Telšių rajono savivaldybė

Telšių rajono savivaldybės administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai,
tel./faks. (8 444) 52229
el. p. info@telsiai.lt,
juridinių asmenų registras, kodas 180878299

  Turizmas
 • Turizmas
 •   Naujienos
 • Savivaldybės turto nuoma
 • Aukcionai
 • Socialinė parama
 • Teritorijų planavimas
 • Jaunimas
 • MOBILIZACIJA
 • Sportas
 • Švietimas
 • SENIŪNIJŲ NAUJIENOS
 • Naujienų archyvas
 •   PAGRINDINIS
 • Naujienos
 • Verslas
 • Turizmas
 • Savivaldybė
 •   Turistui
 • Telšių miestas
 • Galerija
 • Žemėlapis
 • Telšių autobusų parkas
 • Žemaitijos turizmo informacijos centras
 • Varnių regioninis parkas
 • Kultūros įstaigos
 • Telšių kultūros centras
 • Telšių Žemaitės dramos teatras
 • Telšių rajono turizmo plėtros strategija
 •   Verslui
 • Licencijos ir leidimai
 • Turto valdymas
 • Teritorijų planavimas
 • Teritorijų planavimo dokumentai ar planavimo viešumas
  Bendrieji planai
  Specialieji planai
 • Architektūra ir statyba
 • Mokesčiai
 • Renginių organizavimas
 • Strateginis planavimas ir investicijos
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros rėmimas
 • Kvietimai teikti paraiškas pagal priemones
 • LENGVATOS VERSLUI, NUKENTĖJUSIAM NUO COVID – 19
 •   Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Struktūros schema
  Darbuotojų kontaktai
  Savivaldybės įstaigos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Konkursai laisvoms pareigoms užimti
  DARBO TARYBA
  Seniūnijos
 • Teisinė informacija
 • NEMOKAMA TEISINĖ PAGALBA
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • APLINKOSAUGA
  ARCHITEKTŪRA
  CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITAS
  CIVILINĖ METRIKACIJA
  CIVILINĖ SAUGA
  DOKUMENTŲ VALDYMAS
  EKONOMIKA IR TURTO VALDYMAS
  FINANSAI
  JAUNIMO REIKALAI
  KAIMO PLĖTRA
  KULTŪRA
  MOBILIZACIJA
  SOCIALINĖ PARAMA IR RŪPYBA
  STATYBA IR URBANISTIKA
  STRATEGINIS PLANAVIMAS IR INVESTICIJOS
  SVEIKATOS APSAUGA
  SPORTAS
  ŠVIETIMAS
  KULTŪROS PAVELDAS
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Metinės užduotys
  Viešieji pirkimai
  Biudžetas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Veiklos ataskaitos
  Projektinė veikla
  Projektų finansavimas iš savivaldybės biudžeto
  Kontroliuojami subjektai
 • Paslaugos
 • Prašymai
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  ATVEJO VADYBA
  KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PASLAUGOS ŠEIMAI
  SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS NEĮGALIESIEMS
  VAIKŲ DIENOS CENTRAI
  GLOBOS CENTRAS
  Informacijos rinkmenos
  Savivaldybės įstaigų paslaugų įkainiai
 • Atviri duomenys
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • Nuorodos
 • Koordinuota pagalba vaikui ir šeimai
 • Klausimai ir atsakymai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimas
 • NVO
 • PIRKIMAI NESKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU
 • VAIKŲ DIENOS CENTRAI Spausdinimo versija

  Vaikų dienos centrų plėtra Telšių rajone vykdoma vadovautis Dienos centrų infrastruktūros plėtros ir veiklos užtikrinimo 2018–2020 m. Telšių rajone programa, patvirtinta Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimu T1-185 „Dėl dienos centrų infrastruktūros plėtros ir veiklos užtikrinimo 2018–2020 m. Telšių rajone programos patvirtinimo“ (nuoroda): https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a5623ef0659211e8b7d2b2d2ca774092?jfwid=pflfeyaif

   Telšių rajone vaikų dienos centro paslaugas teikia Telšių socialinių paslaugų centro struktūriniai padaliniai, bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos.

  Telšių dienos centras
  Rambyno g. 24, Telšių m., Telšių sen., Telšių r. sav., LT-87115, tel. (8 444) 60369

   Upynos dienos centras
  Upynos k., Upynos sen., Telšių r. sav., LT-88028, tel. (8 444) 44767

   Mitkaičių dienos centras
  Mitkaičių k., Nevarėnų sen., Telšių r. sav., LT-88490, tel. (8 444) 68617

   Žarėnų dienos centras
  Varnių g. 1, Žarėnų mstl., Žarėnų sen., Telšių r. sav., LT-88379, tel. (8 444) 40592

   Maltos ordino pagalbos tarnybos Telšių skyriaus
  Telšių maltiečių vaikų dienos centras
  Gedimino g. 17, Telšių m., Telšių r. sav., LT-87134, tel. +370 694 99203

   Lietuvos samariečių bendrijos Telšių skyriaus
  Du dienos centrai „Jaunieji samariečiai“
  P. Cvirkos g. 2A, Telšių m., Telšių sen., Telšių r. sav., LT-87351 (Telšių „Atžalyno“ progimnazijos patalpose), tel. +370 672 00897
  Lygumų g. 47, Telšių m., Telšių sen., Telšių r. sav., LT-87145 (Telšių „Ateities“ progimnazijos patalpose), tel. +370 672 00897

   

   

   Degaičių kaimo bendruomenės vaikų dienos centras
  Anulėnų g. 1, Degaičiai, Degaičių sen., Telšių r. sav., tel. +370 699 07722

   Buožėnų kaimo bendruomenės vaikų dienos centras „Gerumo delnai“
  Buožėnų g. 5, Buožėnai, Gadūnavo sen., Telšių r. sav., tel. +370 698 71512

   Luokės bendruomenės vaikų dienos centras
  Šviesos g. 7, Luokė, Luokės sen., Telšių r. sav., tel. +370 655 09253

   Varnių I Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos
  Vaikų dienos centras „Valančiaus pastogėje“
  M. Valančiaus g. 4, Varniai, Varnių sen., Telšių r. sav., tel. +370 687 87987

   Kaunatavos kaimo vaikų dienos centras
  Mokyklos g. 10, Kaunatavos k., LT-88202 Telšių r.

  _________________________________________

  Skelbiamas vaikų dienos centrų infrastruktūros plėtros ir veiklos finansavimo 2018–2020 m. Telšių rajone projektų atrankos konkursas

  Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia vaikų dienos centrų infrastruktūros plėtros ir veiklos finansavimo 2018–2020 m. Telšių rajone projektų atrankos konkursą.

  Konkurso tikslas – atrinkti projektus, kuriais bus finansuojamos vaikų dienos centrų veiklos.

  Didžiausia vienam projektui galima skirti savivaldybės biudžeto lėšų suma 2020 metams:

  1. steigiant vaikų dienos centrą – 5,0 tūkst. Eur;
  2. vaikų dienos centrų veiklai vykdyti – 4,0 tūkst. Eur.

  Telšių rajono savivaldybės strateginio 2019-2021 m. veiklos plano 7 programos 01 tikslo 03 uždavinio 03 priemonei „Dienos centrų veiklos plėtros programos finansavimas“ įgyvendinti 2020 metais numatyti 46,0 tūkst. Eur.

  Projektų įgyvendinimas bus organizuojamas vadovaujantis šiais teisės aktais:

  1. Vaikų dienos centrų infrastruktūros plėtros ir veiklos finansavimo 2018–2020 m. Telšių rajone projektų atrankos konkurso komisijos veiklos nuostatais,  patvirtintais Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. A1-592 „Dėl Vaikų dienos centrų infrastruktūros plėtros ir veiklos finansavimo 2018–2020 m. Telšių rajone projektų atrankos konkurso komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ (pridedama);
  2. Vaikų dienos centrų veiklos rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. A1-609 „Dėl vaikų dienos centrų veiklos rekomendacijų patvirtinimo“ (pridedama);
  3. Dienos centrų infrastruktūros plėtros ir veiklos užtikrinimo 2018–2020 m. Telšių rajone programa, patvirtinta Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T1-185 „Dėl dienos centrų infrastruktūros plėtros ir veiklos užtikrinimo 2018–2020 m. Telšių rajone programos patvirtinimo“ (pridedama).

