Telšių rajono savivaldybė

Telšių rajono savivaldybės administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai,
tel./faks. (8 444) 52229
el. p. info@telsiai.lt,
juridinių asmenų registras, kodas 180878299

  Turistui
 • Telšių miestas
 • Galerija
 • Žemėlapis
 • Telšių autobusų parkas
 • Žemaitijos turizmo informacijos centras
 • Varnių regioninis parkas
 • Kultūros įstaigos
 • Telšių kultūros centras
 • Telšių Žemaitės dramos teatras
 • Telšių rajono turizmo plėtros strategija
 •   Verslui
 • Viešieji pirkimai
 • Licencijos ir leidimai
 • Turto valdymas
 • Teritorijų planavimas
 • Teritorijų planavimo dokumentai ar planavimo viešumas
  Bendrieji planai
  Specialieji planai
 • Architektūra ir statyba
 • Mokesčiai
 • Renginių organizavimas
 • Strateginis planavimas ir investicijos
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros rėmimas
 • Kvietimai teikti paraiškas pagal priemones
 •   Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Struktūros schema
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Taryba
  Meras
  Administracijos direktorius
  Darbuotojų kontaktai
  Gyventojų priėmimas
  Viešieji ryšiai
  Savivaldybės įstaigos
  Konkursai laisvoms pareigoms užimti
 • Teisinė informacija
 • NEMOKAMA TEISINĖ PAGALBA
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžetas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Veiklos ataskaitos
  Projektinė veikla
  Projektų finansavimas iš savivaldybės biudžeto
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Paslaugos
 • Viešosios ir administracinės paslaugos
  Prašymai
  Informacijos rinkmenos
  Savivaldybės įstaigų paslaugų įkainiai
 • Koordinuota pagalba vaikui ir šeimai
 • Nuorodos
 • Klausimai - atsakymai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimas
 • MOBILIZACIJA
 • Telšių miesto VVG
 • Viešosios ir administracinės paslaugos Spausdinimo versija

   EL. PASLAUGOS (elektroninės paslaugos)

  Mokomoji medžiaga:


   

  El. paslaugų gyventojams paieška >>>

   

         
  Prašymų leisti dalyvauti konkurse į valstybės tarnybą priėmimas     El. paslauga
  Savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų dokumentų, susijusių su Tarybos veikla, kopijų ir išrašų išdavimas      
  Savivaldybės archyvinių dokumentų kopijų ir išrašų išdavimas      
  Pirminė teisinė pagalba      
  Prašymų priėmimas ir pažymėjimų išdavimas dėl nukentėjusiojo asmens (tremtinio, politinio kalinio, represuotojo ir kitų nukentėjusių asmenų) statuso suteikimo.       

  VAIKO TEISIŲ APSAUGA 

       
  Išvados dėl daugiavaikės motinos kompensacijos teikimas      
  Išvados teismui dėl santuokinio amžiaus sumažinimo teikimas      
  Konsultacijų dėl institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko laikino svečiavimosi pas asmenį teikimas ir prašymū priėmimas      
  Konsultacijų dėl įvaikinimo teikimas ir prašymų priėmimas      
  Konsultacijų dėl vaiko artimųjų giminaičių bendravimo su vaiku, jeigu tėvai nesuteikia galimybės to daryti teikimas ir prašymų priėmimas      
  Konsultacijų dėl vaiko laikinosios globos (rųpybos) tėvų prašymų nustatymo teikimas ir prašymų priėmimas      
  Konsultacijų dėl vaikų likusių be tėvų globos (rūpybos) nustatymo, globėjo (rūpintojo) skyrimo teikimas ir prašymų priėmimas      
  Konsultacijų ir informacijos apie vaiko teisių apsaugą teikimas      
  Pažymos teismui apie tai, ar piliečiai, sudarantys sandorius dėl turto pardavimo, įkeitimo, paskolos būstui įsigyti ir pan., nėra įrašyti į socialinės rizikos šeimų šeimų, auginančių vaikus apskaitą, ar jiems nėra apribota tėvų valdžia, išdavimas      
  Pažymos teismui dėl palikimo vaiko (iki 18 m. amžiaus) vardu priėmimo teikimas      
  Sutikimo gyventi skyriumi nuo rūpintojo išdavimas      
  Tarpininkavimas dėl asmens tapatybės kortelės išdavimo (pakeitimo) LR piliečiui iki 16 m. arba paso išdavimo (pakeitimo) LR piliečiui iki 18 m.      
  ŠVIETIMAS
       
