Telšių rajono savivaldybė

Telšių rajono savivaldybės administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai,
tel./faks. (8 444) 52229
el. p. info@telsiai.lt,
juridinių asmenų registras, kodas 180878299

  Turizmas
 • Turizmas
 •   Naujienos
 • Savivaldybės turto nuoma
 • Aukcionai
 • Socialinė parama
 • Teritorijų planavimas
 • Jaunimas
 • MOBILIZACIJA
 • Sportas
 • Švietimas
 • SENIŪNIJŲ NAUJIENOS
 • Naujienų archyvas
 •   PAGRINDINIS
 • Naujienos
 • Verslas
 • Turizmas
 • Savivaldybė
 •   Turistui
 • Telšių miestas
 • Galerija
 • Žemėlapis
 • Telšių autobusų parkas
 • Žemaitijos turizmo informacijos centras
 • Varnių regioninis parkas
 • Kultūros įstaigos
 • Telšių kultūros centras
 • Telšių Žemaitės dramos teatras
 • Telšių rajono turizmo plėtros strategija
 •   Verslui
 • Licencijos ir leidimai
 • Turto valdymas
 • Teritorijų planavimas
 • Teritorijų planavimo dokumentai ar planavimo viešumas
  Bendrieji planai
  Specialieji planai
 • Architektūra ir statyba
 • Mokesčiai
 • Renginių organizavimas
 • Strateginis planavimas ir investicijos
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros rėmimas
 • Kvietimai teikti paraiškas pagal priemones
 • LENGVATOS VERSLUI, NUKENTĖJUSIAM NUO COVID – 19
 •   Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Struktūros schema
  Darbuotojų kontaktai
  Savivaldybės įstaigos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Konkursai laisvoms pareigoms užimti
  DARBO TARYBA
  Seniūnijos
 • Teisinė informacija
 • NEMOKAMA TEISINĖ PAGALBA
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • APLINKOSAUGA
  ARCHITEKTŪRA
  CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITAS
  CIVILINĖ METRIKACIJA
  CIVILINĖ SAUGA
  DOKUMENTŲ VALDYMAS
  EKONOMIKA IR TURTO VALDYMAS
  FINANSAI
  JAUNIMO REIKALAI
  KAIMO PLĖTRA
  KULTŪRA
  MOBILIZACIJA
  SOCIALINĖ PARAMA IR RŪPYBA
  STATYBA IR URBANISTIKA
  STRATEGINIS PLANAVIMAS IR INVESTICIJOS
  SVEIKATOS APSAUGA
  SPORTAS
  ŠVIETIMAS
  KULTŪROS PAVELDAS
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Metinės užduotys
  Viešieji pirkimai
  Biudžetas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Veiklos ataskaitos
  Projektinė veikla
  Projektų finansavimas iš savivaldybės biudžeto
  Kontroliuojami subjektai
 • Paslaugos
 • Prašymai
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  ATVEJO VADYBA
  KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PASLAUGOS ŠEIMAI
  SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS NEĮGALIESIEMS
  VAIKŲ DIENOS CENTRAI
  Informacijos rinkmenos
  Savivaldybės įstaigų paslaugų įkainiai
 • Atviri duomenys
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • Nuorodos
 • Koordinuota pagalba vaikui ir šeimai
 • Klausimai ir atsakymai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimas
 • NVO
 • PIRKIMAI NESKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU
 • LIETUVOS IR LATVIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMOS „INTERREG V-A“ ĮGYVENDINIMAS TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

  LIETUVOS IR LATVIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMOS „INTERREG V-A“ ĮGYVENDINIMAS TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

       2015 m. gruodžio 17 d. Europos Komisija patvirtino 2014–2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą (toliau – Programa). Programa apimama teritoriją: Latvija: Kuršo, Žiemgalos, Latgalos regionai, Lietuva: Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Kauno apskritys. Biudžetas: 65,01 mln. eurų, iš jų ERPF lėšų dalis – 54,97 mln. eurų. Kaip numatyta 2014–2020 m.  programos „Interreg V-A Latvija – Lietuva“ vadove, paramos intensyvumas sudaro 85 proc. projekto vertės. Projektų partnerių prisidėjimas – 15 proc. projekto vertės. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-05-27 nutarimu Nr. 520 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimo Lietuvoje“, yra numatyta, įgyvendinant 2014–2020 metų ETBT programas, apmokėti ne daugiau kaip 50 procentų Lietuvos įmonių, įstaigų ir organizacijų vykdomų 2014–2020 metų ETBT programų projektų minimalaus būtinojo bendrojo finansavimo išlaidų.
