Telšių rajono savivaldybė

Telšių rajono savivaldybės administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai,
tel./faks. (8 444) 52229
el. p. info@telsiai.lt,
juridinių asmenų registras, kodas 180878299

  Turistui
 • Telšių miestas
 • Galerija
 • Žemėlapis
 • Telšių autobusų parkas
 • Žemaitijos turizmo informacijos centras
 • Varnių regioninis parkas
 • Kultūros įstaigos
 • Telšių kultūros centras
 • Telšių Žemaitės dramos teatras
 • Telšių rajono turizmo plėtros strategija
 •   Verslui
 • Viešieji pirkimai
 • Licencijos ir leidimai
 • Turto valdymas
 • Teritorijų planavimas
 • Teritorijų planavimo dokumentai ar planavimo viešumas
  Bendrieji planai
  Specialieji planai
 • Architektūra ir statyba
 • Mokesčiai
 • Renginių organizavimas
 • Strateginis planavimas ir investicijos
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros rėmimas
 • Kvietimai teikti paraiškas pagal priemones
 •   Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Struktūros schema
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Taryba
  Meras
  Administracijos direktorius
  Darbuotojų kontaktai
  Gyventojų priėmimas
  Viešieji ryšiai
  Savivaldybės įstaigos
  Konkursai laisvoms pareigoms užimti
 • Teisinė informacija
 • NEMOKAMA TEISINĖ PAGALBA
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžetas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Veiklos ataskaitos
  Projektinė veikla
  Projektų finansavimas iš savivaldybės biudžeto
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai

 • Paslaugos
 • Viešosios ir administracinės paslaugos
  Prašymai
  Informacijos rinkmenos
  Savivaldybės įstaigų paslaugų įkainiai

 • Koordinuota pagalba vaikui ir šeimai
 • Nuorodos
 • Klausimai - atsakymai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimas
 • MOBILIZACIJA
 • Telšių miesto VVG
 • KVIETIMAS NEVYRIAUSYBINĖMS ORGANIZACIJOMS

   

   

   

   

   

   

   

  Telšių rajono savivaldybė, siekdama tinkamai spręsti Telšių rajono gyventojų socialines problemas, kviečia nevyriausybines / viešąsias organizacijas įsijungti į veiklą Telšių rajone.

   

   

  Pagrindinis tikslas – plėtoti socialinių paslaugų infrastruktūrą Telšių rajone, plečiant būtinų socialinių paslaugų rūšių įvairovę bei didinant socialinės pagalbos rezultatyvumą socialinės rizikos asmenims (priklausomiems nuo alkoholio, socialinių įgūdžių stokojantiems ar dėl kitų priežasčių socialinę atskirtį patiriantiems asmenims). Siekiama plėtoti šias veiklas: apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas; darbinių įgūdžių atstatymą; darbą su paslaugų gavėjų artimaisiais; atkryčio prevenciją; psichosocialinę pagalbą, siekiant motyvuoti asmenis keisti gyvenimo būdą; visuomenės švietimą, toleranciją asmenims, kurie stengiasi keisti savo gyvenimo būdą; alkoholio vartojimo prevenciją; savanorystės idėjos skatinimą Telšių rajone.

  Telšių rajono savivaldybė pasiruošusi pagal panaudos sutartį perduoti pastatus, tinkamus planuojamoms veikloms vykdyti. Atranka bus vykdoma iki š.m. gegužės 1 d.

  Atrankos kriterijai:

  • organizacijos tikslai atitinka / neprieštarauja Socialinės rizikos asmenų 2016–2021 metų integracijos ir socialinės pagalbos programos tikslams bei uždaviniams (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/99be92206f5711e6a014b8463e530a88);
  • savanoriškos veiklos organizavimo patirtis;
  • organizacijos vykdomų projektų patirtis;
  • planuojamų veiklų vykdymo kompleksiškumo bei darbo su asmeniu tęstinumo užtikrinimas;
  • patirtis  dalyvaujant viešojo valdymo sprendimų priėmimo procesuose, turimi partneriai;
  • priemonės, užtikrinsiančios perduodamo pastato priežiūrą;
  • veiklų įgyvendinimo užtikrintumas Telšių rajono gyventojams.

  Prašome pateikti šiuos dokumentus:

  1. išsamią informaciją apie organizaciją (kontaktai, vadovas / atsakingas asmuo, trumpas organizacijos vykdomos veiklos rūšių aprašymas ir (ar) projektų patirtis);
  2. organizacijos įstatų kopiją;
  3. organizacijos praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą apie vykdytas veiklas;
  4. dokumentą, įrodantį, kad organizacija nėra likviduojama;
  5. dokumentą, įrodantį, kad organizacija neturi neįvykdytų mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo įsipareigojimų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;
  6. organizacijos projektinės veiklos vykdymo patirtį įrodančius dokumentus (kokių projektų veiklose dalyvauta per praėjusius 5 metus arba nuo organizacijos veiklos pradžios, jei organizacijos veikia trumpiau nei 5 metus).

  Vertinimą atliktų Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija.

   Telšių rajono savivaldybės administracijos informacija

  Taip pat skaitykite:
  Atgal Spausdinimo versija Archyvas
  Dalintis
  Facebook
  © Telšių rajono savivaldybė.
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.