  Valstybinių, savivaldybės ir nevalstybinių švietimo ir mokslo institucijų įregistravimas Švietimo ir mokslo institucijų registre       
  Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros skyrimas      
  Prašymų skirti dalinį perkvalifikavimo studijų finansavimą pagal Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytus kriterijus priėmimas.      
  VERSLAS     
   
  Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais    
  El. paslauga
  Leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais     El. paslauga
  Leidimo verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis     El. paslauga
  Leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais     El. paslauga
  Leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis     El. paslauga
  Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas     El. paslauga
  Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gerimais patikslinimas ir/ar papildymas     El. paslauga
  Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinimas     El. paslauga
  Šilumos tiekimo licencijos išdavimas keitimas     El. paslauga
  Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas     El. paslauga
  Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore kelių transporto priemone (jų junginiu) Telšių rajono vietinės reikšmės keliais išdavimas
       
  Leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimas
       
         

  MOKESČIAI

       
  Pažymų išdavimas apie nuomojamą (naudojamą) valstybinę žemę.      
  Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų parengimas, tvarkymas ir išsiuntimas (pateikimas) fiziniams asmenims bei deklaracijų priėmimas iš juridinių asmenų.    
   

  TURTO VALDYMAS

       
  Adresų suteikimas, keitimas ar panaikinimas žemės sklypams, pastatams, patalpoms ir butams      
         

  APLINKOSAUGA

       

  Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas
       
         

  CIVILINĖ METRIKACIJA

       
  Įvaikinimo registravimas      
  Vardo, pavardės, tautybės keitimas      
  Santuokos nutraukimo registravimas, ištuokos liudijimo išdavimas      
  Tėvystės nustatymo ir nuginčijimo registravimas      
  Civilinės būklės akto įrašo ištaisymas, papildymas, pakeitimas      
  Kartotinio civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimo išdavimas      
  Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas      
  Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas      
  Tėvystės pripažinimo registravimas      
  Naujagimio gimimo registravimas      
  Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įrašymas į apskaitą      
  Mirties registravimas      
  Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas      
  Užsienio valstybėje įregistruotos ištuokos įrašymas į apskaitą      
  Pažymos apie šeiminę padėtį išdavimas asmeniui, ketinančiam sudaryti santuoką užsienio valstybėje      
  Bažnyčios nustatyta tvarka sudarytos santuokos įrašymas į apskaitą      
  Užsienio valstybėje gimusio vaiko registravimas      
  Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas      

  SOCIALINĖ PARAMA  

       
  Socialinė parama mokiniams     El. paslauga
  Specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijų skyrimas   SPIS   
  Transporto išlaidų kompensacija      
  Šalpos kompensacijos skyrimas      
  Šalpos našlaičio pensijos skyrimas      
  Šalpos senatvės pensijos skyrimas      
  Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas   SPIS    
  Socialinės pašalpos skyrimas nepasiturintiems gyventojams   SPIS    
  Globos (rūpybos) išmokos ir globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas   SPIS   
  Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas   SPIS   
  Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimas   SPIS   
  Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas   SPIS   
  Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas   SPIS    
  Išmokos vaikui skyrimas   SPIS   
  Būsto šildymo išlaidų, geriamo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas   SPIS  
  Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas      
  Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas      
  Kredito paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimas už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją      
  Šalpos neįgalumo pencijos skyrimas      