       Programa siekiama stiprinti Latvijos ir Lietuvos ryšius socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos priežiūros, aplinkos, turizmo, saugumo srityse, įgyvendinant bendrus projektus, kurių tikslas – gerinti gyvenimo kokybę pasienio regionuose.     
       Telšių rajono savivaldybės administracija pagrindinio partnerio ar partnerio teisėmis ketina dalyvauti net 4 projektų pagal minėtą Programą įgyvendinime (šiuo metu yra pateiktos Projektų paraiškos ir laukiama vertinimo rezultatų):
       1. Projektas „Darnus turizmas Lietuvos ir Latvijos pasienio regionuose: bendri veiksmai siekiant sukurti infrastruktūrą ir naujas turizmo paslaugas“
  („Sustainable tourism in Lithuanian - Latvian border region: joint actions in development of infrastructure and new tourism services“). Projekto tikslas – įrengti derančius prie aplinkos poilsio takus ir sukurti naujas tvarias turizmo paslaugas, kurios pritrauks turistų pasienio regione. Šiame projekte Telšių rajono savivaldybės administracija dalyvauja kaip pagrindinis partneris. Kiti partneriai: Gruobinios savivaldybė (Latvija) ir  NVO OGA (Latvija).
       Projekto įgyvendinimo metu planuojama įrengti pėsčiųjų ir dviračių taką palei Masčio ežerą nuo „Alkos“ muziejaus iki Žemaitijos kaimo buities muziejaus (1050 m, 3150 m2), apšvietimą, prieplauką ir apsisukimo aikštelę ties ja (prie Žarėnų g.), dviračių stovus (2 vnt.), šiukšliadėžes (5 vnt.), suoliukus (10 vnt.), infostendus (2 vnt.), tiltelius (3 vnt.). Taip pat planuojami patirties pasikeitimo susitikimai, diskusijos su projekto partneriais. Rekonstruoti pėsčiųjų ir dviračių takai, sukurtos bendros su Gruobinios savivaldybe (Latvija) turizmo paslaugos sukurs žmonėms sąlygas mėgautis poilsiu ir su malonumu užsiimti tokiomis lauko veiklomis, kaip šiaurietiškas ėjimas, važiavimas dviračiu, plaukimas, vaikščiojimas ir pan. Takų rekonstrukcijos metu bus sukurta patogi, saugi ir maloni aplinka turistams ir lankytojams ne tik Telšių mieste, bet ir pasienio regione.Bendra projekto „Connecting regions by Greenways“ vertė – 929.235,01 Eur. Telšių rajono savivaldybės administracijos biudžetas projekte – 601.780,39 Eur, prisidėjimas nuosavomis lėšomis – 90.267,06 Eur, kompensavus 50 proc. prisidėjimo, tai sudarys apie 45.134,00 Eur.
       2. Projektas „Kompleksiškas jaunimo įgūdžių ir kompetencijų gerinimas verslumui skatinti ir konkurencingumui darbo rinkoje didinti pasienio regione“
  („Promotion of youth skills and competences for business development in cross-border region“). Projekto tikslas yra pagerinti jaunimo žinias ir įgūdžius, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius, pasitelkiant švietimo įstaigų ir verslo atstovų bendradarbiavimą, būtinos materialinės - techninės bazės, reikalingos žinioms įgyti tobulinimas, regiono ekonominio patrauklumo didinimas, siekiant grįžtamosios jaunimo migracijos. Pagrindinis projekto partneris – Šiaulių miesto savivaldybė. Kiti partneriai:  VšĮ Šiaulių verslo inkubatorius, Jelgavos miesto savivaldybė (Latvija), Telšių rajono savivaldybės administracija.
