Telšių rajono savivaldybė

Telšių rajono savivaldybės administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai,
tel./faks. (8 444) 52229
el. p. info@telsiai.lt,
juridinių asmenų registras, kodas 180878299

  Turistui
  • Telšių miestas
  • Galerija
  • Žemėlapis
  • Telšių autobusų parkas
  • Žemaitijos turizmo informacijos centras
  • Varnių regioninis parkas
  • Kultūros įstaigos
  • Telšių kultūros centras
  • Telšių Žemaitės dramos teatras
  • Telšių rajono turizmo plėtros strategija
  •   Verslui
  • Viešieji pirkimai
  • Licencijos ir leidimai
  • Turto valdymas
  • Teritorijų planavimas
  • Teritorijų planavimo dokumentai ar planavimo viešumas
    Bendrieji planai
    Specialieji planai
  • Architektūra ir statyba
  • Mokesčiai
  • Renginių organizavimas
  • Strateginis planavimas ir investicijos
  • Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros rėmimas
  • Kvietimai teikti paraiškas pagal priemones
  •   Savivaldybė
  • Struktūra ir kontaktai
  • Struktūros schema
    Darbuotojų kontaktai
    Gyventojų priėmimas
    Savivaldybės įstaigos
    Kontrolės ir audito tarnyba
    Taryba
    Meras
    Administracijos direktorius
    Administracijos direktoriaus pavaduotojas
    Viešieji ryšiai
    Konkursai laisvoms pareigoms užimti
    DARBO TARYBA
    Seniūnijos
  • Teisinė informacija
  • NEMOKAMA TEISINĖ PAGALBA
    Teisės aktai
    Teisės aktų projektai
    Tyrimai ir analizės
    Teisės aktų pažeidimai
    Teisinio reguliavimo stebėsena
  • Veiklos sritys
  • APLINKOSAUGA
    ARCHITEKTŪRA
    CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITAS
    CIVILINĖ METRIKACIJA
    CIVILINĖ SAUGA
    DOKUMENTŲ VALDYMAS
    EKONOMIKA IR TURTO VALDYMAS
    FINANSAI
    JAUNIMO REIKALAI
    KAIMO PLĖTRA
    KULTŪRA
    MOBILIZACIJA
    SOCIALINĖ PARAMA IR RŪPYBA
    STATYBA IR URBANISTIKA
    STRATEGINIS PLANAVIMAS IR INVESTICIJOS
    SVEIKATOS APSAUGA
    SPORTAS
    ŠVIETIMAS
  • Korupcijos prevencija
  • Administracinė informacija
  • Nuostatai
    Planavimo dokumentai
    Darbo užmokestis
    Paskatinimai ir apdovanojimai
    Metinės užduotys
    Viešieji pirkimai
    Biudžetas
    Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
    Finansinių ataskaitų rinkiniai
    Tarnybiniai lengvieji automobiliai
    Veiklos ataskaitos
    Projektinė veikla
    Projektų finansavimas iš savivaldybės biudžeto
    Vadovų darbotvarkės
    Kontroliuojami subjektai
  • Paslaugos
  • Viešosios ir administracinės paslaugos
    KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PASLAUGOS ŠEIMAI
    SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS NEĮGALIESIEMS
    VAIKŲ DIENOS CENTRAI
    Prašymai
    Informacijos rinkmenos
    Savivaldybės įstaigų paslaugų įkainiai
  • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
  • Nuorodos
  • Koordinuota pagalba vaikui ir šeimai
  • Klausimai ir atsakymai
  • Tarptautinis bendradarbiavimas
  • Valstybinės kalbos kontrolė
  • Bendrojo naudojimo objektų administravimas
  • NVO
  • Atsakas į „Telšių ŽINIOSE“ paskelbtą straipsnį

    2018-03-23 dienos “Telšių ŽINIŲ” laikraštyje, 2 psl. išspausdintas straipsnis „Už valdiškus pinigus įrengti neįgaliųjų vonios kambariai slepiami po devyniais užraktais“. Telšių rajono savivaldybės administracija, vertindama straipsnio turinį, atsako, kad šiuo straipsniu skaitytojams galimai siekta suformuoti nuomonę, neva neįgaliesiems pritaikyta būsto ir gyvenamoji aplinka yra slepiama nuo visuomenės, gyventojai klaidinami nuotraukomis, o savivaldybės darbuotojų bendravimas su žiniasklaidos priemone yra kritikuotinas. Jaučiame teisę ir pareigą patikslinti minėto straipsnio turinį.

    Dalis gyvenamosios aplinkos neįgaliesiems pritaikyta viešojoje erdvėje (keltuvai, takai ir kt.), viešoji erdvė gali būti paveiksluojama be sutikimo. 2017 m. neįgaliam jaunam vaikinui įrengta keltuvas, nutiestas link jo vedantis takas.

