Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
28293031010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293001
Lapkritis
    2019     
 

LR Seimo narys

Valentinas Bukauskas

Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą

Skelbimo Nr.: 42541
Skelbimo data: 2019-10-09
Konkursą organizuojanti įstaiga: Telšių rajono savivaldybės administracija
Teisės ir administravimo skyriaus Vyriausiasis specialistas (6,4) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
TEISĖS IR ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (6,4) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Teisės ir administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą valstybės perduotų funkcijų – civilinės būklės aktų registravimo ir duomenų teikimo valstybės registrams – vykdymą.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Vyriausiojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – civilinės būklės aktų apskaitos srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1.turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį socialinių mokslų, teisės arba verslo ir viešosios vadybos  studijų krypčių grupės išsilavinimą;
4.2. būti susipažinęs ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą bei vykdomas funkcijas;
4.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“;
4.4. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. užtikrina tinkamą valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos — civilinės būklės aktų registravimo vykdymą;
5.2. vadovauja valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, kurių funkcijos susijusios su civilinės būklės aktų apskaita.
5.3. priima piliečių prašymus sudaryti santuoką, atlieka santuokų įrašų registraciją, santuokų, sudarytų užsienio valstybėse ir rajono bažnyčiose, įtraukimą į apskaitą, gimimų, mirties ir ištuokų, įregistruotų užsienio valstybėse, įtraukimą į apskaitą;
5.4. išduoda pažymas apie Lietuvos Respublikos gyventojo šeiminę padėtį, kad nėra kliūčių santuokai įregistruoti užsienyje;
5.5.tvirtina išvadas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai išduoti leidimą arba atsisakymą pakeisti piliečiams vardą, pavardę bei tautybę;
5.6. tvirtina išvadas dėl civilinės būklės aktų įrašų ištaisymo, papildymo, atkūrimo ir anuliavimo;
5.7. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą seniūnijų darbuotojams, registruojantiems civilinės būklės aktų įrašus;
5.8. kontroliuoja civilinės būklės aktų įrašų registravimą, archyvinių knygų tvarkymą, saugojimą;
5.9. užtikrina griežtos atskaitomybės liudijimų saugojimą ir apskaitą;
5.10. vadovauja Nurašymo komisijai, nurašant techniškai sugadintus metrikų liudijimus;
5.11. dalyvauja Dokumentų ekspertų komisijos darbe, atliekant dokumentų vertės ekspertizę;
5.12. kontroliuoja visų civilinės būklės aktų įrašų sudarymą skyriuje, patvirtina parašu ir herbiniu antspaudu, pasirašo metrikinius liudijimus;
5.13. kontroliuoja, kad laiku būtų paruoštos ir perduotos ataskaitos Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, Higienos institutui, Gyventojų registro tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos;
5.14. kontroliuoja suteikiamų asmens kodų teisingumą ir jų apskaitą;
5.15. organizuoja ir atlieka iškilmingas santuokų registravimo ceremonijos apeigas;
5.16. kontroliuoja valstybės rinkliavos surinkimą;
5.17. teikia Gyventojų registro tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos asmens civilinės būklės pakeitimo duomenis ir atsako už asmens duomenų apsaugos išsaugojimą;
5.18. rengia Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus skyriaus veiklos klausimais;
5.19. dalyvauja Administracijos direktoriaus sudarytų komisijų veikloje, siekdamas Administracijos tikslų įgyvendinimo;
5.20. pagal kompetenciją užtikrina suinteresuotų piliečių ir institucijų priėmimą bei jų skundų ir pareiškimų nagrinėjimą, rengia į juos atsakymus.
5.21. Administracijos direktoriaus įsakymu pavaduoja kitą skyriaus specialistą jo ligos, atostogų, komandiruočių metu ar dėl kitų priežasčių jo nesant darbe.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
___________________________
Išsamesnė informacija apie konkursą: (8 5) 219 68 08, Vaiva Apanavičiūtė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, vaiva.apanaviciute@vtd.lt,

Taip pat skaitykite:
Atgal Spausdinimo versija Archyvas
Dalintis
Facebook
Jūsų komentaras
Vardas:
El. pašto adresas:
komentarų nėra