Telšių rajono savivaldybė

Telšių rajono savivaldybės administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai,
tel./faks. (8 444) 52229
el. p. info@telsiai.lt,
juridinių asmenų registras, kodas 180878299

  Turizmas
 • Turizmas
 •   Naujienos
 • Savivaldybės turto nuoma
 • Aukcionai
 • Socialinė parama
 • Teritorijų planavimas
 • Jaunimas
 • MOBILIZACIJA
 • Sportas
 • Švietimas
 • SENIŪNIJŲ NAUJIENOS
 • Naujienų archyvas
 •   PAGRINDINIS
 • Naujienos
 • Verslas
 • Turizmas
 • Savivaldybė
 •   Turistui
 • Telšių miestas
 • Galerija
 • Žemėlapis
 • Telšių autobusų parkas
 • Žemaitijos turizmo informacijos centras
 • Varnių regioninis parkas
 • Kultūros įstaigos
 • Telšių kultūros centras
 • Telšių Žemaitės dramos teatras
 • Telšių rajono turizmo plėtros strategija
 •   Verslui
 • Licencijos ir leidimai
 • Turto valdymas
 • Teritorijų planavimas
 • Teritorijų planavimo dokumentai ar planavimo viešumas
  Bendrieji planai
  Specialieji planai
 • Architektūra ir statyba
 • Mokesčiai
 • Renginių organizavimas
 • Strateginis planavimas ir investicijos
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros rėmimas
 • Kvietimai teikti paraiškas pagal priemones
 • LENGVATOS VERSLUI, NUKENTĖJUSIAM NUO COVID – 19
 •   Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Struktūros schema
  Darbuotojų kontaktai
  Savivaldybės įstaigos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Konkursai laisvoms pareigoms užimti
  DARBO TARYBA
  Seniūnijos
 • Teisinė informacija
 • NEMOKAMA TEISINĖ PAGALBA
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • APLINKOSAUGA
  ARCHITEKTŪRA
  CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITAS
  CIVILINĖ METRIKACIJA
  CIVILINĖ SAUGA
  DOKUMENTŲ VALDYMAS
  EKONOMIKA IR TURTO VALDYMAS
  FINANSAI
  JAUNIMO REIKALAI
  KAIMO PLĖTRA
  KULTŪRA
  MOBILIZACIJA
  SOCIALINĖ PARAMA IR RŪPYBA
  STATYBA IR URBANISTIKA
  STRATEGINIS PLANAVIMAS IR INVESTICIJOS
  SVEIKATOS APSAUGA
  SPORTAS
  ŠVIETIMAS
  KULTŪROS PAVELDAS
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Metinės užduotys
  Viešieji pirkimai
  Biudžetas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Veiklos ataskaitos
  Projektinė veikla
  Projektų finansavimas iš savivaldybės biudžeto
  Kontroliuojami subjektai
 • Paslaugos
 • Prašymai
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  ATVEJO VADYBA
  KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PASLAUGOS ŠEIMAI
  SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS NEĮGALIESIEMS
  VAIKŲ DIENOS CENTRAI
  GLOBOS CENTRAS
  Informacijos rinkmenos
  Savivaldybės įstaigų paslaugų įkainiai
 • Atviri duomenys
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • Nuorodos
 • Koordinuota pagalba vaikui ir šeimai
 • Klausimai ir atsakymai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimas
 • NVO
 • PIRKIMAI NESKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU
 • DIDĖJA PINIGINĖ SOCIALINĖ PARAMA NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS

  Siekdamas sušvelninti dėl koronaviruso (COVID-19) pandemijos kilusias socialines pasekmes, Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo (toliau – įstatymas) pataisas. Priimtais pakeitimais sudarytos palankesnės sąlygos nepasiturintiems gyventojams gauti piniginę socialinę paramą, gauti didesnę piniginę socialinę paramą bei motyvuoti ilgalaikius socialinės pašalpos gavėjus integruotis į darbo rinką.

