Telšių rajono savivaldybė

RENGINIAI
Žemaičių Kalvarijos Kalnų giedojimas 2018-03-21 12:30 
Adresas:  Degaičių bendruomenės namai, Degaičiai, Telšių r.
Edukacinė popietė „Saugok, tausok ir mylėk savo Žemę“. Piešinių paroda pasaulinei žemės dienai 2018-03-21 15:00 
Adresas:  K. Praniauskaitės viešoji biblioteka Biržuvėnų filialas, Telšių r.
Rajono solistų ir vokalinių ansamblių šventė-varžytuvės „Susitikime dainoj“ 2018-03-21 18:00 
Adresas:  Telšių rajono savivaldybės Žemaitės dramos teatro salė

 

LR Seimo narys

Valentinas Bukauskas

Telšių rajono savivaldybės MERAS

PETRAS KUIZINAS

Teritorijų planavimas
Dėl Teritorijų planavimo komisijos posėdžio

Dėl Teritorijų planavimo komisijos posėdžio

Gyventojai kviečiami išsakyti savo nuomonę dėl galimybės kaimus prijungti prie Telšių miesto

Įgyvendinant Telšių miesto bendrojo plano ir Gyvenamosios urbanistinės infrastruktūros išvystymo Telšių mieste ir priemiesčio zonose specialiojo plano sprendinius, yra galimybė prie Telšių miesto prijungti Berkinėnų, Degenių, Dimaičių, Paežerės, Siraičių ir Želvaičių kaimus. Taip pat galima dalį teritorijos paimti iš Kalnėnų, Džiuginėnų, Ryškėnų, Purplių, Judrėnų, Rainių, Degaičių kaimų.

Pažymėtina, jog tai tėra projektiniai sprendiniai ir jų paviešinimas nereiškia, jog minėti kaimai bus prijungti prie Telšių miesto teritorijos.


PRANEŠIMAS APIE TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO VIEŠINIMĄ

Dėl Teritorijų planavimo komisijos posėdžio
 

Dėl Teritorijų planavimo komisijos posėdžio
 

DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ PRIĖMIMO, ŽEMĖS SKLYPUI, KURIO KADASTRO NR. 7815/0005:442, ESANČIO JUODSODĖS KAIME, DEGAIČIŲ SENIŪNIJOJE, TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
 

ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKŲ, NAUDOTOJŲ IR KITŲ SUINTERESUOTŲJŲ ASMENŲ DĖMESIUI!
 

 

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo direktorius 2017 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. GĮ–141 patvirtino Telšių apskrities Telšių rajono savivaldybės Degaičių ir Tryškių seniūnijų Eigirdžių, Ubiškės kadastro vietovių dalių Eigirdžių miestelio, Duobgirės, Kiršių, Laukstėnų, Medinių, Pielių kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto teritorijos ribas ir priėmė sprendimą pradėti rengti minėtos vietovės žemės konsolidacijos projektą.

Skaitykite plačiau paspaudę:

ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKŲ, NAUDOTOJŲ IR KITŲ SUINTERESUOTŲJŲ ASMENŲ DĖMESIUI!


Archyvas