Telšių rajono savivaldybė

Telšių rajono savivaldybės administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai,
tel./faks. (8 444) 52229
el. p. info@telsiai.lt,
juridinių asmenų registras, kodas 180878299

  Turizmas
 • Turizmas
 •   Naujienos
 • Jaunimas
 • Kultūra
 • MOBILIZACIJA
 • Pranešimai spaudai
 • Socialiniai reikalai
 • Sportas
 • Švietimas
 • Teritorijų planavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Konkursai
 • Aukcionai
 • Savivaldybės turto nuoma
 • SENIŪNIJŲ NAUJIENOS
 • Naujienų archyvas
 •   PAGRINDINIS
 • Naujienos
 • Verslas
 • Turizmas
 • Savivaldybė
 •   Turistui
 • Telšių miestas
 • Galerija
 • Žemėlapis
 • Telšių autobusų parkas
 • Žemaitijos turizmo informacijos centras
 • Varnių regioninis parkas
 • Kultūros įstaigos
 • Telšių kultūros centras
 • Telšių Žemaitės dramos teatras
 • Telšių rajono turizmo plėtros strategija
 •   Verslui
 • Licencijos ir leidimai
 • Turto valdymas
 • Teritorijų planavimas
 • Teritorijų planavimo dokumentai ar planavimo viešumas
  Bendrieji planai
  Specialieji planai
 • Architektūra ir statyba
 • Mokesčiai
 • Renginių organizavimas
 • Strateginis planavimas ir investicijos
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros rėmimas
 • Kvietimai teikti paraiškas pagal priemones
 •   Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Struktūros schema
  Darbuotojų kontaktai
  Gyventojų priėmimas
  Savivaldybės įstaigos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Taryba
  Meras
  Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  KONTAKTAI SPAUDAI
  Konkursai laisvoms pareigoms užimti
  DARBO TARYBA
  KOMISIJOS
  Seniūnijos
 • Teisinė informacija
 • NEMOKAMA TEISINĖ PAGALBA
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • APLINKOSAUGA
  ARCHITEKTŪRA
  CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITAS
  CIVILINĖ METRIKACIJA
  CIVILINĖ SAUGA
  DOKUMENTŲ VALDYMAS
  EKONOMIKA IR TURTO VALDYMAS
  FINANSAI
  JAUNIMO REIKALAI
  KAIMO PLĖTRA
  KULTŪRA
  MOBILIZACIJA
  SOCIALINĖ PARAMA IR RŪPYBA
  STATYBA IR URBANISTIKA
  STRATEGINIS PLANAVIMAS IR INVESTICIJOS
  SVEIKATOS APSAUGA
  SPORTAS
  ŠVIETIMAS
  KULTŪROS PAVELDAS
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Metinės užduotys
  Viešieji pirkimai
  Biudžetas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Veiklos ataskaitos
  Projektinė veikla
  Projektų finansavimas iš savivaldybės biudžeto
  Vadovų darbotvarkės
  Kontroliuojami subjektai
 • Paslaugos
 • Prašymai
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  ATVEJO VADYBA
  KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PASLAUGOS ŠEIMAI
  SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS NEĮGALIESIEMS
  VAIKŲ DIENOS CENTRAI
  GLOBOS CENTRAS
  Informacijos rinkmenos
  Savivaldybės įstaigų paslaugų įkainiai
 • Atviri duomenys
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • Nuorodos
 • Koordinuota pagalba vaikui ir šeimai
 • Klausimai ir atsakymai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimas
 • NVO
 • PIRKIMAI NESKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU
 • Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą

  Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvoms Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus Statybos poskyrio vyriausiojo specialisto (pakaitinio valstybės tarnautojo) pareigoms eiti.

  Skelbimo Nr.: 9026
  Skelbimo data: 2020-02-18
  Konkursą inicijuojanti įstaiga: Telšių rajono savivaldybės administracija
  Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

  Pareigos: Statybos ir urbanistikos skyriaus Statybos poskyrio vyriausiasis specialistas
  Pareiginės algos koeficientas: 6.40
  Pareigybės aprašymas:

  STATYBOS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS STATYBOS POSKYRIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau — Administracija) Statybos ir urbanistikos skyriaus Statybos poskyrio (toliau — Statybos poskyris) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

  II. PASKIRTIS

  2. Statybos poskyrio vyriausiojo specialisto (toliau — vyriausiasis specialistas) pareigybė reikalinga statinių naudojimo priežiūrai vykdyti.