  Dalies žmonių pajamos per karantiną labai sumažėjo, o kiti jų visai neteko, tačiau jie turi turto, kuris neretai tampa kliūtimi gauti piniginę socialinę paramą. Viena iš įstatymo naujovių, kad skiriant piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams laikinai nebus vertinamas nuosavybės teise turimas turtas. Nuo įstatymo įsigaliojimo ir šešis mėnesius, atšaukus ekstremalią situaciją bei pasibaigus karantinui, piniginė socialinė parama bus skiriama ir tuomet, kai turto vertė viršija normatyvą. Suėjus 6 mėnesiams, kai buvo atšaukta ekstremali situacija bei pasibaigus karantinui, dėl piniginės socialinės paramos nevertinant turto dar bus galima kreiptis 3 mėnesius, jei kreipiamasi pirmą kartą arba jei dėl piniginės socialinės paramos bus kreipiamasi praėjus 24 mėnesiams po to, kai jau buvo gauta parama.

  Įstatymu padidinti žemės ūkio paskirties žemės ploto normatyvai nuo 3 ha iki 6 ha, todėl daugiau kaimo vietovių gyventojų turės teisę į piniginę socialinę paramą, kai vėl bus atliekamas turto vertinimas.

  Priimtais pakeitimais padidintos asmens pajamos socialinei pašalpai gauti. Pagal iki šiol galiojusią tvarką asmuo turėjo teisę į socialinę pašalpą, kai pajamos vienam šeimos nariui neviršija valstybės remiamų pajamų  (VRP) arba 125 eurų. Nuo birželio 1 d. teisę į socialinę pašalpą turės asmenys, kurių vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 1,1 VRP, t. y. 137,50 Eur.

  Diferencijuotas socialinės pašalpos dydis vienam gyvenančiam asmeniui atsižvelgiant į paramos gavimo trukmę. Nuo šiol vienam gyvenančiam asmeniui socialinė pašalpa pirmus šešis mėnesius sieks iki 175 eurų  (1,4 VRP). Po pusės metų, jei asmens materialinė padėtis nesikeis, socialinės pašalpos dydis būtų iki 150 eurų (1,2 VRP). Jei per 12 mėnesių paramos gavėjas nesusiras darbo, jis ir toliau turės teisę gauti socialinę pašalpą, o jos dydis tuomet bus iki 137,50 Eur (1,1 VRP). Socialinės pašalpos dydis priklauso nuo asmens gaunamų pajamų. Atsižvelgiant į socialinės pašalpos gavimo laikotarpį, bus mokamas skirtumas tarp atitinkamo VRP dydžio ir asmens gaunamų pajamų per mėnesį.

  Padidinta ir socialinė pašalpa, skiriama atsižvelgiant į šeimos narių skaičių. Pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui bus mokamas skirtumas tarp 1,1 VRP dydžio ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį – iki 137,50 Eur (buvo 125,00) ir atitinkamai: antram bendrai gyvenančiam asmeniui – 0,9 VRP – iki 123,75 Eur (100,00), trečiam bei paskesniam bendrai gyvenančiam asmeniui – 0,7 VRP – iki 96,25 Eur (87,50).

  Įstatymo pataisomis siekiama, kad darbingi paramos gavėjai neprarastų motyvacijos ieškoti darbo ir netaptų priklausomi nuo socialinės paramos sistemos. Todėl dar labiau bus skatinami didinant socialinę pašalpą, mokamą jiems įsidarbinus ir atitinkant įstatyme numatytas sąlygas. Įsidarbinus pirmus tris mėnesius bus mokama 100 proc. buvusios socialinės pašalpos dydžio išmoka, 4-6 mėnesius – 80 proc., 7-12 mėnesį 50 proc. buvusios socialinės pašalpos, mokėtos 6 paskutinius mėnesius prieš įsidarbinant, dydžio išmoka. Iki šiol socialinė pašalpa įsidarbinus visus 12 mėnesių buvo vienoda – 50 proc. buvusios socialinės pašalpos dydžio, bet buvo mokama tik tuo atveju, jeigu atlyginimas neviršijo 2 minimalių mėnesinių algų.

