Telšių rajono savivaldybė

Telšių rajono savivaldybės administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai,
tel./faks. (8 444) 52229
el. p. info@telsiai.lt,
juridinių asmenų registras, kodas 180878299

  Turistui
 • Telšių miestas
 • Galerija
 • Žemėlapis
 • Telšių autobusų parkas
 • Žemaitijos turizmo informacijos centras
 • Varnių regioninis parkas
 • Kultūros įstaigos
 • Telšių kultūros centras
 • Telšių Žemaitės dramos teatras
 • Telšių rajono turizmo plėtros strategija
 •   Verslui
 • Viešieji pirkimai
 • Licencijos ir leidimai
 • Turto valdymas
 • Teritorijų planavimas
 • Teritorijų planavimo dokumentai ar planavimo viešumas
  Bendrieji planai
  Specialieji planai
 • Architektūra ir statyba
 • Mokesčiai
 • Renginių organizavimas
 • Strateginis planavimas ir investicijos
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros rėmimas
 • Kvietimai teikti paraiškas pagal priemones
 •   Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Struktūros schema
  Darbuotojų kontaktai
  Gyventojų priėmimas
  Savivaldybės įstaigos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Taryba
  Meras
  Administracijos direktorius
  Viešieji ryšiai
  Konkursai laisvoms pareigoms užimti
  DARBO TARYBA
  Seniūnijos
 • Teisinė informacija
 • NEMOKAMA TEISINĖ PAGALBA
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • APLINKOSAUGA
  ARCHITEKTŪRA
  CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITAS
  CIVILINĖ METRIKACIJA
  CIVILINĖ SAUGA
  DOKUMENTŲ VALDYMAS
  EKONOMIKA IR TURTO VALDYMAS
  FINANSAI
  JAUNIMO REIKALAI
  KAIMO PLĖTRA
  KULTŪRA
  MOBILIZACIJA
  SOCIALINĖ PARAMA IR RŪPYBA
  STATYBA IR URBANISTIKA
  STRATEGINIS PLANAVIMAS IR INVESTICIJOS
  SVEIKATOS APSAUGA
  SPORTAS
  ŠVIETIMAS
  VAIKO TEISIŲ APSAUGA
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžetas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Veiklos ataskaitos
  Projektinė veikla
  Projektų finansavimas iš savivaldybės biudžeto
  Kontroliuojami subjektai
 • Paslaugos
 • Viešosios ir administracinės paslaugos
  Prašymai
  Informacijos rinkmenos
  Savivaldybės įstaigų paslaugų įkainiai
 • Nuorodos
 • Koordinuota pagalba vaikui ir šeimai
 • Klausimai ir atsakymai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimas
 • NVO
 • Saulius Urbonas ir Danutė Mažeikienė – apie naujoves švietime 2015-2016 mokslo metais

  Švietimas - viena iš labiausiai kintančių sričių. Šioje srityje nėra buvę metų be naujovių. Šie metai taip pat pilni iššūkių ir - nemažai valstybės lygmens pokyčių, o nuo jų priklauso ir rajono švietimo reikalai. Švietimo darbų mozaika labai spalvinga ir su ja Telšių rajono gyventojus supažindina Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas ir Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėja Danutė Mažeikienė.

  Lopšeliuose-darželiuose – daugiau vaikų

  Šiuos mokslo metus Telšių rajono švietimo įstaigose pradės 5 254 mokiniai, t.y. 233 mokiniais (16 klasių komplektų) mažiau, negu pernai. „Miesto pagrindinėse mokyklose neformuojamos 9 klasės, kad palaipsniui kitais metais jos taptų progimnazijomis. Tiesa, pirmąja rajone progimnazija jau šiemet taps „Kranto“ mokykla“, – informuoja D. Mažeikienė.

  Buožėnų pagrindinė mokykla keičia statusą ir tampa mokykla – darželiu, dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus ir nedžiuginančių ateities prognozių likviduojama Pavandenės pagrindinė mokykla ir Ryškėnų mokyklos Lauko Sodos skyrius. „Tačiau, kai vienur mažėja, stengiamės, kad kitur augtų: kaip ir kiekvienais pastaraisiais metais, įsteigiame 3 naujas ikimokykline grupes (Ryškėnuose, Nevarėnuose ir Buožėnuose), kurias lankys apie 60 darželinukų“, – su pokyčiais supažindina Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėja. Iš viso į lopšelius/darželius ateis 1 166 vaikai (63 vaikais daugiau, negu pernai).