  Projektus gali teikti nevyriausybinės organizacijos (asociacijos, kaimo ir religinės bendruomenės, bendrijos, labdaros ir paramos fondai, kiti pelno nesiekiantys juridiniai asmenys), kurių įstatuose nustatyta socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo bei socialinės veiklos sritis, (toliau – organizacijos), išskyrus biudžetines ir viešąsias įstaigas, kurių vienintelis steigėjas yra valstybės ar savivaldybių institucijos, ikimokyklinio ir bendrojo lavinimo įstaigas.

  Finansavimas bus skiriamas tik tuo atveju, jei paslaugos bus teikiamos ne mažiau kaip 10 paslaugų gavėjų vienu metu.

   Projektai teikiami užpildant nustatytos formos paraišką.

   Paraiškų pateikimo terminas – 2020 m. balandžio 1 d. 17.00 val.

   Paraiškos su priedais gali būti pristatomos vienu iš šių būdų:

  1.  siunčiamos vienu elektroniniu laišku elektroniniu paštu: reda.raginskiene@telsiai.lt;
  2. siunčiamos registruotu paštu, per pašto kurjerį, adresu: Karaliaus Mindaugo g. 36, Telšiai;
  3.  pristatomos Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriui adresu: Karaliaus Mindaugo g. 36, LT-87103, Telšiai, užantspauduotame voke.

  Kartu su paraiška privaloma pateikti šiuos dokumentus:

  1. organizacijos steigimo dokumentų ir nuostatų / įstatų bei kitų dokumentų, patvirtinančių, kad organizacija gali vykdyti dienos centrų veiklą, kopijas;

  2. dokumentų, patvirtinančių teisę naudotis nekilnojamuoju turtu, jei numatomas veiklas

  planuojama vykdyti tose patalpose, kopijas;

  3. seniūnijos, kurios teritorijoje bus vykdoma dienos centro veikla, raštą dėl pritarimo vaikų dienos centrų veikloms;

  4. dokumentus (pvz., garantinius raštus), įrodančius papildomą projekto finansavimą iš savo ar kitų teisėtų finansavimo šaltinių (jei yra);

  5. projekto vadovo ir vykdytojo, buhalterio (jei paslauga nėra perkama iš buhalterinės

  apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens), ar už buhalterinę apskaitą atsakingo asmens, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą įrodančius dokumentus;

  6. darbuotojų (socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo ir kitų), tiesiogiai dirbančių su vaikais, išsilavinimą ir (ar) kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus bei gyvenimo aprašymus;

  7. savanorių (jei tokių yra) sąrašą;

  8. kitus dokumentus, kuriuos pareiškėjas mano esant tikslinga pateikti.

  Pareiškėjas, dokumentų, nurodytų 1-3 punktuose, pridėti neprivalo, jei kreipiamasi dėl vaikų dienos centrų veiklų vykdymo tęstinumo, šie dokumentai buvo pristatyti 2019 m. ir nėra pakitę.

  Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Redą Raginskienę, Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėjo pavaduotoją, tel. 8 444 53895, el.p. reda.raginskiene@telsiai.lt

  _________________________________________

  Vaikų dienos centrų infrastruktūros plėtros ir veiklos finansavimo 2018–2020 m. Telšių rajone projektų atrankos konkurso rezultatai

  Vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. A1-874 „Dėl lėšų skyrimo projektams finansuoti“ skirtas finansavimas šių projektų įgyvendinimui“, viso 42,0 tūkst. Eur:

  1. 5000,00 Eur Telšių moterų bendrijos „Akvalina“ (kodas 301741514) projektui „Šeimų centro steigimas Telšių mieste“ įgyvendinti;
  2. 5000,00 Eur Tryškių miestelio bendruomenės (kodas 301693806) projektui „Tryškių miestelio bendruomenės vaikų dienos centras“ įgyvendinti;
  3. 4000,00 Eur asociacijos Luokės bendruomenės (kodas 180384083) projektui „Luokės bendruomenės vaikų dienos centro veiklų plėtra. 2019“ įgyvendinti;
  4. 4000,00 Eur Lietuvos samariečių bendrijos Telšių skyriaus (kodas 304148280) projektui „Vaikų dienos centras „Jaunieji samariečiai“ įgyvendinti;
  5. 4000,00 Eur Lietuvos samariečių bendrijos Telšių skyriaus (kodas 304148280) projektui „Skubėkime daryti gera“ įgyvendinti;
  6. 4000,00 Eur Buožėnų kaimo bendruomenės (kodas 180381920) projektui „Vaikų dienos centras „Gerumo delnai“ įgyvendinti;
  7. 4000,00 Eur Maltos ordino pagalbos tarnybos (kodas 190740859) projektui „Telšių maltiečių vaikų dienos centras“ įgyvendinti;
  8. 4000,00 Eur Varnių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos (kodas 291287380) projektui „Vaikų dienos centro „Valančiaus pastogėje“ veikla 2019 m.“ įgyvendinti;
  9. 4000,00 Eur Degaičių kaimo bendruomenės (kodas 180385413) projektui „Degaičių kaimo bendruomenės vaikų dienos centro veiklų plėtra 2019 m.“ įgyvendinti;
  10. 4000,00 Eur Kaunatavos kaimo bendruomenės (kodas 300089817) projektui „Visi kartu galime daug“ įgyvendinti.

