Telšių rajono savivaldybė

Telšių rajono savivaldybės administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai,
tel./faks. (8 444) 52229
el. p. info@telsiai.lt,
juridinių asmenų registras, kodas 180878299

  Turizmas
 • Turizmas
 •   Naujienos
 • Savivaldybės turto nuoma
 • Aukcionai
 • Socialinė parama
 • Teritorijų planavimas
 • Jaunimas
 • MOBILIZACIJA
 • Sportas
 • Švietimas
 • SENIŪNIJŲ NAUJIENOS
 • Naujienų archyvas
 •   PAGRINDINIS
 • Naujienos
 • Verslas
 • Turizmas
 • Savivaldybė
 •   Turistui
 • Telšių miestas
 • Galerija
 • Žemėlapis
 • Telšių autobusų parkas
 • Žemaitijos turizmo informacijos centras
 • Varnių regioninis parkas
 • Kultūros įstaigos
 • Telšių kultūros centras
 • Telšių Žemaitės dramos teatras
 • Telšių rajono turizmo plėtros strategija
 •   Verslui
 • Licencijos ir leidimai
 • Turto valdymas
 • Teritorijų planavimas
 • Teritorijų planavimo dokumentai ar planavimo viešumas
  Bendrieji planai
  Specialieji planai
 • Architektūra ir statyba
 • Mokesčiai
 • Renginių organizavimas
 • Strateginis planavimas ir investicijos
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros rėmimas
 • Kvietimai teikti paraiškas pagal priemones
 • LENGVATOS VERSLUI, NUKENTĖJUSIAM NUO COVID – 19
 •   Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Struktūros schema
  Darbuotojų kontaktai
  Savivaldybės įstaigos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Konkursai laisvoms pareigoms užimti
  DARBO TARYBA
  Seniūnijos
 • Teisinė informacija
 • NEMOKAMA TEISINĖ PAGALBA
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • APLINKOSAUGA
  ARCHITEKTŪRA
  CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITAS
  CIVILINĖ METRIKACIJA
  CIVILINĖ SAUGA
  DOKUMENTŲ VALDYMAS
  EKONOMIKA IR TURTO VALDYMAS
  FINANSAI
  JAUNIMO REIKALAI
  KAIMO PLĖTRA
  KULTŪRA
  MOBILIZACIJA
  SOCIALINĖ PARAMA IR RŪPYBA
  STATYBA IR URBANISTIKA
  STRATEGINIS PLANAVIMAS IR INVESTICIJOS
  SVEIKATOS APSAUGA
  SPORTAS
  ŠVIETIMAS
  KULTŪROS PAVELDAS
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Metinės užduotys
  Viešieji pirkimai
  Biudžetas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Veiklos ataskaitos
  Projektinė veikla
  Projektų finansavimas iš savivaldybės biudžeto
  Kontroliuojami subjektai
 • Paslaugos
 • Prašymai
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  ATVEJO VADYBA
  KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PASLAUGOS ŠEIMAI
  SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS NEĮGALIESIEMS
  VAIKŲ DIENOS CENTRAI
  GLOBOS CENTRAS
  Informacijos rinkmenos
  Savivaldybės įstaigų paslaugų įkainiai
 • Atviri duomenys
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • Nuorodos
 • Koordinuota pagalba vaikui ir šeimai
 • Klausimai ir atsakymai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimas
 • NVO
 • PIRKIMAI NESKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU
 • Telšių rajono savivaldybės Sporto tarybos pirmininkas Tomas Lekavičius kviečia teikti paraiškas sporto finansavimui gauti

  Telšių rajono savivaldybės Sporto tarybos pirmininkas Tomas Lekavičius kviečia juridinius asmenis teikti paraiškas Sporto rėmimo fondui pagal paskelbtą 2020 metų kvietimą. Telšiuose š. m. gruodžio 10 dieną, antradienį vyks mokymai norintiems rengti paraiškas ir gauti finansavimą.

  „Šiam Švietimo ir sporto ministerijos kvietimui taikomi trys prioritetai. Pirmasis – gyvenamosios vietovės bendruomenės asmenys įtraukiami į sporto projekto veiklas, antrasis – skatinamas vaikų ir jaunimo (iki 29 m. amžiaus) fizinis aktyvumas, trečiasis – asmenys (netaikoma sportininkams) skatinami reguliariai (2–4 kartus per savaitę) dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose. Pabrėžtina, kad paraiškas gali teikti tik juridiniai asmenys, kuriems finansavimas bus skiriamas fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto renginiams organizuoti ir kvalifikacijai tobulinti, taip pat sporto inventoriui ir įrangai įsigyti, sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui,“ – informuoja Telšių rajono savivaldybės Sporto tarybos pirmininkas T. Lekavičius.