  DEGAIČIŲ SENIŪNIJA

     
  Asmenų prašymų, skundų priėmimas ir nagrinėjimas    Evv   
  Asmenų, neturinčių gyvenamosios vietos, įtraukimas į apskaitą    Evv   
  Gyvenamosios vietos deklaracijos, pildomos asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką      
  Gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6mėn. laikotarpiui, pildomos asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką      
  Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir naikinimas      El. paslauga
  Informacijos teikimas ir seniūnijos gyventojų prašymų dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priėmimas      
  Informacijos teikimas ir seniūnijos gyventojų prašymų išmokai vaikui gauti priėmimas       
  Informacijos teikimas ir seniūnijos gyventojų prašymų piniginei paramai gauti priėmimas      
  Informacijos teikimas ir seniūnijos gyventojų prašymų socialinei paramai mokiniams gauti priėmimas      
  Informacijos teikimas ir seniūnijos gyventojų prašymų vienkartinei išmokai gauti priėmimas      
  Informacijos teikimas socialinės paramos klausimais ir interesantų prašymų priėmimas      
  Leidimų atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijose išdavimas      
  Leidimų laidoti, sutikimo perlaidoti palaikus išdavimas    Evv El. paslauga
  Leidimų prekiauti ar teikti paslaugas viešose vietose išdavimas      Evv El. paslauga
  Notariniai veiksmai       
  Paraiškų paramai už žemės ūkio naudmenis ir kitus plotus bei gyvulius priėmimas      
  Pažymos apie asmens vardu užregistruotus pastatus seniūnijos namų ūkio knygose išdavimas      
  Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas      
  Pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas      
  Pažymos apie šeimos sudėtį išdavimas      
  Pažymų išdavimas apie nuomojamą (naudojamą) valstybinę žemę      
  Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų parengimas, tvarkymas ir išsiuntimas (pakeitimas) fiziniams asmenims bei deklaracijų priėmimas iš juridinių asmenų      
  Žemės ūkio ir kaimo valdos įregistravimo/registro duomenų atnaujinimo/ išregistravimo Lietuvos respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre        

  GADŪNAVO SENIŪNIJA 

       
  Asmenų, neturinčių gyvenamosios vietos, įtraukimas į apskaitą   Evv   
  Asmenų prašymų, skundų priėmimas ir nagrinėjimas   Evv   
  Gyvenamosios vietos deklaravimas duomenų taisymas keitimas ir panaikinimas     El. paslauga
  Gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui      
  Informacijos teikimas ir seniūnijos gyventojų prašymų dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priėmimas      
  Informacijos teikimas ir seniūnijos gyventojų prašymų išmokai vaikui gauti priėmimas      
  Informacijos teikimas ir seniūnijos gyventojų prašymų piniginei paramai gauti priėmimas      
  Informacijos teikimas ir seniūnijos gyventojų prašymų socialinei paramai mokiniams gauti priėmimas      
  Informacijos teikimas ir seniūnijos gyventojų prašymų vienkartinei išmokai gauti priėmimas      
  Informacijos teikimas socialinės paramos klausimais ir interesantų prašymų priėmimas      
  Informacijos gyvenamosios patalpos savininkui apie nuosavybės teise jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis suteikimas      
  Notariniai veiksmai      
  Leidimų prekiauti ar teikti paslaugas viešose vietose išdavimas     El. paslauga
  Leidimų laidoti, sutikimo perlaidoti palaikus išdavimas    Evv El. paslauga
  Leidimai atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorije išdavimas      
  Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų priėmimas      
  Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas      
  Pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išdavimas      
  Pažymos apie šeimos sudėtį išdavimas      
  Pažymų juridiniams faktams patvirtinti išdavimas      
  Pažymų apie mirusio asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas      
  Pažymų dėl pastatų teisinės registracijos išdavimas      
  Žemės ūkio ir kaimo valdos įregistravimo registro duomenų atnaujinimo  išregistravimo Lietuvos respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre      

