Telšių rajono savivaldybė

Telšių rajono savivaldybės administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai,
tel./faks. (8 444) 52229
el. p. info@telsiai.lt,
juridinių asmenų registras, kodas 180878299

  Turizmas
 • Turizmas
 •   Naujienos
 • Savivaldybės turto nuoma
 • Aukcionai
 • Socialinė parama
 • Teritorijų planavimas
 • Jaunimas
 • MOBILIZACIJA
 • Sportas
 • Švietimas
 • SENIŪNIJŲ NAUJIENOS
 • Naujienų archyvas
 •   PAGRINDINIS
 • Naujienos
 • Verslas
 • Turizmas
 • Savivaldybė
 •   Turistui
 • Telšių miestas
 • Galerija
 • Žemėlapis
 • Telšių autobusų parkas
 • Žemaitijos turizmo informacijos centras
 • Varnių regioninis parkas
 • Kultūros įstaigos
 • Telšių kultūros centras
 • Telšių Žemaitės dramos teatras
 • Telšių rajono turizmo plėtros strategija
 •   Verslui
 • Licencijos ir leidimai
 • Turto valdymas
 • Teritorijų planavimas
 • Teritorijų planavimo dokumentai ar planavimo viešumas
  Bendrieji planai
  Specialieji planai
 • Architektūra ir statyba
 • Mokesčiai
 • Renginių organizavimas
 • Strateginis planavimas ir investicijos
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros rėmimas
 • Kvietimai teikti paraiškas pagal priemones
 • LENGVATOS VERSLUI, NUKENTĖJUSIAM NUO COVID – 19
 •   Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Struktūros schema
  Darbuotojų kontaktai
  Savivaldybės įstaigos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Konkursai laisvoms pareigoms užimti
  DARBO TARYBA
  Seniūnijos
 • Teisinė informacija
 • NEMOKAMA TEISINĖ PAGALBA
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • APLINKOSAUGA
  ARCHITEKTŪRA
  CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITAS
  CIVILINĖ METRIKACIJA
  CIVILINĖ SAUGA
  DOKUMENTŲ VALDYMAS
  EKONOMIKA IR TURTO VALDYMAS
  FINANSAI
  JAUNIMO REIKALAI
  KAIMO PLĖTRA
  KULTŪRA
  MOBILIZACIJA
  SOCIALINĖ PARAMA IR RŪPYBA
  STATYBA IR URBANISTIKA
  STRATEGINIS PLANAVIMAS IR INVESTICIJOS
  SVEIKATOS APSAUGA
  SPORTAS
  ŠVIETIMAS
  KULTŪROS PAVELDAS
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Metinės užduotys
  Viešieji pirkimai
  Biudžetas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Veiklos ataskaitos
  Projektinė veikla
  Projektų finansavimas iš savivaldybės biudžeto
  Kontroliuojami subjektai
 • Paslaugos
 • Prašymai
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  ATVEJO VADYBA
  KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PASLAUGOS ŠEIMAI
  SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS NEĮGALIESIEMS
  VAIKŲ DIENOS CENTRAI
  GLOBOS CENTRAS
  Informacijos rinkmenos
  Savivaldybės įstaigų paslaugų įkainiai
 • Atviri duomenys
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • Nuorodos
 • Koordinuota pagalba vaikui ir šeimai
 • Klausimai ir atsakymai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimas
 • NVO
 • PIRKIMAI NESKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU
 • Pokalbis su Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja Edita Kuliešiene apie projektinę veiklą

  Per 2014-2020 metų laikotarpį Telšių rajono savivaldybė įgyvendina 46 projektus, finansuojamus Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Bendra projektų vertė – apie 36,6 mln. eurų. Apie dalyvavimą projektinėje veikloje kalbame su Telšių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja, laikinai einančia vedėjos pareigas, Edita Kuliešiene.

