Telšių rajono savivaldybė

Telšių rajono savivaldybės administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai,
tel./faks. (8 444) 52229
el. p. info@telsiai.lt,
juridinių asmenų registras, kodas 180878299

  Turistui
 • Telšių miestas
 • Galerija
 • Žemėlapis
 • Telšių autobusų parkas
 • Žemaitijos turizmo informacijos centras
 • Varnių regioninis parkas
 • Kultūros įstaigos
 • Telšių kultūros centras
 • Telšių Žemaitės dramos teatras
 • Telšių rajono turizmo plėtros strategija
 •   Verslui
 • Viešieji pirkimai
 • Licencijos ir leidimai
 • Turto valdymas
 • Teritorijų planavimas
 • Teritorijų planavimo dokumentai ar planavimo viešumas
  Bendrieji planai
  Specialieji planai
 • Architektūra ir statyba
 • Mokesčiai
 • Renginių organizavimas
 • Strateginis planavimas ir investicijos
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros rėmimas
 • Kvietimai teikti paraiškas pagal priemones
 •   Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Struktūros schema
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Taryba
  Meras
  Administracijos direktorius
  Darbuotojų kontaktai
  Gyventojų priėmimas
  Viešieji ryšiai
  Savivaldybės įstaigos
  Konkursai laisvoms pareigoms užimti
 • Teisinė informacija
 • NEMOKAMA TEISINĖ PAGALBA
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • APLINKOSAUGA
  ARCHITEKTŪRA
  CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITAS
  CIVILINĖ METRIKACIJA
  CIVILINĖ SAUGA
  DOKUMENTŲ VALDYMAS
  EKONOMIKA IR TURTO VALDYMAS
  FINANSAI
  JAUNIMO REIKALAI
  KAIMO PLĖTRA
  KULTŪRA
  MOBILIZACIJA
  SOCIALINĖ PARAMA IR RŪPYBA
  STATYBA IR URBANISTIKA
  STRATEGINIS PLANAVIMAS IR INVESTICIJOS
  SVEIKATOS APSAUGA
  SPORTAS
  ŠVIETIMAS
  VAIKO TEISIŲ APSAUGA
  VIEŠIEJI PIRKIMAI
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžetas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Veiklos ataskaitos
  Projektinė veikla
  Projektų finansavimas iš savivaldybės biudžeto
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Paslaugos
 • Viešosios ir administracinės paslaugos
  Prašymai
  Informacijos rinkmenos
  Savivaldybės įstaigų paslaugų įkainiai
 • Koordinuota pagalba vaikui ir šeimai
 • Nuorodos
 • Klausimai ir atsakymai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimas
 • MOBILIZACIJA
 • Telšių miesto VVG
 • SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS VEIKLOS UŽDAVINIAI Spausdinimo versija

  PAGRINDINIAI SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS 2017 METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI


  1. Organizuoti ir koordinuoti Telšių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos plano vykdymą.
  2. Pateikti savivaldybės tarybai išvadą dėl savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio.
  3. Išvadų (paskolų ėmimo, naudojimosi bankų kreditais, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams) parengimas.
  4. Savivaldybės tarybai teikti metinę veiklos ataskaitą.
  5. Siekti, kad pateiktos rekomendacijos būtų įgyvendintos.
  6. Organizuoti Tarnybos valstybės tarnautojų mokymus ir jų kvalifikacijos tobulinimą. 

   SAVIVALDYBĖS KONTROLIERĖS LAIMOS SADAUSKIENĖS PAGRINDINĖS 2018 METŲ  VEIKLOS UŽDUOTYS (nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys)

  1. Vadovaujantis teisės aktais, atlikti Vietos savivaldos įstatyme bei Tarnybos veiklos plane numatytus finansinius ir veiklos auditus ir pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl audituojamo subjekto finansinių ir kitų ataskaitų tikrumo ir teisingumo Vietos savivaldos įstatyme ir Tarybos veiklos reglamente nustatytais terminais.
  2. Sudaryti Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos planą ir Tarybos veiklos reglamente nustatytais terminais pateikti Savivaldybės tarybos kontrolės komitetui.
  3. Savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatytais terminais atsakyti į gaunamus paklausimus; nustatytais terminais atsakyti į gyventojų skundus, prašymus, pranešimus dėl savivaldybės lėšų ir turto naudojimo.
  4. Tarnybos veikloje vadovautis viešumo principu, paskelbti interneto svetainėje atliktų auditų ir 2017 metų veiklos ataskaitas.
  5. Tobulinti profesinę kvalifikaciją.

      


  © Telšių rajono savivaldybė.
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.