Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
Birželis
    2020     
 

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA KONKURSĄ

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

SKELBIA KONKURSĄ LAISVOMS

TEISĖS IR ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTAS 6,4) PAREIGOMS EITI

 

Skelbimo Nr.: 42164

Skelbimo data: 2019-08-22

Konkursą organizuojanti įstaiga: Telšių rajono savivaldybės administracija

TEISĖS IR ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Telšių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos (toliau – Administracija) Teisės ir administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Skyriaus funkcijas, susijusias su dokumentų, įslaptintos informacijos valdymu, savivaldybės politikos teisės klausimais įgyvendinimu.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje teisės veiklos srityje ir specialioje įslaptintos informacijos valdymo veiklos srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
4.3. privalo atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.
4.4. būti susipažinęs ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą bei vykdomas funkcijas;
4.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. rengia Skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pareiginius nuostatus;
5.2. nagrinėja pateiktus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus, vertina, ar pareigybei priskirtos funkcijos atitinka pareigybės paskirtį, bendrąsias ir/ar specialiąsias veiklos sritis, ar tinkamai nustatytas pareigybės pavaldumas, ar specialūs reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui, atitinka pareigybei priskirtas funkcijas, ar tinkamai nustatyti valstybės tarnautojo pareigybės pavadinimas;
5.3. atstovauja Savivaldybei Savivaldybės mero įgaliojimu ir Administracijai Administracijos direktoriaus įgaliojimu visų instancijų teismuose, ruošia procesinius dokumentus teismams;
5.4. konsultuoja Administracijos struktūrinių, struktūrinių-teritorinių padalinių darbuotojus teisės klausimais, susijusiais su Savivaldybės institucijų įgyvendinamomis funkcijomis;
5.5. konsultuoja dėl Savivaldybės mero, Savivaldybės tarybos, jos kolegijos, Administracijos direktoriaus rengiamų dokumentų teisėtumo, teikia išvadas bei pasiūlymus jiems koreguoti;
5.6. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos, Savivaldybės kolegijos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų bei sutarčių projektus;
5.7. nagrinėja įmonių, įstaigų, organizacijų, gyventojų prašymus ir skundus, rengia atsakymus į juos norminių teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
5.8. organizuoja ir įgyvendina įslaptintos informacijos bei personalo patikimumo administravimą;
5.9. koordinuoja gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijos vykdymą Administracijos seniūnijose;
5.10. organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybei priskirtų Administracijos archyvinių dokumentų priėmimą į Savivaldybės archyvą, jų tvarkymą, nuolatinį saugojimą ir perdavimą į Telšių apskrities archyvą;
5.11. organizuoja ir kontroliuoja likviduotų įmonių archyvinių dokumentų priėmimą į Tarpžinybinį archyvą ir pažymų, išduodamų archyve turimų dokumentų pagrindu, išdavimą;
5.12. atlieka funkcijas, susijusias su korupcijos prevencija ir kontrole;
5.13. organizuoja Savivaldybės tarybos efektyvų darbą;
5.14. atlieka pavestus tyrimus dėl darbuotojų tarnybinių nusižengimų bei teikia Administracijos direktoriui išvadas dėl nuobaudų skyrimo;
5.15. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį paskiriamas, darbe bei rengia išvadas;
5.16. atlieką teisinį dokumentų vertinimą;
5.16. teikia Skyriaus priskirtų sričių veiklos metinę ataskaitą Skyriaus vedėjui;
5.17. Administracijos direktoriaus įsakymu pavaduoja Skyriaus vedėją ar kitą Skyriaus specialistą jo ligos, atostogų, komandiruočių metu ar dėl kitų priežasčių jo nesant darbe;
5.18. vykdo kitus su Administracijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Administracijos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
____________________________

Dokumentų pateikimo būdas el. būdu (per VATIS Atrankos modulį);

Adresas - Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius;

Išsamesnė informacija - (8 5) 219 6813; Diana Černiavska, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. spec., diana.cerniavska@vtd.lt

Taip pat skaitykite:
Atgal Spausdinimo versija Archyvas
Dalintis
Facebook
Jūsų komentaras
Vardas:
El. pašto adresas:
komentarų nėra