Telšių rajono savivaldybė

Telšių rajono savivaldybės administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai,
tel./faks. (8 444) 52229
el. p. info@telsiai.lt,
juridinių asmenų registras, kodas 180878299

  Turistui
 • Telšių miestas
 • Galerija
 • Žemėlapis
 • Telšių autobusų parkas
 • Žemaitijos turizmo informacijos centras
 • Varnių regioninis parkas
 • Kultūros įstaigos
 • Telšių kultūros centras
 • Telšių Žemaitės dramos teatras
 • Telšių rajono turizmo plėtros strategija
 •   Verslui
 • Viešieji pirkimai
 • Licencijos ir leidimai
 • Turto valdymas
 • Teritorijų planavimas
 • Teritorijų planavimo dokumentai ar planavimo viešumas
  Bendrieji planai
  Specialieji planai
 • Architektūra ir statyba
 • Mokesčiai
 • Renginių organizavimas
 • Strateginis planavimas ir investicijos
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros rėmimas
 • Kvietimai teikti paraiškas pagal priemones
 •   Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Struktūros schema
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Taryba
  Meras
  Administracijos direktorius
  Darbuotojų kontaktai
  Gyventojų priėmimas
  Viešieji ryšiai
  Savivaldybės įstaigos
  Konkursai laisvoms pareigoms užimti
 • Teisinė informacija
 • NEMOKAMA TEISINĖ PAGALBA
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžetas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Veiklos ataskaitos
  Projektinė veikla
  Projektų finansavimas iš savivaldybės biudžeto
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Paslaugos
 • Viešosios ir administracinės paslaugos
  Prašymai
  Informacijos rinkmenos
  Savivaldybės įstaigų paslaugų įkainiai
 • Koordinuota pagalba vaikui ir šeimai
 • Nuorodos
 • Klausimai - atsakymai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimas
 • MOBILIZACIJA
 • Telšių miesto VVG
 • Teisės ir administravimo skyriaus vedėjas – 20 metų atsakingo darbo Savivaldybėje

  Telšių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir administravimo skyriaus vedėjas Edmundas Vaitkevičius - tas žmogus, kurio kabineto duris savivaldybės administracijos pastate praveria daugiausia pagalbos ar rimto patarimo ieškantys žmonės. Jis - teisininkas, teikiantis Telšių rajono gyventojams pirminę teisinę pagalbą.

  Tačiau E. Vaitkevičiaus darbų ir pareigų sąrašas ilgas - jis vadovauja vienam iš didžiausių - Teisės ir administravimo - skyriui. Jo nurodymų klauso 26 skyriaus darbuotojai: 11 valstybės tarnautojų ir 15 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis.

  Šio skyriaus veikla apima itin plačias veiklos sritis. Vedėjas jas santykinai suskirstė į penkias veiklos sritis: teisės, dokumentų valdymo, personalo ir ūkio valdymo, viešųjų pirkimų ir viešųjų ryšių.

  E. Vaitkevičius Telšių rajono savivaldybės administracijoje dirba 20 metų. 

  Padeda teisės klausimais

  Labai santūrus ir taupus žodžių bei emocijų. E. Vaitkevičius daro ramaus, sunkiai iš kantrybės išvedamo žmogaus įspūdį. Pašnekovas, nors ir nesureikšmina šių savo savybių, tačiau teigia suprantąs, jog būtent jos jam padeda kasdieniame darbe, ypač kai tenka padėti Telšių rajono gyventojams spręsti savo teisines problemas.

  Gyventojai jau gerai žino, kad kiekvienas pilietis turi teisę nemokamai gauti iki vienos valandos trukmės pirminę teisinę konsultaciją. Pasak E. Vaitkevičiaus, pasitaiko labai įvairių dienų: kartais koridoriuje, prie kabineto durų net išsirikiuoja laukiančiųjų patarimo eilutė, o kartais neužsuka nė vienas. Dažniausiai teisinio patarimo prireikia pirmadieniais – matyt, svarsto vedėjas, savaitgalį ne vienas apmąsto savo problemas ir nusprendžia ieškoti jos sprendimo būdų.

  Per 2016 m. pirminės teisinės pagalbos konsultacijų suteikta 396 asmenims. Pasitaiko net skaudžių istorijų. Kartais tenka net lukterėti kelias minutes, kol nebeturinti iš ko maitinti vaikų ir iš jų tėvo niekaip neprisiprašanti pagalbos moteris nusiramins, nusišluostys ašaras, kad būtų galima jai padėti.

