Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
28293031010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Sausis
    2021     
 

SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTAI Spausdinimo versija

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija skelbiama šioje nuorodoje....

_____________________

Lietuvos neįgaliųjų ir pensininkų bendrijos veiklų grafikas nuoroda į organizacijos el. paskyrą.

Žemaitijos psichikos negalią turinčių žmonių klubo „Telšių atjauta“ veiklų grafikas, nuoroda į organizacijos el. paskyrą.

Telšių rajono neįgaliųjų draugijos veiklų grafikas, nuoroda į organizacijos el. paskyrą.

Telšių neįgaliųjų ir neįgalių pensininkų draugijos veiklų grafikas  nuoroda į organizacijos  el. paskyrą

Telšių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos veiklų grafikas.

Telšių kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugijosveiklų grafikas, nuoroda į organizacijos el. paskyrą.

VŠĮ LASS Šiaurės rytų centro LASS Telšių rajono filialas veiklų grafikas, nuoroda į organizacijos el.paskyrą.

_____________________

REKOMENDACIJOS SIEKIANT IŠVENGTI DAŽNIAUSIAI PASITAIKANČIŲ KLAIDŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTUOSE (VYKDANT ATRANKĄ, ADMINISTRUOJANT IR ĮGYVENDINANT)

_____________________

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. A1-2106 „ Dėl lėšų, skirtų Telšių rajono savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 m. projektams finansuoti, paskirstymo patvirtinimo“ patvirtintas:

Telšių rajono savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 m. finansuotinų projektų sąrašas

Eil. Nr.

Pareiškėjo bei projekto pavadinimas

Projektui įgyvendinti prašoma suma Eur

Surinktų balų vidurkis

Projektui įgyvendinti siūloma skirti suma Eur

1.

Žemaitijos psichinę negalią turinčių žmonių klubas „Telšių atjauta“,
kodas 303588355,
„Sielos sveikata – geros savijautos pagrindas“

 

13000,00

 

37,00


12165,00

2.

Telšių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija,
kodas 180378949,
„Kitu žvilgsniu – kitom mintim“

 

 

13000,00

 

37,00


11330,00

3.

Lietuvos neįgaliųjų ir pensininkų bendrija,
kodas 302877613,
„Gerumas mus vienija“

 

13000,00

 

36,00


10574,00

4.

Telšių rajono neįgaliųjų draugija,
kodas 193205477,
„Kartu esame stipresni“

13000,00

36,50

10459,00

5.

VšĮ LASS Šiaurės rytų centras,
kodas 248161410,
„Kitoje šviesoje“

13000,00

36,50

10249,00

6.

Telšių neįgaliųjų ir neįgalių pensininkų draugija,
kodas 303145203,
„Siek tikslo“

13000,00

33,00

9664,00

7.

Telšių kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugija,
kodas 293060050,
„Girdėkime tyloje“

12695,00

33,50

8527,00

8.

Telšių apskrities neįgaliųjų sporto klubas „Atletas“,
kodas 303472393,
„Sporto kelyje“                     

13000,00

31,50

7253,00

9.

Telšių Parkinsono ligos draugija, kodas 304999893,
„Bendraujame, kuriame, dalinamės“

12990,00

24,50

6290,00

10.

VšĮ Soneima, kodas 301136814,„Pagalba atkuriant ir stiprinant darbo įgūdžius neįgaliesiems VšĮ Soneima“

12077,76

30,00

5370,00

Iš viso:

128762,80

 

91881,00

Telšių rajono savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 m. atmestinų projektų sąrašas

Eil. Nr.

Pareiškėjo bei projekto pavadinimas

Projektui įgyvendinti prašoma suma Eur

1.

Telšių rajono pensininkų sąjunga, kodas 193263060, „Širdies šiluma visiems“                     

10000,00

_____________________

SKELBIAMAS KONKURSAS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2021 METŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektams (toliau – projektai) finansuoti iš valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų. Projektų paraiškas gali teikti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios nevyriausybinės organizacijos, kurios ne trumpiau nei vienus metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems, planuoja teikti paslaugas ne mažiau kaip 10 neįgaliųjų per mėnesį ir projektui vykdyti turi patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams.

