Telšių rajono savivaldybė

Telšių rajono savivaldybės administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai,
tel./faks. (8 444) 52229
el. p. info@telsiai.lt,
juridinių asmenų registras, kodas 180878299

  Turizmas
 • Turizmas
 •   Naujienos
 • Savivaldybės turto nuoma
 • Aukcionai
 • Socialinė parama
 • Teritorijų planavimas
 • Jaunimas
 • MOBILIZACIJA
 • Sportas
 • Švietimas
 • SENIŪNIJŲ NAUJIENOS
 • Naujienų archyvas
 •   PAGRINDINIS
 • Naujienos
 • Verslas
 • Turizmas
 • Savivaldybė
 •   Turistui
 • Telšių miestas
 • Galerija
 • Žemėlapis
 • Telšių autobusų parkas
 • Žemaitijos turizmo informacijos centras
 • Varnių regioninis parkas
 • Kultūros įstaigos
 • Telšių kultūros centras
 • Telšių Žemaitės dramos teatras
 • Telšių rajono turizmo plėtros strategija
 •   Verslui
 • Licencijos ir leidimai
 • Turto valdymas
 • Teritorijų planavimas
 • Teritorijų planavimo dokumentai ar planavimo viešumas
  Bendrieji planai
  Specialieji planai
 • Architektūra ir statyba
 • Mokesčiai
 • Renginių organizavimas
 • Strateginis planavimas ir investicijos
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros rėmimas
 • Kvietimai teikti paraiškas pagal priemones
 • LENGVATOS VERSLUI, NUKENTĖJUSIAM NUO COVID – 19
 •   Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Struktūros schema
  Darbuotojų kontaktai
  Savivaldybės įstaigos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Konkursai laisvoms pareigoms užimti
  DARBO TARYBA
  Seniūnijos
 • Teisinė informacija
 • NEMOKAMA TEISINĖ PAGALBA
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • APLINKOSAUGA
  ARCHITEKTŪRA
  CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITAS
  CIVILINĖ METRIKACIJA
  CIVILINĖ SAUGA
  DOKUMENTŲ VALDYMAS
  EKONOMIKA IR TURTO VALDYMAS
  FINANSAI
  JAUNIMO REIKALAI
  KAIMO PLĖTRA
  KULTŪRA
  MOBILIZACIJA
  SOCIALINĖ PARAMA IR RŪPYBA
  STATYBA IR URBANISTIKA
  STRATEGINIS PLANAVIMAS IR INVESTICIJOS
  SVEIKATOS APSAUGA
  SPORTAS
  ŠVIETIMAS
  KULTŪROS PAVELDAS
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Metinės užduotys
  Viešieji pirkimai
  Biudžetas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Veiklos ataskaitos
  Projektinė veikla
  Projektų finansavimas iš savivaldybės biudžeto
  Kontroliuojami subjektai
 • Paslaugos
 • Prašymai
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  ATVEJO VADYBA
  KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PASLAUGOS ŠEIMAI
  SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS NEĮGALIESIEMS
  VAIKŲ DIENOS CENTRAI
  Informacijos rinkmenos
  Savivaldybės įstaigų paslaugų įkainiai
 • Atviri duomenys
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • Nuorodos
 • Koordinuota pagalba vaikui ir šeimai
 • Klausimai ir atsakymai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimas
 • NVO
 • PIRKIMAI NESKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU
 • KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PASLAUGOS ŠEIMAI Spausdinimo versija

  Siekiant suteikti Telšių rajono šeimoms ir jose augantiems vaikams kompleksiškai teikiamas paslaugas Telšių rajone startuoja projektas "Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Telšių rajono savivaldybėje". Planuojama, kad šio projekto veiklos bus suteiktos mažiausiai 450 Telšių rajono gyventojų. Bus vykdomos šios veiklos:

  1. Pozityvios tėvystės mokymai jaunoms šeimoms ar poroms, planuojančioms kurti šeimas, besilaukiančioms ir kūdikius auginančioms šeimoms, tėvams, auginantiems vaikus. Bus organizuojami mokymai, seminarai, individualūs ir grupiniai užsiėmimai, refleksijos pagal poreikį siekiant padėti šeimoms kurti ir išlaikyti darnų santykį, padėti rasti atsakymus į probleminius / kūno pokyčių (esant nėštumo, žindymo laikotarpiui) klausimus, ugdyti pozityvų mastymą, skatinti pozityvių auklėjimo metodų taikymą šeimose (plačiau...).

