkursai laisvoms pareigoms užimti
  DARBO TARYBA
  Seniūnijos
 • Teisinė informacija
 • NEMOKAMA TEISINĖ PAGALBA
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • APLINKOSAUGA
  ARCHITEKTŪRA
  CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITAS
  CIVILINĖ METRIKACIJA
  CIVILINĖ SAUGA
  DOKUMENTŲ VALDYMAS
  EKONOMIKA IR TURTO VALDYMAS
  FINANSAI
  JAUNIMO REIKALAI
  KAIMO PLĖTRA
  KULTŪRA
  MOBILIZACIJA
  SOCIALINĖ PARAMA IR RŪPYBA
  STATYBA IR URBANISTIKA
  STRATEGINIS PLANAVIMAS IR INVESTICIJOS
  SVEIKATOS APSAUGA
  SPORTAS
  ŠVIETIMAS
  KULTŪROS PAVELDAS
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Metinės užduotys
  Viešieji pirkimai
  Biudžetas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Veiklos ataskaitos
  Projektinė veikla
  Projektų finansavimas iš savivaldybės biudžeto
  Kontroliuojami subjektai
 • Paslaugos
 • Prašymai
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  ATVEJO VADYBA
  KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PASLAUGOS ŠEIMAI
  SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS NEĮGALIESIEMS
  VAIKŲ DIENOS CENTRAI
  GLOBOS CENTRAS
  Informacijos rinkmenos
  Savivaldybės įstaigų paslaugų įkainiai
 • Atviri duomenys
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • Nuorodos
 • Koordinuota pagalba vaikui ir šeimai
 • Klausimai ir atsakymai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimas
 • NVO
 • PIRKIMAI NESKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU
 • Nuo žvyrkelių tvarkymo iki socialinių problemų – šiandien pasitarime aptartos Telšių rajono aktualijos

   Šiandien Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Imantas Motiejūnas organizavo pasitarimą su seniūnijų seniūnais. Pasitarime taip pat dalyvavo Užimtumo tarnybos Telšių skyriaus atstovai, Telšių socialinių paslaugų centro vadovės, SĮ Telšių butų ūkis direktorius bei kiti.

  Pasitarime spręstos kiekvienos seniūnijos problemos, aptarti pagrindiniai šių metų darbai, nedarbo lygio problematika, sprendimo perkelti socialinių išmokų ir socialinio darbo organizatorių pareigybes į Socialinės paramos ir rūpybos skyrių  aktualijos, seniūnų ir Telšių butų ūkio bendradarbiavimo perspektyvos.

  Pavasarėjant pagrindinė problema – kelių būklė

  Seniūnai ir seniūnijų darbuotojai yra arčiausiai vietos žmonių esantys savivaldybės administracijos atstovai, kuriems gerai žinomi seniūnijos gyventojų poreikiai bei problemos. Administracijos direktorius Imantas Motiejūnas reguliariai organizuoja pasitarimus su seniūnais, kad jie perduotų visas, net ir nedideles, gyventojų problemas bei lūkesčius.

  Telšių rajono savivaldybės administracijos struktūrą sudaro 11 struktūrinių teritorinių padalinių – seniūnijų: Telšių, Degaičių, Gadūnavo, Luokės, Nevarėnų, Ryškėnų, Tryškių, Upynos, Varnių, Viešvėnų ir Žarėnų. Žinant visas šių seniūnijų aktualijas, savivaldybės administracijos darbas organizuojamas atsižvelgiant į žmonių prašymus, problemas, ir, žinoma, finansines galimybes.

  Telšių mieste ir rajone atlikta daug darbų, o seniūnijoms tenka užduotis ne tik teikti paslaugas gyventojams, bet ir išsaugoti tai, kas sukurta, vykdant tinkamą viešųjų erdvių priežiūrą. Seniūnijos pačios atlieka didžiąją dalį darbų savo teritorijose: organizuoja bendrojo naudojimo teritorijų, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešųjų vietų apšvietimą, želdinių priežiūrą, atlieka kitus darbus.

  Atliekant kasdienes funkcijas, seniūnijose susiduriama su įvairiais iššūkiais, kurie sprendžiami kartu su savivaldybės administracijos direktoriumi. Nuolatinė ir itin aktuali problema – kelių būklė. Šiemet žvyrkelių būklė tokia prasta, kad greideriavimo gali nebeužtekti – prireiks žvyruoti.

  Už kelių priežiūrą seniūnijose yra atsakingi patys seniūnai – jie nurodo, kokius kelius ir kada valyti.

  Šių metų Telšių rajono savivaldybės biudžete seniūnijoms, žvyruotiems keliams tvarkyti, papildomai skiriama 100 tūkst. eurų. Be to, šiemet planuojama asfaltuoti net kelias mieste ir kaimuose esančias žvyruotas gatves, apie tai visuomenę plačiau informuosime rytoj, patvirtinus Telšių rajono savivaldybės biudžetą.

  Aptarta socialinių darbuotojų kasdienė veikla

  Šiandien vykusiame pasitarime taip pat diskutuota socialinės srities klausimais. Atlikus išsamią socialinių paslaugų ir piniginės paramos teikimo struktūrą Telšių rajone ir palyginus ją su kitų Lietuvos savivaldybių taikoma praktika, buvo priimtas sprendimas perkelti socialinių išmokų ir socialinio darbo organizatorių pareigybes į Socialinės paramos ir rūpybos skyrių. Šis sprendimas buvo  priimtas darbo grupėje  dalyvaujant seniūnams bei seniūnijose dirbantiems specialistams. Taip pat buvo įvertintas siekis mažinti administracinę naštą, efektyviau naudoti finansinius resursus, didinti paramos teikimo efektyvumą ir pasiekiamumą seniūnijose gyvenantiems asmenims. Įgyvendinus pokyčius, sumažinta 7,25 darbuotojų etato.