  O kartais tenka sulaukti net ir keistų klausimų. „Sykį manęs paklausė, kas yra čiurnos nejudra. Žinoma, kad tai ne teisinis klausimas, todėl pasiūliau klausiančiajam kreiptis į medikus. Paaiškėjo, kad žmogus buvo susižeidęs čiurną ir norėjo sužinoti, ar priklauso jam draudimo išmoka ar ne. Jo nuomone, teisininkas jam turėtų atsakyti“, -- apie išskirtinius konsultacijų atvejus kalbėjo E. Vaitkevičius.

  Daugiausia žmonių kreipiasi dėl šeimos teisės reikalų: skyrybų klausimų, turto

  padalijimo, vaikų išlaikymo ir kitų problemų. Kita labai aktuali klausiančiųjų sritis – civilinė teisė ir civilinis procesas. Žmonės teiraujasi dėl įvairių turtinių klausimų, ypač – bendro turto valdymo ir atsakomybės, domisi dėl paveldėjimo, prievolių ar antstolių ir notarų veiklos.

  Raštų krūvos auga

  Žinoma, Teisės ir administravimo skyriaus vedėjas turi daug daugiau darbų ir pareigų nei vien pirminės teisinės pagalbos teikimas.

  Jis sako pastebįs keistoką tendenciją. Nors teigiama, kad gyventojų savivaldybėse mažėja, kartais net pasišaipoma, jog per daug valdininkų čia dirba, tačiau įvairiausių dokumentų ir raštų kiekis tik daugėja.

  „Kartais išeinu apie šeštą valandą vakaro. Tai matau, kaip Savivaldybės priimamojo darbuotojos vis dar registruoja ir tvarko per dieną gautus raštus: jos turi juos suvesti į elektroninę sistemą, nukreipti arba merui, arba administracijos direktoriui. Jei prieš kelerius metus savivaldybėje buvo gauta ir išsiųsta raštų apie dešimt tūkstančių, tai 2016 m. – 17570“, -- apie smarkiai didėjantį dokumentų srautą kalbėjo E. Vaitkevičius.

  Įvairi veikla

  Teisės ir administravimo skyriaus vedėjas neslėpė, jog jam patinka įdomi ir labai įvairiapusė skyriaus veikla. Toks platus veiklos baras įpareigoja atsakingai dirbti, tą parodo ir išsamios skyriaus veiklos ataskaitos.

  Pavyzdžiui, personalo valdymo srityje per metus parengti 517 Administracijos direktoriaus įsakymų kadrų klausimais projektai, 434 įsakymų projektai atostogų klausimais, dar keli šimtai įsakymų ar potvarkių projektai kitais klausimais, organizuoti ir įvykdyti 8 konkursai valstybės tarnautojo pareigoms eiti, 3 konkursai įstaigų vadovų pareigioms eiti.

  Viešųjų pirkimų komisija per 2016 m. įvykdė 45 pirkimus, bendra sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių vertė 10.624.309,55 Eur.

  Atstovauta Savivaldybės ir Administracijos interesams visų instancijų Lietuvos Respublikos teismuose, ruošti procesiniai dokumentai.

  2016 m. parengta ir išplatinta per 600 pranešimų visuomenės informavimo priemonėms. Raštu atsakyta į 396 žurnalistų užklausas apie Administracijos veiklą. Paruošta apie 100 sveikinimų, padėkų, apdovanojimų Telšių rajono juridiniams ir fiziniams asmenims, sukurti ir užsakyti Telšių rajoną reprezentuojantys suvenyrai, priimta apie 30 oficialių delegacijų.

  Skyriaus veikla, pasak E. Vaitkevičiaus, tokia plati, kad sunku ir viską išvardinti.

  Teisę mėgo iš mažens

  Teisės ir administravimo skyriaus vedėjas Telšių rajono savivaldybės administracijoje – ne naujokas. Savo karjerą čia jis pradėjo dar 1997 m. Kai baigė tuometinę Trečiąją vidurinę, ne iškart rado savo gyvenimo kelią. Buvo įstojęs į KTU Informatikos fakultetą, tačiau greit suprato, kad ne to nori. Kadangi nuo mažens patiko teisė, nusprendė siekti savo svajonės. Iš pradžių mokėsi Kauno aukštesniojoje ekonomikos mokykloje, vėliau Vilniaus universitete įgijo teisės magistro kvalifikaciją.

  Dar tebestudijuodamas ėmė dirbti savivaldybėje. Įgijo daug vertingos darbinės patirties. 2005 m. išbandė savo jėgas konkurse į tuometinio Juridinio ir personalo valdymo skyriaus vedėjo pareigas. Pasisekė.

  Paklaustas, ar laiko save griežtu vadovu, E. Vaitkevičius šypteli. Ne, tikrai ne.