       Projekto įgyvendinimo metu Telšių rajone planuojamos tokios veiklos:
  - Telšių rajono savivaldybei priklausančio (turto patikėjimo teise atiduoto savivaldybės įmonei „Telšių butų ūkis“) pastato, esančio Plungės g. 29, Telšiuose, nenaudojamoje palėpėje atlikti kapitalinį remontą ir ją pritaikyti VšĮ Telšių jaunimo centro veiklai (įrengtos individualiems susitikimams, mokymui, konsultacijoms, susitikimams skirtos patalpos bei kt. erdvės, virtuvės patalpos su įranga ir t. t.).
  - Telšiuose bus organizuojamas Jaunimo susitikimas-kūrybinės dirbtuvės jaunimo erdvėms įrengti, kuriose dalyvaus po šešis jaunuolius iš kiekvienos partnerių šalies (iš viso 18 jaunuolių, amžius 15 – 17 metų). Susitikimo tikslas – organizuojant kūrybines dirbtuves suplanuoti, kaip jauni žmonės mato jaunimo centrą, parengti eskizus parengimas, aptarti darbo stovyklos koncepciją. Darbas trijose grupėse: darbo grupė (sienų dažymas, apipavidalinimas, lentynų montavimas); maisto gaminimo grupė (visos grupės maitinimas stovyklos metu); medijų grupė (visos veiklos dokumentavimas, filmavimas, fotografavimas). Grupėms vadovaus vadovai (specialistai), turintys kompetencijų šiose srityse. Planuojama bendradarbiauti su VšĮ Telšių regioniniu profesinio rengimo centru. Stovyklos metu bus atlikta jaunimo erdvių sienų apdaila, sumontuotos lentynos. Jaunuoliai įgis patirties šiose veiklose, turės galimybę išbandyti save šiuose amatuose.
  - Telšių jaunimo atstovai dalyvaus įvairiuose susitikimuose, stovyklose, organizuojamose kitų Projekto partnerių iniciatyva.
  - Telšiuose bus suorganizuotas Jaunimo verslo forumas, į kurį ketinama pakviesti iki 300 dalyvių iš Lietuvos ir Latvijos. Dalyvaus jaunimo, verslo ir kiti viešojo ir privataus sektorių atstovai.
  - Bus parengta Jaunimo galimybių gyventi, mokytis, dirbti, kurti verslą Telšių rajone studija ir įgyvendinimo priemonių planas.
       Bendra projekto „Y-Skills“ vertė – 690.980,29 Eur. Telšių rajono savivaldybės administracijos biudžetas projekte – 196.895,41 Eur, prisidėjimas nuosavomis lėšomis – 29.534,32 Eur, kompensavus 50 proc. prisidėjimo tai sudarys apie 14.770,00 Eur.
       3. Projektas „Lankytojų skaičiaus padidėjimas Telšių ir Selijos regionuose sukūrus naują bendrą paslaugą „Dialogas tyloje ir tamsoje“ bei suradus naujus pažinimo būdus“
  („Increase number of visitors in Telsiai and Selijas regions by creating a new joint service „Dialogue in the silence and in the dark“ and discovering new ways of understanding“). Projekto tikslas – padidinti lankytojų skaičių Telšių ir Selijos regionuose, siūlant turistams naują, inovatyvią ir tvarią paslaugą ir atsižvelgiant į socialinius ir aplinkosauginius aspektus visose turizmo paslaugų teikimo grandyse. Pagrindinis projekto partneris – Telšių rajono savivaldybės administracija. Kitas projekto partneris –  Jaunjelgavos savivaldybė (Latvija).