  _________________________________________

  Vaikų dienos centrų infrastruktūros plėtros ir veiklos finansavimo 2018–2020 m. Telšių rajone projektų atrankos konkursui pateiktos paraiškos:

  Vaikų dienos centro steigimui 2019 m.:

  1. Telšių moterų bendrijos „Akvalina“ projektas „Atviro vaikų dienos centro steigimas Telšių mieste“;
  2. Tryškių miestelio bendruomenės projektas „Tryškių miestelio bendruomenės vaikų dienos centras“.

  Vaikų dienos centrų veiklai vykdyti 2019 m.:

  1. Asociacijos Luokės bendruomenės projektas „Luokės bendruomenės vaikų dienos centro veiklų plėtra. 2019“;
  2. Lietuvos samariečių bendrijos Telšių skyriaus projektas „Vaikų dienos centras „Jaunieji samariečiai“;
  3. Lietuvos samariečių bendrijos Telšių skyriaus projektas
   „Skubėkime daryti gera“;
  4. Buožėnų kaimo bendruomenės projektas „Vaikų dienos centras „Gerumo delnai“;
  5. Maltos ordino pagalbos tarnybos projektas „Telšių maltiečių vaikų dienos centras“;
  6. Varnių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos projektas „Vaikų dienos centro „Valančiaus pastogėje“ veikla 2019 m.;
  7. Degaičių kaimo bendruomenės projektas „Degaičių kaimo bendruomenės vaikų dienos centro veiklų plėtra 2019 m.“;
  8. Kaunatavos kaimo bendruomenės projektas „Visi kartu galime daug“.

                   Socialinių projektų vertinimo komisija atliks pirminį pateiktų paraiškų įvertinimą ir teiks svarstyti komisijai, sudarytai Dienos centrų infrastruktūros plėtros ir veiklos finansavimo 2018–2020 m. Telšių rajone projektų atrankos konkurso projektams įvertinti.

   Telšių rajono savivaldybės administracijos
  Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus informacija

  _________________________________________

  Skelbiamas vaikų dienos centrų infrastruktūros plėtros ir veiklos finansavimo 2018–2020 m. Telšių rajone projektų atrankos konkursas

  Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia vaikų dienos centrų infrastruktūros plėtros ir veiklos finansavimo 2018–2020 m. Telšių rajone projektų atrankos konkursą.

  Konkurso tikslas – atrinkti projektus, kuriais bus finansuojamos vaikų dienos centrų veiklos.

  Didžiausia vienam projektui galima skirti savivaldybės biudžeto lėšų suma 2019 metams:

  1. steigiant vaikų dienos centrą – 5,0 tūkst. Eur;
  2. vaikų dienos centrų veiklai vykdyti – 4,0 tūkst. Eur.

   Telšių rajono savivaldybės strateginio 2019-2021 m. veiklos plano 7 programos 01 tikslo 03 uždavinio 03 priemonei „Dienos centrų veiklos plėtros programos finansavimas“ įgyvendinti 2019 metais numatyti 42,0 tūkst. Eur.