  Priklausomai nuo šeimos sudėties padidinta 5 proc. neįskaitytinų darbinių pajamų procentinė dalis ir nustatyta, kad į gaunamas pajamas neįskaičiuojama: 20 proc. – bendrai gyvenantiems asmenims, neauginantiems vaikų, arba vienam gyvenančiam asmeniui; 25 proc. – bendrai gyvenantiems asmenims, auginantiems vieną ar du vaikus; 30 proc. – bendrai gyvenantiems asmenims, auginantiems tris ar daugiau vaikų; 35 proc. – asmenims, vieniems auginantiems vieną ar du vaikus; 40 proc. – asmenims, vieniems auginantiems tris ar daugiau vaikų. Į šias pajamas bus neįskaičiuojama tokia pati nedarbo socialinio draudimo išmokos bei darbo paieškos išmokos dalis.

  Vieniems gyvenantiems paramos gavėjams bus kompensuojama didesnė būsto šildymo išlaidų dalis – minusuojama VRP dalis kompensacijai apskaičiuoti padidinta nuo 1 iki 1,5 VRP. Jei anksčiau apskaičiuojant kompensacijos dydį iš vieno gyvenančio asmens gaunamų pajamų buvo atimami 125 eurai, tai dabar iš jo vidutinių pajamų bus atimama 187,50 Eur ir bus kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis, viršijanti 10 proc. likusios pajamų sumos. Dėl to asmeniui liks daugiau lėšų jo poreikiams tenkinti. Šis pakeitimas ypač aktualus pensinio amžiaus vienišiems žmonėms, kurie ir sudaro didžiąją būsto šildymo išlaidų kompensacijos gavėjų dalį.

   

  Taip pat šiuo laikotarpiu ir 6 mėnesius po paskelbtos ekstremalios situacijos ir paskelbto karantino atšaukimo daugiau šeimų gaus vaiko pinigus.

  Nuo 2020 m. gegužės 22 d. įsigaliojo Išmokų vaikams įstatymo pataisos, kuriomis nustatyta galimybė gauti papildomą išmoką vaikui šeimoms, auginančioms 1 ar 2 vaikus, kurių pajamos sumažėjo po karantino paskelbimo. Skiriant papildomą išmoką vaikui bus vertinamos per trumpesnį laikotarpį gautos nepasiturinčios šeimos pajamos. Šeimų, kurios dėl papildomų vaiko pinigų kreipsis iki š. m. birželio 30 d., bus vertinamos pajamos, gautos nuo š. m. balandžio 1 d, o kurios kreipsis nuo liepos 1 d. – bus vertinamos praėjusių 3 kalendorinių mėnesių pajamos. Kartu su universalia išmoka vaikui (60,06 Eur) papildomai bus skiriama 40,17 Eur, kai pajamos vienam bendrai gyvenančiam asmeniui per mėnesį neviršija 250 eurų, neįskaitant pačių vaiko pinigų ir dalies darbo užmokesčio, nedarbo socialinio draudimo išmokos bei darbo paieškos išmokos dalies. Papildoma išmoka vaikui bus skiriama 3 mėnesiams.

  Tokią išmoką nuo 2020 m. sausio 1 d. jau gauna gausių šeimų vaikai, neįgalūs vaikai. Ši išmoka jau paskirta 12 mėnesių ir mokama nepasiturinčių šeimų vaikams, atsižvelgiant į praėjusių kalendorinių metų arba 12 praėjusių mėnesių pajamas.

   

   

  Telšių rajono savivaldybės administracijos

  Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus

  vedėjo pavaduotoja                                         Dainora Gedmintienė

  Taip pat skaitykite:
  Atgal Spausdinimo versija Archyvas
  Dalintis
  Facebook
  Jūsų komentaras
  Vardas:
  El. pašto adresas:
  komentarų nėra
  © Telšių rajono savivaldybė.
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.