RENGINIAI
Suaugusiųjų mokymosi savaitė. Savarankiško užsienio kalbų mokymosi kompiuterinės programos „Euro Talk Language Learning“ pristatymai gyventojams 2017-11-20 09:00 
Adresas:  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka, mokymo centras
Leidinių paroda „Knyga mus moko, šildo ir ramina“ 2017-11-20 09:30 
Adresas:  K. Praniauskaitės viešoji biblioteka Kuršų filialas, Telšių r.
Suaugusiųjų mokymosi savaitė, edukacinis užsiėmimas „Tu gali būti keramiku“ 2017-11-20 12:00 
Adresas:  K. Praniauskaitės viešoji biblioteka Kaunatavos filialas, Telšių r.

Socialinė parama

KOMPENSACIJAS UŽ ŠILDYMĄ GAUS DAUGIAU ŽMONIŲ

Artėja šildymo sezonas, todėl ne viena šeima domisi, kaip galėtų sumažinti mokesčių naštą – ar jiems priklauso kompensacijos už šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį.

Vienintelis būdas žiemą išgyventi be skolų yra skiriamos kompensacijos už šildymą. Teisę gauti kompensacijas už būsto šildymą, geriamąjį ir karštą vandenį pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą turi gyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo, jei kreipimosi metu atitinka reikalavimus, išdėstytus minėtame įstatyme.

Dėl paramos skyrimo reikia kreiptis pagal deklaruotą arba nuomojamo būsto gyvenamąją vietą į Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus ar seniūnijos specialistus, kurie konsultuos ir priims prašymą-paraišką bei reikiamus dokumentus, jeigu pareiškėjas turės teisę gauti paramą. Iš karto atsakyti, kam ir kiek bus kompensuojama už būsto šildymą, geriamąjį ir karštą vandenį, yra sudėtinga. Kiekvienas atvejis yra individualus. Ar žmogui bus suteikta ši parama, priklauso nuo daugelio veiksnių: šeimos sudėties, buto ar namo ploto, turimo turto, pajamų. Būsto šildymo išlaidų kompensacijų dydis taip pat priklauso nuo valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio, oro temperatūros ir šildymui sunaudojamos energijos ar kuro rūšies bei jo kainos. Šiuo metu VRP yra 102 Eur, nuo 2018 m. sausio 1 d.  – 122 Eur.

Šį šildymo sezoną kompensacijas už būsto šildymą gali gauti šeimos ar vieni gyvenantys asmenys, kurių išlaidos šildymui, nepriklausomai nuo šildymo būdo, siekia daugiau nei 10 proc. jų pajamų.

Gyventojai, norintys sužinoti, kokią būsto šildymo kompensaciją jie gali gauti, tai galės padaryti internetu. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengė skaičiuoklę. Prašymo-paraiškos formą piniginei socialinei paramai gauti galima užpildyti bei pateikti (kartu pridėti ir reikiamų dokumentų kopijas) elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) svetainėje www.spis.lt. Šioje svetainėje yra įdiegti mokomieji videofilmai su įgarsinimu ir titrais, kaip prisijungti prie SPIS ir užpildyti bei pateikti prašymą-paraišką piniginei socialinei paramai gauti (www.spis.lt/Titulinis/VideoInstrukcijos).

Internetinė skaičiuoklė yra preliminari. Prieš eidami prašyti kompensacijų, žmonės turėtų žinoti, jog bus vertinamos ne tik pajamos, bet ir jų turimas turtas. Jeigu turto vertė viršija įstatymo numatytus normatyvus, žmogus pretenduoti į kompensacijas negali.

Suskaičiuokite patys, kokia kompensacija už šildymą priklauso jums.

Kompensacijai apskaičiuoti taikomi būsto naudingojo ploto normatyvai: 50 kvadratinių metrų – vienam gyvenančiam asmeniui; 38 kvadratiniai metrai pirmam šeimos nariui; 12 kvadratinių metrų antram šeimos nariui; 10 kvadratinių metrų trečiam ir kiekvienam paskesniam bendrai gyvenančiam asmeniui. Žemiau pateikiami pavyzdžiai būsto šildymo išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti.

 

1. Pavyzdys. 4 asmenų šeima – abu dirbantys tėvai augina 2 vaikus (darbo užmokestis  – MMA).

Šeimos pajamos per mėnesį – 625,60 Eur.

Buto plotas 65 kv. m. 

Būsto naudingojo ploto normatyvas šeimai – 70 kv. m, todėl kompensacija skiriama už visą turimą būsto plotą, t. y. už 65 kv. m. 

Už būsto šildymą šeimai reikėtų mokėti vidutiniškai apie 77,35 Eur. 

