Telšių rajono savivaldybė

Telšių rajono savivaldybės administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai,
tel./faks. (8 444) 52229
el. p. info@telsiai.lt,
juridinių asmenų registras, kodas 180878299

  Turizmas
 • Turizmas
 •   Naujienos
 • Savivaldybės turto nuoma
 • Aukcionai
 • Socialinė parama
 • Teritorijų planavimas
 • Jaunimas
 • MOBILIZACIJA
 • Sportas
 • Švietimas
 • SENIŪNIJŲ NAUJIENOS
 • Naujienų archyvas
 •   PAGRINDINIS
 • Naujienos
 • Verslas
 • Turizmas
 • Savivaldybė
 •   Turistui
 • Telšių miestas
 • Galerija
 • Žemėlapis
 • Telšių autobusų parkas
 • Žemaitijos turizmo informacijos centras
 • Varnių regioninis parkas
 • Kultūros įstaigos
 • Telšių kultūros centras
 • Telšių Žemaitės dramos teatras
 • Telšių rajono turizmo plėtros strategija
 •   Verslui
 • Licencijos ir leidimai
 • Turto valdymas
 • Teritorijų planavimas
 • Teritorijų planavimo dokumentai ar planavimo viešumas
  Bendrieji planai
  Specialieji planai
 • Architektūra ir statyba
 • Mokesčiai
 • Renginių organizavimas
 • Strateginis planavimas ir investicijos
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros rėmimas
 • Kvietimai teikti paraiškas pagal priemones
 • LENGVATOS VERSLUI, NUKENTĖJUSIAM NUO COVID – 19
 •   Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Struktūros schema
  Darbuotojų kontaktai
  Savivaldybės įstaigos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Konkursai laisvoms pareigoms užimti
  DARBO TARYBA
  Seniūnijos
 • Teisinė informacija
 • NEMOKAMA TEISINĖ PAGALBA
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • APLINKOSAUGA
  ARCHITEKTŪRA
  CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITAS
  CIVILINĖ METRIKACIJA
  CIVILINĖ SAUGA
  DOKUMENTŲ VALDYMAS
  EKONOMIKA IR TURTO VALDYMAS
  FINANSAI
  JAUNIMO REIKALAI
  KAIMO PLĖTRA
  KULTŪRA
  MOBILIZACIJA
  SOCIALINĖ PARAMA IR RŪPYBA
  STATYBA IR URBANISTIKA
  STRATEGINIS PLANAVIMAS IR INVESTICIJOS
  SVEIKATOS APSAUGA
  SPORTAS
  ŠVIETIMAS
  KULTŪROS PAVELDAS
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Metinės užduotys
  Viešieji pirkimai
  Biudžetas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Veiklos ataskaitos
  Projektinė veikla
  Projektų finansavimas iš savivaldybės biudžeto
  Kontroliuojami subjektai
 • Paslaugos
 • Prašymai
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  ATVEJO VADYBA
  KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PASLAUGOS ŠEIMAI
  SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS NEĮGALIESIEMS
  VAIKŲ DIENOS CENTRAI
  GLOBOS CENTRAS
  Informacijos rinkmenos
  Savivaldybės įstaigų paslaugų įkainiai
 • Atviri duomenys
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • Nuorodos
 • Koordinuota pagalba vaikui ir šeimai
 • Klausimai ir atsakymai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimas
 • NVO
 • PIRKIMAI NESKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU
 • Pagal jaunų šeimų būsto programą regionuose naujuose namuose jau įsikūrė bemaž 30 Telšių rajono šeimų

  Seimui priėmus Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą, jaunos šeimos įgijo galimybę su valstybės subsidija regione įsigyti arba pasistatyti pirmą būstą.

  2019 metais Telšių rajono savivaldybės administracija išnagrinėjo 176 šeimų prašymus, išduotos 45 pažymos, patvirtinančios šeimų teisę į finansinę paramą.

  27  šeimos jau gavo paramą iš banko ir pernai įsikūrė naujuose namuose.

