Telšių rajono savivaldybė - straipsniai : Gerosios patirties užsiėmimas „Pirmieji žingsneliai mokyklos link“

RENGINIAI
Užgavėnių personažų kaukių parodos-konkurso „Užgavieniu muona“ laureatų paskelbimas 2018-02-20 14:00 
Adresas:  Telšių rajono savivaldybės kultūros centro fojė, Telšiai
Spaudinių paroda, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai paminėti 2018-02-21 09:00 
Adresas:  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka, Telšiai
Gavėnios apmąstymai ,,Pažadink viltį“ 2018-02-21 10:00 
Adresas:  Telšių rajono savivaldybės Viekšnalių daugiafunkcinis centras

 

LR Seimo narys

Valentinas Bukauskas

Telšių rajono savivaldybės MERAS

PETRAS KUIZINAS

Gerosios patirties užsiėmimas „Pirmieji žingsneliai mokyklos link“


 

Prasidėjus Naujųjų 2017-ųjų metų mokinių žiemos atostogoms, priešmokyklinio ugdymo pedagogės ir pradinio ugdymo mokytojos, dirbančios pirmose klasėse, rinkosi į Telšių švietimo centrą gerosios patirties užsiėmimui – apskritam stalui „Pirmieji žingsneliai mokyklos link“. Užsiėmimą moderavo Švietimo centro metodininkė N.Vaičekauskė. Dalyvavo Telšių rajono savivaldybės švietimo ir sporto reikalų skyriaus vyriausioji specialistė D. Jonavičienė.

 

  Priešmokyklinio ugdymo metodinio ratelio (pirmininkė R.Klemovienė) ir pradinio ugdymo mokytojų, dirbančių pirmose klasėse (pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė S.Liaudanskienė) pedagogių, lūkesčiai buvo vienodi: tinkamai ugdyti ir parengti šešiametį vaiką sėkmingam startui į pirmą klasę. Priešmokyklinio ugdymo pedagogėms buvo svarbu padiskutuoti, kokios šešiamečių rengimo mokyklai kompetencijos yra svarbiausios, pasisemti vienoms iš kitų idėjų ir patirties vaikų individualaus ugdymo klausimais, padiskutuoti  ypač aktualiu klausimu – ar šešiametis privalo išmokti skaityti prieš pradėdamas lankyti mokyklą. Kitas labai svarbus ir abiejų grupių pedagogams aktualus klausimas – priešmokyklinio ugdymo vaiko pasiekimų aprašas. Atidžiai išklausyti visų kolegių pasisakymai apie problemas, su kuriomis susiduria tiek priešmokyklinio, tiek pradinio ugdymo pirmų klasių pedagogai ugdant vaikų socialines kompetencijas.

  Pirmokų mokytojos pastebėjo ir pasidžiaugė, kad priešmokyklines įstaigas lankę vaikai turi daugiau socialinių gebėjimų: yra labiau komunikabilūs, lanksčiau bendraujantys, savarankiškesni. Mokytojos atvirai ir nuoširdžiai dalinosi patirtimi apie pradedančiųjų pirmokėlių problemas ir sunkumus (bendravimo, savarankiškumo įgūdžių, savitvarkos stoka). Mokytojos pritarė, kad  verta apsilankyti  ugdymo įstaigose ir dalyvauti šešiamečių vaikų tėvelių susirinkimuose, kurių metu būtų pristatoma mokymo įstaiga ir pradinio ugdymo prioritetai.

Bendradarbiavimas, bendros metodinės veiklos kryptys padės sukurti kokybišką tiek priešmokyklinio amžiaus vaikų, tiek pradinių klasių mokinių ugdymo(si) aplinką.

Telšių švietimo centro informacija

Taip pat skaitykite:
Atgal Spausdinimo versija Archyvas
Dalintis
Facebook