RENGINIAI
Valandėlė vaikams „Būk sveikas“ 2017-11-24 10:00 
Adresas:  K. Praniauskaitės viešoji biblioteka Ryškėnų filialas, Telšių r.
Jubiliejinis koncertas "Mondriuosiuoms –10 metų" 2017-11-24 18:30 
Adresas:  Telšių rajono savivaldybės Tryškių kultūros centras
Viešvėnų seniūnijos šventė „ Po vienu stogu“ 2017-11-24 19:00 
Adresas:  Telšių rajono savivaldybės Viešvėnų kultūros centras

INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKOS KLASTERIO DALYVIŲ APSKRITOJO STALO DISKUSIJA TELŠIŲ REGIONE

Apskritojo stalo diskusijoje dalyvavo svečiai Socialinės aprėpties departamento,  socialinių paslaugų skyriaus atstovė, Agnė Uogintienė, Socialinės aprėpties departamento Socialinės globos įstaigų skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Adomavičiūtė, ,,Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų  sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001, vaiko ir šeimos gerovės ekspertas Audrius Natkevičius.

Diskusijo dalyviai: Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja Irena Macijauskienė, Telšių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Kęstutis Gusarovas, Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Rimantas Žebrauskas, Telšių, Rietavo, Plungės, Mažeikių VTAS, socialinės paramos ir rūpybos skyrių, socialinių paslaugų centrų atstovai, GIMK specialistai ir kitų socialines paslaugas teikiančių įstaigų atstovai.

Regioninio lygmens pertvarkos procesų ekspertė Telšių  regione Laima Jurytė-Zakarauskienė pristatė projekto ,,Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ eigą, įvykdytas veiklas.

Plungės vaikų globos namų direktorė G. Usienė diskusijos dalyviams išaiškino, kaip bus vykdomas socialinio globėjo paslaugos teikimas Telšių regione.

Kadangi Telšių regione nebuvo pateiktos paraiškos dėl palydimosios paslaugos, laikino atokvėpio paslaugos gavėjo namuose, įstaigoje proto ar (ir) psichikos negalią turintiems asmenims, jų šeimos nariams, tėvams ar globėjams, Laima Jurytė-Zakarauskienė pristatė šiuo metu pasirengusias įstaigas Telšių socialinių paslaugų centrą ir Telšių vaikų globos namus dalyvauti bandomosiose paslaugose.

Dūseikių socialinės globos namai patenka į pertvarkomų įstaigų sąrašą, įstaigos atstovai dalyvius pakvietė diskutuoti apie  siūlomas pertvarkos idėjas dėl grupinių globos namų asmenims su proto ir psichikos negalia. Informaciją pateikė Dūseikių socialinių globos namų direktorius R. Šimkus.

Po diskusijos dalyviai vyko susipažinti su gerąja patirtimi į neįgaliųjų VšĮ ,,Vilties erdvė“, kuri   Mažeikių mieste ir rajone gyvenantiems sutrikusio intelekto žmonėms teikia socialinės globos paslaugas (ilgalaikę, trumpalaikę ir dienos socialinę globą).  Šią įstaigą sudaro Grupinio gyvenimo namai ir specialiosios dirbtuvės. Viešajai įstaigai „Vilties erdvė“ vadovauja direktorė Stasė Radeckienė.

Informaciją parengė:
projekto „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“, Telšių regiono pertvarkos procesų ekspertė Laima Jurytė-Zakarauskienė.

 

 

Taip pat skaitykite:
Atgal Spausdinimo versija Archyvas
Dalintis
Facebook

ASMENŲ PRIĖMIMAS SAVIVALDYBĖJE

Pirmadienis 8.00 - 18.00 val.
Antradienis 8.00 - 17.00 val.
Trečiadienis 8.00 - 18.00 val.
Ketvirtadienis 8.00 - 17.00 val.
Penktadienis 8.00 - 15.45 val.
tel./faks. (8 444) 547 61, (8 444) 22366, el.p.: info.gyventojai@telsiai.lt  
PRAŠYMAI
 
 


 

Telšių rajono savivaldybės MERAS

PETRAS KUIZINAS

 
Savaitės klausimas
 
 

Dienos klausimas

Ar Džiugo piliakalnio teritorijoje reikalingas naujas meno kūrinys?
Taip, reikalingas be jokių abejonių.
Būtų prasminga, bet lėšas geriau panaudoti kitoms reikmėms.
Reikalingas priklausomai, kiek naujo meno kūrinio pastatymas pareikalautų lėšų.
Nereikalingas – piliakalnis gražiai atrodo ir be meno kūrinių.
Neturiu nuomonės.
Balsų: 288 žmonių
peržiūrėti rezultatus
komentuoti
Pasiūlykite savo klausimą
 

LR Seimo narys

Valentinas Bukauskas