10 proc. skirtumo tarp šeimos pajamų ir VRP dydžio sudaro:

(625,60 - 408 Eur) x 0,10 proc. = 21,76 Eur.

Šeima už būsto šildymą turi mokėti ne daugiau kaip 21,76 Eur.

Likusi būsto šildymo išlaidų dalis už normatyvinį būsto plotą bus kompensuojama:

(77,35 - 21,76) = 55,59 Eur (kompensacija).  

 

2. Pavyzdys. 2 asmenų šeima – dirbanti mama viena augina 1 vaiką (darbo užmokestis  – MMA).

Šeimos pajamos per mėnesį 345,80 Eur + 15,20 Eur išmoka vaikui = 361 Eur.

Buto plotas 40 kv. m.

Būsto naudingojo ploto normatyvas šeimai – 50 kv. m, todėl kompensacija skiriama už visą turimą būsto plotą, t. y. už 40 kv. m.

Už būsto šildymą šeimai reikėtų mokėti  vidutiniškai apie 47,60 Eur.

10 proc. skirtumo tarp šeimos pajamų ir VRP dydžio sudaro:

(361 - 204 Eur) x 0,10 proc. = 15,70 Eur. 

Šeima už būsto šildymą turi mokėti ne daugiau kaip 15,70 Eur.

Likusi būsto šildymo išlaidų dalis už visą jų turimą būstą bus kompensuojama:

(47,60 - 15,70) = 31,90 Eur (kompensacija). 

 

3. Pavyzdys. Vienas gyvenantis  nedirbantis neįgalus asmuo, netekęs 85 proc. darbingumo.

Asmens pajamos per mėnesį – 224 Eur (šalpos neįgalumo pensija).

Buto plotas 30 kv. m.

Būsto naudingojo ploto normatyvas vienam gyvenančiam asmeniui – 50 kv. m, todėl kompensacija skiriama už visą turimą būsto plotą, t. y. už 30 kv. m.

Už būsto šildymą asmeniui reikėtų mokėti vidutiniškai apie 35,70 Eur.

10 proc. skirtumo tarp asmens pajamų ir VRP dydžio sudaro:

(224 - 102 Eur) x 0,10 proc. = 12,20 Eur.

Asmuo už būsto šildymą turi mokėti ne daugiau kaip 12,20 Eur.

Likusi būsto šildymo išlaidų dalis už visą jo turimą būstą bus kompensuojama:

(35,70 - 12,20) = 23,50 Eur (kompensacija).

 

4. Pavyzdys. 2 pensinio amžiaus asmenų šeima.

Šeimos pajamos per mėnesį (vidutinė senatvės pensija) ­ – 575,60 Eur.

Buto plotas 60 kv. m.

Būsto naudingojo ploto normatyvas šeimai – 50 kv. m, kompensacija skiriama už 50 kv. m, už 10 kv. m šeima turės susimokėti pati.

Už būsto šildymą šeimai reikėtų mokėti vidutiniškai apie 59,50 Eur.

10 proc. skirtumo tarp šeimos pajamų ir VRP dydžio sudaro:

(575,60 - 204 Eur) x 0,10 proc. = 37,16 Eur.

Šeima už 50 m2 būsto šildymą turi mokėti ne daugiau kaip 37,16 Eur.

Likusi būsto šildymo išlaidų dalis už normatyvinį būsto plotą bus kompensuojama:

(59,50-37,16) = 22,34 Eur (kompensacija).

Primename, Telšių miesto gyventojų prašymai priimami Socialinės paramos ir rūpybos skyriuje, Karaliaus Mindaugo g. 36, pagal išankstinę registraciją. Informacija teikiama telefonais: 60 678 (kai pavardės prasideda raidėmis A, B, C, Č, D, E, F, G), 60 679 (kai pavardės prasideda raidėmis H, I, Y, J, K, L), 60 332 (kai pavardės prasideda raidėmis M, N, O, P, R), 60 642 (kai pavardės prasideda raidėmis S, Š, T, U, Ū, V, Z, Ž). Seniūnijų gyventojai kreipiasi į savo seniūnijas.

