Telšių rajono savivaldybė

Telšių rajono savivaldybės administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai,
tel./faks. (8 444) 52229
el. p. info@telsiai.lt,
juridinių asmenų registras, kodas 180878299

  Turizmas
 • Turizmas
 •   Naujienos
 • Jaunimas
 • Kultūra
 • MOBILIZACIJA
 • Pranešimai spaudai
 • Socialiniai reikalai
 • Sportas
 • Švietimas
 • Teritorijų planavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Konkursai
 • Aukcionai
 • Savivaldybės turto nuoma
 • SENIŪNIJŲ NAUJIENOS
 • Naujienų archyvas
 •   PAGRINDINIS
 • Naujienos
 • Verslas
 • Turizmas
 • Savivaldybė
 •   Turistui
 • Telšių miestas
 • Galerija
 • Žemėlapis
 • Telšių autobusų parkas
 • Žemaitijos turizmo informacijos centras
 • Varnių regioninis parkas
 • Kultūros įstaigos
 • Telšių kultūros centras
 • Telšių Žemaitės dramos teatras
 • Telšių rajono turizmo plėtros strategija
 •   Verslui
 • Licencijos ir leidimai
 • Turto valdymas
 • Teritorijų planavimas
 • Teritorijų planavimo dokumentai ar planavimo viešumas
  Bendrieji planai
  Specialieji planai
 • Architektūra ir statyba
 • Mokesčiai
 • Renginių organizavimas
 • Strateginis planavimas ir investicijos
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros rėmimas
 • Kvietimai teikti paraiškas pagal priemones
 •   Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Struktūros schema
  Darbuotojų kontaktai
  Gyventojų priėmimas
  Savivaldybės įstaigos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Taryba
  Meras
  Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  KONTAKTAI SPAUDAI
  Konkursai laisvoms pareigoms užimti
  DARBO TARYBA
  KOMISIJOS
  Seniūnijos
 • Teisinė informacija
 • NEMOKAMA TEISINĖ PAGALBA
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • APLINKOSAUGA
  ARCHITEKTŪRA
  CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITAS
  CIVILINĖ METRIKACIJA
  CIVILINĖ SAUGA
  DOKUMENTŲ VALDYMAS
  EKONOMIKA IR TURTO VALDYMAS
  FINANSAI
  JAUNIMO REIKALAI
  KAIMO PLĖTRA
  KULTŪRA
  MOBILIZACIJA
  SOCIALINĖ PARAMA IR RŪPYBA
  STATYBA IR URBANISTIKA
  STRATEGINIS PLANAVIMAS IR INVESTICIJOS
  SVEIKATOS APSAUGA
  SPORTAS
  ŠVIETIMAS
  KULTŪROS PAVELDAS
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Metinės užduotys
  Viešieji pirkimai
  Biudžetas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Veiklos ataskaitos
  Projektinė veikla
  Projektų finansavimas iš savivaldybės biudžeto
  Vadovų darbotvarkės
  Kontroliuojami subjektai
 • Paslaugos
 • Prašymai
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  ATVEJO VADYBA
  KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PASLAUGOS ŠEIMAI
  SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS NEĮGALIESIEMS
  VAIKŲ DIENOS CENTRAI
  GLOBOS CENTRAS
  Informacijos rinkmenos
  Savivaldybės įstaigų paslaugų įkainiai
 • Atviri duomenys
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • Nuorodos
 • Koordinuota pagalba vaikui ir šeimai
 • Klausimai ir atsakymai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimas
 • NVO
 • PIRKIMAI NESKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU
 • TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PARAMA SMULKIAJAM IR VIDUTINIAM VERSLUI BEI KAIMUI Spausdinimo versija

  Telšių rajono savivaldybė, siekdama sudaryti palankias verslo ir kaimo plėtros, naujų darbo vietų kūrimo ir spartesnio rajono ekonomikos augimo sąlygas, patvirtino Telšių rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programą (toliau – Programa). 

