Telšių rajono savivaldybė

Telšių rajono savivaldybės administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai,
tel./faks. (8 444) 52229
el. p. info@telsiai.lt,
juridinių asmenų registras, kodas 180878299

  Turizmas
 • Turizmas
 •   Naujienos
 • Savivaldybės turto nuoma
 • Aukcionai
 • Socialinė parama
 • Teritorijų planavimas
 • Jaunimas
 • MOBILIZACIJA
 • Sportas
 • Švietimas
 • SENIŪNIJŲ NAUJIENOS
 • Naujienų archyvas
 •   PAGRINDINIS
 • Naujienos
 • Verslas
 • Turizmas
 • Savivaldybė
 •   Turistui
 • Telšių miestas
 • Galerija
 • Žemėlapis
 • Telšių autobusų parkas
 • Žemaitijos turizmo informacijos centras
 • Varnių regioninis parkas
 • Kultūros įstaigos
 • Telšių kultūros centras
 • Telšių Žemaitės dramos teatras
 • Telšių rajono turizmo plėtros strategija
 •   Verslui
 • Licencijos ir leidimai
 • Turto valdymas
 • Teritorijų planavimas
 • Teritorijų planavimo dokumentai ar planavimo viešumas
  Bendrieji planai
  Specialieji planai
 • Architektūra ir statyba
 • Mokesčiai
 • Renginių organizavimas
 • Strateginis planavimas ir investicijos
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros rėmimas
 • Kvietimai teikti paraiškas pagal priemones
 • LENGVATOS VERSLUI, NUKENTĖJUSIAM NUO COVID – 19
 •   Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Struktūros schema
  Darbuotojų kontaktai
  Savivaldybės įstaigos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Konkursai laisvoms pareigoms užimti
  DARBO TARYBA
  Seniūnijos
 • Teisinė informacija
 • NEMOKAMA TEISINĖ PAGALBA
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • APLINKOSAUGA
  ARCHITEKTŪRA
  CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITAS
  CIVILINĖ METRIKACIJA
  CIVILINĖ SAUGA
  DOKUMENTŲ VALDYMAS
  EKONOMIKA IR TURTO VALDYMAS
  FINANSAI
  JAUNIMO REIKALAI
  KAIMO PLĖTRA
  KULTŪRA
  MOBILIZACIJA
  SOCIALINĖ PARAMA IR RŪPYBA
  STATYBA IR URBANISTIKA
  STRATEGINIS PLANAVIMAS IR INVESTICIJOS
  SVEIKATOS APSAUGA
  SPORTAS
  ŠVIETIMAS
  KULTŪROS PAVELDAS
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Metinės užduotys
  Viešieji pirkimai
  Biudžetas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Veiklos ataskaitos
  Projektinė veikla
  Projektų finansavimas iš savivaldybės biudžeto
  Kontroliuojami subjektai
 • Paslaugos
 • Prašymai
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  ATVEJO VADYBA
  KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PASLAUGOS ŠEIMAI
  SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS NEĮGALIESIEMS
  VAIKŲ DIENOS CENTRAI
  GLOBOS CENTRAS
  Informacijos rinkmenos
  Savivaldybės įstaigų paslaugų įkainiai
 • Atviri duomenys
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • Nuorodos
 • Koordinuota pagalba vaikui ir šeimai
 • Klausimai ir atsakymai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimas
 • NVO
 • PIRKIMAI NESKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU
 • POSĖDŽIŲ DARBOTVARKĖS

  TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
  KONTROLĖS KOMITETAS
   
  POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

  2020 m.  birželio 18 d. 10.00 val.     Nr. 5
  Telšiai

  Posėdžio vieta – Telšių rajono savivaldybės          
  DIDŽIOJI posėdžių salė, Žemaitės 14, Telšiai


  1. Dėl Telšių rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo (TR-221).
  Pranešėja – Jurgita Jaruckienė
  2. Kiti klausimai.