Projektai bus atrenkami ir finansuojami vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m.  rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-906 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai).

Projektų paraiškos priimamos nuo 2020 m. spalio 5 dienos iki 2020 m. lapkričio 5 dienos (imtinai). Projekto paraiškos turi būti siunčiamos elektroniniu paštu reda.raginskiene@telsiai.lt.

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėjo pavaduotoja Reda Raginskienė telefonu (8 444) 5 38 95, el. paštu reda.raginskiene@telsiai.lt, arba Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus 209 kabinete darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min., pietų pertrauka nuo 12 val. iki 12 val. 45 min.).

Organizacija pagal paslaugų teikimo vietą gali pateikti ne daugiau kaip vieną projekto paraišką. Jeigu pateikiamos kelios projekto paraiškos, vertinama pirmiau pateikta.

Telšių rajono savivaldybei 2021 metų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti iš valstybės biudžeto lėšų planuojama skirti 70678 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų – 14200,00 Eur lėšų sumą projektams finansuoti. Išviso projektams finansuoti planuojama skirti lėšų suma – 84878,00 Eur.

Didžiausia vienam projektui planuojam skirti lėšų suma – 13000,00 Eur.

Finansavimo prioritetai:

1.    pareiškėjas Nuostatų 10.1–10.5 papunkčiuose nurodytą (-as) paslaugą (-as) teiks neįgaliesiems, išėjusiems iš globos namų gyventi į grupinio gyvenimo namus, savarankiško gyvenimo namus, apsaugotą būstą, savarankiškai gyventi bendruomenėje, vykdant institucinės globos įstaigų pertvarką;

2.    pareiškėjas teiks Nuostatų 10.3 papunktyje nurodytą pagalbos atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius paslaugą;

3.    pareiškėjas teiks paslaugas negalią turintiems vaikams ir jaunuoliams iki 29 metų, kurie sudarys ne mažiau kaip 10 procentų projekto tikslinės asmenų grupės skaičiaus.

Pridedama:

  1. Nuostatų 1 priedas (Paraiškos forma);
  2. Nuostatų 2 priedas (Detali projekto įgyvendinimo sąmata);
  3. Nuostatų 5 priedas (17.3 papunktyje nurodyta  deklaracijos forma).

Telšių rajono savivaldybės administracijos
Socialinės paramos ir rūpybos skyrius (2020-10-02)

_____________________

Skelbiami Telšių rajono savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 m. finansuotinų ir nefinansuotinų projektų sąrašai (pridedama).

 

____________________

INFORMACIJA APIE
TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI PATEIKTAS  SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2020 METŲ PROJEKTŲ PARAIŠKAS

 

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų paraiškų pateikimo laikas pasibaigė 2019 m. lapkričio 4 dieną. Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyrius gavo aštuonių nevyriausybinių organizacijų paraiškas:

Eil. Nr.

Projekto paraišką pateikusios organizacijos pavadinimas, adresas, projekto vadovas

1.

VšĮ LASS Šiaurės rytų centras,
Staniūnų g. 66, LT-36142 Panevėžys,
projekto vadovas Aloyzas Vilimas

2.

Telšių kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugija,
Geležinkelio g. 22, LT-87395 Telšiai,
projekto vadovas Stasys Kavolius

3.

Telšių apskrities neįgaliųjų sporto klubas „Atletas“,
Dariaus ir Girėno g. 3-2, Telšiai,
projekto vadovė Reda Rokienė

4.

Telšių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija,
Masčio g. 32, Telšiai,
projekto vadovas Sandra Navickienė

5.

Telšių neįgaliųjų ir neįgalių pensininkų draugija,
Žemaitės g. 37-2, Telšiai,
projekto vadovas Martynas Poškevičius

6.

Telšių rajono neįgaliųjų draugija,
Turgaus a. 20, LT-87122 Telšiai,
projekto vadovas Sigitas Tumbrotas

7.

Žemaitijos psichikos negalią turinčių žmonių klubas „Telšių atjauta“,
Masčio g. 32-1, LT-87139 Telšiai,
projekto vadovas Kazys Mitkus

8.

