Telšių rajono savivaldybė

Telšių rajono savivaldybės administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai,
tel./faks. (8 444) 52229
el. p. info@telsiai.lt,
juridinių asmenų registras, kodas 180878299

  Turizmas
 • Turizmas
 •   Naujienos
 • Aplinkosauga
 • Civilinė sauga
 • Jaunimas
 • Kultūra
 • MOBILIZACIJA
 • Pranešimai spaudai
 • Socialiniai reikalai
 • Sportas
 • Sveikata
 • Švietimas
 • Teritorijų planavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Konkursai
 • Aukcionai
 • Savivaldybės turto nuoma
 • SENIŪNIJŲ NAUJIENOS
 • Naujienų archyvas
 •   PAGRINDINIS
 • Naujienos
 • Verslas
 • Turizmas
 • Savivaldybė
 •   Turistui
 • Telšių miestas
 • Galerija
 • Žemėlapis
 • Telšių autobusų parkas
 • Žemaitijos turizmo informacijos centras
 • Varnių regioninis parkas
 • Kultūros įstaigos
 • Telšių kultūros centras
 • Telšių Žemaitės dramos teatras
 • Telšių rajono turizmo plėtros strategija
 •   Verslui
 • Licencijos ir leidimai
 • Turto valdymas
 • Teritorijų planavimas
 • Teritorijų planavimo dokumentai ar planavimo viešumas
  Bendrieji planai
  Specialieji planai
 • Architektūra ir statyba
 • Mokesčiai
 • Renginių organizavimas
 • Strateginis planavimas ir investicijos
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros rėmimas
 • Kvietimai teikti paraiškas pagal priemones
 •   Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Struktūros schema
  Darbuotojų kontaktai
  Gyventojų priėmimas
  Savivaldybės įstaigos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Taryba
  Meras
  Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  KONTAKTAI SPAUDAI
  Konkursai laisvoms pareigoms užimti
  DARBO TARYBA
  KOMISIJOS
  Seniūnijos
 • Teisinė informacija
 • NEMOKAMA TEISINĖ PAGALBA
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • APLINKOSAUGA
  ARCHITEKTŪRA
  CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITAS
  CIVILINĖ METRIKACIJA
  CIVILINĖ SAUGA
  DOKUMENTŲ VALDYMAS
  EKONOMIKA IR TURTO VALDYMAS
  FINANSAI
  JAUNIMO REIKALAI
  KAIMO PLĖTRA
  KULTŪRA
  MOBILIZACIJA
  SOCIALINĖ PARAMA IR RŪPYBA
  STATYBA IR URBANISTIKA
  STRATEGINIS PLANAVIMAS IR INVESTICIJOS
  SVEIKATOS APSAUGA
  SPORTAS
  ŠVIETIMAS
  KULTŪROS PAVELDAS
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Metinės užduotys
  Viešieji pirkimai
  Biudžetas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Veiklos ataskaitos
  Projektinė veikla
  Projektų finansavimas iš savivaldybės biudžeto
  Vadovų darbotvarkės
  Kontroliuojami subjektai
 • Paslaugos
 • Prašymai
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  ATVEJO VADYBA
  KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PASLAUGOS ŠEIMAI
  SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS NEĮGALIESIEMS
  VAIKŲ DIENOS CENTRAI
  GLOBOS CENTRAS
  Informacijos rinkmenos
  Savivaldybės įstaigų paslaugų įkainiai
 • Atviri duomenys
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • Nuorodos
 • Koordinuota pagalba vaikui ir šeimai
 • Klausimai ir atsakymai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimas
 • NVO
 • PIRKIMAI NESKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU
 • AFRIKINIO KIAULIŲ MARO GRĖSMĖ. AUGINTOJAI GALI GAUTI VALSTYBĖS PARAMĄ

  Su Telšių rajonu besiribojančiose teritorijose nustatytas Afrikinis kiaulių maras, grėsmė kyla keliolika tūkstančių kiaulių auginančiai Eigirdžių agrofirmai bei smulkesniems kiaulių augintojams. Telšių rajono savivaldybė ir Telšių apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba prašo gyventojų paisyti saugumo reikalavimų ir, esant galimybei, paskersti turimas kiaules. Pažymėtina, jog smulkieji augintojai už paskerstas kiaules gali gauti valstybės pagalbą.