  Giedrė Nagienė, 8 604 30031


   

  TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETAS
  POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

  2020 m. birželio 17 d.
  14.00 val.    Nr. 7
  Telšiai
  Posėdžio vieta – Telšių rajono savivaldybės
  DIDŽIOJI posėdžių salė, Žemaitės 14, Telšiai
  1.    Dėl Telšių rajono savivaldybės mero 2019 metų ataskaitos patvirtinimo (TR-235).
  Pranešėjas – Savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas
  2.    Dėl Telšių rajono savivaldybės Kolegijos 2019 metų ataskaitos patvirtinimo (TR-234).
  Pranešėjas – Savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas
  3.    Dėl Telšių rajono savivaldybės mero fondo 2019 metų ataskaitos patvirtinimo (TR-211).
  Pranešėjas – Savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas
  4.    Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T1-196 „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo“pakeitimo (TR-238).
  Pranešėjas – Edmundas Vaitkevičius
  5.    Dėl Telšių rajono savivaldybės sporto tarybos 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (TR-203).
  Pranešėjas – Vygantas Macevičius
  6.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 metų II pusmečio posėdžių laiko patvirtinimo (TR-204).
  Pranešėja – Laimutė Katkuvienė
  7.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T1-41 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (TR-206).
  Pranešėja – Šarūnė Žebrauskaitė-Lekavičienė
  8.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T1-75 „Dėl socialinės paramos mokiniams Telšių rajono mokyklose teikimo tvarkos aprašo“ pakeitimo (TR-207).
  Pranešėja – Adelė Vosylienė
  9.    Dėl Telšių sporto ir rekreacijos centro teikiamų paslaugų įkainių ir lengvatų dydžių patvirtinimo (TR-210).
  Pranešėja – Zita Simaitienė
  10.    Dėl Telšių menų mokyklos teikiamų paslaugų įkainio ir lengvatų nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-216).
  Pranešėja – Zita Simaitienė
  11.    Dėl įkainio už viešosios įstaigos Telšių jaunimo centro teikiamas paslaugas nustatymo (TR-229)
  Pranešėja – Zita Simaitienė
  12.    Dėl pritarimo Telšių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo 2019 m. ataskaitai (TR-213).
  Pranešėja – Jolanta Vasiliauskienė  
  13.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. T1-91 „Dėl klasių ir mokinių skaičiaus, ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus Telšių rajono švietimo įstaigose 2020–2021 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo (TR-218).
  Pranešėjas – Gediminas Gudas
  14.    Dėl Telšių miesto Garbės piliečio vardo suteikimo arkivyskupui Kęstučiui Kėvalui (TR-220).
  Pranešėja – Monika Domarkienė
  15.    Dėl Telšių rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo (TR-221).
  Pranešėja – Jurgita Jaruckienė
  16.    Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo (TR-222).
  Pranešėja – Jurgita Jaruckienė
  17.    Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo (TR-223).
  Pranešėja – Jurgita Jaruckienė
  18.    Dėl nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų mokesčių mokėtojams, nukentėjusiems nuo COVID-19 (TR-227).
  Pranešėja – Daiva Vaitkuvienė
  19.    Dėl Telšių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2019 metų veiklos ataskaitos pritarimo (TR-233).
  Pranešėja – Monika Jurgutytė
  Papildomi klausimai:
  20.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (TR-244).
  Pranešėja – Regina Radimonienė
  21.    Dėl Telšių rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-245).
  Pranešėja – Eglė Barčauskienė
  22.    Dėl mokesčių lengvatos VšĮ „Festivalių grupė“ suteikimo (TR-251).
  Pranešėja – Eglė Tarvainytė


  Rūta Šedleckienė, 56171  TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
  VERSLO, EKONOMIKOS IR FINANSŲ  
  KOMITETAS

  POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
  2020 m.  birželio 18 d. 14.00 val.  Nr. 6
  Telšiai
  Posėdžio vieta – Telšių rajono savivaldybės       