  Programa skirta finansiškai remti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus, ūkininkus, nustatyta tvarka įregistravusius ūkininko ūkį, žemės ūkio įmones, kooperatyvus, žemės ūkio bei verslo asociacijas (toliau – Paramos gavėjai), įregistruotas ir vykdančias veiklą Telšių rajono savivaldybės teritorijoje ir atitinkančias Telšių rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programos nuostatų reikalavimus.

  Programos lėšos naudojamos:

  -          palūkanoms už paskolas kompensuoti, iš jų:

  smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams ir verslo asociacijoms  – 50 proc. programos sąmatoje palūkanoms skirtų lėšų;

  ūkininkams, žemės ūkio įmonėms, kooperatyvams ir žemės ūkio asociacijoms – 50 proc. programos sąmatoje palūkanoms skirtų lėšų;

  -          parodų, renginių, konferencijų ir seminarų organizavimo ir juose dalyvavimo, leidinių leidimo, internetinės svetainės sukūrimo išlaidoms kompensuoti;

  -          įmonių įregistravimo išlaidoms kompensuoti;

  -          detaliųjų planų rengimo išlaidoms kompensuoti;

  -          parama smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, dalyvaujantiems pagal Vietinio užimtumo iniciatyvų (VUI) programas.

  Paramos gavėjai, norėdami gauti paramą palūkanoms už paskolas, Komisijai  pateikia:

  1. paraišką palūkanoms už paskolas kompensuoti, kurią teikiant reikia pridėti:
   1.1. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją;
   1.2. paskolos sutarties, sudarytos su banku, kopiją;
   1.3. paramos prašytojo metinės finansinės atskaitomybės dokumentų kopijas;
   1.4. pažymą iš banko apie priskaičiuotas ir sumokėtas palūkanas;
   1.5. Valstybinės mokesčių inspekcijos, SODROS pažymas, kad laiku mokami mokesčiai (pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki paraiškos pateikimo dienos).
  2. sąžiningumo deklaraciją.

  Paramos gavėjai, norėdami gauti finansinę paramą parodoms, renginiams, konferencijoms ir seminarams organizuoti, leidiniams leisti, internetinės svetainės išlaidoms  Komisijai pateikia:

  1. prašymą;
  2. trumpą priemonių aprašymą (jei tai paroda, renginys, konferencija, seminaras, nurodyti pavadinimą, vietą, datą, pageidautina pridėti dalyvių sąrašų kopijas, nuotraukas ir pan.; jei tai leidinys, pateikti leidinio kopiją, nurodyti, kam jis naudojamas, platinamas);
  3. sąskaitos už gautą paslaugą kopiją;
  4. paslaugos apmokėjimo kopiją.

  Paramos gavėjai, norėdami gauti paramą įmonės įregistravimo išlaidoms, Komisijai pateikia:

  1. prašymą;
  2. registracijos pažymėjimo kopiją;
  3. valstybės rinkliavos už įmonės įregistravimą pajamų mokesčio įmokos sumokėjimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

  Paramos gavėjai, norėdami gauti paramą detaliojo plano rengimo išlaidoms, Komisijai pateikia:

  1. prašymą;
  2. žemės nuosavybės dokumentų patvirtintas kopijas;
  3. detaliojo plano rengimo išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų patvirtintas kopijas;
  4. detaliojo plano pagrindinio brėžinio patvirtintą kopiją.

  Paramos gavėjai, norėdami gauti paramą dalyvaujantiems pagal Vietinio užimtumo iniciatyvų (VUI) programas, Komisijai pateikia:

  1. prašymą;
  2. sutarties su Teritorine darbo birža patvirtintą kopiją.

  Telšių rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programos nuostatai (206.4 kb)

  Maloniai kviečiame Telšių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus, ūkininkus, nustatyta tvarka įregistravusius ūkininko ūkį, žemės ūkio įmonių, kooperatyvų, žemės ūkio bei verslo asociacijų atstovus pasinaudoti Telšių rajono savivaldybės teikiama parama.

  Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Telšių rajono savivaldybės  administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrių, 113 kab., tel. (8 444) 22 358, el. paštas: neringa.urboniene@telsiai.lt.

  :
  :
  © Telšių rajono savivaldybė.
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.