Lietuvos neįgaliųjų ir pensininkų bendrija,
Respublikos g. 55, LT-87334 Telšiai,
projekto vadovas Vida Petkienė

Telšių rajono savivaldybei 2020 metų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti iš valstybės biudžeto lėšų planuojama skirti 65.781 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų – 13.156,20 Eur lėšų sumą projektams finansuoti. Iš viso projektuose numatytoms veikloms vykdyti planuojama paskirstyti – 78.937,20 Eur.

_____________________

SKELBIAMAS KONKURSAS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2020 METŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektams (toliau – projektai) finansuoti iš valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų. Projektų paraiškas gali teikti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios nevyriausybinės organizacijos, kurios ne trumpiau nei vienus metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems.

Projektai bus atrenkami ir finansuojami vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m.  rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-560 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“.

Projektų paraiškos priimamos nuo 2019 m. spalio 4 dienos iki 2019 m. lapkričio 4 dienos (imtinai). Projekto paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, įteikta pašto kurjerio arba įteikta asmeniškai organizacijos ar jos įgalioto asmens Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriui (Karaliaus Mindaugo g. 36, LT-87103 Telšiai) darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min., pietų pertrauka nuo 12 val. iki 12 val. 45 min.). Jei projekto paraiška pateikiama paštu ar per kurjerį, pašto žymeklyje nurodyta data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip 2019 m. lapkričio 4 d.

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vyriausioji specialistė Reda Raginskienė telefonu (8 444) 5 38 95, el. paštu reda.raginskiene@telsiai.lt, arba Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus 209 kabinete darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min., pietų pertrauka nuo 12 val. iki 12 val. 45 min.).

Organizacija pagal paslaugų teikimo vietą gali pateikti ne daugiau kaip vieną projekto paraišką. Jeigu pateikiamos kelios projekto paraiškos, vertinama pirmiau pateikta.

Telšių rajono savivaldybei 2020 metų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti iš valstybės biudžeto lėšų planuojama skirti 65.781 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų – 13.156,20 Eur lėšų sumą projektams finansuoti. Išviso projektams finansuoti planuojama skirti lėšų suma – 78.937,20 Eur.

Pridedama:

  1. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų 1 priedas (Paraiškos forma);
  2. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų 2 priedas (Detali projekto įgyvendinimo sąmata);
  3. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų 3 priedas (Projekto vertinimo anketos forma);
  4. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų 5 priedas (Pavyzdinė deklaracijos forma)

_____________________

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. A1-2252 „ Dėl lėšų skirtų Telšių rajono savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 m. projektams finansuoti, paskirstymo patvirtinimo“ patvirtintas:

LĖŠŲ, SKIRTŲ TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2019 M. PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTYMAS

Eil. Nr.

Pareiškėjo ir projekto pavadinimai

Skiriamų balų vidurkis:

Skiriama suma pagal Komisijos rekomendacijas

Eur

1.

Žemaitijos psichikos negalią turinčių žmonių klubas „Telšių atjauta“
Įm. k. 303588355
Projektas „Žemaitijos psichikos negalią turinčių žmonių klubo „Telšių atjauta“ 2019 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliems bendruomenėje projektas“

86

12000,00

2.

Telšių rajono neįgaliųjų draugija
Įm. k. 193205477
Projektas „Telšių rajono neįgaliųjų draugijos socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliems bendruomenėje projektas“

85

11860,00

3.

Telšių neįgaliųjų ir neįgalių pensininkų draugija
Įm. k. 302877613
Projektas „Judėk sveikai ir būk matomas“

83

11581,00

4.

Telšių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija
Įm. k. 180378949
Projektas „Draugaukim!“

81

11302,00

5.

Telšių kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugija
Įm. k.293060050
Projektas „Girdėkime tyloje“

80

11163,00

6.

VšĮ Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centras
Įm. k.141568566
Projektas „2019 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas „Kitoje šviesoje“

76

10604,00

7.