  DIDŽIOJI posėdžių salė, Žemaitės 14, Telšiai


  1.    Dėl Telšių rajono savivaldybės mero 2019 metų ataskaitos patvirtinimo (TR-235).
  Pranešėjas – Savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas
  2.    Dėl Telšių rajono savivaldybės Kolegijos 2019 metų ataskaitos patvirtinimo (TR-234).
  Pranešėjas – Savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas
  3.    Dėl Telšių rajono savivaldybės mero fondo 2019 metų ataskaitos patvirtinimo (TR-211).
  Pranešėjas – Savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas
  4.    Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T1-196 „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo“pakeitimo (TR-238).
  Pranešėjas – Edmundas Vaitkevičius
  5.    Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 metų II pusmečio posėdžių laiko patvirtinimo (TR-204).
  Pranešėja – Laimutė Katkuvienė
  6.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-379 „Dėl Telšių rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-205).
  Pranešėja – Reda Raginskienė
  7.    Dėl maksimalaus trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio nustatymo (TR-224).
  Pranešėja – Reda Raginskienė
  8.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T1-41 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (TR-206).
  Pranešėja – Šarūnė Žebrauskaitė-Lekavičienė
  9.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T1-75 „Dėl socialinės paramos mokiniams Telšių rajono mokyklose teikimo tvarkos aprašo“ pakeitimo (TR-207).
  Pranešėja – Adelė Vosylienė
  10.    Dėl veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčio ir lengvatų dydžių nustatymo (TR-209).
  Pranešėja – Zita Simaitienė
  11.    Dėl Telšių menų mokyklos teikiamų paslaugų įkainio ir lengvatų nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-216).
  Pranešėja – Zita Simaitienė
  12.    Dėl Telšių sporto ir rekreacijos centro teikiamų paslaugų įkainių ir lengvatų dydžių patvirtinimo (TR-210).
  Pranešėja – Zita Simaitienė
  13.    Dėl įkainio už viešosios įstaigos Telšių jaunimo centro teikiamas paslaugas nustatymo (TR-229)
  Pranešėja – Zita Simaitienė
  14.    Dėl pritarimo projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų su proto ir psichikos negalia plėtra Telšių rajone“ įgyvendinimui (TR-212).
  Pranešėja – Neringa Urbonienė
  15.    Dėl pritarimo Telšių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo 2019 m. ataskaitai (TR-213).
  Pranešėja – Jolanta Vasiliauskienė  
  16.    Dėl Telšių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo (TR-214).
  Pranešėja – Jolanta Vasiliauskienė  
  17.    Dėl Telšių miesto Garbės piliečio vardo suteikimo arkivyskupui Kęstučiui Kėvalui (TR-220).
  Pranešėja – Monika Domarkienė
  18.    Dėl Telšių rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo (TR-221).
  Pranešėja – Jurgita Jaruckienė
  19.    Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo  patvirtinimo (TR-222).
  Pranešėja – Jurgita Jaruckienė
  20.    Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo (TR-223).
  Pranešėja – Jurgita Jaruckienė
  21.    Dėl nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų mokesčių mokėtojams, nukentėjusiems nuo COVID-19 (TR-227).
  Pranešėja – Daiva Vaitkuvienė
  22.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr.T1-194 „Dėl mokesčių lengvatų teikimo verslo subjektams taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TR-231).
  Pranešėja – Daiva Vaitkuvienė
  23.    Dėl apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-232).
  Pranešėja – Daiva Vaitkuvienė
  24.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T1-368 „Dėl Telšių rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-230).
  Pranešėja – Neringa Staponkienė
  Papildomi klausimai:
  25.    Dėl socialinės globos kainos apskaičiavimo metodikos patvirtinimo (TR-241).
  Pranešėja – Reda Raginskienė
  26.    Dėl Telšių rajono savivaldybės 2020 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo (TR-242).
  Pranešėja – Reda Raginskienė
  27.    Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (TR-243).
  Pranešėja – Kristina Jankauskienė
  28.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (TR-244).
  Pranešėja – Regina Radimonienė
  29.    Dėl pritarimo projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių pritaikymas Telšių rajono savivaldybės administracijos Degaičių seniūnijos sporto salės pastate“ įgyvendinimui (TR-246).
  Pranešėja – Šarūnė Žebrauskaitė-Lekavičienė
  30.    Dėl pritarimo projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių pritaikymas Telšių rajono savivaldybės administracijos Luokės seniūnijos pastate“ įgyvendinimui (TR-247).
  Pranešėja – Šarūnė Žebrauskaitė-Lekavičienė
  31.    Dėl pritarimo projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių pritaikymas Telšių rajono savivaldybės administracijos Nevarėnų seniūnijos pastate“ įgyvendinimui (TR- 249).
  Pranešėja – Šarūnė Žebrauskaitė-Lekavičienė
  32.    Dėl pritarimo projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių pritaikymas Telšių rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnijos pastate“ įgyvendinimui (TR-252).
  Pranešėja – Šarūnė Žebrauskaitė-Lekavičienė
  33.    Dėl pritarimo viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos trišalės sutarties formai (TR-250).
  Pranešėjas – Mindaugas Norkus
  34.    Dėl mokesčių lengvatos VšĮ „Festivalių grupė“ suteikimo (TR-251).
  Pranešėja – Eglė Tarvainytė