  Į Socialinės paramos ir rūpybos skyrių perkelta 19,5 etato. Įgyvendinus šiuos struktūrinius pakeitimus, Socialinės paramos ir rūpybos skyriuje yra 33,25 etato, iš kurių 3 etatai yra po 0,75, likusieji – po 1 etatą.   

  Darbuotojai teikia tas pačias paslaugas, kaip ir anksčiau, tačiau pokyčiai pareikalavo techninių sprendimų: transporto priemonių, kuriomis naudojasi socialiniai darbuotojai, perdavimo ir kt. Šiais, kasdieniam darbui organizuoti svarbiais klausimais su savivaldybės administracijos vadovais ir seniūnais pasitarime tarėsi Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėja Lendra Bukauskienė bei Socialinių paslaugų centro direktorė Rasa Gustienė su pavaduotoja Daiva Navickiene.

  Nedarbo lygį mažins bendromis pastangomis

  Pasitarime taip pat dalyvavo Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Telšių skyriaus vedėja Diana Abelkienė ir patarėja Daiva Čiegienė. Jos pristatė nedarbo lygį įvairiose seniūnijose ir apibendrino nedarbo lygio mažinimo priemones, kurios bus įgyvendinamos kartu su seniūnijų atstovais.

  Aukščiausias nedarbo lygis – 13,2 procento yra Upynos seniūnijoje, Nevarėnuose – 12,1. Nedarbo lygis kai kuriose Telšių rajono seniūnijose yra aukščiau šalies vidurkio, todėl bus intensyviai dirbama siekiant sumažinti bedarbių skaičių.

  Užimtumo tarnyba kiekvienoje Telšių rajono seniūnijoje organizuos „Darbo rinkos dienas“. Į jas bus kviečiami seniūnijų atstovai, seniūnijose gyvenantys bedarbiai: pokalbių metu bus aiškinamasi, kodėl asmenys vengia įsidarbinti, tačiau noriai naudojasi socialine parama. Užimtumo tarnyba kartu su Telšių rajono savivaldybės administracija motyvuos bedarbius ir siūlys jiems laisvas darbo vietas arba nukreips į profesinį mokymą. Pirmasis darbo rinkos dienų susitikimas organizuojamas Gadūnavo seniūnijoje kovo 19 dieną.

  Kelmės rajono savivaldybėje po organizuotų darbo rinkos dienų nedarbo lygis sumažėjo nuo 15,5 proc. iki 9,4 proc.

  Aptartas seniūnijų ir Telšių butų ūkio bendradarbiavimas

  Šiandien savivaldybėje vykusiame pasitarime taip pat dalyvavo SĮ Telšių butų ūkis direktorius Adomas Domarkas, kuris su seniūnais aptarė bendradarbiavimo perspektyvas tvarkant seniūnijų erdves ir pastatus.

  SĮ Telšių butų ūkis atlieka kasdienėse gyvenimo situacijose svarbias paslaugas: gatvių, kelių, automobilių stovėjimo aikštelių valymą, daugiabučių namų bendro naudojimo objektų administravimą bei socialinių ir savivaldybei priklausančių būstų priežiūrą, nuotekų ir atliekų šalinimo, elektros, santechnikos įrangų įrengimo ir kitas veiklos įstatuose numatytas paslaugas. Nuo to, kaip efektyviai ir ekonomiškai ši savivaldybės įmonė atlieka savo funkcijas, priklauso įmonės pelnas, gyventojų pasitikėjimas bei pasitenkinimas savo būstu bei šia savivaldybės įmone.

  Be jau paminėtų veiklų, SĮ Telšių butų ūkis atlieka techninę priežiūrą bei avarijų likvidavimą, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, miesto viešųjų erdvių priežiūrą, socialinių ir savivaldybei priklausančių būstų priežiūrą, taip pat įmonė paskirta Telšių rajono energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratoriumi. SĮ Telšių butų ūkis taip pat eksploatuoja ir prižiūri miesto pirtį ir viešąjį miesto tualetą.

  Telšių butų ūkyje dirba įvairių sričių specialistai, įmonė turi reikiamas darbo priemones, tad yra pasirengusi padėti miesto ir rajono seniūnijoms.

  Sprendimai priimami komandinio darbo principu

  Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Imantas Motiejūnas nuolat organizuoja pasitarimus su sau pavaldžių padalinių darbuotojais bei kitomis įstaigomis. Bendradarbiavimas – rajono augimo pagrindas.

  Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia visuomenę bendrauti ir bendradarbiauti – seniūnijos yra atviros pasiūlymams bei prašymams ir norinčios padėti žmogui išspręsti problemas.

  SKAISTĖ SADONYTĖ

  El. p. skaiste.sadonyte@telsiai.lt      
  Tel.: (8 444) 22365

  Taip pat skaitykite:
  Atgal Spausdinimo versija Archyvas
  Dalintis
  Facebook
  Jūsų komentaras
  Vardas:
  El. pašto adresas:
  komentarų nėra
  © Telšių rajono savivaldybė.
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.