Telšių rajono savivaldybė - straipsniai : Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Telšių rajono savivaldybė - straipsniai : Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą

Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282901
Vasaris
    2020     

 

Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą

Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvoms Telšių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiojo specialisto (pakaitinio valstybės tarnautojo) pareigoms eiti.

Skelbimo Nr.: 9010
Skelbimo data: 2020-02-17
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Telšių rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas

Pareiginės algos koeficientas: 6.40
Pareigybės aprašymas:

STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau – vyr. specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Vyr. specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Telšių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) galimybę pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų fondų, programų ir iniciatyvų finansine parama, teikti techninę projektų rengimo pagalbą, organizuoti ir vykdyti strateginio planavimo procesą.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Vyr. specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiose veiklos srityse – Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų fondų, programos projektų valdymo ir strateginio planavimo organizavimo ir vykdymo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis vyr. specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. būti susipažinęs ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą ir investicijas, viešąjį administravimą bei vykdomas funkcijas;
4.2. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
4.3. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;
4.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, „MS Power Point“.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Vyr. specialistas atlieka šias funkcijas:
5.1. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos, Savivaldybės tarybos kolegijos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
5.2. siekdamas pritraukti papildomą finansavimą, analizuoja informaciją apie galimybes gauti finansinę paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų finansinių šaltinių, informaciją pateikdamas pagal sritį atsakingiems asmenims;
5.3. siekdamas objektyviai įvertinti esamą situaciją rajone ir numatyti tobulinimo perspektyvas, ieško, kaupia, sistemina bei analizuoja informaciją apie investicijų poreikius bei jų šaltinius, įvairias programas ir projektus;
5.4. siekdamas įgyvendinti strateginio planavimo procesą Savivaldybėje:
5.4.1. analizuoja, kaupia ir sistemina informaciją apie išorinius ir vidinius socialinius, ekonominius veiksnius;
5.4.2. organizuoja ir koordinuoja Telšių rajono strateginio veiklos plano (toliau – Strateginis veiklos planas), veiklos programų rengimą ir koregavimą;
5.4.3. rengia ataskaitas apie Strateginio veiklos plano įgyvendinimo rezultatus, juos analizuoja;
5.4.4. teikia pasiūlymus dėl Strateginio planavimo sistemos tobulinimo ir veiklos programų rengimo, koregavimo ir įgyvendinimo.
5.5. konsultuoja Savivaldybės administracinių padalinių darbuotojus veiklos programų rengimo ir koregavimo klausimais;
5.6. nuolat Savivaldybės internetinėje svetainėje teikia ir atnaujina informaciją apie Strateginį veiklos planą, projektų bendrojo finansavimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų tvarką ir atsako už informacijos pateikimą laiku ir jos tikslumą;
5.7. padeda koordinuoti Telšių rajono savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programos įgyvendinimą;
5.8. bendradarbiauja su kitais Savivaldybės administracijos skyriais, įgyvendinamas jam bei skyriaus kompetencijai priskirtas funkcijas;
5.9. pagal kompetenciją vykdo Skyriaus vedėjo pavedimus, jei šie neprieštarauja įstatymams;
5.10. teikia savo veiklos pusmetinę ir metinę ataskaitas Skyriaus vedėjui;
5.11. pagal savo kompetenciją atsako už Savivaldybės tarybos, Savivaldybės tarybos kolegijos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų bei Skyriaus vedėjo pavedimų vykdymą;
5.12. esant tarnybiniam būtinumui, pavaduoja bet kurį skyriaus specialistą;
5.13. pagal savo kompetenciją užtikrina suinteresuotų piliečių ir institucijų priėmimą bei jų skundų ir pareiškimų nagrinėjimą, rengia į juos atsakymus;
5.14. vykdo kitus su Savivaldybės administracijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai;
5.15. dalyvauja Savivaldybės komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį paskiriamas Administracijos direktoriaus įsakymu, veikloje.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Vyr. specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
_________________________
Informacija apie įstaigą: Telšių rajono savivaldybės administracija, adresas: Telšiai, Žemaitės g. 14, kodas 180878299
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, pavardė:Eglė Karlonaitė
Telefonas:8 5 2196812 El. paštas: egle.karlonaite@vtd.lt Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Skelbimas publikuojamas iki: 2020-02-24

 

Taip pat skaitykite:
Atgal Spausdinimo versija Archyvas
Dalintis
Facebook
Jūsų komentaras
Vardas:
El. pašto adresas:
komentarų nėra