  35. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T1-86 „Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų teikimo Telšių rajono gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-256).

  Pranešėja – Lendra Bukauskienė

  Rūta Šedleckienė, 56171

        TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VIETINIO ŪKIO, EKOLOGIJOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETAS
  POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
  2020 m. birželio 16 d. 1400 val.    Nr. 6
  Telšiai
  Posėdžio vieta – Telšių rajono savivaldybės
  DIDŽIOJI posėdžių salė, Žemaitės 14, Telšiai


  1.    Dėl Telšių rajono savivaldybės mero 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (TR-235).
  Pranešėjas – Savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas
  2.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos kolegijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (TR-234).
  Pranešėjas – Savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas
  3.    Dėl Telšių rajono savivaldybės mero fondo 2019 metų ataskaitos patvirtinimo (TR-211).
  Pranešėjas – Savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas
  4.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T1-196 „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo ir Telšių rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos pirmininko skyrimo (TR-238).
  Pranešėjas – Edmundas Vaitkevičius
  5.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 metų II pusmečio posėdžių laiko patvirtinimo (TR-204).
  Pranešėja – Laimutė Katkuvienė
  6.    Dėl savivaldybės būsto nuomos sutarčių panaikinimo ir socialinio būsto nuomos sutarčių patvirtinimo (TR-208).
  Pranešėja – Neringa Staponkienė
  7.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T1-368 ,,Dėl Telšių rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-230).
  Pranešėja – Neringa Staponkienė
  8.    Dėl veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčio ir lengvatų dydžių nustatymo (TR-209).
  Pranešėja – Zita Simaitienė
  9.    Dėl pritarimo projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų su proto ir psichikos negalia plėtra Telšių rajone“ įgyvendinimui (TR-212).
  Pranešėja – Neringa Urbonienė
  10.    Dėl pritarimo Telšių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo 2019 m. ataskaitai (TR-213).
  Pranešėja – Jolanta Vasiliauskienė
  11.    Dėl Telšių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo (TR-214).
  Pranešėja – Jolanta Vasiliauskienė
  12.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-28 „Dėl neprivatizuojamų žemės plotų“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios (TR-215).
  Pranešėja – Lilijana Smilgevičienė
  13.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T1-152 „Dėl neprivatizuojamų žemės plotų“ patvirtinto sąrašo 4 eilutės pripažinimo netekusia galios (TR-217).
  Pranešėja – Lilijana Smilgevičienė
  14.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 vasario 27 d., sprendimo Nr. T1-23 „Dėl Telšių rajono savivalybės kaimo plėtros skyriaus melioracijos darbų 2020 metų programos“ papildymo (TR-219).
  Pranešėjai  – Vilma Lukoševičienė, Dovydas Butkus
  15.    Dėl Telšių miesto garbės piliečio vardo suteikimo arkivyskupui Kęstučiui Kėvalui (TR-220).
  Pranešėja – Monika Domarkienė
  16.    Dėl Telšių rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo (TR-221).
  Pranešėja – Jurgita Jaruckienė
  17.    Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo (TR-222).
  Pranešėja – Jurgita Jaruckienė
  18.    Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  pareigybės aprašymo patvirtinimo (TR-223).
  Pranešėja – Jurgita Jaruckienė
  19.    Dėl viešame aukcione parduodamo Telšių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo (TR-228).
  Pranešėja – Agnė Petrulytė
  20.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr.T1-194 „Dėl mokesčių lengvatų teikimo verslo subjketams taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TR-231).
  Pranešėja – Daiva Vaitkuvienė
  21.    Dėl apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-232).
  Pranešėja – Daiva Vaitkuvienė
  22.    Dėl nekilnojamojo turto perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai Telšių jaunimo centrui (TR-236).
  Pranešėja – Violeta Janulienė
  23.    Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Telšių „Ateities“ progimnazijai (TR-237).
  Pranešėja – Violeta Janulienė
  24.    Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazijai (TR-239).
  Pranešėja – Violeta Janulienė

