Telšių rajono savivaldybė

Telšių rajono savivaldybės administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai,
tel./faks. (8 444) 52229
el. p. info@telsiai.lt,
juridinių asmenų registras, kodas 180878299

  Turizmas
 • Turizmas
 •   Naujienos
 • Aplinkosauga
 • Civilinė sauga
 • Jaunimas
 • Kultūra
 • MOBILIZACIJA
 • Pranešimai spaudai
 • Socialiniai reikalai
 • Sportas
 • Sveikata
 • Švietimas
 • Teritorijų planavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Konkursai
 • Aukcionai
 • Savivaldybės turto nuoma
 • SENIŪNIJŲ NAUJIENOS
 • Naujienų archyvas
 •   PAGRINDINIS
 • Naujienos
 • Verslas
 • Turizmas
 • Savivaldybė
 •   Turistui
 • Telšių miestas
 • Galerija
 • Žemėlapis
 • Telšių autobusų parkas
 • Žemaitijos turizmo informacijos centras
 • Varnių regioninis parkas
 • Kultūros įstaigos
 • Telšių kultūros centras
 • Telšių Žemaitės dramos teatras
 • Telšių rajono turizmo plėtros strategija
 •   Verslui
 • Licencijos ir leidimai
 • Turto valdymas
 • Teritorijų planavimas
 • Teritorijų planavimo dokumentai ar planavimo viešumas
  Bendrieji planai
  Specialieji planai
 • Architektūra ir statyba
 • Mokesčiai
 • Renginių organizavimas
 • Strateginis planavimas ir investicijos
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros rėmimas
 • Kvietimai teikti paraiškas pagal priemones
 •   Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Struktūros schema
  Darbuotojų kontaktai
  Gyventojų priėmimas
  Savivaldybės įstaigos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Taryba
  Meras
  Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  KONTAKTAI SPAUDAI
  Konkursai laisvoms pareigoms užimti
  DARBO TARYBA
  KOMISIJOS
  Seniūnijos
 • Teisinė informacija
 • NEMOKAMA TEISINĖ PAGALBA
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • APLINKOSAUGA
  ARCHITEKTŪRA
  CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITAS
  CIVILINĖ METRIKACIJA
  CIVILINĖ SAUGA
  DOKUMENTŲ VALDYMAS
  EKONOMIKA IR TURTO VALDYMAS
  FINANSAI
  JAUNIMO REIKALAI
  KAIMO PLĖTRA
  KULTŪRA
  MOBILIZACIJA
  SOCIALINĖ PARAMA IR RŪPYBA
  STATYBA IR URBANISTIKA
  STRATEGINIS PLANAVIMAS IR INVESTICIJOS
  SVEIKATOS APSAUGA
  SPORTAS
  ŠVIETIMAS
  KULTŪROS PAVELDAS
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Metinės užduotys
  Viešieji pirkimai
  Biudžetas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Veiklos ataskaitos
  Projektinė veikla
  Projektų finansavimas iš savivaldybės biudžeto
  Vadovų darbotvarkės
  Kontroliuojami subjektai
 • Paslaugos
 • Prašymai
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  ATVEJO VADYBA
  KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PASLAUGOS ŠEIMAI
  SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS NEĮGALIESIEMS
  VAIKŲ DIENOS CENTRAI
  GLOBOS CENTRAS
  Informacijos rinkmenos
  Savivaldybės įstaigų paslaugų įkainiai
 • Atviri duomenys
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • Nuorodos
 • Koordinuota pagalba vaikui ir šeimai
 • Klausimai ir atsakymai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimas
 • NVO
 • PIRKIMAI NESKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU
 • DĖL SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ LYGIO NUSTATYMO ASMENIMS, SUKAKUSIEMS SENATVĖS PENSIJOS AMŽIŲ, IR NAUJO PAVYZDŽIO NEĮGALIOJO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO

  Nuo 2019 metų pradžios įsigalioja paprastesnės procedūros pensinio amžiaus žmonėms, kuriems yra nustatomi specialieji slaugos ar pagalbos (priežiūros) poreikiai ir kuriems reikalingos įvairios socialinės paramos priemonės. Asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, užteks kreiptis tik į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) teritorinį skyrių – ši institucija nustatys ir specialiuosius poreikius, ir jų lygį bei išduos naujo pavyzdžio neįgaliojo pažymėjimą. Pagal nustatytus specialiųjų poreikių lygius teikiama atitinkama socialinė parama ar lengvatos: pavyzdžiui, kompensuojami vaistai, medicininė reabilitacija, transporto lengvatos, parama būstui įsigyti ar pritaikyti ir panašiai.

