Telšių rajono savivaldybė

Telšių rajono savivaldybės administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai,
tel./faks. (8 444) 52229
el. p. info@telsiai.lt,
juridinių asmenų registras, kodas 180878299

  Turizmas
 • Turizmas
 •   Naujienos
 • Savivaldybės turto nuoma
 • Aukcionai
 • Socialinė parama
 • Teritorijų planavimas
 • Jaunimas
 • MOBILIZACIJA
 • Sportas
 • Švietimas
 • SENIŪNIJŲ NAUJIENOS
 • Naujienų archyvas
 •   PAGRINDINIS
 • Naujienos
 • Verslas
 • Turizmas
 • Savivaldybė
 •   Turistui
 • Telšių miestas
 • Galerija
 • Žemėlapis
 • Telšių autobusų parkas
 • Žemaitijos turizmo informacijos centras
 • Varnių regioninis parkas
 • Kultūros įstaigos
 • Telšių kultūros centras
 • Telšių Žemaitės dramos teatras
 • Telšių rajono turizmo plėtros strategija
 •   Verslui
 • Licencijos ir leidimai
 • Turto valdymas
 • Teritorijų planavimas
 • Teritorijų planavimo dokumentai ar planavimo viešumas
  Bendrieji planai
  Specialieji planai
 • Architektūra ir statyba
 • Mokesčiai
 • Renginių organizavimas
 • Strateginis planavimas ir investicijos
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros rėmimas
 • Kvietimai teikti paraiškas pagal priemones
 • LENGVATOS VERSLUI, NUKENTĖJUSIAM NUO COVID – 19
 •   Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Struktūros schema
  Darbuotojų kontaktai
  Savivaldybės įstaigos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Konkursai laisvoms pareigoms užimti
  DARBO TARYBA
  Seniūnijos
 • Teisinė informacija
 • NEMOKAMA TEISINĖ PAGALBA
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • APLINKOSAUGA
  ARCHITEKTŪRA
  CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITAS
  CIVILINĖ METRIKACIJA
  CIVILINĖ SAUGA
  DOKUMENTŲ VALDYMAS
  EKONOMIKA IR TURTO VALDYMAS
  FINANSAI
  JAUNIMO REIKALAI
  KAIMO PLĖTRA
  KULTŪRA
  MOBILIZACIJA
  SOCIALINĖ PARAMA IR RŪPYBA
  STATYBA IR URBANISTIKA
  STRATEGINIS PLANAVIMAS IR INVESTICIJOS
  SVEIKATOS APSAUGA
  SPORTAS
  ŠVIETIMAS
  KULTŪROS PAVELDAS
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Metinės užduotys
  Viešieji pirkimai
  Biudžetas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Veiklos ataskaitos
  Projektinė veikla
  Projektų finansavimas iš savivaldybės biudžeto
  Kontroliuojami subjektai
 • Paslaugos
 • Prašymai
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  ATVEJO VADYBA
  KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PASLAUGOS ŠEIMAI
  SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS NEĮGALIESIEMS
  VAIKŲ DIENOS CENTRAI
  Informacijos rinkmenos
  Savivaldybės įstaigų paslaugų įkainiai
 • Atviri duomenys
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • Nuorodos
 • Koordinuota pagalba vaikui ir šeimai
 • Klausimai ir atsakymai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimas
 • NVO
 • PIRKIMAI NESKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU
 • SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTAI Spausdinimo versija

  Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija skelbiama šioje nuorodoje....

  _____________________

  Lietuvos neįgaliųjų ir pensininkų bendrijos veiklų grafikas nuoroda į organizacijos el. paskyrą.

  Žemaitijos psichikos negalią turinčių žmonių klubo „Telšių atjauta“ veiklų grafikas, nuoroda į organizacijos el. paskyrą.

  Telšių rajono neįgaliųjų draugijos veiklų grafikas, nuoroda į organizacijos el. paskyrą.

  Telšių neįgaliųjų ir neįgalių pensininkų draugijos veiklų grafikas  nuoroda į organizacijos  el. paskyrą

  Telšių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos veiklų grafikas.

  Telšių kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugijos veiklų grafikas, nuoroda į organizacijos el. paskyrą.

  VŠĮ LASS Šiaurės rytų centro LASS Telšių rajono filialas veiklų grafikas, nuoroda į organizacijos el.paskyrą.


  _____________________

  Skelbiami Telšių rajono savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 m. finansuotinų ir nefinansuotinų projektų sąrašai (pridedama).

   

  ____________________

  INFORMACIJA APIE
  TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI PATEIKTAS  SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2020 METŲ PROJEKTŲ PARAIŠKAS

   

  Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų paraiškų pateikimo laikas pasibaigė 2019 m. lapkričio 4 dieną. Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyrius gavo aštuonių nevyriausybinių organizacijų paraiškas:

  Eil. Nr.