  2. Psichosocialinė pagalba bus organizuojama asmenims (šeimoms), patyrusiems krizę, išgyvenantiems netektis, atsidūrusiems įvairiose sudėtingose situacijose. Pagalba bus teikiama individualiai ir grupėse pagal poreikį, asmenų grupes, amžių (plačiau...), (atsiliepimai...).

  3. Mediacijos paslaugos bus skiriamos alternatyvaus šeimos narių ginčo sprendimo būdui parinkti, siekiant taikiai išspręsti ginčą, tarpusavio konfliktus. Paslauga bus teikiama neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui.

  4. Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos organizuojamos siekiant stiprinti ir ugdyti įgūdžius, reikalingus kasdieniniame šeimos gyvenime, skatinant kartu spręsti šeimos problemas tariantis ir bendraujant, skatinant ir mokant stiprinti tarpusavio ryšius, kuo daugiau laiko skiriant bendravimui su vaikais ir kitais šeimos nariais, organizuojant šeimos įvairesnį laisvalaikį (plačiau...).

  5. Vaikų priežiūros paslaugos bus teikiamos siekiant sėkmingai derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus nuo 13:00 iki 19:00 val. darbo dienomis adresu: Birutės g. 10B, Telšiuose (plačiau...).

  Paslaugų šeimai teikimo koordinavimo veiklą "vieno langelio" principu vykdo Telšių socialinių paslaugų centro padalinys – Telšių bendruomeniniai šeimos namai (plačiau..). 

  PLAČIAU....

  Kontaktai:

  Rambyno g. 24, Telšiai
  El.p. Kompleksinespaslaugostls@gmail.com
  Socialinė darbuotoja Daiva Bikniuvienė
  Tel. +37067511953
  Darbo laikas: nuo 8.00 iki 17.00 val. kiekvieną darbo dieną.
  Taip pat informaciją galite sekti Facebook paskyroje „Kompleksinės paslaugos“.

  Projekto partneriai (nevyriausybinės organizacijos):

  Telšių mamyčių klubas

                

  Telšių moterų bendrija „Akvalina“

                              

  ________________________________________________________

  Skelbiami projekto ,,Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Telšių rajono savivaldybėje“ papildomų partnerių atrankos rezultatai

  Vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. A1-1783 „Dėl projekto „Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Telšių rajono savivaldybėje“ papildomų partnerių atrankos“,

    

  Maltos ordino pagalbos tarnyba, įstaigos kodas 190840859, įtraukta į projekto „Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Telšių rajono savivaldybėje“ partnerių sąrašą.

   Telšių rajono savivaldybės administracijos
  Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus informacija

  ________________________________________________________

  Skelbiama projekto ,,Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Telšių rajono savivaldybėje“ papildomų partnerių atranka

  Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia projekto „Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Telšių rajono savivaldybėje“ (nuoroda į išsamesnę informaciją apie projektą: /go.php/lit/Kompleksiskai-teikiamos-paslaugos-seimai) papildomų partnerių atrankos konkursą.

  Atranka bus organizuojama vadovaujantis Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016-2020 metų veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. A1-133 „Dėl Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016-2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (nuoroda - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/00667490e70711e59b76f36d7fa634f8?jfwid=-fxdp85h0 ) ir Telšių rajono savivaldybės administracijos įgyvendinamo projekto „Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Telšių rajono savivaldybėje“ (toliau – projektas) papildomų partnerių atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. A1-1480 (pridedama).

  Partnerių atrankos tikslas – atrinkti vieną ar kelis papildomus projekto partnerius šioms organizuojamoms veikloms:

  1. pozityvios tėvystės mokymams besilaukiančioms ir mažamečius auginančioms šeimoms;
  2. psichosocialinei pagalbai:
   2.1.  grupinėms psichologinėms konsultacijoms;
   2.2.  grupinėms socialinėms konsultacijoms;
  3. šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinėms paslaugoms:
   3.1.  šeimų klubų veiklai;
   3.2.  šeimos stovykloms;
   3.3.  šeimų sociokultūriniams užsiėmimams;
   3.4.  saugumo mokymams vaikams.