  Papildomi klausimai:
  25.    Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Telšių meno mokyklai (TR-240).
  Pranešėja – Violeta Janulienė
  26.    Dėl Telšių rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plano patvirtinim (TR-242).
  Pranešėjos – Reda Raginskienė, Lendra Bukauskienė
  27.    Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (TR-243).
  Pranešėja – Kristina Jankauskienė
  28.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (TR-244).
  Pranešėja – Regina Radimonienė
  29.    Dėl pritarimo projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių pritaikymas Telšių rajono savivaldybės administracijos Degaičių seniūnijos sporto salės pastate“ įgyvendinimui (TR-246).
  Pranešėja – Šarūnė Žebrauskaitė - Lekavičienė
  30.    Dėl pritarimo projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių pritaikymas Telšių rajono savivaldybės administracijos Luokės seniūnijos pastate“ įgyvendinimui (TR-247).
  Pranešėja – Šarūnė Žebrauskaitė - Lekavičienė
  31.    Dėl pritarimo projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių pritaikymas Telšių rajono savivaldybės administracijos Nevarėnų seniūnijos pastate“ įgyvendinimui (TR-249).
  Pranešėja – Šarūnė Žebrauskaitė - Lekavičienė
  32.    Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešajai  bibliotekai (TR-248).
  Pranešėja – Violeta Janulienė
  33.    Dėl pritarimo viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos trišalės sutarties formai (TR-250).
  Pranešėjas – Mindaugas Norkus
  34.    Dėl mokesčių lengvatos VšĮ „Festivalių grupė“ suteikimo (TR-251).
  Pranešėja – Eglė Tarvainytė
  35.    Dėl pritarimo projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių pritaikymas Telšių rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnijos pastate“ įgyvendinimui (TR-252).
  Pranešėja – Šarūnė Žebrauskaitė - Lekavičienė
  36.    Dėl Telšių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarčių nutraukimo (TR-253).
  Pranešėja – Violeta Janulienė
  37.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-25 „Dėl Telšių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo (TR-254).
  Pranešėja – Lilijana Smilgevičienė
  38.    Dėl patikėjimo teisės pasibaigimo nustatymo (TR-255).
  Pranešėja – Agnė Petrulytė
  39.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T1-86 „Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų teikimo Telšių rajono gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-256).
  Pranešėja – Lendra Bukauskienė

  Laimutė Katkuvienė, 56171


  Taip pat skaitykite:
  Atgal Spausdinimo versija Archyvas
  Dalintis
  Facebook
  Jūsų komentaras
  Vardas:
  El. pašto adresas:
  komentarų nėra
  © Telšių rajono savivaldybė.
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.