Telšių rajono savivaldybės administracijos

Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus

vedėjo pavaduotoja                                                     Dainora Gedmintienė


EUROPOS PAGALBA (MAISTO PAKETAIS) LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS TELŠIŲ RAJONO GYVENTOJAMS BUS TEIKIAMA

 

 

nbsp;  

„Tu - ne vienas“


„Tėvų linija“ – profesionalių psichologų pagalba tėvams telefonu

 

 

nbsp;  

Klaipėdos valstybinės kolegijos Mokymo ir paslaugų centras kviečia socialinius darbuotojus į mokymus

INFORMACIJA APIE TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI PATEIKTAS 2018 M. SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Skelbiamas konkursas paraiškoms finansuoti dėl dienos centrų steigimo ir jų veiklos finansavimo kaimiškose Telšių rajono seniūnijose

KVIEČIAMAS TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJOS POSĖDIS

Kviečiame 2017 m. spalio 1 d. kartu paminėti Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną


Kviečiame visus Socialinius darbuotojus ir Jiems neabejingus asmenis kartu paminėti profesinę Socialinių darbuotojų šventę


EUROPOS PAGALBA (MAISTO PAKETAIS) LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS TELŠIŲ RAJONO GYVENTOJAMS BUS TEIKIAMA

                                       ;


SKELBIAMAS KONKURSAS 2018 METŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTAMS FINANSUOTI

EUROPOS PAGALBA (MAISTO PAKETAIS) LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS TELŠIŲ RAJONO GYVENTOJAMS BUS TEIKIAMA:

 


„Išsipildymo akcija 2017“

 

                                                                                         

Padėkime Lietuvos vaikams, kuriems mūsų pagalbos reikia labiausiai

TV3 ir SEB banko organizuojama „Išsipildymo akcija 2017“ kaip ir kasmet telkia visuomenę bendriems tikslams, bendrai misijai – padėti Lietuvos vaikams, kuriems mūsų pagalbos reikia labiausiai.

„Išsipildymo akcijos“ organizatoriai kreipias į Jus, prašydami užpildyti ligoniuko anketą ir taip padėti šalia Jūsų gyvenantiems sergantiems vaikams, kurių gydymui ar slaugymui reikalinga speciali pagalba, kai išnaudotos visos ligonių kasų apmokamos priemonės, o lėšų papildomam gydymui nepakanka; kai ne vieną sunkiai sergantį vaiką gali išgelbėti medicininė įranga, kurios ligoninei trūksta.


Psichosocialinės pagalbos, draugystės ir bendravimo telefonu paslauga senyvo amžiaus gyventojams „SIDABRINĖ LINIJA“

„SIDABRINĖ LINIJA“ (tel. 8 800 80020) – psichosocialinės pagalbos, draugystės ir bendravimo telefonu paslauga senyvo amžiaus gyventojams

„Sidabrinė linija“ yra nemokama draugystės, bendravimo telefonu ir pagalbos linija garbaus amžiaus žmonėms, padedanti išgyventi psichologinius sunkumus, susirasti „telefoninį draugą“, kuris reguliariai paskambina pasidomėti, kaip sekasi, kaip žmogus jaučiasi, pasiūlyti pagalbos.


Dėl Būsto pritaikymo neįgaliems vaikams su sunkia negalia

INFORMACIJA DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS SKYRIMO

Primename, kad nuo liepos 1 d. valstybės remiamos šeimos gali teikti prašymus Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriui arba seniūnijoms dėl mokinių nemokamo maitinimo mokykloje ir paramos mokinio reikmenims įsigyti. Socialinė parama mokiniams skiriama šeimoms, kai šeimos pajamos neviršija 153 Eur vienam iš bendrai gyvenančių asmenų. Tačiau laiku nepateikus prašymo, mokiniams nemokamas maitinimas nebus skiriamas nuo pirmų mokslo metų dienų. Šie mokiniai nemokamo maitinimo gali sulaukti vėliau, nes turi būti įvertintos šeimos pajamos.


DĖL TELŠIŲ CENTRO „VILTIS“ DARBO LAIKO

Kviečiame dalyvauti apklausoje

Telšių rajono savivaldybė atlieka apklausą „Dienos centrų plėtra Telšių rajono savivaldybėje".

Šia apklausa siekiama sužinoti Telšių rajono bendruomenės nuomonę apie dienos centrų infrastruktūros plėtros tikslingumą, poreikį kurti dienos centrus konkrečiose vietovėse.

Apklausos anketa – paspaudus šią nuorodą: http://www.manoapklausa.lt/apklausa/916754197/


EUROPOS PAGALBA (MAISTO PAKETAIS) LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS TELŠIŲ RAJONO GYVENTOJAMS BUS TEIKIAMA

 


INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKOS KLASTERIO DALYVIŲ APSKRITOJO STALO DISKUSIJA TELŠIŲ REGIONE

Informacija apie Šiaulių sanatorinę mokyklą

Kviečiame visus neįgalius, vienišus, senyvo amžiaus asmenis bei šeimas kartu pasitikti Šv. Velykas


APKLAUSA. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIS TELŠIŲ RAJONE

KVIETIMAS NEVYRIAUSYBINĖMS ORGANIZACIJOMS

 

 

 

 

 

 

 

Telšių rajono savivaldybė, siekdama tinkamai spręsti Telšių rajono gyventojų socialines problemas, kviečia nevyriausybines / viešąsias organizacijas įsijungti į veiklą Telšių rajone.