  Už visų numatytų veiklų įgyvendinimą numatomas 44,6 tūkst. Eur biudžetas, taip pat įrangos perdavimas. Netiesioginėms veikloms ir kitoms išlaidoms – 17,9 tūkst. Eur.

   Paraiškas pateikti gali:

  1. nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;
  2. socialines paslaugas teikiantys ir (ar) organizuojantys privatūs juridiniai asmenys;
  3. socialines paslaugas teikiantys ir (ar) organizuojantys fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę komercinę veiklą.

   Kartu su paraiška privaloma pateikti šiuos dokumentus:

  1. įstaigos, organizacijos steigimo dokumentų, privataus juridinio ar fizinio asmens, vykdančio ūkinę komercinę veiklą, dokumentų kopijas;
  2. įstaigos, organizacijos vadovo, privataus juridinio ar fizinio asmens, kitų projektą  įgyvendinsiančių organizacijos darbuotojų kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų (diplomo, sertifikato, licencijos ir kt.) kopijas;
  3. veiklos ataskaitą už praėjusius kalendorinius metus, patvirtintą vadovo ar įgalioto asmens parašu ir atspaudu, jei antspaudą privalo turėti;
  4. dokumentus, įrodančius apie įstaigos, organizacijos, privataus juridinio ar fizinio asmens turimas, nuosavybės teise priklausančias arba nuomojamas (ar kitais pagrindais turimą galimybę naudotis), tinkamas numatytai veiklai vykdyti patalpas;
  5.  įstaigos, organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens, privataus juridinio ar fizinio asmens pasirašytą laisvos formos pažymą, kad:
   5.1.nėra iškeltos bylos dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba įstaiga, organizacija nėra likviduojama, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti;
   5.2. nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl paramos skyrimo iš ES ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų naudojimo pažeidimo;
  6. gali būti pateikti ir kiti dokumentai ir (ar) informacija, galinti padėti vertinti  paraišką.

  Užpildytos paraiškos, ne vėliau kaip iki 2019 m. spalio 7 d. (imtinai)  gali būti siunčiamos registruotu paštu, per pašto kurjerį arba antspauduoti ir užklijuoti vokai su paraiškomis pateikiami adresu: Karaliaus Mindaugo g. 36, Telšiai, 202 kab. (Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyrius). Elektroniniu paštu, faksu ar kitu, nei nurodyta, adresu pateiktos paraiškos neregistruojamos ir laikoma, kad jos buvo negautos.

  Jeigu paraiškos teikiamos registruotu paštu ar per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta laiško išsiuntimo data turi būti ne vėlesnė, kaip kvietime dalyvauti atrankos konkurse nurodyta galutinė paraiškų pateikimo data. Paraiškos, gautos po nustatytos datos ir išsiųstos kitais būdais, tai yra faksu, elektroniniu paštu arba kitais adresais, nevertinamos. Atrankos dalyviui apie tai pranešama raštu per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo.

  Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Redą Raginskienę, Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vyriausiąją specialistę, tel. 8 444 53895, el.p. reda.raginskiene@telsiai.lt

  Finansuojama iš Europos socialinio fondo

  ________________________________________________________

  Skelbiami projekto ,,Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Telšių rajono savivaldybėje“ partnerių, teiksiančių asmeninio asistento paslaugą, atrankos rezultatai

  Vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. A1-720 „Dėl Projekto „Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Telšių rajono savivaldybėje“ partnerių, teiksiančių asmeninio asistento paslaugą, atrankos“, Telšių socialinių paslaugų centras, įstaigos kodas 180890668, įtrauktas į projekto „Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Telšių rajono savivaldybėje“ partnerių sąrašą asmeninio asistento paslaugai teikti.

   

  ________________________________________________________

  Skelbiama projekto ,,Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Telšių rajono savivaldybėje“ partnerių, teiksiančių asmeninio asistento paslaugą, atranka

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. A1-157 patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas, kuriuo įvedama nauja paslauga (asmeninio asistento paslauga asmenims su fizine ir (ar) kompleksine negalia) ir numatomas skirti finansavimas Telšių r. sav. – 78 606 Eur.

  Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia projekto „Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Telšių rajono savivaldybėje“ (nuoroda į išsamesnę informaciją apie projektą: /go.php/lit/Kompleksiskai-teikiamos-paslaugos-seimai/1 papildomų partnerių atrankos konkursą.

  Atranka bus organizuojama vadovaujantis projekto „Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Telšių rajono savivaldybėje“ (toliau –Projektas) partnerių, teiksiančių asmeninio asistento paslaugą, atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. A1-593 „Dėl projekto „Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Telšių rajono savivaldybėje“ partnerių, teiksiančių asmeninio asistento paslaugą, atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pridedama).

  Nuorodos į kitus aktualius teisės aktus:

  -          Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas; https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/dd2b2aa0ef6111e89d4ad92e8434e309?jfwid=-7x1bee8pl

  -          Priemonės „Kompleksinės paslaugos šeimai“ finansavimo sąlygų aprašas. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c02781b04a8111e6b5d09300a16a686c/asr

  Partnerių atrankos tikslas – atrinkti vieną ar kelis papildomus Projekto partnerius, teiksiančius asmeninio asistento paslaugą asmenims su fizine ir (ar) kompleksine negalia.

  Projekto partneriais gali būti:

  1. nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų įstatyme;

  2. socialinių paslaugų teikimą organizuojantys viešieji ir privatieji juridiniai asmenys;

  3. fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę komercinę veiklą.

  Planuojamas minimalus bendras asmeninio asistento paslaugų gavėjų skaičius Telšių rajone  – 30.

  Paraiška rengiama užpildant paraiškos formą (pridedama).

  Kartu su paraiška privaloma pateikti šiuos dokumentus:

  1. steigimo dokumentų (nuostatų  ar įstatų) kopijas, patvirtintas antspaudu, jei tokį antspaudą jis privalo turėti, ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, parašu;
  2. organizacijos registracijos vietą įrodančių dokumentų kopijas, patvirtintas antspaudu, jei tokį antspaudą jis privalo turėti, ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, parašu;
  3. asmens, atsakingo už projekto įgyvendinimą, gyvenimo aprašymą (CV), išsilavinimą ir kompetencijas pagrindžiančių dokumentų (diplomo, sertifikato, licencijos ir kt.) patvirtintas kopijas;
  4.  asmens, atsakingo už projekto buhalterinę apskaitą, gyvenimo aprašymą (CV), išsilavinimą ir kompetencijas pagrindžiančių dokumentų (diplomo, sertifikato, licencijos ir kt.) patvirtintas kopijas;
  5. specialistų, teiksiančių paslaugas, gyvenimo aprašymus (CV) ir kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų (diplomo, sertifikato, licencijos ir/ar kt.) kopijas;
  6. patirtį, rengiant ir įgyvendinant socialinės srities projektus įrodančius dokumentus;
  7. organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą laisvos formos pažymą, kad:
   7.1.organizacija yra įvykdžiusi pareigas, susijusias su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu;
   7.2.nėra iškeltos bylos dėl bankroto, restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba ji nėra likviduojama, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;
   7.3.nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl paramos skyrimo iš ES ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų naudojimo pažeidimo
  8. kitus dokumentus, kuriuos organizacija mano esant tikslinga pateikti.

        Paraiškos gali būti siunčiamos registruotu paštu, per pašto kurjerį ar pristatomos Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriui tiesiogiai adresu: Karaliaus Mindaugo g. 36, Telšiai, ne vėliau kaip 2018 m. balandžio 29 d. (imtinai). Jeigu paraiška siunčiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip konkurso skelbime nurodyta galutinė paraiškų pateikimo data. Paraiškos nesvarstomos ir nevertinamos, jei jos pateiktos po nustatytos paraiškų pateikimo datos. Elektroniniu paštu, faksu ar kitu nei nurodyta adresu pateiktos paraiškos neregistruojamos ir laikoma, kad jos nebuvo gautos.

  Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Redą Raginskienę, Telšių rajono rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vyriausiąją specialistę, tel. 8 444 53895, el.p. reda.raginskiene@telsiai.lt

    ________________________________________________________

   

  :
  :
  © Telšių rajono savivaldybė.
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.