  Savivaldybėje reguliariai vyksta pasitarimai dėl kiaulių maro grėsmės.

  Ribojamas kiaulių vežimas

  Afrikinio kiaulių maro židiniai nustatyti Akmenės ir Šiaulių rajonų teritorijose, besiribojančiose su Tryškių ir Upynos seniūnijomis. Dėl taikomų kontrolės priemonių žemiau nurodytuose kaimuose bei miesteliuose kiaulės negali būti nei atsivežtos, nei išvežtos be Telšių valstybinės maisto ir veterinarijos (VMVT) leidimo.

  Kontrolės priemonės taikomos Tryškių seniūnijoje: Badaukių k., Bėdakų k., Buišų k., Dirmeikių k., Juodeikių k., Juodėjų k., Kilpiškės k., Lauciškės k., Leilėnų k., Meinoriškės k., Mickiškės k., Nabažų k., Padegupio k., Pavirvyčio k., Požaičių k., Stakminių k., Staurylų k., Sukančių k., Sviraičių k., Šarkalnės k., Tauragėnų k., Tryškių mstl.

  Kontrolės priemonės taikomos šiuose Upynos seniūnijos kaimuose: Degučių k., Endrietiškių k., Kaunatavo k., Kiaulakių k., Mantvydų k., Paupynio k., Pavirvytės k., Pervainių k., Upynos k., Užpelkių k., Vainočių k., Visginių k., Žalionės k., Žeimuvėnų k.

  Dėl kiaulių išvežimo/atvežimo minėtų seniūnijų gyventojai privalo kreiptis į įgaliotą veterinarijos gydytoją (kontaktai: Antanas Abromavičius, tel. nr. 8698 13552, Akvilė Surgailytė, tel. 8647 58274). Kiaulės gali būti gabenamos tik su reikiamais dokumentais, kurių turėjimą, bendradarbiaudami su savivaldybe ir Telšių VMVT, keliuose tikrins policijos pareigūnai.

  Nurodytiems veterinarams arba Telšių VMVT taip pat nedelsiant turi būti pranešama apie kiaulių susirgimus, gaišimus ar planuojamus skerdimus.

  Atkreiptinas dėmesys, kad visa Tryškių seniūnijos teritorija Europos komisijos sprendimu 2014/709/ES nuo 2018 m. rugpjūčio 10 d. patenka į III zoną. Tai yra užkrėsta teritorija, kurioje gyvų kiaulių judėjimas leidžiamas tik Lietuvos teritorijoje ir tik iš visiškai biologinės saugos reikalavimus įgyvendinusių ūkių, apie kuriuos 3 km spinduliu esantys kiaulių ūkiai visiškai atitinka reikalavimus, ir per 15 dienų iki numatomo kiaulių išvežimo paimti kiaulių kraujo mėginiai buvo ištirti dėl AKM ir gauti neigiamai tyrimų rezultatai, bei gautas teritorinio VMVT padalinio leidimas įsivežti kiaules. Kiauliena, prekyba kiaulienos produktais galima tik vietinėje rinkoje, produktai privalo būti pažymėti specialiu sveikatingumo ženklu.

  Valstybės parama augintojams

  Dėl afrikinio kiaulių maro nuostolių gali patirti tiek smulkieji, tiek stambieji Telšių rajone veikiantys kiaulių augintojai. Į Telšių rajono savivaldybėje vykusį pasitarimą pakviestas Eigirdžių agrofirmos atstovas informavo, kad komplekse auginama 13-14 tūkst. kiaulių, į savaitę gimsta 900-1000, tiek pat išvežama. Pradėjus taikyti apribojimus dėl išvežimo, gyvuliai nebetilptų į patalpas, prireikus naikinti kiaules, būtų skaičiuojami didžiuliai nuostoliai. Grėsmė ir kontrolės priemonės stambiesiems augintojams kyla ligos židinį nustačius net kitame ūkyje: kai oficialiai patvirtinama, kad ūkyje laikomos kiaulės serga afrikiniu kiaulių maru, kompetentinga institucija aplink ligos protrūkio vietą nustato 3 km apsaugos zoną ir 10 km priežiūros zoną. 3 km apsaugos zonoje turi būti kuo skubiau surašomi visi kiaulių laikytojai ir jų laikomų kiaulių skaičius, iš kiekvienos kiaulės paimami mėginiai afrikinio kiaulių maro tyrimams. VMVT nurodžius, 3 km apsaugos zonoje gali būti priimamas sprendimas paskersti visas laikomas kiaules. 10 km priežiūros zonoje nedelsiant surašomi visi kiaulių laikytojai bei jų laikomų kiaulių skaičius ir iš kiekvienos kiaulės paimami mėginiai afrikinio kiaulių maro tyrimams.