 

rajone.  

ATMINTINĖ GYVENTOJAMS, KURIE TEIKIA PRAŠYMĄ DĖL PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI, IŠSINUOMOTI, DĖL NUOMOS MOKESČIO LENGVATOS AR DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS

EUROPOS PAGALBA (MAISTO PAKETAIS) LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS TELŠIŲ RAJONO GYVENTOJAMS BUS TEIKIAMA

 

                                           

                                           ;


IŠMOKŲ VAIKAMS ĮSTATYMO NAUJOVĖS NUO 2017 METŲ

 

 

        Nuo 2017 metų sausio 1 d. plečiasi ratas šeimų, galinčių gauti išmokas vaikams. Ne vien auginantys tris ir daugiau vaikų, bet ir auginantys (globojantys) vieną ar du vaikus nuo 7 iki 18 metų gaus išmoką vaikui, kuri šiuo metu yra 15,20 Eur per mėnesį. Iki 2017 m. buvęs pajamų vertinimas išliks, tad ši išmoka bus skiriama, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos, nustatytos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (153 Eur).


NUO 2017 METŲ DIDĖJA ŠALPOS NEĮGALUMO PENSIJOS

 

           Šalpos neįgalumo pensijos padidės tiems žmonėms, kurie pripažinti neįgaliais iki 24 metų ir yra netekę 100-90 proc. darbingumo, 70-65 proc. darbingumo bei 55-50 proc. darbingumo. Taip pat tiems žmonėms, kurie pripažinti neįgaliais po 24 metų ir yra netekę 70-65 proc. darbingumo. ;


EUROPOS PAGALBA (MAISTO PAKETAIS) LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS TELŠIŲ RAJONO GYVENTOJAMS


DĖL BŪSTO IR GYVENAMOSIOS APLINKOS PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS

PASKIRSTYTOS LĖŠOS 2017 M. TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTAMS FINANSUOTI

Socialinės apsaugos srities naujovės nuo 2017 metų

EUROPOS PAGALBA (MAISTO PAKETAIS) LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS TELŠIŲ RAJONO GYVENTOJAMS

SOVIETINĖJE ARMIJOJE SUŽALOTI ASMENYS GALI KREIPTIS DĖL VIENKARTINĖS KOMPENSACIJOS

Šių metų liepos 1 d. įsigaliojo Seimo priimtos įstatymo „Dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (1945-07-22–1991-12-31)“ pataisos. Jose numatyta, kad sužalotais karinėje tarnyboje laikomi asmenys, kurie buvo pašaukti į būtinąją karinę tarnybą ar karinius apmokymus sovietinėje armijoje ir dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais apmokymais, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) arba netekusiais 20–40 procentų darbingumo, arba karo gydytojų sprendimu pripažinti netinkamais karo tarnybai.


GALBŪT JŪSŲ NAMUOSE IR ŠIRDYSE YRA VIETOS DAR VIENAM VAIKUI?
 

Dažnai tėvų globos netekusiam vaikui sunku surasti norinčią bei galinčią jį globoti šeimą ir vaikas ypatingais atvejais apgyvendinamas vaikų globos namuose. Siekiant mažinti vaikų, gyvenančių globos namuose, skaičių. kviečiame pagalvoti apie vaikų globą ar įvaikinimą ir dalyvauti globėjų ir įtėvių programoje GIMK, kuri  Telšiuose organizuojama jau rugsėjo mėnesį.


Archyvas

ASMENŲ PRIĖMIMAS SAVIVALDYBĖJE

Pirmadienis 8.00 - 18.00 val.
Antradienis 8.00 - 17.00 val.
Trečiadienis 8.00 - 18.00 val.
Ketvirtadienis 8.00 - 17.00 val.
Penktadienis 8.00 - 15.45 val.
tel./faks. (8 444) 547 61, (8 444) 22366, el.p.: info.gyventojai@telsiai.lt  
PRAŠYMAI
 
 


 

Telšių rajono savivaldybės MERAS

PETRAS KUIZINAS

 
Savaitės klausimas
 
 

Dienos klausimas

Ar Džiugo piliakalnio teritorijoje reikalingas naujas meno kūrinys?
Taip, reikalingas be jokių abejonių.
Būtų prasminga, bet lėšas geriau panaudoti kitoms reikmėms.
Reikalingas priklausomai, kiek naujo meno kūrinio pastatymas pareikalautų lėšų.
Nereikalingas – piliakalnis gražiai atrodo ir be meno kūrinių.
Neturiu nuomonės.
Balsų: 272 žmonių
peržiūrėti rezultatus
komentuoti
Pasiūlykite savo klausimą
 

LR Seimo narys

Valentinas Bukauskas