Telšių rajono savivaldybė - straipsniai : Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą

Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
28293031010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293001
Lapkritis
    2019     

LR Seimo narys

Valentinas Bukauskas

 

Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą

Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvoms Statybos ir urbanistikos skyriaus Statybos poskyrio vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo)pareigoms eiti.
Pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) 6,4.
Skelbimo Nr.: 42954
Skelbimo data: 2019-11-12
Pareigybės aprašymas:

STATYBOS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS STATYBOS POSKYRIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Statybos ir urbanistikos skyriaus Statybos poskyrio (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga statybos projektų valdymo veiklai administruoti.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje — statybos projektų valdymo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius  reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį technologijų mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pastatų ar inžinerinių statinių statybos, rekonstravimo, remonto projektų įgyvendinimo ir / arba projektų įgyvendinimo priežiūros srityse;
4.3. būti susipažinęs ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą bei atliekamas funkcijas;
4.4. mokėti dirbti kompiuteriu ir turėti operacinės sistemos „Microsoft Windows“ pagrindus bei sugebėti dirbti su „Word“ ir „Excel“ dokumentų kūrimo, formatavimo ir apdorojimo sistemomis „Windows“ aplinkoje, mokėti dirbti kompiuterine programa „Outlook Express“, „AutoCad“;
4.5. išmanyti dokumentų rengimo taisykles.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės objektų statybos projektų įgyvendinimą, kontroliuoja sutarčių vykdymą;
5.2. sudaro statybos, rekonstravimo ir remonto objektų projektavimo darbų planus, ruošia šių objektų pirminę statybos techninę dokumentaciją (projektavimo darbų užduotis, technines specifikacijas);
5.3 tikrina rengiamų statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto bei modernizavimo projektų atitikimą projektavimo užduočiai, techninėms specifikacijoms bei darbų kiekių žiniaraščiams;
5.4. nustato statybos darbų įgyvendinimo metu atsiradusių papildomų ir (ar) neatliekamų darbų poreikį;
5.5. tikrina darbų pakeitimų įforminimą, jei pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina juos tikslinti arba atmeta, nurodydamas atmetimo priežastis;
5.6. organizuoja baigtų statyti objektų valstybinį priėmimą dėl statinių pripažinimo tinkamais naudoti ir perduoda priimtų naudojimui objektų techninę dokumentaciją organizacijoms bei žinyboms;
5.7. vykdo užbaigtų savivaldybės objektų statybos darbų garantinę kontrolę;
5.8. organizuoja ir vykdo priežiūrą, kad efektyviai būtų naudojamos valstybės ir Savivaldybės biudžetų, kitų šaltinių lėšos, skirtos statiniams statyti, rekonstruoti, remontuoti ir projektuoti;
5.9. pagal savo kompetenciją rengia Telšių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba), Tarybos kolegijos sprendimų, Telšių rajono savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
5.10. dalyvauja Telšių rajono savivaldybės statybos objektų vykdymo komisijos darbe: organizuoja posėdžius, protokoluoja juos, rengia komisijos veiklos ataskaitas, teikia su komisijos veikla susijusių Tarybos sprendimų projektus;
5.11. ruošia ir teikia tvirtinimui pasiūlymus Telšių rajono statybų, projektavimo ir šių sričių biudžeto planavimo klausimais;
5.12. pagal kompetenciją dalyvauja ruošiant investicinius projektus, vykdant Tarybos patvirtintas investicines programas;
5.13. priima ir konsultuoja juridinius ir fizinius asmenis klausimais, susijusiais su tiesioginių pareiginių funkcijų vykdymu;
5.14. pagal kompetenciją tiria piliečių ir institucijų prašymus, pareiškimus ir skundus bei ruošia į juos atsakymus;
5.15. teikia savo veiklos metinę ataskaitą Poskyrio vedėjui;
5.16. pasibaigus einamiesiems metams, sutvarko dokumentus ir pagal bylų nomenklatūrą perduoda į Administracijos archyvą.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
____________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujami dokumentai, būtini patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos: dokumentai, įrodantys, kad turite ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pastatų ar inžinerinių statinių statybos, rekonstravimo, remonto projektų įgyvendinimo ir / arba projektų įgyvendinimo priežiūros srityse
Išsamesnė informacija apie konkursą: (8 5) 219 68 28, Raimonda Usovienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, raimonda.usoviene@vtd.lt,
_________

Skelbimas galioja iki 2019 m. lapkričio 25 d.

Taip pat skaitykite:
Atgal Spausdinimo versija Archyvas
Dalintis
Facebook
Jūsų komentaras
Vardas:
El. pašto adresas:
komentarų nėra