Telšių rajono savivaldybė - Administracija

RENGINIAI
Nacionalinio diktanto rašymas 2018-02-23 10:00 
Adresas:  K. Praniauskaitės viešoji biblioteka Tryškių filialas, Telšių r.
„Rašome žemaitiškai“. Tarptautinei gimtosios kalbos dienai 2018-02-23 13:00 
Adresas:  K. Praniauskaitės viešoji biblioteka Kaunatavos filialas, Telšių r.
Žemaitijos regiono vokalinių ansamblių šventė- romansų vakaras ,,Tu ateik į pasimatymą“ 2018-02-23 19:00 
Adresas:  Telšių rajono savivaldybės Žarėnų kultūros centras

 

LR Seimo narys

Valentinas Bukauskas

Telšių rajono savivaldybės MERAS

PETRAS KUIZINAS

Administracija Spausdinimo versija

Informacija apie Telšių rajono savivaldybės darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu

Politikų ir politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinio darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių

Pareigybė

 Etatų skaičius       2016 m.   Etatų skaičius   2017 IV ketv.

Meras

1,00 2993,42 1,00 2888,13

Mero pavaduotojas

1,00 1994,26 1,00 2168,09

Mero patarėjas

2,00 617,74 2,00 1110,67

 

 * - atlyginimas merui ir mero pavaduotojui mokamas vadovaujantis Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymu

Valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinio darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių

Pareigybė

Etatų skaičius   2016 m. Etatų skaičius 2017 m. IV ketv.

Direktorius

1,00 1853,52 1,00 1903,68

Direktoriaus pavaduotojai

2,00 1499,50 2,00 1544,49

Skyrių vedėjai

16,00 1340,20 17,00 1458,43

Poskyrio vedėjai

3,00 1047,79 3,00 1106,49

Vedėjų pavaduotojai

10,00 1043,27 8,00 970,85

Seniūnai

10,00 941,87 10,00 1073,15

Seniūnų pavaduotojai

1,00 758,20 1,00 770,38

Vyriausieji specialistai

65,50 880,53 73,50 825,29

Vyresnieji specialistai

23,00 795,02 22,00 687,51

 

 Savivaldybės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinio darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

 

Pareigybė

  Etatų skaičius       2016 m.   Etatų skaičius 2017 m. IV ketv.

Vyriausieji specialistai

43,00 653,49 37,00 563,68

Socialinio darbo organizatoriai

9,50 495,45 10,50 581,40

Socialinių išmokų organizatoriai

10,00 469,44 10,00 546,70

Specialistai

14,25 499,10 45,00 600,20

Valytojai

9,065 378,31 10,25 394,06

Pirtininkai

4,25 372,45 6,50 412,41

Kūrikai

33,75 425,02  32,50 405,81

Vairuotojas

4,75 856,18 8,00 659,25

Darbininkas

58,50 377,48 17,75 382,75

Kapinių prižiūrėtojai

13,625 385,03 13,00 394,10

Kultūrinės veiklos vadybininkas

3,00 521,58 4,00 652,65

Meno vadovas

2,50 549,41 7,50 583,95

Kultūrinių renginių organizatorius

1,50 644,86 1,50 623,43

Mėgėjų meno kolektyvo vadovas

2,00 573,43 - -

Sportinio darbo organizatorius

1,25 451,18 1,25 498,50

Budėtojas

0,625 431,13 0,50 643,35

Prižiūrėtojas

0,25 379,04 2,75 485,12

Projekto administratorius

1,00 461,81 1,00 469,26

Apželdinimo darbininkas

- - 1,00 477,38

Traktorininkas

- - 5,25 483,52

Stalius

- - 1,25 596,85

Renginių organizatorius

- - 1,00 629,14

Ūkvedys

- - 4,00 582,25