Lietuvos neįgaliųjų ir pensininkų bendrija
Įm. k. 303145203
Projektas „Pabūkim kartu“

73

10186,00

Iš viso:

564

78696,00


 _____________________________________________________________

INFORMACIJA APIETELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI PATEIKTAS 2019 M. SOCIALINĖS INTEGRACIJOS (REABILITACIJOS) PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTŲ PARAIŠKAS

 2018 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškų pateikimo laikas pasibaigė 2018 m. lapkričio 5 dieną. Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyrius gavo septynių nevyriausybinių organizacijų paraiškas:

Eil. Nr.

Projekto paraišką pateikusios organizacijos pavadinimas, adresas, projekto vadovas

1.

Telšių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija,
Masčio g. 32, Telšiai,
projekto vadovas Simonas Gudavičius

2.

Telšių neįgaliųjų ir neįgalių pensininkų draugija,
Žemaitės g. 37-2, Telšiai,
projekto vadovas Martynas Poškevičius

3.

Telšių rajono neįgaliųjų draugija,
Turgaus a. 20, LT-87122 Telšiai,
projekto vadovas Sigitas Tumbrotas

4.

Žemaitijos psichikos negalią turinčių žmonių klubas „Telšių atjauta“,
Masčio g. 32-1, LT-87139 Telšiai,
projekto vadovas Kazys Mitkus

5.

Lietuvos neįgaliųjų ir pensininkų bendrija,
Respublikos g. 55, LT-87334 Telšiai,
projekto vadovas Antanas Grigalis

6.

VŠĮ Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centras (projekto veiklas vykdys Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Telšių rajono filialas,
Iždinės g. 10-1, LT-87128 Telšiai),
projekto vadovė Daina Vitkauskienė

7.

Telšių kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugija,
Geležinkelio g. 22, LT-87395 Telšiai,
projekto vadovas Stasys Kavolius

 Telšių rajono savivaldybei 2019 metų Socialinės integracijos (reabilitacijos) paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti iš valstybės biudžeto lėšų planuojama skirti 65.580,00 eurų. Iš Telšių rajono savivaldybės biudžeto planuojama skirti 13.116,00 eurų (ne mažiau kaip 20 procentų nuo lėšų, skiriamų iš valstybės biudžeto). Viso planuojama 2019 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektuose numatytoms veikloms vykdyti paskirstyti 78.696,00 eurų.

 _____________________________________________________________ 


SKELBIAMAS KONKURSAS 2019 METŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTAMS FINANSUOTI

Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą 2019 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams (toliau – projektai) finansuoti iš valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų. Projektų paraiškas gali teikti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos – asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra tik valstybė arba savivaldybė), kurios ne mažiau nei vienus metus teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas (neįgaliųjų socialinių ar savarankiško gyvenimo įgūdžių atkūrimo ir palaikymo, jų savarankiškumo ir užimtumo bei galimybių dalyvauti visuomenės gyvenime didinimo) ir vykdo veiklas, skirtas Telšių rajono savivaldybėje gyvenantiems, besimokantiems neįgaliesiems integruoti į visuomenę. 2019 metų projektai bus atrenkami ir finansuojami vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. A1-545 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“. 
Projektų paraiškos priimamos iki 2018 m. lapkričio 5 dienos (imtinai). Projekto paraiška gali būti pateikta registruoti laišku, įteikta pašto kurjerio arba įteikta asmeniškai organizacijos ar jos įgalioto asmens Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriui (Karaliaus Mindaugo g. 36, LT-87103 Telšiai). Informacija teikiama telefonu (8 444) 5 38 95, darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min., pietų pertrauka nuo 12 val. iki 12 val. 45 min.) arba Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus 209 kabinete. Jei projekto paraiška pateikiama paštu ar per kurjerį, pašto žymeklyje nurodyta data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip 2018 m. lapkričio 5 d.

Organizacija pagal paslaugų teikimo vietą gali pateikti ne daugiau kaip vieną projekto paraišką. Jeigu pateikiamos kelios projekto paraiškos, vertinama pirmiau pateikta.

_____________________________________________________________ 

Paskutinis atnaujinimas: 2021-01-07 09:32:57
: