Telšių rajono savivaldybė

Telšių rajono savivaldybės administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai,
tel./faks. (8 444) 52229
el. p. info@telsiai.lt,
juridinių asmenų registras, kodas 180878299

  Turizmas
 • Turizmas
 •   Naujienos
 • Aplinkosauga
 • Civilinė sauga
 • Jaunimas
 • Kultūra
 • MOBILIZACIJA
 • Pranešimai spaudai
 • Socialiniai reikalai
 • Sportas
 • Sveikata
 • Švietimas
 • Teritorijų planavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Konkursai
 • Aukcionai
 • Savivaldybės turto nuoma
 • SENIŪNIJŲ NAUJIENOS
 • Naujienų archyvas
 •   PAGRINDINIS
 • Naujienos
 • Verslas
 • Turizmas
 • Savivaldybė
 •   Turistui
 • Telšių miestas
 • Galerija
 • Žemėlapis
 • Telšių autobusų parkas
 • Žemaitijos turizmo informacijos centras
 • Varnių regioninis parkas
 • Kultūros įstaigos
 • Telšių kultūros centras
 • Telšių Žemaitės dramos teatras
 • Telšių rajono turizmo plėtros strategija
 •   Verslui
 • Licencijos ir leidimai
 • Turto valdymas
 • Teritorijų planavimas
 • Teritorijų planavimo dokumentai ar planavimo viešumas
  Bendrieji planai
  Specialieji planai
 • Architektūra ir statyba
 • Mokesčiai
 • Renginių organizavimas
 • Strateginis planavimas ir investicijos
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros rėmimas
 • Kvietimai teikti paraiškas pagal priemones
 •   Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Struktūros schema
  Darbuotojų kontaktai
  Gyventojų priėmimas
  Savivaldybės įstaigos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Taryba
  Meras
  Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  Viešieji ryšiai
  Konkursai laisvoms pareigoms užimti
  DARBO TARYBA
  KOMISIJOS
  Seniūnijos
 • Teisinė informacija
 • NEMOKAMA TEISINĖ PAGALBA
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • APLINKOSAUGA
  ARCHITEKTŪRA
  CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITAS
  CIVILINĖ METRIKACIJA
  CIVILINĖ SAUGA
  DOKUMENTŲ VALDYMAS
  EKONOMIKA IR TURTO VALDYMAS
  FINANSAI
  JAUNIMO REIKALAI
  KAIMO PLĖTRA
  KULTŪRA
  MOBILIZACIJA
  SOCIALINĖ PARAMA IR RŪPYBA
  STATYBA IR URBANISTIKA
  STRATEGINIS PLANAVIMAS IR INVESTICIJOS
  SVEIKATOS APSAUGA
  SPORTAS
  ŠVIETIMAS
  KULTŪROS PAVELDAS
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Metinės užduotys
  Viešieji pirkimai
  Biudžetas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Veiklos ataskaitos
  Projektinė veikla
  Projektų finansavimas iš savivaldybės biudžeto
  Vadovų darbotvarkės
  Kontroliuojami subjektai
 • Paslaugos
 • Prašymai
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  ATVEJO VADYBA
  KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PASLAUGOS ŠEIMAI
  SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS NEĮGALIESIEMS
  VAIKŲ DIENOS CENTRAI
  GLOBOS CENTRAS
  Informacijos rinkmenos
  Savivaldybės įstaigų paslaugų įkainiai
 • Atviri duomenys
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • Nuorodos
 • Koordinuota pagalba vaikui ir šeimai
 • Klausimai ir atsakymai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimas
 • NVO
 • PIRKIMAI NESKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU
 • Telšių socialinių paslaugų centras laimėjo keturis projektus

  Telšių socialinių paslaugų centras 2016 metais dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paskelbtame Vaikų dienos centrų veiklos projektų finansavimo 2016–2018 metais atrankos konkurse ir laimėjo keturis projektus vaikų dienos centrų veikloms organizuoti.

  Projektų veiklos pristatyme dalyvavo Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas, Telšių socialinių paslaugų centro direktorė Rasa Gustienė, direktorės pavaduotoja Daiva Ragauskienė, vyr. socialinė darbuotoja Donata Zakienė, dienos centrų socialinio darbo organizatorės Edita Stanienė, Roma Kaminienė, Aušra Gustienė ir Virginija Bykovienė.

  Projektus laimėjo Upynos, Žarėnų, Mitkaičių ir Telšių dienos centrai

  Upynos dienos centras 2016 metais įgyvendins Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą ,,Teikim gerumą visiems“. Projekto suma – 11 600 eurų (metams).

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija projektui ,,Socialinių paslaugų teikimas rizikos grupės vaikams ir šeimoms Žarėnų seniūnijoje“ skyrė 14498,00 eurus.

  Mitkaičių dienos centras  vykdo  projektą „Socialinės rizikos prevencija Nevarėnų seniūnijoje“ . Projektui įgyvendinti skirta 11 600 eurų.

  Telšių dienos centras 2016 metais įgyvendins Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  finansuojamą projektą „Socialinės atskirties mažinimas integruojant socialinės rizikos vaikus ir šeimas į visuomenę“. Projektui įgyvendinti skirta 14 500 eurų.

