Telšių rajono savivaldybė

Telšių rajono savivaldybės administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai,
tel./faks. (8 444) 52229
el. p. info@telsiai.lt,
juridinių asmenų registras, kodas 180878299

  Turizmas
 • Turizmas
 •   Naujienos
 • Savivaldybės turto nuoma
 • Aukcionai
 • Socialinė parama
 • Teritorijų planavimas
 • Jaunimas
 • MOBILIZACIJA
 • Sportas
 • Švietimas
 • SENIŪNIJŲ NAUJIENOS
 • Naujienų archyvas
 •   PAGRINDINIS
 • Naujienos
 • Verslas
 • Turizmas
 • Savivaldybė
 •   Turistui
 • Telšių miestas
 • Galerija
 • Žemėlapis
 • Telšių autobusų parkas
 • Žemaitijos turizmo informacijos centras
 • Varnių regioninis parkas
 • Kultūros įstaigos
 • Telšių kultūros centras
 • Telšių Žemaitės dramos teatras
 • Telšių rajono turizmo plėtros strategija
 •   Verslui
 • Licencijos ir leidimai
 • Turto valdymas
 • Teritorijų planavimas
 • Teritorijų planavimo dokumentai ar planavimo viešumas
  Bendrieji planai
  Specialieji planai
 • Architektūra ir statyba
 • Mokesčiai
 • Renginių organizavimas
 • Strateginis planavimas ir investicijos
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros rėmimas
 • Kvietimai teikti paraiškas pagal priemones
 • LENGVATOS VERSLUI, NUKENTĖJUSIAM NUO COVID – 19
 •   Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Struktūros schema
  Darbuotojų kontaktai
  Savivaldybės įstaigos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Konkursai laisvoms pareigoms užimti
  DARBO TARYBA
  Seniūnijos
 • Teisinė informacija
 • NEMOKAMA TEISINĖ PAGALBA
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • APLINKOSAUGA
  ARCHITEKTŪRA
  CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITAS
  CIVILINĖ METRIKACIJA
  CIVILINĖ SAUGA
  DOKUMENTŲ VALDYMAS
  EKONOMIKA IR TURTO VALDYMAS
  FINANSAI
  JAUNIMO REIKALAI
  KAIMO PLĖTRA
  KULTŪRA
  MOBILIZACIJA
  SOCIALINĖ PARAMA IR RŪPYBA
  STATYBA IR URBANISTIKA
  STRATEGINIS PLANAVIMAS IR INVESTICIJOS
  SVEIKATOS APSAUGA
  SPORTAS
  ŠVIETIMAS
  KULTŪROS PAVELDAS
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Metinės užduotys
  Viešieji pirkimai
  Biudžetas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Veiklos ataskaitos
  Projektinė veikla
  Projektų finansavimas iš savivaldybės biudžeto
  Kontroliuojami subjektai
 • Paslaugos
 • Prašymai
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  ATVEJO VADYBA
  KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PASLAUGOS ŠEIMAI
  SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS NEĮGALIESIEMS
  VAIKŲ DIENOS CENTRAI
  Informacijos rinkmenos
  Savivaldybės įstaigų paslaugų įkainiai
 • Atviri duomenys
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • Nuorodos
 • Koordinuota pagalba vaikui ir šeimai
 • Klausimai ir atsakymai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimas
 • NVO
 • PIRKIMAI NESKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU
 • KVIETIMAS TEIKTI KAIMO VIETOVIŲ VIETOS PROJEKTUS

  Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ (toliau – VPS) priemones ir (arba) veiklos sritis:

   

  VPS priemonė „Žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 4.) veiklos sritis „Parama  žemės ūkio verslo plėtrai“

  (kodas LEADER-19.2-4.2)

   

  Remiamos veiklos: remiami projektai, skirti žemės ūkio sektoriaus ekonominei veiklai kaimo vietovėse kurti ir (arba) plėtoti, įskaitant produktų gamybą, pardavimą, perdirbimą ir rinkodarą.  Pagal veiklos sritį remiamos veiklos:

  -          žemės ūkio produkcijos perdirbimas ir (ar) rinkodara;

  -          perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;

  -          naujų inovacijų diegimas.

  Projekte turi būti kuriamos darbo vietos ypač asmenims iki 40 metų.

  Tinkami vietos projektų vykdytojai: privatūs juridiniai asmenys arba fiziniai asmenys.

  Paramos gavėjo pobūdis: privatūs juridiniai arba fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio sektoriaus ekonomine veikla.

  Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 391 231,12 Eur; didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti -

  48 903,89 Eur.

  Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

  • iki 50 proc. (mažoms ir vidutinėms įmonėms);
  • iki 70 proc. (labai mažoms įmonėms).

  Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

  VPS priemonė „Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas“ (kodas LEADER-19.2-7) veiklos sritis Parama investicijoms į mažos apimties infrastruktūrą

  (kodas LEADER-19.2-7.2)

   

  Remiamos veiklos:

  -    viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir (arba) sukūrimas;

  -    kaimo vietovei svarbių statinių statyba, rekonstravimas, remontas, atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis.

  Tinkami vietos projektų vykdytojai: Telšių rajono vietos veiklos grupės teritorijoje  registruoti ir veiklą vykdantys pelno nesiekiantys asmenys pagal LR asociacijų, viešųjų įstaigų, labdaros ir paramos fondų įstatymus (išskyrus VVG) bei VVG teritorijoje veikiančios savivaldybės, biudžetinės įstaigos, NVO, viešosios įstaigos.

  Paramos gavėjo pobūdis: NVO, viešoji įstaiga, bendruomeninė organizacija, biudžetinė įstaiga.

  Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma - 94 461,20 Eur,

  didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti -

  47 230,60 Eur.

  Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 80 proc.

  Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

  Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 485 692,32 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

  Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse www.trvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Sedos g. 6, Telšiai.

  Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. rugpjūčio 10 d. 8.00 val. iki 2020 m. rugsėjo 16 d. 15.00 val.

  Vietos projektų paraiškos priimamos Telšių rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Sedos g. 6, Telšiai. Visi vietos projekto paraiškos lapai ir priedai turi būti patvirtinti pareiškėjo, jo vadovo arba įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu toks yra ar jį privaloma turėti), jeigu su vietos projekto paraiška teikiamos dokumentų kopijos, jos turi būti patvirtintos pareiškėjo, jo vadovo arba įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu toks yra ar jį privaloma turėti). Jeigu vietos projektą teikia fizinis asmuo,  vietos projekto paraišką turi pasirašyti ir pateikti pats arba vietos projekto paraišką  pateikti tinkamai įgaliotas kitas asmuo (fizinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis patvirtintas notaro). Kitokiu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) pateiktos paraiškos nepriimamos.

  Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 72 punkte).

  Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Telšių rajono vietos veiklos grupės būstinėje Sedos g. 6, Telšiai ir telefonu +370 616 577461 darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.

   

  Taip pat skaitykite:
  Atgal Spausdinimo versija Archyvas
  Dalintis
  Facebook
  Jūsų komentaras
  Vardas:
  El. pašto adresas:
  komentarų nėra
  © Telšių rajono savivaldybė.
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.