  Telšių rajono savivaldybė taip pat informuoja, kad Seimas patobulino Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą, nuo vasario 1 dienos sudarydamas geresnes sąlygas jaunoms šeimoms apsirūpinti pirmuoju nuosavu būstu Lietuvos Respublikos regionų teritorijose.

  Gyventojams primename, kad pretenduoti į valstybės paramą būsto kredito daliai gali šeima, kurioje abu sutuoktiniai arba vienas vaiką auginantis tėvas ar mama yra ne vyresni kaip 35 metų imtinai.

  Jaunoms šeimoms taikomos šios subsidijos: neauginančioms vaikų – 15 proc.; auginančioms 1 vaiką – 20 proc.; auginančioms 2 vaikus – 25 proc.; auginančioms 3 ir daugiau vaikų – 30 proc. Pavyzdys: jei tris vaikus auginanti jauna šeima perka 50 tūkst. eurų vertės būstą, ji įgyja teisę į 15 tūkst. eurų subsidiją. Jeigu priimamas teigiamas sprendimas skirti subsidiją, jauna šeima turi kreiptis į kredito įstaigą (banką ar kredito uniją) ir per 2 mėnesius sudaryti būsto kreditavimo sutartį.

  Pavyzdys: jei tris vaikus auginanti jauna šeima perka 100 tūkst. eurų vertės būstą, jai valstybė skirs 30 tūkst. eurų (šeimai prireiks likusių 70 tūkstančių).

  Pažymėtina tai, kad ši finansinė paskata gali būti panaudojama pradiniam įnašui.

  Šeimos nariai turi būti deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvoje arba įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą. Pažymėtina, kad iki kreipimosi dienos šeimos nariai negali būti turėję bei kreipimosi ir pažymos išdavimo metu neturi Lietuvoje ir užsienio valstybėje nuosavybės teise registruoto būsto.

  Dalis jaunų šeimų jau gyvena naujuose namuose

  Pagal jaunų šeimų būsto programą regionuose 2019 metais Telšių rajono savivaldybė išnagrinėjo 176 jaunų šeimų prašymus dėl finansinės paskatos, įsigyjant pirmąjį būstą Telšių mieste ar rajone.

  131 prašymas buvo atmestas. Pagrindinės priežastys: šeimos, pateikusios prašymą dėl paramos, privalo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje būti deklaravusios šeimos turtą už praėjusius kalendorinius metus, tačiau to nepadaro, šeimos prašyme nenurodo arba pateikia netikslų perkamo būsto arba planuojamo statyti būsto sklypo adresą.

  Telšių rajono savivaldybė, išnagrinėjusi pateiktus prašymus, pernai išdavė 45 pažymas, patvirtinančias šeimų teisę į finansinę paramą. 27 pažymos patenkintos – šeimos jau gavo paramą iš banko ir įsikūrė naujuose namuose.

  8 šeimoms, kurios buvo gavusios pažymas, kreditų nesuteikė bankai, dar dešimties pažymas gavusių šeimų kreditavimo klausimai šiuo metu svarstomi kredito įstaigose.

  Telšių rajono šeimų, gavusių paramą, subsidijų dydis pasiskirstė taip:

  15 proc. paramą gavo 9 šeimos;

  20 proc. – 12 šeimų;

  25 proc. – 4 šeimos;

  Papildomą 5 proc. subsidiją gavo 2 šeimos (ši, papildoma subsidija teikiama, kai šeima, jau gavusi subsidijuojamą kreditą, susilaukia vaiko.)

  Naujovės nuo šių metų vasario 1-osios

  Nuo šių metų vasario 1 dienos įsigalioja pataisos: Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymas papildytas nuostata, reglamentuojančia, kad tais atvejais, kai asmens nuosavybės teise turėtas ar asmeniui nuosavybės teise priklausantis būstas atitinka Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 8 straipsnio 2 punkto b papunktyje nustatytus būsto požymius (t. y. naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų), jaunos šeimos taip pat įgyja teisę į įstatyme numatytą finansinę paskatą.

