Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Liepa
    2020     
 

Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvoms pareigoms eiti

Skelbimo Nr.:  42234  
Skelbimo data:  2019-09-07  
Konkursą organizuojanti įstaiga:  Telšių rajono savivaldybės administracija  
Luokės seniūnijos seniūnas (karjeros valstybės tarnautojas)  
Pareigybės aprašymas:   

LUOKĖS SENIŪNIJOS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (8,1)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Telšių rajono savivaldybės administracijos Luokės seniūnijos (toliau — seniūnija) seniūnas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Seniūnijos seniūno (toliau — seniūnas) pareigybė reikalinga užtikrinti Vietos savivaldos įstatymo įgyvendinimą seniūnijos teritorijoje, koordinuoti ir kontroliuoti seniūnijos ribose tvarkymo darbus atliekančių bei viešąsias paslaugas teikiančių organizacijų darbą.

III. VEIKLOS SRITYS

3. Seniūno pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje seniūnijos veiklos organizavimo srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI SENIŪNO PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis seniūno pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą;
4.2. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;
4.3. būti susipažinęs ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykių reguliavimą bei vykdomas funkcijas;
4.4. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis; „MS Word“, „MS Exeel“, „MS Outlook“, „Internet Explore“.
5.  Seniūnas turi išmanyti:
5.1.  pagrindines seniūnijos veiklos sritis;
5.2. darbo teisės pagrindus;
5.3.  tarnybinio etiketo reikalavimus;
5.4.  bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles.

V. SENIŪNO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6.  Seniūno pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
6.1. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, Telšių rajono savivaldybės tarybos (toliau — Savivaldybės taryba), Savivaldybės tarybos kolegijos sprendimais, Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau — Administracija) direktoriaus įsakymais, Savivaldybės tarybos reglamentu, Administracijos veiklos nuostatais, skyriaus veiklos nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašymu;
6.2. siekdamas užtikrinti efektyvų seniūnijos darbą, atlieka seniūnijos vidaus administravimą;
6.3. priima seniūnijos gyventojus nustatyta tvarka, organizuoja jų pareiškimų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą;
6.4. Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka disponuoja seniūnijos poreikiams skirtomis lėšomis, administruoja seniūnijai skirtus asignavimus;
6.5. vadovaudamasis Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, pasirašo sutartis su tiekėjais (rangovais) dėl prekių, paslaugų ar darbų pirkimo, tiesiogiai susijusių su seniūnijos veikla;
6.6. sudaro metų inventorizavimo, griežtos apskaitos blankų patikrinimo, turto nurašymo komisijas;
6.7. siekdamas užtikrinti finansų kontrolę, atsako už paskesniąją finansų kontrolę;
6.8. rengia pasiūlymus dėl seniūnijos vystymo pagrindinių krypčių, tikslinių programų bei lėšų poreikio. Numato ir pateikia Administracijos direktoriui tvarkymo darbų metmenis ir šiems darbams reikalingas finansavimo skaičiuotes;
6.9. Administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai;
6.10. seniūnijos  veiklos nuostatų nustatyta tvarka atlieka jam priskirtas personalo valdymo funkcijas;
6.11. inicijuoja, organizuoja ir analizuoja kultūrinius procesus ir kultūrinę veiklą seniūnijoje;
6.12. administruoja sportinio darbo organizavimą;
6.13. dalyvauja darbo, komisijų, į kurių sudėtį paskiriamas Administracijos direktoriaus  įsakymais, darbe;
6.14. vykdo kitus Administracijos direktoriaus žodinius ir raštiškus pavedimus, jei tai neprieštarauja įstatymams;
6.15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti seniūnijos ir savivaldybės strateginiai tikslai;
6.16. pasibaigus einamiesiems metams, sutvarko dokumentus ir pagal bylų nomenklatūrą perduoda specialistui, atsakingam už archyvą;
6.17. visus klausimus, susijusius su atostogų, komandiruočių suteikimu bei išvykimu iš darbo dėl kitų priežasčių, privalo suderinti su Administracijos direktoriumi;
6.18. privalo nusišalinti nuo visų veiksmų, jei jie gali sukelti interesų konfliktą; apie nusišalinimą pranešti raštu Administracijos direktoriui.

VI. SENIŪNO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Seniūno pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriui.
 
Pretendentai dokumentus teikia Valstybės tarnybos departamentui per sistemą VATIS.
Dokumentai dalyvauti konkurse priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje dienos  ,
Išsamesnė informacija apie konkursą:  2196834, dalia.januleviciene@vtd.lt  ir interneto svetainėje  www.vtd.lt.

Taip pat skaitykite:
Atgal Spausdinimo versija Archyvas
Dalintis
Facebook
Jūsų komentaras
Vardas:
El. pašto adresas:
komentarų nėra