  Jo nuomone, pats geriausias būdas gerai atlikti pavestą darbą – pasitikėti darbuotoju ir jam padėti, patarti, kai to reikia. Net jei reikia ką nors pabarti, nemėgsta pavaldinių kviestis į savo kabinetą. „Geriau nueinu pats. Man atrodo, taip geriau, taip parodau, kad juos gerbiu ir suprantu. Mūsų darbuotojai patyrę, gerai išmano savo darbą. Jei ir būna kas ne taip, viską greit išsiaiškinam. Reikia duoti progą pasitaisyti, ramiai pasakyti, kas ne taip, visos problemos tada išsisprendžia“, -- vadovavimo paslaptis atskleidė Teisės ir administravimo skyriaus vedėjas.

  Šeimyniškas teisininkas mėgsta krepšinį

  Edmundas Vaitkevičius gimė ir užaugo Telšiuose, tiksliau -- didelę dalį savo vaikystės ir jaunystės praleido Ryškėnuose. Vėliau, jau sukūręs savo šeimą, persikėlė į Telšius.

  Su žmona Teisės ir administravimo skyriaus vedėjas augina dvi dukras -- dvynukes ketvirtokes.

  Laisvalaikiu itin šeimyniškas skyriaus vedėjas kartu su šeima dažnai vyksta į Šiaulius -- visi mėgsta svečiuotis pas senelius. Be to, niekada nepraleidžia valstybinių švenčių minėjimo. „Čia mano žmona labai griežta šiuo požiūriu. Ji sako, kad jei valstybė suteikė mums laisvadienį, tai tikrai privalome rasti pusvalandį ar valandą laiko šventei paminėti, jos svarbai tautai, jo istorijai prisiminti“, -- teigia E. Vaitkevičius.

  Sportiškas, aukštaūgis Teisės ir administravimo skyriaus vedėjas neslėpė turįs ir kitų pomėgių – jis esąs neabejingas lietuvių antrajai religijai -- krepšiniui.

  Ir savo meilę įrodo tiesiogiai -- ne ant sofos priešais televizorių, o per savaitę tris ar keturis kartus su draugais susibėgantis pažaisti krepšinio.

  Atšilus orams, Vaitkevičių šeima skubės traukti dviračius. Kaip ir pernai ar užpernai, taip ir šiemet tikisi prisidėti prie dviračių iššūkio „Mink už Telšius“.

  Paklaustas, koks jo gyvenimo ir darbo moto, Teisė ir administravimo skyriaus vedėjas prasitaria, jog jam labai prie širdies šis: „Jei negali pakeisti situacijos, reikia keisti požiūrį į situaciją“.

  Teisės ir administravimo skyrius

  Telšių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir administravimo skyriaus struktūrą sudaro Viešųjų pirkimų poskyris bei skyriaus vedėjui tiesiogiai pavaldūs kiti darbuotojai. Pagrindinės skyriaus veiklos sritys: teisės, dokumentų valdymo, personalo ir ūkio valdymo, viešųjų pirkimų ir viešųjų ryšių.

  Skyriaus darbuotojų pagrindinės funkcijos:

  Teisės srityje -- atstovauja Savivaldybės ir Administracijos interesams teisminiuose ginčuose, konsultuoja Savivaldybės vadovus ir tarnautojus teisiniais klausimais, užtikrina efektyvų pirminės teisinės pagalbos teikimą Telšių rajono gyventojams.

  Dokumentų valdymo srityje -- administruoja savivaldybės vidaus dokumentų valdymą, kad būtų įgyvendinta viešojo administravimo savivaldoos institucijos veikla -- piliečių teisė ieškoti, gauti ir skleisti informaciją, tvarko medžiagą posėdžiams, juos protokoluoja, kontroliuoja, kaip rajone laikomasi valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą reglamentuojančių teisės aktų ir kt.

  Personalo ir ūkio valdymo srityje -- organizuoja ir vykdo savivaldybės ūkinę veiklą, organizuoja įstaigos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą, atlieka personalo sudėties analizę, koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą ir kt.

  Viešųjų pirkimų srityje -- organizuoja ir planuoja prekių, paslaugų ir darbų viešąjį pirkimą bei tvarko viešojo pirkimo dokumentus, dalyvauja Viešųjų pirkimų komisijoje.

  Viešųjų ryšių srityje -- rengia pranešimus spaudai, informuoja visuomenę ir skelbia oficialią informaciją apie Administracijos veiklą, teikia informaciją, organizuoja spaudos konferencijas ir viešus Administracijos darbuotojų susitikimus ir pasisakymus svarbiais visuomenei klausimais.

  Taip pat skaitykite:
  Atgal Spausdinimo versija Archyvas
  Dalintis
  Facebook
  © Telšių rajono savivaldybė.
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.