  Visuomenė mato tik įgyvendinamų projektų faktinį rezultatą – rekonstruojamus kelius, pastatus ir kt. Siekiant gauti finansavimą ir jį gavus, Telšių rajono savivaldybės administracijoje vyksta gyventojams dažniausiai nematomi darbai: dokumentų rengimas, įvairūs svarstymai, susitikimai ir kt. Papasakokite apie pradžią – nuo ko pradedama, siekiant gauti finansavimą?

  Remiantis Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos patvirtintomis priemonėmis ir finansavimo sąlygų aprašais, Telšių rajono savivaldybės administracijos projektų svarstymo grupėje yra priimami sprendimo būdai bei galimi variantai planuojamų projektų įgyvendinimui pagal finansuojamas veiklas. Telšių rajono savivaldybės tarybai yra ruošiami ir teikiami sprendimo projektai dėl numatomų projektų įgyvendinimo pritarimo. Tarybai pritarus, Administracija ruošia projektinius pasiūlymus, investicinius projektus ir teikia juos Telšių regioninės plėtros departamentui prie VRM.

  Jei projektas finansuojamas valstybės projektų planavimo būdu, projektiniai pasiūlymai yra teikiami tiesiogiai ministerijoms. Gavus regioninės plėtros tarybos ir/ar ministerijos teigiamą išvadą, yra sudaromi ir patvirtinami projektų sąrašai, kurie vėliau pagal nurodytą paraiškos pateikimo terminą yra teikiami įgyvendinančioms institucijoms, kurios atsakingos už ES lėšomis finansuojamų projektų atranką, jų įgyvendinimo priežiūrą (APVA, CPVA, ESFA, LVPA, NMA).

  Kokiems projektams skiriamas finansavimas?

  Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimas yra skiriamas projektams, kurie prisideda prie 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos tikslų įgyvendinimo, atitinka kvietimuose teikti paraiškas finansuojamoms veikloms bei pareiškėjams nustatytas sąlygas ir yra parengti pagal administruojančių institucijų nustatytus reikalavimus projektams.

  Projektų pareiškėjais gali būti juridiniai asmenys, t. y. savivaldybių administracijos,  biudžetinės  ir valstybinės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės, privačios įmonės ir t.t.

  Telšių rajono savivaldybės administracija teikia projektų paraiškas, kuriose galimi pareiškėjai – savivaldybių administracijos bei dalyvauja kituose projektuose, kaip partnerė.

  Kokiais būdais projektai atrenkami finansuoti?

  Projektai atrenkami finansuoti keliais būdais. Pirmasis – valstybės projektų planavimo. Šis būdas naudojamas viešųjų investicijų ir viešųjų paslaugų teikimo atveju, kai, vadovaujantis nacionaliniais strateginio planavimo dokumentais, yra galima skaidriai ir pagrįstai sudaryti projektų ir paramos gavėjų sąrašą. Projektai ir jiems skirtos lėšos turi būti numatyti nacionaliniuose strateginio planavimo dokumentuose arba institucijų strateginės veiklos planuose.

  Antrasis atrankos būdas – regionų projektų planavimo. Jis naudojamas viešųjų investicijų ir viešųjų paslaugų teikimo atveju, kai, remiantis regioniniais strateginio planavimo dokumentais, yra galima skaidriai ir pagrįstai sudaryti projektų ir paramos gavėjų sąrašą. Projektai ir jiems skirtos lėšos turi būti numatyti Telšių regiono plėtros plane.

  Trečiasis būdas – projektų konkurso. Šis būdas naudojamas paramos verslui ir nevyriausybiniam sektoriui atveju bei viešųjų investicijų ir viešųjų paslaugų teikimo atveju, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų institucijų ir valstybė suinteresuota skatinti konkurenciją tarp jų, siekdama atrinkti projektus, kurie duoda daugiausiai naudos ir yra kokybiškiausiai parengti ir surinkę daugiausiai balų.

  Telšių rajono savivaldybės administracija yra gavusi paramą tiek valstybės, tiek regionų projektų planavimo bei projektų konkurso būdu.