    Visuomenės informavimo priemonės turėtų laikytis Lietuvos informavimo visuomenės kodekso nuostatų. Šio kodekso 1 straipsnis skelbia: „Galimybė gauti ir skleisti informaciją, būdama viena iš pagrindinių žmogaus teisių, turi būti gerbiama, tačiau ją įgyvendinant privalu garantuoti visas kitas žmogaus teises ir laisves“.

    Telšių rajono savivaldybės administracija patvirtina, kad žiniasklaida turi teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų.

    Telšių rajono savivaldybės administracija taip pat supranta visuomenės informavimo svarbą, nuolat bendradarbiauja su žiniasklaida ir teikia informaciją, kuri yra leidžiama teikti pagal teisės aktus. Šiuo atveju redakcija pageidavo aplankyti neįgalius asmenis, gauti sąrašą su jų adresais, o tai galėjo pažeisti kitas žmogaus teises.

    DUOMENYS NEVIEŠINTI SAUGANT ASMENS TEISES

    Straipsniu „Už valdiškus pinigus įrengti neįgaliųjų vonios kambariai slepiami po devyniais užraktais“ galimai siekta suformuoti nuomonę, kad Socialinės paramos ir rūpybos skyrius neįgaliųjų būstų „Telšių ŽINIOMS“ neparodė dėl neaiškių priežasčių. Tačiau Socialinės paramos ir rūpybos skyrius dar prieš straipsnio publikavimą „Telšių ŽINIOMS“ nurodė priežastį, dėl kurios neįgaliųjų asmens duomenys nebus teikiami: dalis neįgaliųjų nepageidavo įsileisti žurnalistų į savo tualetus, vonias, kita dalis sirgo ar buvo išvykę iš namų, be to, Socialinės paramos ir rūpybos skyrius saugo asmenų teises net jei patys asmenys tų teisių nežino ar nesuvokia.

    Nors būstai ir gyvenamoji aplinka neįgaliesiems pritaikyta už valstybės ir savivaldybės lėšas, asmenų būstai yra privati erdvė, gyvenamoji aplinka patenka į privataus gyvenimo teisinio reglamentavimo sampratą. Privatus gyvenimas tai - gyvenamoji aplinka, kurią sudaro fizinio asmens gyvenamoji patalpa, jai priklausanti privati teritorija ir kitos privačios patalpos, kurias fizinis asmuo naudoja savo ūkinei, komercinei ar profesinei veiklai ir kt.

    Teisės aktai numato, kad gyvenamosios vietos adresas, vardas, pavardė, veido atvaizdas, telefono numeris, automobilio numeris ir pan. yra asmens duomenys, kuriuos saugo asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimai. Socialinės paramos ir rūpybos skyrius, turėdamas šių duomenų valdytojo statusą, privalo užtikrinti duomenų subjekto teises, laikytis griežtai apibrėžtų informacijos viešinimo ir gyventojų apsaugos reikalavimų.

    Straipsnyje buvo pacituoti Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus specialistės ištarti žodžiai „Sąrašo su adresais neatsiųsiu, kadangi neturiu šių asmenų raštiško sutikimo teikti duomenis“, tačiau toliau tekste vis vien formuojama nuomonė, jog neaišku, dėl kokių priežasčių duomenys žiniasklaidai neteikti: „Taip ir liko neaišku, kodėl po devyniais užaktais slepiami už valdiškus pinigus atlikti nepigūs darbai“.

    Jei informacija yra neaiški, straipsnyje turėtų būti pateiktos ne mažiau kaip dviejų skirtingų, tarpusavyje nesusijusių asmenų nuomonės. Straipsnyje kalbintas tik vienas asmuo – Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus specialistė L. Karunkevičienė (skyriaus vedėja L. Bukauskienė nuomonės neišsakė, tik nukreipė žurnalistę bendrauti su specialiste).

    DĖL ATLIKTŲ DARBŲ

    Straipsnyje minima, kad atlikti „nepigūs darbai“, tačiau išvardinti atliktus darbus „Telšių ŽINIOMS“ prireikė kone pusės straipsnio ploto. Telšių rajono savivaldybės administracija pabrėžia, kad iš nurodytų lėšų  pritaikyta ne tik būsto, bet ir gyvenamoji aplinka, t.y. daliai neįgaliųjų įrengti liftai, laiptų kopikliai, nutiesti pėsčiųjų takai, metaliniai turėklai laiptų viduje ir išorėje, sumontuotas atlenkiamas suoliukas ir kt. Dalis darbų atlikta viešojoje erdvėje, daugiabučių kiemuose, į kuriuos įeiti žiniasklaidai nereikia sutikimo.