  Projektų įgyvendinimas bus organizuojamas vadovaujantis šiais teisės aktais:

  1. Vaikų dienos centrų infrastruktūros plėtros ir veiklos finansavimo 2018–2020 m. Telšių rajone projektų atrankos konkurso komisijos veiklos nuostatais,  patvirtintais Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. A1-592 „Dėl Vaikų dienos centrų infrastruktūros plėtros ir veiklos finansavimo 2018–2020 m. Telšių rajone projektų atrankos konkurso komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ (pridedama);
  2. Vaikų dienos centrų veiklos rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. A1-609 „Dėl vaikų dienos centrų veiklos rekomendacijų patvirtinimo“ (pridedama);
  3. Dienos centrų infrastruktūros plėtros ir veiklos užtikrinimo 2018–2020 m. Telšių rajone programa, patvirtinta Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T1-185 „Dėl dienos centrų infrastruktūros plėtros ir veiklos užtikrinimo 2018–2020 m. Telšių rajone programos patvirtinimo“ (pridedama).

  Projektus gali teikti nevyriausybinės organizacijos (asociacijos, kaimo ir religinės bendruomenės, bendrijos, labdaros ir paramos fondai, kiti pelno nesiekiantys juridiniai asmenys), kurių įstatuose nustatyta socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo bei socialinės veiklos sritis, (toliau – organizacijos), išskyrus biudžetines ir viešąsias įstaigas, kurių vienintelis steigėjas yra valstybės ar savivaldybių institucijos, ikimokyklinio ir bendrojo lavinimo įstaigas.

   Finansavimas bus skiriamas tik tuo atveju, jei paslaugos bus teikiamos ne mažiau kaip 10 paslaugų gavėjų vienu metu.

   Projektai teikiami užpildant nustatytos formos paraišką (pridedama).

   Paraiškų pateikimo terminas – 2019 m. gegužės 3 d. 11.59 val.

   Paraiškos su priedais gali būti pristatomos vienu iš šių būdų:

  1.  siunčiamos vienu elektroniniu laišku elektroniniu paštu: reda.raginskiene@telsiai.lt;
  2. siunčiamos registruotu paštu, per pašto kurjerį, adresu: Karaliaus Mindaugo g. 36, Telšiai;
  3.  pristatomos Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriui adresu: Karaliaus Mindaugo g. 36, Telšiai, užantspauduotame voke.

  Kartu su paraiška privaloma pateikti šiuos dokumentus:

  1. organizacijos steigimo dokumentų ir nuostatų / įstatų bei kitų dokumentų, patvirtinančių, kad organizacija gali vykdyti dienos centrų veiklą, kopijas;

  2. dokumentų, patvirtinančių teisę naudotis nekilnojamuoju turtu, jei numatomas veiklas

  planuojama vykdyti tose patalpose, kopijas;

  3. seniūnijos, kurios teritorijoje bus vykdoma dienos centro veikla, raštą dėl pritarimo vaikų dienos centrų veikloms;

  4. dokumentus (pvz., garantinius raštus), įrodančius papildomą projekto finansavimą iš savo ar kitų teisėtų finansavimo šaltinių (jei yra);

  5. projekto vadovo ir vykdytojo, buhalterio (jei paslauga nėra perkama iš buhalterinės

  apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens), ar už buhalterinę apskaitą atsakingo asmens, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą įrodančius dokumentus;

  6. darbuotojų (socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo ir kitų), tiesiogiai dirbančių su vaikais, išsilavinimą ir (ar) kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus bei gyvenimo aprašymus;

  7. savanorių (jei tokių yra) sąrašą;

  8. kitus dokumentus, kuriuos pareiškėjas mano esant tikslinga pateikti.

  Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Redą Raginskienę, Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vyriausiąją specialistę, tel. 8 444 53895, el.p. reda.raginskiene@telsiai.lt 

  _________________________________________

  Paskelbti Vaikų dienos centrai, kuriems konkurso tvarka skirtas valstybės biudžeto finansavimas 2019 m..

  Kviečiame susipažinti plačiau.....

   Telšių rajone iš viso vaikų dienos centrų veiklai vykdyti skirtas valstybės biudžeto finansavimas:
  – keturiems Telšių socialinių paslaugų centro vaikų dienos centrams (Žarėnų, Nevarėnų sen., Upynos seniūnijose);
  – Degaičių kaimo bendruomenei;
  – dviems Lietuvos samariečių bendrijos Telšių skyriaus vaikų dienos centrams Telšių m.;
  – Maltos ordino pagalbos tarnybai;
  – Luokės bendruomenei.
  Rezervinių projektų sąraše Varnių I Šv. Apašt. Petro ir Pauliaus parapijos bei Kaunatavos kaimo bendruomenės projektai.

   Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus informacija

  :
  :
  © Telšių rajono savivaldybė.
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.