       Projekto įgyvendinimo metu planuojama rekonstruoti du kultūros paveldo pastatus Telšiuose (M. Valančiaus namą Varniuose) ir Jaunjelgavoje, kuriuose, partneriams bendradarbiaujant, bus sukurtos naujos ir inovatyvios turizmo paslaugos miestų lankytojams ir vietos gyventojams – Telšiuose sukurta paslauga „Dialogas tamsoje“, Jaunjelgavoje sukurta nauja paslauga „Dialogas tyloje“. Rekonstravus M. Valančiaus namo Varniuose vidų bei jame įrengus patalpas, bus sudaryta galimybė pajausti, išbandyti, ką reiškia neregiams gyventi mūsų aplinkoje, kaip jie jaučiasi: lankytojai visiškoje tamsoje galės pabandyti atlikti įprastas, kasdienines veiklas, tokias kaip užsiplikyti arbatos, susitepti sumuštinį ir pan. Taip pat galima bus tapyti, atlikti lipdymo darbus, šokti, pagroti paprastais muzikos instrumentais ir pan., bet visa tai galima bus daryti visiškoje tamsoje. Partnerio Jaunjelgavos savivaldybėje bus sukurta panaši paslauga, pritaikyta patirti kurčiųjų gyvenimą.
       Tokia paslauga turistams yra nauja, analogiškos nėra Baltijos šalyse. Todėl tikimasi, kad ji bus patraukli ne tik turistams, bet ir vietiniams gyventojams, mokiniams.
       Projekto vertė – 975.197,05 Eur. Telšių rajono savivaldybės administracijos biudžetas projekte – 525.067,15 Eur, prisidėjimas nuosavomis lėšomis – 78.760,08 Eur, kompensavus 50 proc. prisidėjimo, tai sudarys apie 39 380,00 Eur.
      4. Projektas „Gyvenimas švarioje aplinkoje – geresnė ateitis!“ („Life in clean environment – a better future). Projekto tikslas – išspręsti su apleistomis teritorijomis susijusias problemas Kurzemes regione Latvijoje ir keliuose Lietuvos regionuose. Pagrindinis šio Projekto partneris – Kuršo planavimo agentūra (Latvija). Kiti partneriai:
  - Kuldigos savivaldybė (Latvija);
  - Saldus savivaldybė (Latvija);
  - Skrundo savivaldybė (Latvija);
  - Ventspilio savivaldybė (Latvija);
  - Kauno miesto savivaldybės administracija (Lietuva);
  - Kauno regiono plėtros agentūra (Lietuva);
  - Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (Lietuva);
  - Telšių rajono savivaldybės administracija (Lietuva).
       Projekto įgyvendinimo metu planuojama sutvarkyti apleistas, išvalyti užterštas teritorijas, pasikeisti patirtimi dėl efektyvesnio išteklių naudojimo, teritorijų planavimo ir panaudojimo, pritaikymo. Telšių rajono savivaldybės administracija šiuo Projektu planuoja išvalyti užterštą gruntą buvusių kareivinių teritorijoje. Po detalių tyrimų atlikimo ir Teritorijos tvarkymo plano parengimo nustatyta, kad buvusios karinės bazės teritorijoje, esančioje Karaliaus Mindaugo g. 1, Telšiuose, bendras užteršto grunto plotas yra 12 038,94 m2, tūris 6.730,82 m3. Nustatyta tarša naftos produktais, sunkiaisiais metalais (nikeliu), lengvaisiais angliavandeniliais (benzenu ir etilbenzenu).
       Projekto vertė – 995.590,77 Eur. Telšių rajono savivaldybės administracijos biudžetas – 140.001,19 Eur, prisidėjimas nuosavomis lėšomis – 21.000,18 Eur, kompensavus 50 proc. prisidėjimo, tai sudarys apie 10.500,00 Eur.
       Projektus planuojama įgyvendinti per 24 mėnesius. Planuojama, kad projektai prasidės 2017 m. vasario mėn., o baigsis 2019 m. sausio – vasario mėn.


  Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus
  vyr. specialistė Jurgita Geidukienė

  Taip pat skaitykite:
  Atgal Spausdinimo versija Archyvas
  Dalintis
  Facebook
  Jūsų komentaras
  Vardas:
  El. pašto adresas:
  komentarų nėra
  © Telšių rajono savivaldybė.
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.