Telšių rajono savivaldybė

Telšių rajono savivaldybės administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai,
tel./faks. (8 444) 52229
el. p. info@telsiai.lt,
juridinių asmenų registras, kodas 180878299

  Turizmas
 • Turizmas
 •   Naujienos
 • Aplinkosauga
 • Civilinė sauga
 • Jaunimas
 • Kultūra
 • MOBILIZACIJA
 • Pranešimai spaudai
 • Socialiniai reikalai
 • Sportas
 • Sveikata
 • Švietimas
 • Teritorijų planavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Konkursai
 • Aukcionai
 • Savivaldybės turto nuoma
 • SENIŪNIJŲ NAUJIENOS
 • Naujienų archyvas
 •   PAGRINDINIS
 • Naujienos
 • Verslas
 • Turizmas
 • Savivaldybė
 •   Turistui
 • Telšių miestas
 • Galerija
 • Žemėlapis
 • Telšių autobusų parkas
 • Žemaitijos turizmo informacijos centras
 • Varnių regioninis parkas
 • Kultūros įstaigos
 • Telšių kultūros centras
 • Telšių Žemaitės dramos teatras
 • Telšių rajono turizmo plėtros strategija
 •   Verslui
 • Licencijos ir leidimai
 • Turto valdymas
 • Teritorijų planavimas
 • Teritorijų planavimo dokumentai ar planavimo viešumas
  Bendrieji planai
  Specialieji planai
 • Architektūra ir statyba
 • Mokesčiai
 • Renginių organizavimas
 • Strateginis planavimas ir investicijos
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros rėmimas
 • Kvietimai teikti paraiškas pagal priemones
 •   Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Struktūros schema
  Darbuotojų kontaktai
  Gyventojų priėmimas
  Savivaldybės įstaigos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Taryba
  Meras
  Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  KONTAKTAI SPAUDAI
  Konkursai laisvoms pareigoms užimti
  DARBO TARYBA
  KOMISIJOS
  Seniūnijos
 • Teisinė informacija
 • NEMOKAMA TEISINĖ PAGALBA
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • APLINKOSAUGA
  ARCHITEKTŪRA
  CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITAS
  CIVILINĖ METRIKACIJA
  CIVILINĖ SAUGA
  DOKUMENTŲ VALDYMAS
  EKONOMIKA IR TURTO VALDYMAS
  FINANSAI
  JAUNIMO REIKALAI
  KAIMO PLĖTRA
  KULTŪRA
  MOBILIZACIJA
  SOCIALINĖ PARAMA IR RŪPYBA
  STATYBA IR URBANISTIKA
  STRATEGINIS PLANAVIMAS IR INVESTICIJOS
  SVEIKATOS APSAUGA
  SPORTAS
  ŠVIETIMAS
  KULTŪROS PAVELDAS
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Metinės užduotys
  Viešieji pirkimai
  Biudžetas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Veiklos ataskaitos
  Projektinė veikla
  Projektų finansavimas iš savivaldybės biudžeto
  Vadovų darbotvarkės
  Kontroliuojami subjektai
 • Paslaugos
 • Prašymai
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  ATVEJO VADYBA
  KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PASLAUGOS ŠEIMAI
  SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS NEĮGALIESIEMS
  VAIKŲ DIENOS CENTRAI
  GLOBOS CENTRAS
  Informacijos rinkmenos
  Savivaldybės įstaigų paslaugų įkainiai
 • Atviri duomenys
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • Nuorodos
 • Koordinuota pagalba vaikui ir šeimai
 • Klausimai ir atsakymai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimas
 • NVO
 • PIRKIMAI NESKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU
 • Skelbiama atranka uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ direktoriaus pareigoms eiti

  Uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ , J.Tumo-Vaižganto g.91 (III a.), Plungė, įmonės kodas 171780190.

  Uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ valdyba skelbia atranką uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ direktoriaus pareigoms eiti (pareiginiai nuostatai).

  Uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ direktorius renkamas 5 metų kadencijai.

  Pretendentas privalo pateikti šiuos pirminės atrankos dokumentus lietuvių kalba:

  1. laisvos formos prašymą dalyvauti atrankoje (prašymo forma pridedama);

  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

  3.išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas (jei aukštasis mokslas įgytas užsienyje – Studijų kokybės vertinimo centro dokumento kopiją, nustatančią užsienio kvalifikacijos akademinę vertę, siekiant dirbti Lietuvos Respublikoje);

  4.gyvenimo aprašymą (CV);

  5.pretendento nepriekaištingos reputacijos deklaraciją (deklaracijos forma pridedama);

  6.savo, kaip bendrovės vadovo, veiklos programą 5 metams (ne daugiau 10 lapų);

  7.privačių interesų deklaraciją (https://vtek.lt/index.php/deklaravimas ).

  8. pretendento atitikimą atrankos reikalavimams patvirtinančių dokumentų kopijas.

  Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams, kompetencijos:

  1.turėti inžinerijos studijų krypčių grupės arba gamtos mokslų studijų krypčių grupės arba socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

  2.turėti ne mažiau kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį. Įmonei, jeigu pretendentas jai vadovavo, jo vadovavimo laikotarpiu, nebuvo iškelta nei viena restruktūrizavimo ar bankroto byla bei vadovavusiam ne mažesniam nei 35 darbuotojojų kolektyvui.

  3. būti nepriekaištingos reputacijos (nebūti įtariamam ar pripažintam korupcinio ar turto iššvaistymo pobūdžio nusikalstamos veikos padarymu);

  4.būti pateikus pirminėj atrankoj nurodytus dokumentus.

  5. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, bei kitus Bendrovės veiklai aktualius teisės aktus, reglamentuojančius atliekų tvarkymo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, darbo santykių organizavimą;

  6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);

  7. mokėti sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, teikti siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

  8. suprasti Bendrovės veiklos specifiką ir technologinius procesus;

  9. žinoti ir mokėti taikyti Bendrovės veikloje verslo organizavimo, ekonomikos, mokesčių sistemos ir bendravimo psichologijos pagrindus.

  Siūlomas darbo užmokestis 2377,00 Eur (neatskaičius mokesčių).

  Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo, neįskaitant atrankos paskelbimo dienos.

  Pretendentai privalo šiuos dokumentus užklijuotame voke, ant kurio užrašyta „UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ atrankai direktoriaus pareigybei užimti“, pristatyti į UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ priimamąjį (J.Tumo-Vaižganto g.91 (III a.), Plungė, 1 kab.).

  Atranka vykdoma dviem etapais: pirminė atranka ir antrinė atranka (pokalbio metu daromas garsinis įrašas).

  Pirminės atrankos metu patikrinami ir įvertinami asmenų, pageidaujančių dalyvauti atrankoje, pateikti dokumentai, pretendentų atitikimas nustatytiems reikalavimams ir atrenkami pretendentai, turintys teisę dalyvauti antrinėje atrankoje. Neatitikę reikalavimų pretendentai nepatenka į antrinę atranką. Apie pirminės atrankos rezultatus pretendentai informuojami elektroniniu paštu, nurodytu pretendento prašyme dalyvauti atrankoje.

  Antrinės atrankos būdas– testas žodžiu (pokalbis), kurį sudaro pretendentų atsakymai į valdybos narių teikiamus, visiems pretendentams vienodus, klausimus, skirtus pretendentų kompetencijoms išsiaiškinti, veiklos programos pristatymas.

  Išsamesnė informacija telefonu: 8 448 50043.

  Informacija apie bendrovę skelbiama internetinėje svetainėje www.tratc.lt

  Atrankos pretendentų į UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ direktoriaus pareigas asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis taikomais teisės aktais ir UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ bendrosiomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis (http://www.tratc.lt/teisine-informacija/).

  Dalyvaudamas atrankoje (atsiųsdamas savo gyvenimo aprašymą bei kitą informaciją), pretendentas patvirtina, kad yra susipažinęs su taisyklėmis, ir patvirtina savo sutikimą, kad Bendrovė tvarkytų jo asmens duomenis įdarbinimo įmonėje tikslais atrankos metu.

  Pareiginiai nuostatai

  Taip pat skaitykite:
  Atgal Spausdinimo versija Archyvas
  Dalintis
  Facebook
  Jūsų komentaras
  Vardas:
  El. pašto adresas:
  komentarų nėra
  © Telšių rajono savivaldybė.
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.