  Telšių socialinių paslaugų centro direktorė R. Gustienė pristatė laimėtų projektų tikslus, uždavinius, vykstančias veiklas bei apibūdino visų projektų finansines galimybes.

  Papildomi darbuotojų etatai

  „Projektų vykdymo laikotarpiu bus galimybė įdarbinti psichologą, užimtumo specialistą, muzikos vadovą, meno vadovą. Tai bus ženkli pagalba siekiant pagerinti teikiamų paslaugų kokybę, nes į centrus susirenka 20–30 vaikų, o įdarbinta tik po vieną darbuotoją – socialinio darbo organizatorę“, – teigia Socialinių paslaugų centro direktorė R. Gustienė.

  Direktorės pavaduotoja Daiva Ragauskienė  pristatė darbuotojus, dirbsiančius projekto metu.

  Dienos centrus lanko ne tik vaikai, bet ir įvairaus amžiaus gyventojai. Socialinio darbo organizatorės rūpinasi ne tik jų užimtumu, bet moko ir socialinių įgūdžių.

  Dienos centrų darbuotojoms padeda savanoriai. Jie ne tik iš Telšių rajono – atvyksta pagal vykdomą savanorių programą ir iš Europos šalių.

  Telšių mieste yra didelis socialinių paslaugų ir laisvalaikio užimtumo poreikis ne tik socialinės rizikos ar nepasiturinčių šeimų vaikams ir tėvams, bet ir kitiems vaikams ar jaunuoliams. Tad projektų pristatyme dalyvavęs Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas pasiūlė dienos centrų  darbo laiką vasaros metu  pratęsti bent iki 18 valandos – vakarais dienos centrų veiklą pritaikyti jaunimui.

  Projektų pristatymas.

  Laimėtus projektus įgyvendinantys dienos centrai vykdo šias funkcijas:

  • Teikia socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines ir kitas su vaiko ugdymu, jo teisių apsauga, integracija į šeimą, visuomenę susijusias paslaugas (socialinių, higienos įpročių formavimas, pagalba ruošiant pamokas ir kt.);
  • Teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugas;
  • Organizuoja nemokamą centrą lankančių vaikų maitinimą;
  • Teikia socialinės ir psichologinės pagalbos paslaugas, organizuoja laisvalaikio užimtumą.

            „Remiantis dienos centrų veiklos praktika, galima teigti, kad tėvams daugiausiai trūksta materialių resursų ir piniginių lėšų išleisti vaikus į ekskursijas, keliones, lankyti būrelius, pagalbos ruošiant pamokas su vaikais. Dažniausiai lankančių dienos centrą vaikų tėvai yra užaugę nedarniose šeimose, negeba  pasitikėti savimi, vaikų - tėvų santykiai yra konfliktiški ir kt. Todėl vienas iš dienos centrų uždavinių socialinių paslaugų srities specialistams – padėti išlaikyti /sukurti/ atkurti tinkamus tėvų – vaikų tarpusavio santykius“, – teigia Socialinių paslaugų centro direktorė R. Gustienė.         

  Įgyvendinant minėtus projektus, dienos centruose pagalba vaikams bus teikiama grupiniuose ir individualiuose užsiėmimuose. „Teiksime socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo paslaugas, sociokultūrines paslaugas, asmeninės higienos įpročių formavimo, bei psichologines ar krizių įveikimo paslaugas. Organizuosime pamokų ruošą, darbinių įgūdžių ugdymą, laisvalaikio užimtumą, komandinių įgūdžių ugdymą, bei savęs pažinimo užsiėmimus,“ – informuoja pašnekovė.

  Taip pat bus teikiama individuali ir grupinė psichologinė pagalba vaikams bei tėvams. Bus organizuota pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo grupė, kurioje tėvai galės kelti ir aptarti tarpusavyje bei su specialistais jiems aktualiausius vaikų ugdymo, auklėjimo, priežiūros klausimus, dalintis savo patirtimi įveikiant sunkumus, jiems kylančiais iššūkiais.

  Bus teikiama vaikų maitinimo paslauga, vaikai galės kartu su socialiniu darbuotoju pasigaminti priešpiečius bei išmokti savarankiškai pasigaminti nesudėtingus patiekalus.

  Vasaros vaikų atostogų metu bus organizuojamas vaikų laisvalaikio užimtumą, ekskursijos, meno plenerai bei vaikų dieninės vasaros stovyklos.

  Bendra informacija

  Telšių rajone į vaikų apsaugos institucijos apskaitą įrašytos 207 socialinės rizikos šeimos (iš jų mieste gyvena 79). Socialiai remtinų šeimų Telšių mieste yra 452, juose auga 1 312 vaikų (stebimų šeimų yra 45, juose auga 134 vaikai).

  Dienos centrus lanko nuo 17 iki 30 vaikų iš socialinės rizikos šeimų, taip pat socialiai remtinų šeimų vaikai, stebimų šeimų vaikai bei vaikai iš kitų šeimų. Vaikų amžius – 6-18 metų.

  Dienos centrai veiklą vykdo jau aštuntus metus.

   

  Taip pat skaitykite:
  Atgal Spausdinimo versija Archyvas
  Dalintis
  Facebook
  Jūsų komentaras
  Vardas:
  El. pašto adresas:
  komentarų nėra
  © Telšių rajono savivaldybė.
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.