  Žemės ūkio ministerija, siekdama apsaugoti kiaulių augintojus nuo neigiamų padarinių, nuo rugsėjo 3 d. smulkiuosius kiaulių augintojus kviečia teikti paraiškas gauti valstybės pagalbą.

  Parama įsigyjant ūkinius gyvūnus (išskyrus kiaules) rajonuose, kuriuose šiemet nustatyti afrikinio kiaulių maro atvejai šernuose arba kiaulėse, skiriama žmonėms, kurie paskutinį mėnesį prieš paramos taisyklių įsigaliojimą (rugpjūčio 28 d.) laikė nuo 1 iki 100 kiaulių, ir visas jas paskerdė, sunaikino arba jos nugaišo dėl afrikinio kiaulių maro. Pareiškėjai turės įsipareigoti trejus metus nuo pagalbos skyrimo dienos nelaikyti kiaulių ir auginti kitų rūšių ūkinius gyvūnus.

  Pareiškėjams atlyginama iki 90 procentų, bet ne daugiau kaip 1 500 Eur vienam pareiškėjui, kitų, išskyrus  kiaules, ūkinių gyvūnų įsigijimo išlaidų.

  Tokia pati parama – iki 1 500 Eur – skiriama ir pareiškėjams, kurių kiaulių laikymo vietos yra 2018 metais nuo afrikinio kiaulių maro nukentėjusiuose rajonuose, biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti.

  Paraiškos ir kiti privalomi pateikti dokumentai renkami savivaldybėse pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą arba juridinio asmens buveinės adresą nuo š. m. rugsėjo 3 d.  iki spalio 15 d.

  Atkreiptinas dėmesys, kad savivaldybėse nuo š. m. rugsėjo 3 d.  iki  2019 m. vasario 1 d. pateikti paraiškas galės ir tie kiaulių laikytojai, kurie tiesiog nuspręs atsisakyti trejus metus auginti kiaules šiemet maro paliestuose šalies rajonuose. Paramą galės gauti  žmonės, laikę nuo 1 iki 100 kiaulių. Sąlygas atitinkantiems pareiškėjams bus mokama 100 Eur išmoka už kiekvieną paskerstą kiaulę.

  Prašome informuoti vieni kitus

  Dėl afrikinio kiaulių maro grėsmės Telšių rajono savivaldybėje reguliariai organizuojami pasitarimai, kuriuose dalyvauja Telšių VMVT, Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovai, kiaulių augintojai ir kt.

  Gyventojai raginami būti budriais, stebėti kiaules, pranešti apie galimus maro požymius, teikti informaciją kaimynams.

  Informaciją apie afrikinį kiaulių marą gyventojams teikia VMVT, seniūnijų darbuotojai ir kiti kompetentingi asmenys.

  Afrikinis kiaulių maras – ypač pavojinga užkrečiama liga, kuria serga tik naminės ir laukinės kiaulės, šernai. Kitiems gyvūnams ir žmonėms šią ligą sukeliantis virusas nepavojingas.

   

  SKAISTĖ SADONYTĖ

  El. p. skaiste.sadonyte@telsiai.lt      
  Tel.: (8 444) 22365

  Taip pat skaitykite:
  Atgal Spausdinimo versija Archyvas
  Dalintis
  Facebook
  Jūsų komentaras
  Vardas:
  El. pašto adresas:
  komentarų nėra
  © Telšių rajono savivaldybė.
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.