Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293001020304
Rugsėjis
    2020     
 

STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIUS Spausdinimo versija

SKYRIAUS UŽDAVINIAI

Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

 • dalyvauti kuriant ir įgyvendinant regioninės plėtros strategiją;
 • koordinuoti rajono strateginių planų rengimo procesą ir vykdyti įgyvendinimo stebėseną;
 • koordinuoti prioritetinių investicinių projektų rengimą ir įgyvendinimą;
 • analizuoti rajono ekonominę ir socialinę būklę ir planuoti pokyčius;
 • skatinti rajono ekonominę plėtrą, pritraukiant ES fondų, valstybės bei privačias lėšas;
 • dalyvauti rengiant ir įgyvendinant Europos Sąjungos fondų finansuojamus projektus;
 • įgyvendinti skyriaus kompetencijai priskirtas savarankiškas, ribotai savarankiškas ir savivaldybei perduotas viešojo administravimo funkcijas;
 • teikti informaciją skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais savivaldybės institucijoms, ūkio subjektams ir rajono gyventojams.

 

 SKYRIAUS FUNKCIJOS:

 Skyrius atlieka šias funkcijas:

 • atsižvelgdamas į savivaldybės administracijos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia administracijos direktoriui siūlymus dėl žmoniškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus jų panaudojimo;
 • diegia strateginio planavimo metodus planuojant rajono plėtrą ir investicijas;
 • organizuoja ir koordinuoja rajono strateginių planų rengimą;
 • vykdo rajono strateginių planų įgyvendinimo monitoringą (priežiūrą);
 • koordinuoja savivaldybės investicinių projektų ir programų rengimą, bei siekia jų įgyvendinimą, pritraukiant ES fondų, valstybės bei privačias lėšas;
 • rengia pasiūlymus ir teikia išvadas dėl strateginio planavimo organizavimo, planų rengimo ir įgyvendinimo savivaldybėje;
 • kaupia, analizuoja bei apibendrina informaciją apie rajone vykstančius socialinius, ekonominius procesus, nustato plėtros tendencijas;
 • rengia metinę ataskaitą dėl rajono strateginio plėtros plano įgyvendinimo, teikia siūlymus dėl rajono strateginio plėtros plano keitimo;
 • kaupia informaciją apie regionų plėtrą tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse;
 • kaupia informaciją apie investicijų pritraukimo šaltinius;
 • teikia turimą informaciją potencialiems šalies ir užsienio investitoriams;
 • organizuoja ES finansuojamų projektų, susijusių su savivaldybei priklausančiais objektais, rengimą ir įgyvendinimą;
 • organizuoja bendrų projektų su užsienio šalių institucijomis rengimą ir įgyvendinimą;
 • koordinuoja veiklą, susijusią su smulkaus ir vidutinio verslo rėmimu rajone;
 • koordinuoja savivaldybės bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis veiklą;
 • teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas organizuojant bendruomenių projektų rengimą ir įgyvendinimą;
 • teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams ir savivaldybės įsteigtoms įmonėms, strateginio planavimo, projektų rengimo klausimais;
 • planuoja savivaldybės tarptautinį bendradarbiavimą su giminingomis užsienio šalių savivaldybėmis, tarptautinėmis organizacijomis, siekia naujų, abipusių naudingų ryšių užsienyje;
 • organizuoja iš užsienio valstybių į savivaldybę atvykstančių svečių ir delegacijų priėmimus;
 • ruošia tarybos, kolegijos sprendimų, mero potvarkių bei administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal skyriaus kompetenciją;
 • teikia skyriaus veiklos metinę ataskaitą administracijos direktoriui.
: