Telšių rajono savivaldybė

Telšių rajono savivaldybės administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai,
tel./faks. (8 444) 52229
el. p. info@telsiai.lt,
juridinių asmenų registras, kodas 180878299

  Turizmas
 • Turizmas
 •   Naujienos
 • Aplinkosauga
 • Civilinė sauga
 • Jaunimas
 • Kultūra
 • MOBILIZACIJA
 • Pranešimai spaudai
 • Socialiniai reikalai
 • Sportas
 • Sveikata
 • Švietimas
 • Teritorijų planavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Konkursai
 • Aukcionai
 • Savivaldybės turto nuoma
 • SENIŪNIJŲ NAUJIENOS
 • Naujienų archyvas
 •   PAGRINDINIS
 • Naujienos
 • Verslas
 • Turizmas
 • Savivaldybė
 •   Turistui
 • Telšių miestas
 • Galerija
 • Žemėlapis
 • Telšių autobusų parkas
 • Žemaitijos turizmo informacijos centras
 • Varnių regioninis parkas
 • Kultūros įstaigos
 • Telšių kultūros centras
 • Telšių Žemaitės dramos teatras
 • Telšių rajono turizmo plėtros strategija
 •   Verslui
 • Licencijos ir leidimai
 • Turto valdymas
 • Teritorijų planavimas
 • Teritorijų planavimo dokumentai ar planavimo viešumas
  Bendrieji planai
  Specialieji planai
 • Architektūra ir statyba
 • Mokesčiai
 • Renginių organizavimas
 • Strateginis planavimas ir investicijos
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros rėmimas
 • Kvietimai teikti paraiškas pagal priemones
 •   Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Struktūros schema
  Darbuotojų kontaktai
  Gyventojų priėmimas
  Savivaldybės įstaigos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Taryba
  Meras
  Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  KONTAKTAI SPAUDAI
  Konkursai laisvoms pareigoms užimti
  DARBO TARYBA
  KOMISIJOS
  Seniūnijos
 • Teisinė informacija
 • NEMOKAMA TEISINĖ PAGALBA
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • APLINKOSAUGA
  ARCHITEKTŪRA
  CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITAS
  CIVILINĖ METRIKACIJA
  CIVILINĖ SAUGA
  DOKUMENTŲ VALDYMAS
  EKONOMIKA IR TURTO VALDYMAS
  FINANSAI
  JAUNIMO REIKALAI
  KAIMO PLĖTRA
  KULTŪRA
  MOBILIZACIJA
  SOCIALINĖ PARAMA IR RŪPYBA
  STATYBA IR URBANISTIKA
  STRATEGINIS PLANAVIMAS IR INVESTICIJOS
  SVEIKATOS APSAUGA
  SPORTAS
  ŠVIETIMAS
  KULTŪROS PAVELDAS
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Metinės užduotys
  Viešieji pirkimai
  Biudžetas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Veiklos ataskaitos
  Projektinė veikla
  Projektų finansavimas iš savivaldybės biudžeto
  Vadovų darbotvarkės
  Kontroliuojami subjektai
 • Paslaugos
 • Prašymai
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  ATVEJO VADYBA
  KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PASLAUGOS ŠEIMAI
  SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS NEĮGALIESIEMS
  VAIKŲ DIENOS CENTRAI
  GLOBOS CENTRAS
  Informacijos rinkmenos
  Savivaldybės įstaigų paslaugų įkainiai
 • Atviri duomenys
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • Nuorodos
 • Koordinuota pagalba vaikui ir šeimai
 • Klausimai ir atsakymai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimas
 • NVO
 • PIRKIMAI NESKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU
 • Saulius Urbonas – apie valdžios ir verslo dialogą

  Tarp rajono valdžios ir verslo vykstantį dialogą galime pavadinti abipusiais mainais. Mes, savivalda, ne tik duodame verslui, bet ir iš jo gauname. Ir nesuklysiu pasakęs, kad gauname daugiau. Kodėl taip teigiu? Nes, mums, savivaldybei, ypač aktualus nedarbo lygio mažinimas.

  Savivalda gali sukurti darbo vietų tik savivaldybėje ir jai pavaldžiose įstaigose, tačiau čia dirba tik maža dalis rajono gyventojų – didžioji įdarbinta privačiame sektoriuje.

  Mums svarbus tiek nedarbo lygio mažėjimas, tiek orų gyvenimą rajono žmonėms garantuojantis atlyginimas. Todėl pagal galimybes stengiamės finansiškai padėti vietos verslininkams.

  Trumpai pristatau galimybes, kuriomis skatiname pasinaudoti Telšių rajono verslininkus. 

  Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programa

  Telšių rajono savivaldybė, siekdama sudaryti palankias verslo ir kaimo plėtros, naujų darbo vietų kūrimo ir spartesnio rajono ekonomikos augimo sąlygas, Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtino Telšių rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programos nuostatus.

  Ši programa skirta finansiškai remti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus, ūkininkus, nustatyta tvarka įregistravusius ūkininko ūkį, žemės ūkio įmones ir kooperatyvus bei verslo ir žemės ūkio asociacijas, įregistruotas ir vykdančias veiklą Telšių rajono savivaldybės teritorijoje.

  Telšių rajono savivaldybė skiria lėšų verslo bei ūkio subjektų palūkanoms už paskolas kompensuoti, parodoms, renginiams, konferencijoms ir seminarams organizuoti ir juose dalyvauti, leidiniams leisti, internetinėms svetainėms kurti, detaliųjų planų rengimo bei įmonių, paminėtų aukščiau, įregistravimo išlaidoms kompensuoti.

  2012-2015 metais pagal Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programą patenkintos 255 Telšių rajono smulkiųjų verslininkų ir ūkininkų paraiškos ir prašymai, skyrėme daugiau kaip 306 tūkst. eurų.

  2016 metais panaudota 62 495,26 Eur, iš kurių už 36 723,77 eurų kompensavome palūkanas už paskolas smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, 22 768,90 eurų – palūkanas už paskolas ūkininkams, 1 800 eurų skirta parodų, renginių, internetinių svetainių sukūrimo išlaidoms, 1 202,59 eurų – įmonės įregistravimo išlaidoms.

  Šiais, 2017 metais minėtai programai numatyta 80 000 eurų.

  Būdamas Telšių rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programos lėšų valdytoju, raginu gyventojus pasinaudoti šiomis galimybėmis ir kreiptis į Telšių rajono savivaldybės administraciją (Žemaitės g. 14, Telšiai, prašymą užpildyti pas „vieno langelio“ principu gyventojus aptarnaujančias specialistes).

  Valstybinės žemės nuomos, žemės ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatos

  Telšių rajono savivaldybė, norėdama suaktyvinti naujų darbo vietų kūrimą, skatinti savivaldybės verslo plėtrą ir investicijų pritraukimą į Telšių rajoną, Tarybos sprendimu taiko valstybinės žemės nuomos, žemės ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatas (lengvatų suma negali būti didesnė nei investicijų dydžio suma).

  Pastebiu, jog gana nedaug asmenų kreipiasi dėl šios lengvatos, o ir dalis tų, kurie kreipiasi, nepateikia reikalaujamų dokumentų (Registrų centro pažymą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemę ar kt.). Tad skaitytojams trumpai pristatysiu sąlygas, o plačiau apie jas galite pasiskaityti Valstybinės žemės nuomos, žemės ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų teikimo verslo subjektams tvarkoje, kuri patvirtinta Telšių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. T1-176.

  Darbo rinkoje remiamų bedarbių, bedarbių, baigusių profesinį mokymą, ir jaunesnių kaip 25 metų bedarbių įsteigtiems verslo subjektams (įmonėms, apibrėžtoms Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo įstatyme), pirmaisiais veiklos metais minėti mokesčiai gali būti sumažinami 100 proc., antraisiais – 75 proc., trečiaisiais – 50 proc.

  Per pusę mokesčiai gali būti sumažinami įmonėms, apibrėžtoms LR smulkaus ir vidutinio verslo įstatyme, einamaisiais metais įsteigusioms naujų darbo vietų darbo rinkoje papildomai remiamiems asmenims (jeigu su samdomais darbuotojais sudarytos darbo sutartys visai darbo dienai (minėtoje tvarkoje nurodomas privalomas darbuotojų skaičius, metinių pajamų dydis ar įmonės turto balansinė vertė).

  Teisę į lengvatą taip pat turi einamaisiais metais naujai įsteigtos įmonės (jeigu su samdomais darbuotojais sudarytos neterminuotos darbo sutartys visai darbo dienai): kaimiškose vietovėse pirmaisiais metais nuo minėtų mokesčių atleidžiami 100 proc., antraisiais metais – 50 proc.; miesto teritorijoje – 50 proc.

  Taip pat lengvata gali būti skiriama verslo subjektams, einamaisiais metais investavusiems į savivaldybės teritorijos tvarkymą arba infrastruktūrą, kai sutvarkyta teritorija arba sukurta (atnaujinta) infrastruktūra yra visuomeninės paskirties naudojimo teritorija ir neįeina į įmonės ar privačių asmenų naudojamą žemės valdą (pagal susitarimus su Savivaldybės administracija), priklausomai nuo investicijos dydžio.

  Mokesčio dydis, taikomas įsigyjant verslo liudijimus

  Telšių rajono gyventojų verslumą skatiname Telšių rajono savivaldybė kiekvienais metais tvirtina fiksuotus pajamų mokesčio ir lengvatų dydžius veiklai, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimus. 2016 metų spalio 27 d. Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinti dydžiai taikomi nuo šių metų sausio 1 d.

  Telšių rajono savivaldybė, lyginant su kaimyninių Mažeikių ir Plungės rajonais, yra nustačiusi mažiausius įkainius už verslo liudijimą (yra tik vos kelios išimtys kelių eurų skirtumu).

  Tarkime, teikiantiems apgyvendinimo paslaugas Telšių rajone, už verslo liudijimą nustatėme mokėti 96 eurus, kai Mažeikių rajonas – 252 eurus; už prekybą tik ne maisto produktais nustatėme 96 eurų mokestį, kai Mažeikių rajonas – 168 eurų, Plungės – 150 eurų; avalynės taisymu Telšių rajone besiverčiantiems gyventojams už verslo liudijimą reikia mokėti 38 eurus, Mažeikių – 120, Plungės – 97 eurus ir t.t.

  Esame numatę ir įvairias lengvatas įsigyjantiems verslo liudijimą. Tarkime, neįgaliems asmenims, kurie yra nedarbingi ar iš dalies darbingi, kuriems nustatytas vidutinis, sunkus ar lengvas neįgalumo lygis, nedidelių, vidutinių ar didelių specialiųjų poreikių dydis, taikoma 100 proc. lengvata; mokiniams ar studentams - 50 proc., tėvams (įtėviams), auginantiems tris ar daugiau vaikų iki 18 metų ar vyresnius, kurie mokosi ar studijuoja – 50 proc. ir t. t.

  Lengvata išorinei reklamai

  Taip pat noriu priminti, kad pagal Telšių rajono savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką reklamos davėjai, vykdantys veiklą pirmuosius metus, nuo įmonės įregistravimo juridinių asmenų registre, atleidžiami nuo  vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą. Manome, kad toks atleidimas nuo mokesčio pradedančiam verslininkui taip pat yra šioks toks finansinis palengvinimas.

  Būtinas bendradarbiavimas

  Galime teigti, jog naujų galimybių vietos verslininkams suteikia ir sutvarkytos viešosios erdvės. Pažvelkime į Masčio ežero pakrantę – čia po rekonstrukcijos įkurti įvairūs nuomos punktai, kavinė;  o rajono kvartalus, kuriuose naujai asfaltuotos gatvės, sutvarkyta kita infrastruktūra, verslininkai taip pat mieliau renkasi savo veiklai. Todėl mes privalome tęsti savo darbus, nes tik taip pasieksime visas interesų grupes tenkinančių rezultatų. 

  Drąsiai teigiu, jog vietos savivalda turi glaudžiai bendradarbiauti su privačiu sektoriumi, nes iš to naudos yra visam rajonui. Puikus pavyzdys: daugelį metų nebuvo rastas kompromisas su bendrove, įsigijusia buvusio konservų fabriko teritoriją. Teritorija stovėjo apleista, o ją įsigijusiam asmeniui netgi buvo skiriamos nuobaudos už pastatų nepriežiūrą. Kam iš to buvo naudos? Manau, kad niekam.

  Pradėję geranoriškai bendradarbiauti su pastatų savininku, gera padarėme ne tik jam, bet ir visam rajonui: buvusio konservų fabriko teritorija tapo reprezentatyvi, o svarbiausia, kad čia jau netrukus pradės dirbti daugybė rajono žmonių.

  Vis dar išgirstu iš gyventojų savotiškų priekaištų, jog Telšiuose verslui sunku išsilaikyti, jog neturime net kino teatro ir pan. O kiek kiekvienas iš mūsų padedame tam vietos verslininkui? Prekių ir paslaugų skubame į kitus rajonus, o ir to paties filmo, kai „atsibostų“ sava salė, pažiūrėti vyktume į Šiaulius, Klaipėdą ar dar kitur. Žmogiška kalba tariant, išlaikome kitų rajonų verslininkus. Tad pabaigai noriu priminti rajono žmonėms, jog mes esame tarytum savotiška didelė šeima, kuri turėtume palaikyti vienas kitą ne tik džiaugsme, bet ir sunkesniais momentais.

  Neseniai Vilniuje gyventojai paskelbė akciją finansiškai nebeišsilaikančiai kavinei – ragino pietauti būtent joje. Minios žmonių taip ir padarė: padėjo verslui išsilaikyti.

  Tad bendraukime ir bendradarbiaukime vieni su kitais!

   

  Saulius URBONAS, Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius

  Taip pat skaitykite:
  Atgal Spausdinimo versija Archyvas
  Dalintis
  Facebook
  Jūsų komentaras
  Vardas:
  El. pašto adresas:
  komentarų nėra
  © Telšių rajono savivaldybė.
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.