    Lietuvos su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos Telšių apskrities skyrius vadovas Petras Kentra patvirtina, kad būstas ir gyvenamoji aplinka neįgaliesiems yra pritaikyta ir tai padaryta tinkamai, tikrino atitinkamos komisijos. P. Kentros teigimu, objektai buvo apžiūrėti tiek prieš sprendžiant, ar skirti paramą, tiek tikrinant jau atliktus darbus.

    Komisijos veikloje dalyvavęs Lietuvos su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos Telšių apskrities skyrius vadovas teigia, jog be neįgaliųjų sutikimo viešinti privačios aplinkos nėra galima, o kai asmuo nesuvokia savo teisių, jų apsauga reikia pasirūpinti kitiems.

    DĖL ASOCIATYVIOS NUOTRAUKOS „FACEBOOK“ PASKYROJE

    „Telšių ŽINIŲ“ straipsnyje teigiama: „Tiesa, tos nuotraukos nė trupučio nepriminė Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus S. Urbono paskelbtos nuotraukos su prabangiu vonios kambariu.

    Neigiame straipsnyje galimai formuojamą nuomonę, kad prie įrašo įkelta nuotrauka buvo siekta suklaidinti žmones. Įkelta nuotrauka nesiejama su telšiškiams atliktais būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo darbais, įraše net neužsimenama, kad nuotrauka daryta telšiškių būstuose. Paskelbta nuotrauka yra tik asociatyvi. Asociatyviomis vadinamos nuotraukos, kurios tik asocijuojasi su vienu ar kitu bendru reiškiniu ar situacija, bet nėra konkretus faktas. Tokios nuotraukos nuolat skelbiamos viešojoje erdvėje.

    Asociatyvi nuotrauka naudota gerbiant neįgalių asmenų teises, laikantis privatumo reikalavimų ir dėl etikos sumetimų nesiveržiant viešinti konkrečių tualetų ar vonių, kuriais naudojasi neįgalieji. Jei redakcijai kilo dvejonių, kas vaizduojama nuotraukoje, ji turėjo galimybę kreiptis prašydama patikslinti informaciją, o ne galimai interpretuoti ją galimai pagal savo suvokimą.

    Be to, Lietuvos informavimo visuomenės kodekso 20 str. teigiama: „Neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją“. S. Urbonui tokios galimybės „Telšių ŽINIOS“ nesuteikė.

    Antra, nuotrauka paskelbta ne laikraštyje, ne oficialioje svetainėje, ne dokumente, o socialiniame tinkle „Facebook“. Jis suteikia galimybę dalintis būtent laisvos formos įrašais, asociatyviomis nuotraukomis, asmeninio pobūdžio pranešimais, laisvalaikiu ir pan. Taip pat pabrėžtina, kad S. Urbono įrašas, kuris įkeltas į „Facebook“, turėjo vieną ir pagrindinį tikslą – informuoti neįgaliuosius ir jų šeimos narius apie galimybę gauti pagalbą. Įraše nurodžius, kiek pernai skirta lėšų ir, trimis sakiniais aprašius atliktus darbus, prieita prie esmės: „Jei Jūsų šeimoje yra neįgalusis, ar pažįstate žmogų, kuriam būtų reikalinga pritaikyti būstą ar aplinką, kreipkitės į Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyrių (207 kab.). Tel. 8 444 53 901. Prašymai priimami iki kovo 31 d.“.  

    „Telšių ŽINIŲ“ išspausdintame tekste vartojamos sąvokos galimai atspindi asmeninį autoriaus situacijos vertinimą. Tai gali patvirtinti straipsnyje vartojami asmeninio suvokimo išraiškos žodžiai: „Susidarius įspūdžiui...“, „...tokia pirma mintis šovė...“, „...tokie ir panašūs klausimai kirbėjo galvoje...“ ir kt.

    Atsiprašome gyventojų, kuriems „Telšių ŽINIŲ“ išspausdintas straipsnis „Už valdiškus pinigus įrengti neįgaliųjų vonios kambariai slepiami po devyniais užraktais“ sukėlė neigiamų emocijų ir tikime, kad žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gerbs žmogaus teises ir laisves net ir tais atvejais, kai asmuo pats nežino ar nesuvokia tų teisių. 

     Telšių rajono savivaldybės administracija įvertina turėdama galimybę padėti žmogui, nes pritaikyti būstai keičia neįgaliųjų ir jų šeimos narių gyvenimo sąlygas. Kviečiame kreiptis į Socialinės paramos ir rūpybos skyrių dėl būsto ar gyvenamosios aplinkos Jums ar Jūsų artimajam.

    Taip pat skaitykite:
    Atgal Spausdinimo versija Archyvas
    Dalintis
    Facebook
    © Telšių rajono savivaldybė.
    Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.