  Taip pat Telšiuose nuo rugsėjo vidurio Telšių regioninio profesinio rengimo centras pakvies mokytis į naujai pastatytą ir moderniai įrengtą mokyklą (Daukanto g.17). Čia galima įgyti paklausias ir darbo rinkoje reikalingas specialybes: kompiuterinio projektavimo operatoriaus, apdailininko (statybininko), mūrininko – betonuotojo, dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo, siuvėjo, buitinių paslaugų teikėjo. Baigusiems 8 klases, siūloma mokytis 9 klasėje, pagal polinkius ir gebėjimus pasirenkant dalykų modulius: dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo, apdailininko (statybininko), kompiuterinio projektavimo operatoriaus. Mokytis kviečiami ir mokiniai (švietimo pagalbos gavėjai), besimokantys pagal individualizuotą mokymosi programą.

  Dalyvauja eksperimente

  Telšių rajono savivaldybė šiemet dalyvaus eksperimente dėl naujo švietimo finansavimo modelio išbandymo. „Iš esmės keičiama finansavimo metodika, pereinant nuo mokinio krepšelio prie klasės krepšelio; taip stengiamasi užtikrinti didesnį mokymo įstaigų finansinį stabilumą. Reikės perskaičiuoti mokyklų biudžetų lėšas, pagal naują metodiką sukomplektuoti klases, parengti naujus teisės aktus ir teikti rajono tarybai svarstyti“, – teigia D. Mažeikienė. Šiame eksperimente dalyvaus 5 savivaldybės. Jei naujoji metodika mokykloms pasirodys tinkamesnė nei dabartinė, ji bus taikoma visoje Lietuvoje.

  Nuo 2015-09-01 pasikeitė švietimo darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka: panaikinta prievolė mokyklų vadovams turėti 5 kontaktines valandas nemažinant tarnybinio atlyginimo koeficientų. „Dėl to kai kuriems mokytojams bus galima bent kiek padidinti krūvį, kuris, kaip žinome, kiekvienais metais mažėja sulig mažėjančiu mokinių skaičiumi. Taip pat mokytojams bus galima nustatyti priedus už svarbių ir sudėtingų darbų atlikimą, apmokėti už pavadavimą. Tačiau, kaip visada, šiomis galimybėmis pasinaudoti bus galima turimų asignavimų ribose“, – informuoja pašnekovė.

  Įvedamas neformaliojo vaikų švietimo krepšelis

  Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjos teigimu, nuo 2015 m. spalio 1 d. įvedamas neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) krepšelis. Jo tikslas – siekti, kad kuo daugiau vaikų dalyvautų neformaliojo švietimo programose, po pamokų turėtų kuo užsiimti ir turėtų kuo didesnes galimybes rinktis sau tinkamą veiklą.

  NVŠ krepšelio dydis – 15 eur/mėn. vienam vaikui, besimokančiam pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. NVŠ teikėjais galės būti laisvieji mokytojai, nevyriausybinės organizacijos, registruotos švietimo ir mokslo institucijų registre bei turintys teisę vykdyti švietimo veiklą.

  Jau rugsėjį Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyrius paskelbs kvietimus teikti paraiškas, organizuos pateiktų programų vertinimą ir registruos dalyvius Mokinių registre. „Iki to teks suspėti parengti tvarką, kurią paskelbsime visuomenei. Šių papildomų lėšų pagalba tikimės užimti apie 20

  proc. vaikų daugiau nei iki šiol. Norėčiau atkreipti mokinių ir tėvelių dėmesį, kad vienam vaikui finansuojama tik viena programa. Jei vaikas norės dalyvauti dar ir kitose veiklose, antros krepšelio „porcijos“ negaus. Šis finansavimas yra papildomas, kaip priedas prie to, ką mes neformaliajame švietime turime dabar; tai neliečia ir nekeičia bendrojo ugdymo įstaigų (būrelių) ir muzikos, dailės, sporto mokyklų finansavimo“, – teigia D. Mažeikienė.