  Kiekviena Telšių rajono savivaldybės administracijai pavaldi įstaiga ar organizacija turi galimybę teikti projektų paraiškas pagal patvirtintas priemones bei turi atitikti finansavimo sąlygų apraše keliamus reikalavimus. Jei apraše yra nurodyta, kad pagrindinis pareiškėjas turi būti įstaiga ar organizacija, Telšių rajono savivaldybės administracija dažniausiai dalyvauja kaip partnerė dėl nuosavo indėlio prisidėjimo lėšų prie įgyvendinamo projekto.

  Kokį Telšių rajono savivaldybės administracijos projektą išskirtumėte kaip sulaukusį daugiausia dėmesio?

  Telšių rajono savivaldybės administracija 2014 m. yra gavusi nominaciją „Geriausias Vakarų Lietuvoje įgyvendintas projektas pagal priemonę „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ už įgyvendintą projektą „Apleistų ir užterštų Telšių miesto teritorijų prie Masčio ežero regeneravimo ir tvarkymo darbų atlikimo I etapas (II eilė)“. Taip pat buvo gautas simpatijų prizas „Vakarų Lietuvoje įgyvendintam projektui“, kurio metu buvo kompleksiškai sutvarkyta Masčio ežero pakrantės dalis, sukurta rekreacinė ir aktyvaus poilsio infrastruktūra: pėsčiųjų ir dviratininkų takai, įrengtas apšvietimas, vaizdo kameros, sutvarkytos esamos ir naujos želdynų erdvės, įrengti mažosios architektūros elementai, poilsio aikštelės, prieplaukos, išplėstas ir įrengtas atviras amfiteatras viešiesiems renginiams, pagerintas teritorijos prieinamumas, įrengti laiptai, tiltas bei liftas.

  Pagerėjusios sąlygos verslo kūrimui padidino šio miesto zonos patrauklumą investuotojams bei sukūrė saugesnę ir patrauklesnę, visuomenės poreikius atitinkančią poilsio ir rekreacijos zoną, pritaikytą kokybiškam poilsiui ir renginių organizavimui Telšių mieste.

  Kokios pagrindinės Telšių rajono veiklos sritys artimiausiam dešimtmečiui?

  Telšių rajono savivaldybės administracija artimiausiu metu pradės rengti Telšių rajono strateginį plėtros planą iki 2030 m. Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“  – tai valstybės vizija ir raidos prioritetai bei jų įgyvendinimo kryptys iki 2030 metų. Tai pagrindinis planavimo dokumentas, kuriuo bus vadovaujamasi priimant strateginius sprendimus ir rengiant planus ir/ar programas. Taip pat rengiant strateginį plėtros planą bus vadovaujamasi ir kitais valstybės parengtais teisės dokumentais.

  Planuojamos pagrindinės Telšių rajono veiklos sritys iki 2030 m.:

  1. Ekonomika (Pramonės ir verslo aplinkos kūrimas, darbo vietų kūrimas);
  2. Bazinė infrastruktūra (Kelių infrastruktūra ir viešojo transporto plėtra);
  3. Sveikata (Sveikatos paslaugų gerinimas);
  4. Socialinė atskirtis (Socialinių paslaugų gerinimas, bendruomeninės veiklos stiprinimas);
  5. Aplinkosauga (Atliekų tvarkymas, vandens kokybės gerinimas, pastatų renovacija);
  6. Švietimas (Darželių ir mokyklų infrastruktūra, profesinio mokymo skatinimas);
  7. Kultūra (Kultūros ir kultūros paveldo infrastruktūra, bibliotekų tinklo gerinimas) ir kt.


  SKAISTĖ SADONYTĖ

  El. p. skaiste.sadonyte@telsiai.lt      
  Tel.: (8 444) 22365

  Taip pat skaitykite:
  Atgal Spausdinimo versija Archyvas
  Dalintis
  Facebook
  Jūsų komentaras
  Vardas:
  El. pašto adresas:
  komentarų nėra
  © Telšių rajono savivaldybė.
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.