  Projekto paraišką pateikusios organizacijos pavadinimas, adresas, projekto vadovas

  1.

  VšĮ LASS Šiaurės rytų centras,
  Staniūnų g. 66, LT-36142 Panevėžys,
  projekto vadovas Aloyzas Vilimas

  2.

  Telšių kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugija,
  Geležinkelio g. 22, LT-87395 Telšiai,
  projekto vadovas Stasys Kavolius

  3.

  Telšių apskrities neįgaliųjų sporto klubas „Atletas“,
  Dariaus ir Girėno g. 3-2, Telšiai,
  projekto vadovė Reda Rokienė

  4.

  Telšių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija,
  Masčio g. 32, Telšiai,
  projekto vadovas Sandra Navickienė

  5.

  Telšių neįgaliųjų ir neįgalių pensininkų draugija,
  Žemaitės g. 37-2, Telšiai,
  projekto vadovas Martynas Poškevičius

  6.

  Telšių rajono neįgaliųjų draugija,
  Turgaus a. 20, LT-87122 Telšiai,
  projekto vadovas Sigitas Tumbrotas

  7.

  Žemaitijos psichikos negalią turinčių žmonių klubas „Telšių atjauta“,
  Masčio g. 32-1, LT-87139 Telšiai,
  projekto vadovas Kazys Mitkus

  8.

  Lietuvos neįgaliųjų ir pensininkų bendrija,
  Respublikos g. 55, LT-87334 Telšiai,
  projekto vadovas Vida Petkienė

  Telšių rajono savivaldybei 2020 metų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti iš valstybės biudžeto lėšų planuojama skirti 65.781 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų – 13.156,20 Eur lėšų sumą projektams finansuoti. Iš viso projektuose numatytoms veikloms vykdyti planuojama paskirstyti – 78.937,20 Eur.

  _____________________

  SKELBIAMAS KONKURSAS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2020 METŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

  Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektams (toliau – projektai) finansuoti iš valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų. Projektų paraiškas gali teikti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios nevyriausybinės organizacijos, kurios ne trumpiau nei vienus metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems.

  Projektai bus atrenkami ir finansuojami vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m.  rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-560 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“.

  Projektų paraiškos priimamos nuo 2019 m. spalio 4 dienos iki 2019 m. lapkričio 4 dienos (imtinai). Projekto paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, įteikta pašto kurjerio arba įteikta asmeniškai organizacijos ar jos įgalioto asmens Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriui (Karaliaus Mindaugo g. 36, LT-87103 Telšiai) darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min., pietų pertrauka nuo 12 val. iki 12 val. 45 min.). Jei projekto paraiška pateikiama paštu ar per kurjerį, pašto žymeklyje nurodyta data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip 2019 m. lapkričio 4 d.

  Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vyriausioji specialistė Reda Raginskienė telefonu (8 444) 5 38 95, el. paštu reda.raginskiene@telsiai.lt, arba Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus 209 kabinete darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min., pietų pertrauka nuo 12 val. iki 12 val. 45 min.).

  Organizacija pagal paslaugų teikimo vietą gali pateikti ne daugiau kaip vieną projekto paraišką. Jeigu pateikiamos kelios projekto paraiškos, vertinama pirmiau pateikta.

  Telšių rajono savivaldybei 2020 metų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti iš valstybės biudžeto lėšų planuojama skirti 65.781 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų – 13.156,20 Eur lėšų sumą projektams finansuoti. Išviso projektams finansuoti planuojama skirti lėšų suma – 78.937,20 Eur.

  Pridedama:

  1. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų 1 priedas (Paraiškos forma);
  2. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų 2 priedas (Detali projekto įgyvendinimo sąmata);
  3. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų 3 priedas (Projekto vertinimo anketos forma);
  4. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų 5 priedas (Pavyzdinė deklaracijos forma)

  _____________________

  Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. A1-2252 „ Dėl lėšų skirtų Telšių rajono savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 m. projektams finansuoti, paskirstymo patvirtinimo“ patvirtintas:

  LĖŠŲ, SKIRTŲ TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2019 M. PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTYMAS

  Eil. Nr.

  Pareiškėjo ir projekto pavadinimai

  Skiriamų balų vidurkis:

  Skiriama suma pagal Komisijos rekomendacijas

  Eur

  1.

  Žemaitijos psichikos negalią turinčių žmonių klubas „Telšių atjauta“
  Įm. k. 303588355
  Projektas „Žemaitijos psichikos negalią turinčių žmonių klubo „Telšių atjauta“ 2019 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliems bendruomenėje projektas“

  86

  12000,00

  2.

  Telšių rajono neįgaliųjų draugija
  Įm. k. 193205477
  Projektas „Telšių rajono neįgaliųjų draugijos socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliems bendruomenėje projektas“

  85

  11860,00

  3.

