Telšių rajono savivaldybė - SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS VEIKLOS UŽDAVINIAI

RENGINIAI
Leidinių paroda „Spindulys esmi begalinės šviesos...“. Vilhelmui Storostai-Vydūnui –150 2018-03-19 09:00 
Adresas:  K. Praniauskaitės viešoji biblioteka Gedrimų filialas, Telšių r.
Velykinių puokščių, margučių ir verbų paroda „Su Šv. Velykomis ateina pavasaris“ 2018-03-19 09:30 
Adresas:  K. Praniauskaitės viešoji biblioteka Varnių miesto filialas, Telšių r.
Vaikų piešinių paroda Pasaulinei Žemės dienai „Tėviškės spalvos“ 2018-03-19 10:00 
Adresas:  K. Praniauskaitės viešoji biblioteka Nevarėnų filialas, Telšių r.

 

LR Seimo narys

Valentinas Bukauskas

Telšių rajono savivaldybės MERAS

PETRAS KUIZINAS

SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS VEIKLOS UŽDAVINIAI Spausdinimo versija

PAGRINDINIAI SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS 2017 METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI


 1. Organizuoti ir koordinuoti Telšių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos plano vykdymą.
 2. Pateikti savivaldybės tarybai išvadą dėl savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio.
 3. Išvadų (paskolų ėmimo, naudojimosi bankų kreditais, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams) parengimas.
 4. Savivaldybės tarybai teikti metinę veiklos ataskaitą.
 5. Siekti, kad pateiktos rekomendacijos būtų įgyvendintos.
 6. Organizuoti Tarnybos valstybės tarnautojų mokymus ir jų kvalifikacijos tobulinimą. 

 SAVIVALDYBĖS KONTROLIERĖS LAIMOS SADAUSKIENĖS PAGRINDINĖS 2018 METŲ  VEIKLOS UŽDUOTYS (nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys)

 1. Vadovaujantis teisės aktais, atlikti Vietos savivaldos įstatyme bei Tarnybos veiklos plane numatytus finansinius ir veiklos auditus ir pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl audituojamo subjekto finansinių ir kitų ataskaitų tikrumo ir teisingumo Vietos savivaldos įstatyme ir Tarybos veiklos reglamente nustatytais terminais.
 2. Sudaryti Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos planą ir Tarybos veiklos reglamente nustatytais terminais pateikti Savivaldybės tarybos kontrolės komitetui.
 3. Savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatytais terminais atsakyti į gaunamus paklausimus; nustatytais terminais atsakyti į gyventojų skundus, prašymus, pranešimus dėl savivaldybės lėšų ir turto naudojimo.
 4. Tarnybos veikloje vadovautis viešumo principu, paskelbti interneto svetainėje atliktų auditų ir 2017 metų veiklos ataskaitas.
 5. Tobulinti profesinę kvalifikaciją.

  


Paskutinis atnaujinimas: 2018-03-19 14:56:53