  Numatomi egzaminų pakeitimai

  Švietime artėjančiais mokslo metais – ir daugiau naujovių. „Atnaujinta priešmokyklinio ugdymo bendroji programa, kuria siekiama maksimalios dermės tarp ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų. Parengtas ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas – rekomendacijos, kaip nustatyti vaikų ugdymosi pažangą. Pagal šių dokumentų nuostatas darželiai ir mokyklos papildys atitinkamas programas, jas aptars ir, tikiuosi, sėkmingai įgyvendins.

  Numatomi ir egzaminų pakeitimai, informuoja D. Mažeikienė: „Kis užsienio kalbos valstybinio brandos egzamino struktūra. Nebebus įskaitos, kalbėjimo užduotis taps egzamino dalimi. Mokiniai, pretenduojantys į valstybės finansuojamas vietas aukštosiose mokyklose, nuo 2016 metų be lietuvių kalbos bei užsienio kalbos egzaminų turės būti išlaikę matematikos valstybinį brandos egzaminą. Šio egzamino rezultatas bus sudedamoji stojamojo egzamino dalis. Diskutuojama ir dėl egzaminų laiko; dalį egzaminų siūloma vykdyti šeštadieniais“.

  Patvirtinti nauji bendrieji ugdymo planai, kuriuose mokslo metų pratęsimo nenumatoma, tik 1-5 klasių mokiniams vietoj dešimties papildomų atostogų dienų liks penkios. Ugdymo planų nuostatos skatina į ugdymo procesą labiau įtraukti tėvus, stiprinti mokyklų bendradarbiavimą su šeimomis, didesnį dėmesį skirti ugdymo individualizavimui, laiku suteikti mokiniui mokymosi pagalbą, taikyti formuojamąjį vertinimą, reguliuoti mokymosi krūvį ir pan. Išauga socialinei veiklai skiriamų valandų skaičius nuo 5 val. per metus iki 20 val. Dalyvavimas įvairiose akcijose gali būti fiksuojamas kaip pilietiškumo pamokos.

  Įgyvendinami projektai

  Naujienas švietime su D. Mažeikiene reguliariai aptaria su Administracijos direktoriumi S. Urbonu. Jis pažymi, jog, be naujovių, kurias įvardino Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėja, esama ir daugiau gyventojams aktualių žinių. „Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skiria 144 810 eurų Telšių „Vilties“ mokyklos pastato rekonstrukcijai, Švietimo ir mokslo ministerija - 260 658 eurų Tryškių Lazdynų Pelėdos mokyklos pastato rekonstrukcijai, tokia pati suma numatoma ir Telšių “Ateities” pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcijai”, - informuoja S. Urbonas, - “Švietimo ir mokslo ministerija taip pat skiria 173 772 eurų Ubiškės pagrindinės mokyklos sporto salės rekonstrukcijai, Kūno kultūros ir sporto departamentas – 57 924 eurų Telšių sporto rekreacijos centro rekonstrukcijos techninio projekto parengimui – numatomas likusios pastato dalies remontas“.

  Šiemet, modernizuojant savivaldybių kultūros infrastruktūrą, bus įrengtos kultūros centro administracinės patalpos. Esama ir daugiau naujovių, su kuriomis skaitytojus supažindinsime artimiausiu metu.

  Administracijos direktoriaus S. Urbono teigimu, skiriamos lėšos prisidės prie kokybiškesnių paslaugų moksleiviams ir pedagogams teikimo.

  „Linkime pradėti naujuosius mokslo metus optimistiškai, kūrybiškai per juos eiti ir pasiekti tokių rezultatų, kokių visi tikimės. O tuos darbus, kuriuos esame numatę, tikimės įgyvendinti su kaupu - esame tam pasirengę – todėl visi kartu tikėkimės gerų rezultatų švietime“, - linkėdami sėkmingo pasiruošimo rugsėjui, taria S. Urbonas ir D. Mažeikienė.

  Taip pat skaitykite:
  Atgal Spausdinimo versija Archyvas
  Dalintis
  Facebook
  © Telšių rajono savivaldybė.
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.