Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
28293001020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829303101
Spalis
    2020     
 

Telšių rajono savivaldybės administracija ieško Teisės ir administravimo skyriaus vyriausiojo specialisto

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Teisės ir administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) (kodas 261103) yra Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Teisės ir administravimo skyriaus darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš Telšių rajono savivaldybės biudžeto.
2. Pareigybės grupė – specialistas.
3. Pareigybės lygis – A2.
4. Vyriausiąjį specialistą į darbą priima ir iš jo atleidžia Administracijos direktorius, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
5. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Administracijos Teisės ir administravimo skyriaus vedėjui.
II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
6. Šias pareigas einantis darbuotojas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. gebėti tinkamai taikyti teisės aktus praktikoje, suvokti ir logiškai aiškinti teisės problemas, būti susipažinus su įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
6.3. mokėti savarankiškai dirbti, sugebėti ieškoti, analizuoti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti teisinę informaciją bei rengti išvadas;
6.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS   Outlook“, „Internet Explorer“;
6.5. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles.
III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. konsultuoja Administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus teisiniais klausimais.
7.2. dalyvauja darbo grupių ar komisijų veikloje, analizuoja informaciją ir pateikia nuomonę bei pasiūlymus pareigybei priskirtų funkcijų klausimais, kai savivaldybės administraciniai padaliniai atsakingi už atitinkamo klausimo sprendimą ar dokumento projekto ruošimą komisijoje ar darbo grupėje, įvertinę kuruojamą klausimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas bei kitą turimą informaciją, susiduria su teisės aktų taikymo problemomis, kai neaišku kokį teisės aktą taikyti konkrečioje situacijoje, kaip įgyvendinti teismų sprendimus, kokią taikyti teisinę techniką, kad būtų įgyvendinti darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;
7.3. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus ir skundus, rengia į juos atsakymus ar atsakymų projektus;
7.4. atstovauja Administracijai Administracijos direktoriaus įgaliojimu visų instancijų teismuose, ruošia procesinius dokumentus teismams;
7.5. renka ir teikia dokumentus teismams pagal jų įpareigojimus;
7.6. teikia Skyriaus vedėjui, Savivaldybės merui, Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl teismų sprendimų ir nutarčių apskundimo ar neapskundimo;
7.7. rengia teikimus prokuratūrai ir kitoms ikiteisminio tyrimo institucijoms dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo;
7.8. organizuodamas darbų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą Administracijoje, kontroliuodamas seniūnijų veiklą darbuotojų saugos ir sveikatos srityje:
7.8.1 rengia netipinius darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų projektus, arba organizuoja jų parengimą, instruktuoja Administracijos darbuotojus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;
7.8.2. teisės aktų nustatyta tvarka tiria nelaimingus atsitikimus;
7.8.3 organizuoja darbuotojų mokymus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bei pirmosios pagalbos mokymus;
7.8.4 sudaro darbuotojų, kuriems privalomai turi būti tikrinama sveikata, sąrašus, analizuoja privalomųjų sveikatos patikrinimų išvadas ir rekomendacijas ir organizuoja šių rekomendacijų įgyvendinimą;
7.8.5. darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoja, atlieka ir koordinuoja profesinės rizikos vertinimą Administracijoje;
7.8.6 organizuoja rizikos veiksnių tyrimus, nustato darbo vietas, kuriose privalo būti įgyvendinamos prevencinės priemonės, rengia technines, organizacines ir kitas prevencines priemones nelaimingiems atsitikimams darbe, profesinėms ligoms išvengti;
7.8.7. atlieka kitas Administracijos direktoriaus pavestas funkcijas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;
8. organizuodamas Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių reikalavimų įgyvendinimą Administracijoje:
8.1 rengia Administracijos gaisrinės saugos taisykles, kontroliuoja jų įgyvendinimą;
8.2. rengia gaisrinės saugos instrukcijų projektus, instruktuoja Administracijos darbuotojus gaisrinės saugos klausimais, kontroliuoja seniūnijų veiklą gaisrinės saugos srityje;
8.3. rengia Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planus, kontroliuoja jų įgyvendinimą;
8.4. organizuoja Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų gaisrinės saugos mokymus vykdo valstybės tarnautojų ir darbuotojų atestavimą;
8.5. atlieka kitas Administracijos direktoriaus pavestas funkcijas gaisrinės saugos klausimais;  
9. vykdo kitus, su įstaigos ir (ar) Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir (ar) Administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų įgyvendintos Skyriaus funkcijos, pasiekti Administracijos tikslai.
IV. ATSAKOMYBĖ
10. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako:
10.1. už darbo tvarką ir drausmę;
10.2. efektyvų ir laiku atliekamą darbą pagal numatytas funkcijas;
10.3. pagal kompetenciją priskirtos dokumentacijos tvarkymą, saugojimą.
 Apie laisvą darbo vietą galima pasiteirauti tel. (8-444) 56190, el. p. jurgita.jaruckiene@telsiai.lt.

Taip pat skaitykite:
Atgal Spausdinimo versija Archyvas
Dalintis
Facebook
Jūsų komentaras
Vardas:
El. pašto adresas:
komentarų nėra