  Asmenims, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus sukakties dienos buvo nustatytas darbingumo lygis, NDNT nustatys neterminuotą specialiųjų poreikių lygį (jei asmuo to pageidaus ir pateiks raštišką prašymą). Jei tokio asmens darbingumo lygis buvo 0–30 proc., jam bus nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, jei 35–55 – vidutinių.

  Atkreipiame dėmesį, kad jeigu asmeniui neįgaliojo pažymėjimą buvo išdavusi savivaldybė, pažymėjimas galios iki pažymėjime nurodyto termino.

  Asmuo, kuriam 2018 metais buvo nustatyti specialieji poreikiai, tačiau jis nesikreipė į savivaldybę dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo bei pažymėjimo išdavimo iki 2018 m. gruodžio 31 d., tai nuo 2019 m. sausio 1 d. jis dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo bei pažymėjimo išdavimo turi kreiptis į NDNT teritorinį skyrių.

  Kreipiantis dėl specialiųjų poreikių nustatymo ir pažymėjimo išdavimo pateikiami šie dokumentai:

  • užpildytas siuntimas į NDNT (siuntimas galioja 60 kalendorinių dienų nuo jo užpildymo dienos);
  • medicininių tyrimų išrašai (instrumentinių, laboratorinių), patvirtinantys ligos sunkumą ir diagnozę, prireikus – išrašai iš gydymo stacionare ligos istorijos (forma Nr. 003/a), asmens sveikatos istorijos (forma Nr. 025/a) ir kt. dokumentai, priklausomai nuo asmens organizmo funkcijų sutrikimo;
  • prašymas dėl specialiųjų poreikių nustatymo (prašymą galima užpildyti ir atvykus į NDNT teritorinį skyrių arba užpildyti NDNT interneto svetainėje adresu w.nwwdnt.lt  ir išsispausdinti). Tuo atveju, kai asmuo dėl savo sveikatos būklės negali pats parašyti ir (ar) pasirašyti prašymo dėl specialiųjų poreikių nustatymo, prašymą gali parašyti ir pasirašyti asmens atstovas.
  • Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba pasas, ar asmens tapatybės kortelė arba leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje ir (arba) gimimo liudijimas (vaiko iki 16 metų), įgalioto asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba pasas, ar asmens tapatybės kortelė arba leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje, išskyrus tuos atvejus, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga ir dėl specialiųjų poreikių nustatymo kreipiamasi elektroniniu būdu. Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitu saugiu būdu (pvz., per elektroninę bankininkystę);
  • Asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, pateikia 3 ir 4 cm dydžio nuotrauką.

  Asmeniui, kuriam nustatyti specialieji poreikiai 2018 metais ir kuris dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo nesikreipė į savivaldybę iki 2018 m. gruodžio 31 d., gali būti nustatomi tokie specialiųjų poreikių lygiai:

  1. didelių specialiųjų poreikių lygis, kai nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;

  2. vidutinių specialiųjų poreikių lygis, kai nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis;

  3. nedidelių specialiųjų poreikių lygis, kai nustatytas specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis.

  Sprendimas dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo priimamas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo NDNT teritoriniame skyriuje dienos. NDNT teritorinis skyrius, priėmęs sprendimą dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu informuoja asmenį apie priimtą sprendimą, išrašo ir išduoda (išsiunčia) NDNT direktoriaus įsakymu patvirtintos formos neįgaliojo pažymėjimą. Specialiųjų poreikių lygio terminas sutampa su specialiųjų poreikių terminu. Jeigu asmuo atitinka kelis Aprašo papunkčiuose nurodytus lygius, jam nustatomas didesnių specialiųjų poreikių lygis.

  Naująją specialiųjų poreikių lygio nustatymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. 563 „Dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. A1-64 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 563 „Dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

  Nuo 2019 m. sausio 1 d. NDNT teritoriniai skyriai išduoda naujo pavyzdžio neįgaliojo pažymėjimus:


     

  Taip pat skaitykite:
  Atgal Spausdinimo versija Archyvas
  Dalintis
  Facebook
  Jūsų komentaras
  Vardas:
  El. pašto adresas:
  komentarų nėra
  © Telšių rajono savivaldybė.
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.