Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
Birželis
    2020     
 

Skelbiama projekto „Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Telšių rajono savivaldybėje“ papildomų partnerių atranka

Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia projekto „Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Telšių rajono savivaldybėje“ papildomų partnerių atrankos konkursą.

Atranka bus organizuojama vadovaujantis Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016-2020 metų veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. A1-133 „Dėl Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016-2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ ir Telšių rajono savivaldybės administracijos įgyvendinamo projekto „Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Telšių rajono savivaldybėje“ (toliau – projektas) papildomų partnerių atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. A1-1480 (pridedama).

Partnerių atrankos tikslas – atrinkti vieną ar kelis papildomus projekto partnerius šioms organizuojamoms veikloms:

 1. pozityvios tėvystės mokymams besilaukiančioms ir mažamečius auginančioms šeimoms;
 2. psichosocialinei pagalbai:
  2.1.  grupinėms psichologinėms konsultacijoms;
  2.2.  grupinėms socialinėms konsultacijoms;
 3. šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinėms paslaugoms:
  3.1.  šeimų klubų veiklai;
  3.2.  šeimos stovykloms;
  3.3.  šeimų sociokultūriniams užsiėmimams;
  3.4.  saugumo mokymams vaikams.

Už visų numatytų veiklų įgyvendinimą numatomas 44,6 tūkst. Eur biudžetas, taip pat įrangos perdavimas. Netiesioginėms veikloms ir kitoms išlaidoms – 17,9 tūkst. Eur.

 Paraiškas pateikti gali:

 1. nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;
 2. socialines paslaugas teikiantys ir (ar) organizuojantys privatūs juridiniai asmenys;
 3. socialines paslaugas teikiantys ir (ar) organizuojantys fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę komercinę veiklą. 

Paraiškos forma...

Kartu su paraiška privaloma pateikti šiuos dokumentus:

 1. įstaigos, organizacijos steigimo dokumentų, privataus juridinio ar fizinio asmens, vykdančio ūkinę komercinę veiklą, dokumentų kopijas;
 2. įstaigos, organizacijos vadovo, privataus juridinio ar fizinio asmens, kitų projektą  įgyvendinsiančių organizacijos darbuotojų kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų (diplomo, sertifikato, licencijos ir kt.) kopijas;
 3. veiklos ataskaitą už praėjusius kalendorinius metus, patvirtintą vadovo ar įgalioto asmens parašu ir atspaudu, jei antspaudą privalo turėti;
 4. dokumentus, įrodančius apie įstaigos, organizacijos, privataus juridinio ar fizinio asmens turimas, nuosavybės teise priklausančias arba nuomojamas (ar kitais pagrindais turimą galimybę naudotis), tinkamas numatytai veiklai vykdyti patalpas;
 5.  įstaigos, organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens, privataus juridinio ar fizinio asmens pasirašytą laisvos formos pažymą, kad:
  5.1.nėra iškeltos bylos dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba įstaiga, organizacija nėra likviduojama, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti;
  5.2. nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl paramos skyrimo iš ES ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų naudojimo pažeidimo;
 6. gali būti pateikti ir kiti dokumentai ir (ar) informacija, galinti padėti vertinti  paraišką.

 

Užpildytos paraiškos, ne vėliau kaip iki 2019 m. spalio 7 d. (imtinai)  gali būti siunčiamos registruotu paštu, per pašto kurjerį arba antspauduoti ir užklijuoti vokai su paraiškomis pateikiami adresu: Karaliaus Mindaugo g. 36, Telšiai, 202 kab. (Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyrius). Elektroniniu paštu, faksu ar kitu, nei nurodyta, adresu pateiktos paraiškos neregistruojamos ir laikoma, kad jos buvo negautos.

Jeigu paraiškos teikiamos registruotu paštu ar per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta laiško išsiuntimo data turi būti ne vėlesnė, kaip kvietime dalyvauti atrankos konkurse nurodyta galutinė paraiškų pateikimo data. Paraiškos, gautos po nustatytos datos ir išsiųstos kitais būdais, tai yra faksu, elektroniniu paštu arba kitais adresais, nevertinamos. Atrankos dalyviui apie tai pranešama raštu per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Redą Raginskienę, Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vyriausiąją specialistę, tel. 8 444 53895, el.p. reda.raginskiene@telsiai.lt

Finansuojama

iš Europos socialinio fondo

Taip pat skaitykite:
Atgal Spausdinimo versija Archyvas
Dalintis
Facebook
Jūsų komentaras
Vardas:
El. pašto adresas:
komentarų nėra