  Finansuojamų veiklų sritys

  Šis kvietimas skelbiamas keturioms sporto projektų veiklų sritims finansuoti:

  1. Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą, kai procentiškai didžiausia dalis projekto sąmatoje numatytų išlaidų tiesiogiai susijusios su fizinio aktyvumo veiklomis. Fizinis aktyvumas suprantamas taip, kaip apibrėžta Sporto įstatyme – asmens fizinė veikla, kuria siekiama stiprinti sveikatą, tobulinti fizines ir psichines savybes bei įgūdžius neturint tikslo pasirengti aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir (ar) dalyvauti jose, taip pat veikla šviečiant visuomenę sporto, fizinio aktyvumo ir jais pasiekiamo sveikatos stiprinimo klausimais. Pažymėtina, kad asmens fizinės veiklos įgūdžiams ugdytis reikalingas reguliarus veiklų pasikartojimas.
  2. Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas, kai procentiškai didžiausia dalis projekto sąmatoje numatytų išlaidų tiesiogiai susijusios su sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimo išlaidomis*. Sporto inventorius ir (arba) įranga įsigyta projekte turi būti panaudojami pasirinktų tikslinių grupių fizinio aktyvumo skatinimui.
  3. Sporto renginių organizavimas, kai procentiškai didžiausia dalis projekto sąmatoje numatytų išlaidų tiesiogiai susijusios su sporto renginio (-ių) organizavimo išlaidomis*. Sporto renginys – viešas renginys, kuriame populiarinamas sportas ir (arba) varžomasi. Projekto dalyviais būtų tie asmenys, kurie varžosi arba populiarina vieną ar kelias sporto šakas (ne renginio žiūrovai).
  4. Kvalifikacijos tobulinimas, kai procentiškai didžiausia dalis projekto sąmatoje numatytų išlaidų tiesiogiai susijusios su kvalifikacijos tobulinimo veiklų išlaidomis*. Kvalifikacijos tobulinimo veiklos suprantamos kaip asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, žinių ir įgūdžių gilinimas, naujos sporto specialistų kvalifikacijos įgijimas ar perkvalifikavimas, dvikryptės sportininkų karjeros galimybių plėtra.

  Vyriausybei šį rudenį patvirtinus naują Sporto rėmimo fondo tvarką, pasikeitė fondo lėšų paskirstymo proporcijos. Fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, skiriama 40 proc., sporto inventoriui ir įrangai įsigyti – 20 proc., sporto renginiams organizuoti – 15 proc., kvalifikacijai tobulinti – 5 proc., esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui – 20 proc.

  10 proc. nuo visų proporcijų dalies skiriama neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams.  

  Atnaujintoje tvarkoje numatoma, kad sporto projektams, apimantiems tęstines sporto veiklas, bus skiriami papildomi balai. Tai aktualu vertinant sporto projektus, apimančius tęstines sporto veiklas, pvz., tokias, kaip „Snaigės žygiai“, jaunučių sporto žaidynės.

  Telšių rajono savivaldybės Sporto tarybos pirmininkas T. Lekavičius.

  Remiama neįgaliųjų sporto plėtra

  Taip pat kvietime detalizuojama, kokie sporto projektai gali pretenduoti į neįgaliųjų sporto plėtrą skatinančius sporto projektus: „Į neįgaliųjų sporto plėtrą skatinančių sporto projektų Fondo lėšų 10 procentų dalį gali pretenduoti projektai, kurių pareiškėjai (ar partneriai) savo organizacijos įstatuose ar kituose steigimo dokumentuose nurodo, kad dirba su šia tiksline grupe arba jų tiesioginė veikla aiškiai susijusi su neįgaliaisiais, t. y. tokia organizacija turi būti arba pareiškėjas arba bent vienas iš partnerių. Taip pat į lėšas gali pretenduoti kvalifikacijos tobulinimo veiklos, susijusios su specialistų, dirbančių su neįgaliaisiais, kvalifikacijos tobulinimu,“ – teigia Telšių rajono savivaldybės Sporto tarybos pirmininkas T. Lekavičius.

  Kviečia dalyvauti mokymuose

  Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų keturių sporto krypčių sporto projektams, kuriuos administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, numatoma skirti 13,5 mln. eurų. Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) administruojamai sričiai – esamų sporto bazių plėtra, remontas ir priežiūra – 3,4 mln. eurų. 2020 metais Sporto rėmimo fondo biudžetas yra 4 mln. Eur didesnis nei 2019 metais.

  Sporto tarybos pirmininkas Tomas Lekavičius ragina Telšių rajono organizacijas teikti paraiškas ir gauti finansavimą. „Kviečiu visus drauge kurti sporto infrastruktūrą mūsų rajone ir teikti paraiškas tiems, kurie to dar niekada nedarė. Vilniuje, Kaune, Anykščiuose ir būtent pas mus – Telšiuose, vyks mokymai tiems, kurie planuoja teikti paraiškas. Kviečiu visus, norinčius gauti finansavimą, dalyvauti gruodžio 10-ąją mokymuose Telšiuose. Apie renginio vietą užsiregistravę dalyviai bus informuoti el. paštu, užsiregistruoti galite paspaudę šią nuorodą: https://www.smpf.lt/lt/registracija-i-sporto-remimo-fondo-informacini-seminara-telsiuose-gruodzio-10-d/ ,“ – ragina Telšių rajono savivaldybės Sporto tarybos pirmininkas T. Lekavičius.

  Paraiškos iki sausio 7 dienos teikiamos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir iki kovo 2 dienos Centrinės projektų valdymo agentūros interneto svetainėse paskelbta tvarka.   

  Visa informacija apie seminarus-mokymus, registraciją, konsultantus ir kt. paskelbta Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos https://www.smm.lt/web/lt/smm-sportas/sporto-remimo-fondas,

  Taip pat skaitykite:
  Atgal Spausdinimo versija Archyvas
  Dalintis
  Facebook
  Jūsų komentaras
  Vardas:
  El. pašto adresas:
  komentarų nėra
  © Telšių rajono savivaldybė.
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.