RENGINIAI
Klasikinė indų muzika, šokis ir meditacija 2017-11-23 18:00 
Adresas:  Telšių rajono savivaldybės Žemaitės dramos teatras, Telšiai
Valandėlė vaikams „Būk sveikas“ 2017-11-24 10:00 
Adresas:  K. Praniauskaitės viešoji biblioteka Ryškėnų filialas, Telšių r.
Jubiliejinis koncertas "Mondriuosiuoms –10 metų" 2017-11-24 18:30 
Adresas:  Telšių rajono savivaldybės Tryškių kultūros centras

KVIETIMAS NEVYRIAUSYBINĖMS ORGANIZACIJOMS

 

 

 

 

 

 

 

Telšių rajono savivaldybė, siekdama tinkamai spręsti Telšių rajono gyventojų socialines problemas, kviečia nevyriausybines / viešąsias organizacijas įsijungti į veiklą Telšių rajone.

 

 

Pagrindinis tikslas – plėtoti socialinių paslaugų infrastruktūrą Telšių rajone, plečiant būtinų socialinių paslaugų rūšių įvairovę bei didinant socialinės pagalbos rezultatyvumą socialinės rizikos asmenims (priklausomiems nuo alkoholio, socialinių įgūdžių stokojantiems ar dėl kitų priežasčių socialinę atskirtį patiriantiems asmenims). Siekiama plėtoti šias veiklas: apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas; darbinių įgūdžių atstatymą; darbą su paslaugų gavėjų artimaisiais; atkryčio prevenciją; psichosocialinę pagalbą, siekiant motyvuoti asmenis keisti gyvenimo būdą; visuomenės švietimą, toleranciją asmenims, kurie stengiasi keisti savo gyvenimo būdą; alkoholio vartojimo prevenciją; savanorystės idėjos skatinimą Telšių rajone.

Telšių rajono savivaldybė pasiruošusi pagal panaudos sutartį perduoti pastatus, tinkamus planuojamoms veikloms vykdyti. Atranka bus vykdoma iki š.m. gegužės 1 d.

Atrankos kriterijai:

 • organizacijos tikslai atitinka / neprieštarauja Socialinės rizikos asmenų 2016–2021 metų integracijos ir socialinės pagalbos programos tikslams bei uždaviniams (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/99be92206f5711e6a014b8463e530a88);
 • savanoriškos veiklos organizavimo patirtis;
 • organizacijos vykdomų projektų patirtis;
 • planuojamų veiklų vykdymo kompleksiškumo bei darbo su asmeniu tęstinumo užtikrinimas;
 • patirtis  dalyvaujant viešojo valdymo sprendimų priėmimo procesuose, turimi partneriai;
 • priemonės, užtikrinsiančios perduodamo pastato priežiūrą;
 • veiklų įgyvendinimo užtikrintumas Telšių rajono gyventojams.

Prašome pateikti šiuos dokumentus:

 1. išsamią informaciją apie organizaciją (kontaktai, vadovas / atsakingas asmuo, trumpas organizacijos vykdomos veiklos rūšių aprašymas ir (ar) projektų patirtis);
 2. organizacijos įstatų kopiją;
 3. organizacijos praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą apie vykdytas veiklas;
 4. dokumentą, įrodantį, kad organizacija nėra likviduojama;
 5. dokumentą, įrodantį, kad organizacija neturi neįvykdytų mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo įsipareigojimų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;
 6. organizacijos projektinės veiklos vykdymo patirtį įrodančius dokumentus (kokių projektų veiklose dalyvauta per praėjusius 5 metus arba nuo organizacijos veiklos pradžios, jei organizacijos veikia trumpiau nei 5 metus).

Vertinimą atliktų Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija.

 Telšių rajono savivaldybės administracijos informacija

Taip pat skaitykite:
Atgal Spausdinimo versija Archyvas
Dalintis
Facebook

ASMENŲ PRIĖMIMAS SAVIVALDYBĖJE

Pirmadienis 8.00 - 18.00 val.
Antradienis 8.00 - 17.00 val.
Trečiadienis 8.00 - 18.00 val.
Ketvirtadienis 8.00 - 17.00 val.
Penktadienis 8.00 - 15.45 val.
tel./faks. (8 444) 547 61, (8 444) 22366, el.p.: info.gyventojai@telsiai.lt  
PRAŠYMAI
 
 


 

Telšių rajono savivaldybės MERAS

PETRAS KUIZINAS

 
Savaitės klausimas
 
 

Dienos klausimas

Ar Džiugo piliakalnio teritorijoje reikalingas naujas meno kūrinys?
Taip, reikalingas be jokių abejonių.
Būtų prasminga, bet lėšas geriau panaudoti kitoms reikmėms.
Reikalingas priklausomai, kiek naujo meno kūrinio pastatymas pareikalautų lėšų.
Nereikalingas – piliakalnis gražiai atrodo ir be meno kūrinių.
Neturiu nuomonės.
Balsų: 286 žmonių
peržiūrėti rezultatus
komentuoti
Pasiūlykite savo klausimą
 

LR Seimo narys

Valentinas Bukauskas