  Telšių neįgaliųjų ir neįgalių pensininkų draugija
  Įm. k. 302877613
  Projektas „Judėk sveikai ir būk matomas“

  83

  11581,00

  4.

  Telšių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija
  Įm. k. 180378949
  Projektas „Draugaukim!“

  81

  11302,00

  5.

  Telšių kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugija
  Įm. k.293060050
  Projektas „Girdėkime tyloje“

  80

  11163,00

  6.

  VšĮ Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centras
  Įm. k.141568566
  Projektas „2019 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas „Kitoje šviesoje“

  76

  10604,00

  7.

  Lietuvos neįgaliųjų ir pensininkų bendrija
  Įm. k. 303145203
  Projektas „Pabūkim kartu“

  73

  10186,00

  Iš viso:

  564

  78696,00


   _____________________________________________________________

  INFORMACIJA APIETELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI PATEIKTAS 2019 M. SOCIALINĖS INTEGRACIJOS (REABILITACIJOS) PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTŲ PARAIŠKAS

   2018 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškų pateikimo laikas pasibaigė 2018 m. lapkričio 5 dieną. Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyrius gavo septynių nevyriausybinių organizacijų paraiškas:

  Eil. Nr.

  Projekto paraišką pateikusios organizacijos pavadinimas, adresas, projekto vadovas

  1.

  Telšių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija,
  Masčio g. 32, Telšiai,
  projekto vadovas Simonas Gudavičius

  2.

  Telšių neįgaliųjų ir neįgalių pensininkų draugija,
  Žemaitės g. 37-2, Telšiai,
  projekto vadovas Martynas Poškevičius

  3.

  Telšių rajono neįgaliųjų draugija,
  Turgaus a. 20, LT-87122 Telšiai,
  projekto vadovas Sigitas Tumbrotas

  4.

  Žemaitijos psichikos negalią turinčių žmonių klubas „Telšių atjauta“,
  Masčio g. 32-1, LT-87139 Telšiai,
  projekto vadovas Kazys Mitkus

  5.

  Lietuvos neįgaliųjų ir pensininkų bendrija,
  Respublikos g. 55, LT-87334 Telšiai,
  projekto vadovas Antanas Grigalis

  6.

  VŠĮ Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centras (projekto veiklas vykdys Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Telšių rajono filialas,
  Iždinės g. 10-1, LT-87128 Telšiai),
  projekto vadovė Daina Vitkauskienė

  7.

  Telšių kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugija,
  Geležinkelio g. 22, LT-87395 Telšiai,
  projekto vadovas Stasys Kavolius

   Telšių rajono savivaldybei 2019 metų Socialinės integracijos (reabilitacijos) paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti iš valstybės biudžeto lėšų planuojama skirti 65.580,00 eurų. Iš Telšių rajono savivaldybės biudžeto planuojama skirti 13.116,00 eurų (ne mažiau kaip 20 procentų nuo lėšų, skiriamų iš valstybės biudžeto). Viso planuojama 2019 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektuose numatytoms veikloms vykdyti paskirstyti 78.696,00 eurų.

   _____________________________________________________________ 


  SKELBIAMAS KONKURSAS 2019 METŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTAMS FINANSUOTI

  Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą 2019 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams (toliau – projektai) finansuoti iš valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų. Projektų paraiškas gali teikti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos – asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra tik valstybė arba savivaldybė), kurios ne mažiau nei vienus metus teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas (neįgaliųjų socialinių ar savarankiško gyvenimo įgūdžių atkūrimo ir palaikymo, jų savarankiškumo ir užimtumo bei galimybių dalyvauti visuomenės gyvenime didinimo) ir vykdo veiklas, skirtas Telšių rajono savivaldybėje gyvenantiems, besimokantiems neįgaliesiems integruoti į visuomenę. 2019 metų projektai bus atrenkami ir finansuojami vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. A1-545 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“. 
  Projektų paraiškos priimamos iki 2018 m. lapkričio 5 dienos (imtinai). Projekto paraiška gali būti pateikta registruoti laišku, įteikta pašto kurjerio arba įteikta asmeniškai organizacijos ar jos įgalioto asmens Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriui (Karaliaus Mindaugo g. 36, LT-87103 Telšiai). Informacija teikiama telefonu (8 444) 5 38 95, darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min., pietų pertrauka nuo 12 val. iki 12 val. 45 min.) arba Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus 209 kabinete. Jei projekto paraiška pateikiama paštu ar per kurjerį, pašto žymeklyje nurodyta data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip 2018 m. lapkričio 5 d.

  Organizacija pagal paslaugų teikimo vietą gali pateikti ne daugiau kaip vieną projekto paraišką. Jeigu pateikiamos kelios projekto paraiškos, vertinama pirmiau pateikta.

  _____________________________________________________________ 

  Paskutinis atnaujinimas: 2020-08-07 10:28:22
  :
  :
  © Telšių rajono savivaldybė.
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.