  TELŠIŲ SENIŪNIJA  

       
  Leidimo laidoti išdavimas   Evv El. paslauga
  Pažymos apie šeimos sudėtį išdavimas      
  Asmenų prašymų priėmimas   Evv   
  Leidimų prekiauti ar teikti paslaugas viešose vietose išdavimas     El. paslauga
  Leidimų vežti krovinius lengvaisiais ir krovininiais automobiliais išdavimas      
  Leidimų žemės darbams išdavimas      
  Gyventojų pasitelkimo visuomenei naudingiems darbams organizavimas      
  Gyvenamosios vietos deklaravimas      

  NEVARĖNŲ SENIŪNIJA

       
  Charakteristikų išdavimas      
  Darbo biržos siųstų asmenų įdarbinimas dirbti viešuosius darbus      
  Gyvenamosios vietos deklaravimas      
  Gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui      
  Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir naikinimas     El. paslauga
  Gyventojų pasiūlymų, prašymų ar skundo priėmimas bei nagrinėjimas   Evv   
  Globos rūpybos išmoka      
  Globos rūpybos išmokos tikslinis  priedas      
  Išmokos vaikui skyrimas   SPIS   
  Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą      
  Leidimas prekiauti ir ( ar ) teikti paslaugas viešose vietose     El. paslauga
  Leidimo atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje išdavimas      
  Leidimo laidoti išdavimas   Evv  El. paslauga
  Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims skyrimas      
  Notarinių veiksmų atlikimas      
  Papildomos socialinės pašalpos dalies įsidarbinus, skyrimas      
  Paraiškų paramai už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus bei gyvulius administracinės paslaugos teikimas      
  Paramos mokinio reikmenims įsigijimas, nemokamo maitinimo mokiniams skyrimas     El. paslauga
  Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas      
  Pažymos apie šeimos sudėtį išdavimas      
  Pažymos dėl pastatų teisinės registracijos išdavimo      
  Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui  apie savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas    Evv  
  Pažymos išdavimas apie mirusio asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą      
  Pažymų apie draudžiamąsias pajamas pensijai skirti išdavimas      
  Pažymų dėl žemės ūkio veiklos išdavimas      
  Socialinės (piniginės) pašalpos, kompensacijos už šildymą, šaltą ir karštą vandenį skyrimas      
  Socialinių paslaugų poreikio vertinimas      
  Specialiųjų poreikių lygio nustatymas ir tenkinimas asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių      
  Vienkartinė išmoka gimus vaikui      
  Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai      
  Vienkartinė parama nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims      
  Vietinės rinkliavos  už  komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų teikimas      
  Žemės ūkio ir kaimo valdos įregistravimo registro duomenų atnaujinimo  išregistravimo Lietuvos respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre      

  RYŠKĖNŲ SENIŪNIJA

       
  Asmenų prašymų, skundų priėmimas ir nagrinėjimas   Evv  
  Asmenų neturinčių gyvenamosios vietos įtraikimas į apskaitą   Evv  
  Gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui      
  Gyvenamosios vietos deklaravimas      
  Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų naikinimas taisymas, keitimas     El. paslauga
  Informacijos apie nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis suteikimas      
  Išmokos vaikui skyrimas   SPIS   
  Leidimas prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešose vietose     El. paslauga
  Leidimų laidoti, sutikimo perlaidoti palaikus išdavimas   Evv  El. paslauga
  Maisto iš intervencinių atsargų labiausiai nepasiturintiems asmenims skyrimo paslauga      
  Notariniai veiksmai       
  Paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas     El. paslauga
  Pažymos apie asmens vardu užregistruotus pastatus seniūnijos namų ūkio knygose išdavimas       
  Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas      
  Pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išdavimas      
  Pažymos apie šeimos sudėtį išdavimas      
  Socialinės (piniginės) pašalpos skyrimas      
  Vienkartinė parama nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims      
  Vietinės rinkliavos  už  komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų  ir tvarkymą      
  Žemės ūkio ir kaimo valdos įregistravimas registro duomenų atnaujinimas išregistravimas       
  Paraiškų paramai už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius priėmimas      
  Socialinės (piniginės) pašalpos, kompensacijos už šildymą šaltą ir karštą vandenį skyrimas      

  TRYŠKIŲ SENIŪNIJA 

       
  Asmenų neturinčių gyvenamosios vietos įtraukimas į apskaitą   Evv   
  Asmenų prašymų, skundų priėmimas ir atsakymų pateikimas   Evv   
  Charakteristikų seniūnijos gyventojams išdavimas      
  Gyvenamosios vietos deklaravimas      
  Informacijos teikimas ir seniūnijos gyventojų prašymų dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priėmimas      
  Informacijos teikimas ir seniūnijos gyventojų prašymų išmokai vaikui gauti priėmimas      
  Informacijos teikimas ir seniūnijos gyventojų prašymų piniginei paramai gauti priėmimas      
  Informacijos teikimas ir seniūnijos gyventojų prašymų socialinei paramai mokiniams gauti priėmimas      
  Informacijos teikimas ir seniūnijos gyventojų prašymų vienkartinei išmokai gauti priėmimas      
  Informacijos teikimas socialiniais klausimais ir interesantų prašymų priėmimas      
  Išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaracijos , pildomos asmeniui išvykstant ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui      
  Kopijų, nuorašų, išrašų išdavimas archyve saugomų dokumentų pagrindu      
  Leidimo laidoti, sutikimo perlaidoti palaikus išdavimas   Evv  El. paslauga
  Leidimų atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijose išdavimas      
  Leidimų prekiauti ar teikti paslaugas viešose vietose išdavimas     El. paslauga
  Notariniai veiksmai      
  Paraiškų paramai už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius priėmimas      
  Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas      
  Pažymos apie gyvenamosios patalpos savininkams savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas   Evv  
  Pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išdavimas      
  Pažymos apie šeimos sudėtį išdavimas      
  Pažymų dėl pastatų teisinės registracijos išdavimas      
  Pažymų, patvirtinančių paskutinę asmens gyvenamą vietą, išdavimas      
  Žemės ūkio valdų registravimas atnaujinimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, duomenų apie valdos ekonominio dydžio vienetą (EDV) išdavimas      

  UPYNOS SENIŪNIJA 

       
  Asmenų, neturinčių gyvenamosios vietos, įtraukimas į apskaitą   Evv  
  Deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir naikinimas     El. paslauga
  Gyvenamosios vietos deklaravimas asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką    
   
  Gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. Laikotarpiui      
  Gyventojų pasiūlymų, prašymų ir skundų priėmimas ir nagrinėjimas   Evv   
  Informacijos teikimas ir seniūnijos gyventojų prašymų dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priėmimas      
  Informacijos teikimas ir seniūnijos gyventojų prašymų išmokai vaikui gauti priėmimas      
  Informacijos teikimas ir seniūnijos gyventojų prašymų piniginei paramai gauti priėmimas      
  Informacijos teikimas ir seniūnijos gyventojų prašymų vienkartinei išmokai gauti priėmimas      
  Informacijos teikimas socialinės paramos klausimais ir interesantų prašymų priėmimas      
  Išmokos vaikui skyrimas   SPIS  
  Kopijų, nuorašų, išrašų išdavimas archyve saugomų dokumentų pagrindu      
  Leidimų laidoti (perlaidoti) išdavimas   Evv El. paslauga
  Paraiškų ir papildomų dokumentų tiesioginėms išmokoms už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus priėmimas, laukų ribų įbraižymas    
   
  Pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas      
  Pažymų apie draudžiamąsias pajamas pensijai skirti išdavimas      
  Pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas      
  Pažymų apie mirusio asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas      
  Pažymų dėl pastatų teisinės registracijos išdavimas      
  Pažymų išdavimas dėl žemės ūkio veiklos      
  Pažymų išdavimas gyvenamosios patalpos savininkui apie nuosavybės teise jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis   Evv  
  Pažymų, patvirtinančių šeimos sudėtį, išdavimas      
  Seniūno atliekami notariniai veiksmai      
  Socialinė parama mokiniams      
  Žemės ūkio valdų registravimas/atnaujinimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, duomenų apie valdos ekonominio dydžio vienetą (EDV) išdavimas      

  LUOKĖS SENIŪNIJA

       
  Asmenų, neturinčių gyvenamosios vietos, įtraukimas į apskaitą   Evv   
  Charakteristikų seniūnijos gyventojams išdavimas      
  Gyvenamosios vietos deklaravimas asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką      
  Gyventojų pasiūlymų, prašymų ir skundų priėmimas ir nagrinėjimas   Evv   
  Leidimų prekiauti ar teikti paslaugas viešose vietose, atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijose išdavimas     El. paslauga
  Leidimų laidoti, sutikimo perlaidoti palaikus išdavimas   Evv  El. paslauga
  Maisto iš intervencinių atsargų labiausiai nepasiturintiems asmenims skyrimo paslauga      
  Išmokos vaikui skyrimas   SPIS   
  Notariniai veiksmai      
  Informacijos teikimas ir seniūnijos gyventojų prašymų vienkartinei išmokai gauti priėmimas      
  Informacijos teikimas ir seniūnijos gyventojų prašymų piniginei socialinei paramai gauti priėmimas      
  Informacijos teikimas socialinės paramos klausimais ir interesantų prašymų priėmimas      
  Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir naikinimas     El. paslauga
  Pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas      
  Pažymų apie mirusio asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas      
  Pažymų dėl žemės ūkio veiklos išdavimas      
  Pažymų juridiniams faktams patvirtinti  išdavimas       
  Pažymų, patvirtinančių šeimos sudėtį, išdavimas      
  Pažymos apie gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas   Evv   
  Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas      
  Pažymos apie asmens vardu užregistruotus pastatus seniūnijos namų ūkio knygose išdavimas      
  Paramos mokinio reikmenims įsigijimas     El. paslauga
  Vietinės rinkliavos  už  komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų teikimas      
  Žemės ūkio ir kaimo valdos įregistravimo/registro duomenų atnaujinimo/ išregistravimo Lietuvos respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre paslaugos administravimas      

  VIEŠVĖNŲ SENIŪNIJA 

       
  Gyvenamosios vietos atvykimo deklaravimas      
  Gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos Respublikos      
  Gyventojų pasiūlymų, prašymų ir skundų nagrinėjimas   Evv   
  Informacijos teikimas socialinės paramos klausimais ir interesantų prašymų priėmimas      
  Leidimų laidoti išdavimas   Evv El. paslauga
  Paraiškų  paramai už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius priėmimas      
  Pažymos apie gyvenamosios patalpos savininko (-ų) gyvenamojoje patalpoje  gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas (Pažymos patalpų savininkams išdavimas)   Evv   
  Pažymos apie šeimos sudėtį išdavimas      
  Pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas      
  Pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Telšių rajono savivaldybės išdavimas      
  Prašymų dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir panaikinimo priėmimas      
  Prašymų įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Telšių rajono savivaldybės priėmimas      
  Seniūnams priskirtų notarinių veiksmų atlikimas      
  Skundų, prašymų, kreipimųsi dėl viešosios tvarkos pažeidimų nagrinėjimas   Evv  
  Leidimų atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijose išdavimas      
  Leidimas prekiauti ir ( ar ) teikti paslaugas viešose vietose     El. paslauga
  Žemės ūkio ir kaimo valdos įregistravimo/registro duomenų atnaujinimo / išregistravimo Lietuvos respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre      

  VARNIŲ SENIŪNIJA 

       
  Asmenų skundų ir pranešimų nagrinėjimas   Evv   
  Asmenų, neturinčių gyvenamosios vietos, įtraukimas į apskaitą   Evv   
  Charakteristikų seniūnijos gyventojams išdavimas      
  Gyvenamosios vietos deklaravimas      
  Gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. Laikotarpiui      
  Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir naikinimas     El. paslauga
  Leidimo kasinėjimo darbams išdavimas      
  Leidimų laidoti (perlaidoti) išdavimas   Evv  El. paslauga
  Leidimų prekiauti ar teikti paslaugas viešose vietose išdavimas     El. paslauga
  Notarinių veiksmų atlikimas      
  Pažymos apie buvusį darbo užmokestį pensijai skirti išdavimas      
  Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas      
  Pažymos apie gyvenamosios patalpos savininko (-ų) gyvenamojoje patalpoje  gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas (Pažymos patalpų savininkams išdavimas)   Evv   
  Pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas      
  Pažymų apie šeimos sudėtį, pastatų nuosavybę ir kt. Išdavimas      
  Žemės ūkio ir kaimo valdos įregistravimo /registro duomenų atnaujinimo/išregistravimo Lietuvos respublikos žėmės ūkio ir kaimo verslo registre      
  Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus administravimas      
  Informacijos teikimas socialinės paramos klausimais ir interesantų prašymų priėmimas      
  Paramos mokinio reikmėms įsigyti skyrimas     El. paslauga
  Socialinės (piniginės) pašalpos skyrimas      
  Vienkartinės išmokos gimus vaikui skyrimas      
  Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą kompensacijų skyrimas      
  Globos (rūpybos) išmokos skyrimas       
  Mokinių nemokamo maitinimo skyrimas      
  Būsto šildymo išlaidų, geriamo vandens išlaidų ir karšto vandens kompensacijos skyrimas      
  Išmokos vaikui skyrimas   SPIS   
  Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas      

  ŽARĖNŲ SENIŪNIJA 

       
  Asmenų neturinčių gyvenamosios vietos įtraikimas į apskaitą   Evv   
  Būsto šildymo išlaidų , išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijos skyrimas       
  Gyvenamosios vietos deklaravimas      
  Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų naikinimas, taisymas, keitimas      El. paslauga
  Gyventojų pasiūlymų, prašymų ir skundų priėmimas ir nagrinėjimas   Evv   
  Išmokos vaikui skyrimas   SPIS   
  Išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaracijos, pildomos asmeniui išvykstant ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui      
  Leidimų atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje išdavimas      
  Leidimų laidoti, sutikimo perlaidoti palaikus išdavimas   Evv El. paslauga
  Leidimų prekiauti ar teikti paslaugas viešose vietose išdavimas     El. paslauga
  Maisto iš intervencinių atsargų labiausiai nepasiturintiems asmenims skyrimas      
  Nemokamo maitinimo mokiniams skyrimas      
  Notariniai veiksmai       
  Paraiškų paramai už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius priėmimas       
  Paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas     El. paslauga
  Pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas      
  Pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išdavimas      
  Pažymos apie šeimos sudėtį išdavimas      
  Pažymų apie draudžiamąsias pajamas pensijai skirti išdavimas      
  Pažymų dėl žemės ūkio veiklos išdavimas      
  Pažymų įšduotų gyvenamosios patalpos savininkams ( bendraturčiams )    Evv   
  Skirti globos (rūpybos)  išmoką      
  Skirti socialinę pašalpą      
  Vienkartinė parama nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims       
  Vienkartinės išmokos neščiai moteriai       
  Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas      
  Žemės ūkio ir kaimo valdos įregistravimo /registro duomenų atnaujinimo/išregistravimo Lietuvos respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre paslaugos administravimas      


   
   

   ..

  Paskutinis atnaujinimas: 2018-02-22 10:45:19
  © Telšių rajono savivaldybė.
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.