  Priimtais pakeitimais nustatyta, kad tais atvejais, kai kreipiamasi dėl papildomos subsidijos gavimo (gimus dar vienam vaikui), finansinė paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikiama nesilaikant eiliškumo.

  Įstatyme taip pat įtvirtinta, kad jaunos šeimos galės keisti kredito davėją, kuris teikia kreditus Įstatymo 9 straipsnyje nustatyta tvarka.

  Paramos gavimo tvarka

  Primename, kad susiradusi būstą pirkimui arba sklypą statybai, jauna šeima turi deklaruoti turtą ir užpildyti prašymą www.spis.lt arba tiesiogiai Telšių rajono savivaldybėje. Jei šeima atitinka kriterijus, jeigu yra lėšų, savivaldybė per 10 darbo dienų išduoda pažymą subsidijai gauti. Su šia pažyma jauna šeima į pasirinktą kredito įstaigą turi kreiptis per 15 kalendorinių dienų. Sprendimą, ar suteikti kreditą, kredito įstaiga priima per 2 mėnesius, jei kreditas suteikiamas, pasirašoma kreditavimo sutartis, subsidiją kredito įstaigai Socialinės apsaugos ir darbo ministerija perveda ne vėliau kaip per 4 mėnesius.

  Suma, pagal kurią apskaičiuojama jaunai šeimai suteikiama subsidija, negali būti didesnė kaip 87 tūkst. eurų.

  Informacija norintiems statyti būstą

  Jaunos šeimos, pretenduojančios į valstybės subsidiją ir norinčios statyti namą, privalo vadovautis tam tikrais reikalavimais. Vienas jų – namo statyba turėtų būti pradedama turint savų lėšų. Svarbu nepraleisti ir numatytų terminų: per 15 kalendorinių dienų nuo pažymos suformavimo šeima turi susisiekti su kredito davėju, per 2 mėnesius įvyksta derybos, pasirašoma kredito sutartis. Atkreiptinas dėmesys, kad ketinamos įsigyti nuosavybės adresas gali būti keičiamas iki tol, kol savivaldybėje suformuojama pažyma, patvirtinanti jaunos šeimos teisę į subsidiją. Pakeitus adresą, eilė neprarandama.

  Būsto statymo darbams galima samdyti rangovą arba atlikti darbus patiems, statybos turi būti baigtos su kredito davėju sutartu laiku, tačiau skirtingi kredito davėjai pirmenybę gali teikti namo statyboms sudarius rangos sutartį. Subsidija išmokama tik pabaigus namo statybas per sutartą su kredito davėju laikotarpį (įprastai 1-2 metus).

  Kviečiame naudotis galimybe

  Telšių rajono savivaldybė kviečia šeimas kreiptis dėl finansinės paskatos būstui įsigyti. Pagal programą lėšos skiriamos tiek vaikus auginančioms šeimoms, tiek atžalų dar neturintiems. Subsidija skiriama tiek pirkti būstą, tiek statyti, tad kviečiame naudotis šia galimybe – šiemet iš valstybės biudžeto planuojama skirti virš 10 mln. eurų jaunų šeimų finansinei paskatai.

  Susiradusi būstą pirkimui arba sklypą statybai, jauna šeima turi deklaruoti turtą ir užpildyti prašymą www.spis.lt arba tiesiogiai Telšių rajono savivaldybėje.

  Telšių rajono savivaldybės kontaktai: Žemaitės g. 14, Telšiai, tel. nr. (8 444) 54761, el. p. info@telsiai.lt


  SKAISTĖ SADONYTĖ

  El. p. skaiste.sadonyte@telsiai.lt      
  Tel.: (8 444) 22365


   

   

  Taip pat skaitykite:
  Atgal Spausdinimo versija Archyvas
  Dalintis
  Facebook
  Jūsų komentaras
  Vardas:
  El. pašto adresas:
  komentarų nėra
  © Telšių rajono savivaldybė.
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.