Telšių rajono savivaldybė - NEVARĖNŲ SENIŪNIJA

RENGINIAI
Irūna ir Jampolskis 2018-02-24 14:00 
Adresas:  Telšių rajono savivaldybės Žemaitės dramos teatras, Telšiai
Irūna ir Jampolskis 2018-02-24 18:00 
Adresas:  Telšių rajono savivaldybės Žemaitės dramos teatras, Telšiai
Folkloro dienos „Didžių žmonių žemė“ dalyvių – folkloro kolektyvų, grupių, pavienių atlikėjų apžiūra į Dainų šventę (dalyvauja Telšių, Rietavo ir Plungės r.) 2018-02-25 10:30 
Adresas:  Telšių rajono savivaldybės Žemaitės dramos teatras, Telšiai

 

LR Seimo narys

Valentinas Bukauskas

Telšių rajono savivaldybės MERAS

PETRAS KUIZINAS

NEVARĖNŲ SENIŪNIJA Spausdinimo versija

 

 1.    Charakteristikų išdavimas      
 2.   Darbo biržos siųstų asmenų įdarbinimas dirbti viešuosius darbus      
 3.   Gyvenamosios vietos deklaravimas      
 4.   Gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui      
 5.   Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir naikinimas     El. paslauga
 6.   Gyventojų pasiūlymų, prašymų ar skundo priėmimas bei nagrinėjimas   Evv   
 7.   Globos rūpybos išmoka      
 8.   Globos rūpybos išmokos tikslinis  priedas      
 9.   Išmokos vaikui skyrimas   SPIS   
 10.    Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą      
 11.   Leidimas prekiauti ir ( ar ) teikti paslaugas viešose vietose     El. paslauga
 12.   Leidimo atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje išdavimas      
 13.   Leidimo laidoti išdavimas   Evv  El. paslauga
 14.   Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims skyrimas      
 15.   Notarinių veiksmų atlikimas      
 16.   Papildomos socialinės pašalpos dalies įsidarbinus, skyrimas      
 17.    Paraiškų paramai už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus bei gyvulius administracinės paslaugos teikimas      
 18.    Paramos mokinio reikmenims įsigijimas, nemokamo maitinimo mokiniams skyrimas     El. paslauga
 19.   Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas      
 20.   Pažymos apie šeimos sudėtį išdavimas      
 21.   Pažymos dėl pastatų teisinės registracijos išdavimo      
 22.   Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui  apie savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas    Evv  
 23.   Pažymos išdavimas apie mirusio asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą      
 24.   Pažymų apie draudžiamąsias pajamas pensijai skirti išdavimas      
 25.   Pažymų dėl žemės ūkio veiklos išdavimas      
 26.   Socialinės (piniginės) pašalpos, kompensacijos už šildymą, šaltą ir karštą vandenį skyrimas      
 27.   Socialinių paslaugų poreikio vertinimas      
 28.    Specialiųjų poreikių lygio nustatymas ir tenkinimas asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių      
 29.   Vienkartinė išmoka gimus vaikui      
 30.   Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai      
 31.   Vienkartinė parama nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims      
 32.   Vietinės rinkliavos  už  komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų teikimas      
 33.   Žemės ūkio ir kaimo valdos įregistravimo registro duomenų atnaujinimo  išregistravimo Lietuvos respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre      

 

 


Paskutinis atnaujinimas: 2018-02-23 13:06:34