Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
25262728293001
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30310102030405
Gruodis
    2019     
 

LR Seimo narys

Valentinas Bukauskas

SKELBIAMA PROJEKTO PARTNERIŲ ATRANKA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. A1-157 patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas, kuriuo įvedama nauja paslauga (asmeninio asistento paslauga asmenims su fizine ir (ar) kompleksine negalia) ir numatomas skirti finansavimas Telšių r. sav. – 78 606 Eur.

 

Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia projekto „Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Telšių rajono savivaldybėje“ (nuoroda į išsamesnę informaciją apie projektą: /go.php/lit/Kompleksiskai-teikiamos-paslaugos-seimai/1 papildomų partnerių atrankos konkursą.

Atranka bus organizuojama vadovaujantis projekto „Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Telšių rajono savivaldybėje“ (toliau –Projektas) partnerių, teiksiančių asmeninio asistento paslaugą, atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. A1-593 „Dėl projekto „Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Telšių rajono savivaldybėje“ partnerių, teiksiančių asmeninio asistento paslaugą, atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pridedama).

Nuorodos į kitus aktualius teisės aktus:

Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas; https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/dd2b2aa0ef6111e89d4ad92e8434e309?jfwid=-7x1bee8pl

Priemonės „Kompleksinės paslaugos šeimai“ finansavimo sąlygų aprašas. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c02781b04a8111e6b5d09300a16a686c/asr

Partnerių atrankos tikslas – atrinkti vieną ar kelis papildomus Projekto partnerius, teiksiančius asmeninio asistento paslaugą asmenims su fizine ir (ar) kompleksine negalia.

Projekto partneriais gali būti:

1. nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų įstatyme;

2. socialinių paslaugų teikimą organizuojantys viešieji ir privatieji juridiniai asmenys;

3. fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę komercinę veiklą.

Planuojamas minimalus bendras asmeninio asistento paslaugų gavėjų skaičius Telšių rajone  – 30.

Paraiška rengiama užpildant paraiškos formą (pridedama).

Kartu su paraiška privaloma pateikti šiuos dokumentus:

 1. steigimo dokumentų (nuostatų  ar įstatų) kopijas, patvirtintas antspaudu, jei tokį antspaudą jis privalo turėti, ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, parašu;
 2. organizacijos registracijos vietą įrodančių dokumentų kopijas, patvirtintas antspaudu, jei tokį antspaudą jis privalo turėti, ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, parašu;
 3. asmens, atsakingo už projekto įgyvendinimą, gyvenimo aprašymą (CV), išsilavinimą ir kompetencijas pagrindžiančių dokumentų (diplomo, sertifikato, licencijos ir kt.) patvirtintas kopijas;
 4.  asmens, atsakingo už projekto buhalterinę apskaitą, gyvenimo aprašymą (CV), išsilavinimą ir kompetencijas pagrindžiančių dokumentų (diplomo, sertifikato, licencijos ir kt.) patvirtintas kopijas;
 5. specialistų, teiksiančių paslaugas, gyvenimo aprašymus (CV) ir kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų (diplomo, sertifikato, licencijos ir/ar kt.) kopijas;
 6. patirtį, rengiant ir įgyvendinant socialinės srities projektus įrodančius dokumentus;
 7. organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą laisvos formos pažymą, kad:
  7.1.organizacija yra įvykdžiusi pareigas, susijusias su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu;
  7.2.nėra iškeltos bylos dėl bankroto, restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba ji nėra likviduojama, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;
  7.3.nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl paramos skyrimo iš ES ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų naudojimo pažeidimo
 8. kitus dokumentus, kuriuos organizacija mano esant tikslinga pateikti.

      Paraiškos gali būti siunčiamos registruotu paštu, per pašto kurjerį ar pristatomos Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriui tiesiogiai adresu: Karaliaus Mindaugo g. 36, Telšiai, ne vėliau kaip 2018 m. balandžio 29 d. (imtinai). Jeigu paraiška siunčiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip konkurso skelbime nurodyta galutinė paraiškų pateikimo data. Paraiškos nesvarstomos ir nevertinamos, jei jos pateiktos po nustatytos paraiškų pateikimo datos. Elektroniniu paštu, faksu ar kitu nei nurodyta adresu pateiktos paraiškos neregistruojamos ir laikoma, kad jos nebuvo gautos.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Redą Raginskienę, Telšių rajono rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vyriausiąją specialistę, tel. 8 444 53895, el.p. reda.raginskiene@telsiai.lt

Taip pat skaitykite:
Atgal Spausdinimo versija Archyvas
Dalintis
Facebook
Jūsų komentaras
Vardas:
El. pašto adresas:
komentarų nėra