  III. VEIKLOS SRITIS

  3. Vyriausiojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje — statinių naudojimo priežiūros Telšių rajono savivaldybei (toliau — Savivaldybė) priskirtuose statiniuose.

  IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  4. Valstybės tarnautojas, einantis vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:4.1. turėti aukštąjį universitetinį aplinkos inžinerijos; elektros inžinerijos arba statybos inžinerijos studijų krypčių išsilavinimą;
  4.2. būti susipažinęs ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą bei atliekamas funkcijas;
  4.3. mokėti dirbti kompiuteriu ir turėti operacinės sistemos „Microsoft Windows“ pagrindus bei sugebėti dirbti su „Word“ ir „Excel“ dokumentų kūrimo, formatavimo ir apdorojimo sistemomis „Windows“ aplinkoje, mokėti dirbti kompiuterine programa „Outlook Express“ bei išmanyti darbo sąmatinėmis programomis pagrindus;
  4.4. išmanyti raštvedybos taisykles;
  4.5. mokėti analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

  V. VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  5. Vyriausiojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:5.1. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, Telšių rajono savivaldybės tarybos (toliau — Savivaldybės taryba), Savivaldybės tarybos kolegijos sprendimais, Administracijos direktoriaus įsakymais, Savivaldybės tarybos reglamentu, Administracijos nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašymu;
  5.2. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos, Savivaldybės tarybos kolegijos sprendimų, Telšių rajono savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
  5.3. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techninių reglamentų reikalavimais, vykdo statinių naudojimo priežiūrą;
  5.4. vadovaudamasis viešųjų pirkimų įstatymu, rengia (Administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjo bei Statybos poskyrio vedėjo pavedimu) dokumentus darbų pirkimams konkurso tvarka;
  5.5. teikia savo veiklos metinę ataskaitą Statybos poskyrio vedėjui;
  5.6. pasibaigus einamiems metams, sutvarko dokumentus ir pagal dokumentacijos planą perduoda specialistui, atsakingam už archyvą;
  5.7. pagal savo kompetenciją užtikrina suinteresuotų piliečių ir institucijų priėmimą bei jų skundų ir pareiškimų nagrinėjimą, ruošia į juos atsakymus;
  5.8. esant tarnybiniam būtinumui, vykdo mažos vertės darbų ir paslaugų pirkimus kaip pirkimo organizatorius, ruošia viešųjų pirkimų planus, rengia sutarčių projektus;
  5.9. pagal savo kompetenciją atsako už Savivaldybės tarybos, Savivaldybės tarybos kolegijos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų vykdymą;
  5.10. esant tarnybiniam būtinumui, Administracijos direktoriaus įsakymu pavaduoja Statybos poskyrio vedėją ar bet kurį Statybos poskyrio specialistą;
  5.11. vykdo kitus su Administracijos ar Statybos poskyrio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Administracijos strateginiai tikslai;
  5.12. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį paskiriamas Administracijos direktoriaus įsakymu, darbe bei teikia išvadas;
  5.13. teikia atitinkamus siūlymus dėl tarnybinės etikos ar elgesio normų įgyvendinimo.

  VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  6. Vyriausiojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Statybos poskyrio vedėjui.
  ______________________

  Informacija apie įstaigą: Telšių rajono savivaldybės administracija, adresas: Telšiai, Žemaitės g. 14, kodas 180878299
  Vertinimo metodai: Nenustatyta
  Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
  Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
  Pareigos: Atrankų skyriaus Atrankos specialistas
  Vardas, pavardė: Irena Bruzgienė
  Telefonas: 8 5 2196839
  El. paštas: irena.bruzgiene@vtd.lt
  Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
  Skelbimas publikuojamas iki: 2020-02-25

   

  Taip pat skaitykite:
  Atgal Spausdinimo versija Archyvas
  Dalintis
  Facebook
  Jūsų komentaras
  Vardas:
  El. pašto adresas:
  komentarų nėra
  © Telšių rajono savivaldybė.
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.